Povratak Župni ured

 

povratak kronika događaja

ŽUPNO VIJEĆE

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Martin Jušta, Kolodvorska 93.
01.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 22. Đuro Kucelj, Dravska 91.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Darko Špoljar, Dravska 33.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Marina Zvonar, Dravska 68.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28.  
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29.  
08.   Katica Golubić, Dravska 128.     30.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31.
Jelica Štefanić, sudjeluje po obnašanju svojih 32.
funkcija 33.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
14. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
15. Ivanka Golubić, Dravska 63.
16. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
17. Damir Ivanov, Kolodvorska 80.
18. Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
19. Jasna Marić, Kolodvorska 110.

Župno vijeće 13. 01. 2019.;

20. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.  
Click to enlarge  
Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;  
   
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
Godišnja izvješća Župnog vijeća
 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 13. 1. 2019.              
 
2018.
 

DNEVNI RED:

Click to enlarge  

1. Financijski izvještaj za 2018. godinu je u cijelosti prihvaćen;

2. Planovi u 2019. godini.

a) Saniranje oštećenih dijelova fasade na pročelju župne crkve i puknuće crkve;

-radovi će se izvoditi u drugom djelu godine ( srpanj, kolovoz );

b) Kuća je puna vlage, prostorije gdje se grije pune su plijesni: što činiti, zar svake godine krečiti i opet isto: tražimo rješenje problema; Dati ćemo izraditi troškovnik za rješavanje vlage. Također se mora riješiti odvodnja u kući, zbog plavljenja u WC i namakanja zidova i stropa kuće.

Kako ćemo financirati ove projekte?

Iz župne blagajne, te Općinskog i Županijskog proračuna.

3. Naši zborovi

Zahvaljujem Marini na sviranju i koncertima, jer nakon onih odlazaka iz zbora mladih, nije bilo lako. Naše zborove nagradio bi jednodnevnim izletom, sa zborom iz Budrovca . Zbor izabire mjesec, dan i mjesto gdje želite ići. Molio bi sve one koji žele doći u zbor da se jave voditeljici Marini.

4. Naši ministranti

Zahvaljujem našim voditeljicama Mirjani Miklić i Smiljki Gorički na svemu što čine za naše ministrante i ministrante bi nagradio izletom. Voditeljice izabiru mjesto, a vrijeme bi bilo u tjednu poslije Uskrsa. Izlet bi bio s Budrovečkim ministrantima.

5. Čitači: Zahvaljujem  voditeljicama naših čitaća Ljubici Erdec i Mirjani Rabađija na organiziranju čitaća za nedjelje i blagdane. Čitaće bi također nagradio izletom, djecu sa ministrantima, odrasle sa zborom.

6. Sakupljanje milostinje:

Milostinju i dalje sakupljaju punoljetne osobe. Kod sakupljanja milostinje treba pružiti košaricu svakome.

7. Štampa: Molim župne vijećnike da svaki barem jednom mjesečno kupi jedan primjerak štampe. Pohvaljujem one koji kupuju štampu redovito.

Od ukupne štampe 1/3  kupuje župa Kalinovac, a 2/3  župa  Budrovac.

8. Grijanje crkve i župnog dvora;

Ako vam je zima u crkvi, slobodno recite, pojačati ćemo grijanje. Skupo je, ali zdravlje je prvo.

9. Nedjeljni listić;

Svake nedjelje kopiramo 200 primjeraka za Kalinovac i za godinu dana sakupili smo 5.848, a za Budrovac kopiramo 150 primjeraka i za godinu dana sakupili smo 7.237. Sav taj novac ide u vašu blagajnu.

10. Plaćanje obaveza: I dalje je obiteljska župna obveza 150 kn na dalje obiteljski dar i 150 kn na dalje dar za crkvu.  Sigurno, da onaj koji ne može, sigurno da mu crkva neće ništa uskratiti. Oni koji daju više od propisanog, a ima ih hvala Bogu lijep broj, to je njihova dobra volja. Bogu je drag samo onaj dar koji je od srca.

11. Tko od župljana ne prima blagoslov, taj nema što tražiti od župne zajednice. Takvih ima 68 obitelji! Ako netko ne može biti na blagoslovu, može se ispričati i zatražiti blagoslov naknadno. Tu nema nikakvog opravdanja.

 -osvrt na blagoslov kuća: Za blagoslov smo sakupili  40.100,00kn, lani 46.000,00kn, dar  za zvonaricu je bio također slabiji nego lani, a  ministranti u Kalinovcu su sakupili  2.970,00kn  ( 393 obitelji ).

13. Naša župa ima više molitvenih zajednica: Marijina legija mladih, Marijina legija odraslih, Apostolat molitve, Patricijski sastanak.

Kako bi bilo lijepo da se i vi vijećnici  uključite u jednu od zajednica, budite poticaj drugima, da služite svojoj zajednici i Bogu, a sebi na duhovnu korist.  Vi koji govorite da nemate vremena, da ne stignete, nemate vremena jer Bog nije još zavladao vašim životom, jer kad mu se prepustite, sve će vam ići ko od šale.

Naša župa ima i svaki petak klanjanje, svake nedjelje i blagdana krunicu, u svibnju i listopadu pobožnosti: i tu se možemo uključiti. Mogu reći da i tu nije gužve od vas vijećnika. Ja da sam na vašem mjestu, došao bi makar iz radoznalosti, možda bi vam se sviđalo.

Imamo i godišnja hodočašća i tu nije gužve. Nije moj cilj da vas kritiziram, već da vam kao župnik skrenem pozornost, što to od vas župna zajednica očekuje, a budući da ne dočeka, onda s pravom kažu: svi ste vi isti.

Naša župa ima 3 zbora, Društvo Sv. Luke, Caritas, tu vas ima uključenih, još bi se neki mogli uključiti, vi koji niste baš nigdje, a imate volje sudjelovati u napretku naše župne zajednice.

14. Razno: -uređenje cvijeća oko crkve i župnog dvora u prošloj godini je bilo dobro. Žene koje rade u javnim radovima, lijepo su to uređivale. Brigu o cvijeću vodi AnaMarija Mađerić.

-U ovoj godini započeli bi obnavljati zapuštene križeve u župi ( križ na magistrali, križ na groblju, Kapelu Sv. Vida i Sv. Valentina na Peskima ).

Dao sam izraditi troškovnike za navedeno!

Župno vijeće je predložilo da se u tu svrhu sakuplja dobrovoljni prilog od svih koji žele sudjelovati u obnovi navedenog. Novac za te potrebe bi sakupljana zvonarica Jelica Štefanić. Akcija sakupljanja započinje od danas, a obnavljalo bi se onim tempom kako i koliko sakupimo novaca za tu svrhu. Akcija će trajati tako dugo dok sve navedeno ne obnovimo.

 
                                              Financijski izvještaj za 2018. godinu
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 93.310,00 kn; ( u 2017. godini 86.995,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 105.300,00 kn; ( u 2017. godini 104.970,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 17.500,00 kn; ( u 2017. godini 10.200,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 87.490,00 kn; ( u 2017. godini 225.275,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 58.295,00 kn; ( u 2017. godini 38.870,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2017. godini 50.000,00 kn.)
Pomoć od županije: 30.000,00 kn; ( u 2017. godini 19.000,00 kn.)
Pomoć donatora ( Hrvatske šume ): 10.000,00kn;  ( u 2017. 29.015,00 );
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn; Vratili smo sav kredit;
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2017. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 12.000 ,00 kn; ( u 2017. godini 11.000,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2017. godini 1.900,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 1000kn; ( 2017. g. 900kn.) Caritas: 7800kn; ( 2017. g. 4300kn.) Misije: 2400kn;       (2017. g. 2900kn.) Petrov novčić: 970kn; ( 2017. g. 910kn.Za Bosnu:  1500kn; (2017. g. 1220kn.)   lampaši: 1050kn;  ( 2017. g. 1000kn.)
UKUPNI PRIMICI : 513.705,00 kn;  ( 2017. godini 598.775,00 kn).
 
IZDACI
Negativni saldo iz 2017. godine: nema negativnog salda ;
Potrebe bogoslužja i pastorala: 24.635,00 kn; ( 2017. godini 19.880,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 115.100,00 kn; ( u 2017. godini 101.420,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 12.000,00 kn; ( u 2017. godini 14.600,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 143.160,00 kn; (u 2017. godini 274.330,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 1.820,00 kn; (u 2017. godini 2.050,00 kn.)
Režijski troškovi: 66.230,00 kn; (u 2017. godini 57.530,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 51.635 ,00 kn; (u 2017. godini 42.635,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 37.205,00 kn; (u 2017. godini 37.720,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2017. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2017. godini 1.900,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 1000kn; ( 2017. g. 900kn.) Caritas: 7800kn; ( 2017. g. 4300kn.) Misije : 2400kn; ( 2017. g. 2900kn.) Petrov novčić: 970kn; ( 2017. g. 910kn.) Božji grob: 850kn; ( 2017. g. 850kn.) Za Bosnu: 1500kn; (2017. g. 1220kn.)  Lampaši: 1050kn; ( 2017. g. 1000kn.)
UKUPNI IZDACI: 477.160 kn; ( u 2017. godini 576.485,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 36.545,00 kn ( u 2017. godini 22.290,00kn );
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 14. 1. 2018.              
 
2017.
 
                                              Financijski izvještaj za 2017. godinu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 86.995,00 kn; ( u 2016. godini 73.500,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 104.790,00 kn; ( u 2016. godini 98.260,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 10.200,00 kn; ( u 2016. godini 15.170,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 225.275,00 kn; ( u 2016. godini 61.620,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 38.870,00 kn; ( u 2016. godini 44.880,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2016. godini 50.000,00 kn.)
Pomoć od županije: 19.000,00 kn; ( u 2016. godini 19.000,00 kn.)
Pomoć donatora: 29.015,00kn;  ( u 2016. godini ništa );
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn; Vratili smo 30.000,00kn, još 30.000,00kn;
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2016. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 11.000 ,00 kn; ( u 2016. godini 12.000,00 kn.)
Binacije: 1.900,00 kn; (u 2016. godini 1.800,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 900kn; ( 2016. g. 900kn.) Caritas: 4300kn; ( 2016. g. 4210kn.) Misije: 2900kn;       (2016. g. 2800kn.) Petrov novčić: 910kn; ( 2016. g. 770kn.) Božji grob: 850kn; ( 2016. g. 700kn.) Za Bosnu:  1220kn; (2016. g. 1100kn.)   lampaši: 1000kn;  ( 2016. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 4400kn; (u 2016. g. 3310kn.)
UKUPNI PRIMICI : 598.775,00 kn;  ( 2015. godini 622.810,00 kn).
 
IZDACI
Negativni saldo iz 2016. godine: nema negativnog salda ;
Potrebe bogoslužja i pastorala: 19.880,00 kn; ( 2016. godini 14.580,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 101.420,00 kn; ( u 2016. godini 102.400,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 14.600,00 kn; ( u 2016. godini 12.000,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 274.330,00 kn; (u 2016. godini 299.300,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 2.050,00 kn; (u 2016. godini 2.670,00 kn.)
Režijski troškovi: 57.530,00 kn; (u 2016. godini 65.650,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 42.635 ,00 kn; (u 2016. godini 40.150,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 37.720,00 kn; (u 2016. godini 51.420,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2016. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.900,00 kn; (u 2016. godini 1.800,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 900kn; ( 2016. g. 700kn.) Caritas: 4300kn; ( 2016. g. 4210kn.) Misije : 2900kn; ( 2016. g. 2800kn.) Petrov novčić: 910kn; ( 2016. g. 770kn.) Božji grob: 850kn; ( 2016. g. 700kn.) Za Bosnu: 1220kn; (2016. g. 1100kn.)  Lampaši: 1000kn; ( 2016. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 4400kn; (u 2016. g. 3310kn.)
UKUPNI IZDACI: 576.485 kn; ( u 2016. godini 614.710,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 22.290,00 kn ( u 2016. godini 8.100,00kn );
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
 
                                                                                                                                      povratak kronika događaja
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 23. 2. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1. BLAGOSLOV POSTAJA
- Mladen Orešić besplatno je sprintao pozivnice za blagoslov postaja župne crkve.

- Na druženje uz nedjeljni ručak u prostorijama župne kuće pozvani su svi darovatelji postaja, općinari i svećenici: oko 70 osoba.

-Svi veliki darovatelji dobiti će na kraju sv. mise sliku svoje postaje na platnu koje će tiskati obitelj Benšić. Jedan dio troškova tiska daruje obitelj Benšić.
-Biskup će dobiti za zahvalu staru sliku s glavnog oltara i cvijeće što je u protekle dvije godine u više navrata pomogao župi u financijskim izdašnim svotama
-Za ručak će biti sve domaće.
-za postaje skupljeno je 89.200kn.
-Ukupna cijena s poklonom jedne postaje stoji 91.500kn.
2. NOVE ŽARULJE ZA LUSTERE U CRKVI?
Janči Zlatko – (Ringo) predložio je svaka 3 mjeseca zamijeniti žarulje na jednom lusteru (1200kn), a iste ispravne žarulje sa lustera ostaviti za manje i zidne lustere. Zamjena je potrebna jer se više takve žarulje ne proizvode.
3. POKLON ORGULJAŠICI IVANI
-u ime župe i dječjeg zbora, dati ćemo poklon Ivani. Poklon će predati članica Župnog vijeća i dječjeg zbora na jutarnjoj uskrsnoj sv. misi.
4. PELCANJE I PRODAJA LAVANDE
-Pokretanjem vegetacije pelcat će se lavanda. Od jesenske prodaje lavande prihod bi išao Caritasu župe.
5. SPROVOD U NEDJELJU
- Na sprovodnim misama u nedjelju i dalje se sakuplja milostinja.
6. NOVA ORGULJAŠICA MARINA BALALA
- I dalje će biti ista cijena naknade za vođenje zborova. Orguljašica  Marina Balala imat će sljedeće obaveze: svaki tjedan proba sa odraslim zborom, svaki drugi tjedan sa dječjim zborom, svaki drugi tjedan sa zborom mladih, a to znači: dvije probe svaki tjedan, dvije mise nedjeljom, dvije mise zapovjedanim blagdanom i jedna misa ne na zapovjedani blagdan. Tu su Božićni i Uskrsni blagdani.
-Časna Karmen svira sve dane u svibnju, listopadu u prosincu zornice, te jednu misu blagdanom. Taj iznos od 1000kn za časnu je malo. Za sada se časna ne buni, a gdje uzeti više.
7. PROSLAVA DANA OČEVA I MAJČINOG DANA
-planira se kratki program za dan očeva na Josipovo u ponedjeljak i majčin dan na drugu nedjelju svibnja.
8.BLAGOSLOV SLIKE MILOSRDNOG ISUSA
-Blagoslov slike biti će na Bijelu nedjelju, tj. nedjelju poslije Uskrsa. Prilog za sliku dalo 13 osoba, a sakupilo se od tih 13 osoba 14.600kn. Slika će doći do Uskrsa, a onda moramo dati uokviriti i sve platiti, još nema puno vremena. Svi možete sudjelovati u daru i upisati se da ugostite sliju Milosrdnog Isusa.
9. RADOVI KOJI SE FINANCIRAJU OD DRŽAVNIH SREDSTAVA ( OPĆINE I ŽUPANIJE)
-Aktualizacija radova u ovoj godini trebala bi biti svakako prije izbora.
10. STARE POSTAJE
Stare Postaje križnog puta naše crkve nemaju neku veliku vrijednost zbog toga što slike nisu crtane i okviri nisu ručni rad. Budući da su slike blagoslovljene i bile duže vrijeme u crkvi, pa nije prikladno da slike negdje stoje po muzejima koji nisu specijalizirani za crkvenu baštinu. S toga je odlučeno da se slike daruju župnoj crkvi Budrovca da  i dalje služe svrsi, a tako i očuvaju od propadanja.
 
 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE ŽUPNOG VIJEĆA 10. 11. 2017.              
 
2016.
 

1. IZVRŠENI I PLAĆENI RADOVI U 2017. GODINI

a) Postaje križnog puta: 91.500 kn;

b) Slike Milosrdnog Isusa i Sv. Ivana Pavla II: 51.750kn;

c) Obnovljene orgulje na koru: 5.000kn;

d) Okrečeni oštećeni zidovi župne kuće: 3.600: ( posao i materijal platila dva župna vijećnika );

e) Stavljen antifriz u cijevi centralnog grijanja u crkvu: 1.040kn;

f) Zbog  nevremena i raskrivenosti župne crkve, bila dizalica i majstor Konjarek i sve stavljeno u prvotno stanje: 3.000kn;

 2. RADOVI U TIJEKU

a) Postavljanje lima na kosine crkve: 58.000kn; Općina sudjeluje sa 50.000kn, a župa sa 8.000kn;

3. NEIZVRŠENI RADOVI

a) Servis zvona: crkveni vijećnik Đuro Kucelj javio se da želi platiti servis zvona, onoliko koliko je potrebno ( oko 4.000kn );

b) Kopirka: rješenje kopirke je u tijeku. Nadam se da ćemo do sljedećeg sastanka u siječnju i taj problem riješiti;

4. OSVRT NA DUHOVNU OBNOVU I BLAGDAN SV. LUKE

-Duhovna obnova bila je uspješna, a glavni blagdan župe bio je veličanstven. Župnik svima zahvaljuje za sudjelovanje i pomoć, kako duhovne tako i materijalne naravi;

5. PROSLAVA DIJAMANTSKE MISE PROF. DR. IVANA GOLUBA

- Bilo je svečano. Za proslavu smo sakupili 1.750kn, 1.100kn, dali smo za sliku i cvijeće prof. Ivanu Golubu, a preostalih 650kn, za sliku naše crkve, biskupu Ratku Periću;

6. RAZNO

a) Blagoslov grobova na Svi svete: kao što se za Božić blagoslivljaju obitelji i kuće, tako se za Svi svete blagoslivljaju grobovi i moli  za dušu pokojnika. Lijepa grobnica, cvijeće i svijeće samo su dekor - ukras, ako nema duhovne dimenzije;

b) Crkvena štampa: molba župnim vijećnicima da sudjeluju u kupnji štampe. Od ukupne štampe koja stiže na župni ured, samo 1/3 kupuje župa Kalinovac, a 2/3  župa Budrovac. Zar to nije prestrašno?!

c) Budući da naša vjeroučiteljica Viktorija sudjeluje u životu župne zajednice, a ima i vjeronauk za krizmanike, odlučili smo joj dati za prijevoz svakog mjeseca 200kn;

d) Organizirana je škola za animatore. Poslati ćemo na školovanje četiri naše djevojke, kako bi bile poučene u radu s mladima i za mlade. Školu i prijevoz plaća župa;

f) Organiziran je vikend u Sjemeništu ( 17 i 18 veljača ). Poslati ćemo naše najbolje dečke iz 7 i 8 razreda ( njih četvoricu );

e) Akcija sakupljanja u župi: sve akcije sakupljanja prema Biskupiji i Caritasu, vrše se po pismenom nalogu istih. Sve akcije sakupljanja za župu, vrše se po dogovoru župnog vijeća, društva Sv. Luke i Caritasa. Ako takvih sakupljanja nema u drugim župama, to ne znači da ne postoji zahtjev. Dužan sam vršiti sve ono što traži od nas naša Biskupija;

g) Svi župljani dužni su podmiriti svoje obaveze, bez obzira žive li u svojoj obiteljskoj kući, u inozemstvu, u staračkom domu ili kod svojih;

h) Župni list izlazi za Božić: Budući da izlazi jednom godišnje broj stanica će biti veći. Uzimamo 400 primjeraka i plaćamo 4.788kn. Budući da se teško prodaje, nismo povećavali cijenu , ali smo odlučili da župa Kalinovac mora uzeti župnog lista barem koliko i župa Budrovac. Ako bismo prodali svih 400 primjeraka, ( a to još nikada nismo ), sakupili bi 4.000kn, a razliku do 4.788kn platio bi jedan crkveni vijećnik, koji se sam javio;

k) Nikolinje u našoj župi: Vjeroučiteljica će sa školskom djecom imati  prigodni program.  Treba nam 180 poklona za djecu. Općina nam za poklone daje 2.000kn. Budući da taj novac nije dovoljan, dogovoreno je da se napravi akcija prodaje kolača 03. prosinca. Mole se roditelji djece, da svi koji mogu i žele, da ispeku kolač i donesu ga 02. prosinca u 18.00h u vjeronaučnu dvoranu na pakiranje. Župljani se mole da kupe kolač i na taj način pomognu akciju za našu djecu koja su naša radost  i naša nada;

l) Budući da mnogo mladih nakon krizme ne dolazi u crkvu, predloženo je da svakog blagdana i svake prve nedjelje u mjesecu, pola sata prije druge Sv. mise molimo krunicu za njihovo obraćenje;

m) Izraditi ćemo dvije klupe u crkvu za školsku djecu;

n) Od posljednjeg sastanka uspjeli smo smanjiti župni dug za 20.000kn i sada je 17.000kn;

 

                                                                                                                                     povratak kronika događaja

                                                                                                                                                        povratak kronika događaja
                                  Financijsko godišnje izvješće za 2014. god.              
Kalinovac: 15. siječanj 2015.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 654.680 kn    (pr. god. 587.815,oo kn)    (pr. god. 606.100,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 660.500 kn   (pr. god. 587.385,oo kn)   (pr. god. 614.330,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Redovna milostinja; 76.370,oo kn     (pr. god.85.350,oo kn)  (pr. god. 83.800,oo kn)
- Blagoslov kuća i obitelji i Obiteljski dar;  110.660,oo kn
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 145.740,oo kn
                                                              (pr.god.94.445,oo kn)     (pr.god.77.600,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 195.000,oo kn
                                                               (pr. god. 247.370,oo kn) (pr. god. 228.240,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 23.320,oo kn
                                                                (pr. god. 12.750,oo kn)  (pr. god. 19.050,oo kn)
                                                               - Za "Sveto djetinjstvo" - na bogojavljanje 1.200 kn
                                                               - Za Caritas - 11.820 kn
                                                              - Za misije - 2.250 kn
                                                              - "Petrov novčić" - 1000
                                                              - Za "Božji grob" pomoć kršćanima u Svetoj Zemlji - 1.000 kn
                                                              - Za poplavljene - 4.000 kn
                                                              - Za crkvu u Bosni  1.400 kn
                                                              - Za crkvu u Kninu  650 kn
Značajniji rashodi u radovima
Veći radovi na crkvenim zgradama;
                                 Fumigacija otrovnim plinom drvenog inventara crkve
                                 Obnova i nadogradnja oltara Svetog Josipa
                                 Nova zidana ograda u župnom dvoru
                                 Novi regal za knjige
                                 Novi Križni put
Redovito održavanje crkvenih zgrada: 46.020 kn
Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 23.320,oo kn
Režijski troškovi crkve i župnoga dvora; 74.460
                                                                                                                                                         povratak kronika događaja
 
                                  Financijsko godišnje izvješće za 2013. god.  
Kalinovac: 19. siječanj 2014.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 616.595 kn (pr. god. 587.815,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 616.115 kn (pr. god. 587.385,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 48.300 kn (pr. god. 41.000,oo kn)
- Redovna milostinja; 85.760 kn (pr. god. 85.350,oo kn)
- Obiteljski dar; 62.370,oo kn (pr. god. 63.100,oo kn)
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 100.660,oo kn (pr. god. 94.445,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 197.225,oo kn (pr. god. 247.370,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 11.030,oo kn (pr. god. 12.750,oo kn)
Značajniji rashodi u radovima u vrijednosti 308.825 kn
- Obnova i nadogradnja oltara Gospe Snježne
- Izrada 7 drvenih stalaka za cvijeće
- kupnja 12 novih sviječnjaka
- bojanje kovane ograde
- postavljena kovana zaštita na prozore župne kuće
 
                               Godišnje izvješće Župnog vijeća za 2012. god.
Kalinovac: 27. siječanj 2013.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 587.815 kn (pr. god. 606.100,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 587.385 kn (pr. god. 614.330,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 41.000 kn (pr. god.46.000,oo kn)
- Redovna milostinja; 85.350oo kn (pr. god. 83.800,oo kn)
- Obiteljski dar; 63.100,oo kn (pr. god. 62.820,oo kn)
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 94.445,oo kn (pr. god. 77.600,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 247.370,oo kn (pr. god. 228.240,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 12.750,oo kn (pr. god. 19.050,oo kn)
Značajniji rashodi u radovima u vrijednosti 308.825 kn
- Obnova i nadogradnja glavnog oltara
- Izrada drvenog kipa sv. Luke evanđelista
- Izradu sedilija
- Restauracija slike sv. Elizabete iz 17. stoljeća
- Kupnja  6 novih svijećnjaka
- Šivanje zastave Župe
- Šivanje zastave prezidija Marijine legije
PLAN OBNOVE CRKVE I FINANCIJA ZA 2013. GODINU
- Obnova oltara Snježne Gospe 124.000 kn
- Izrada stalaka za cvijeće uz svaki oltar (7 komada, cijena jednog 8.060 kn)
- Bojanje kovane ograde oko crkve (25.000 kn)
- Izrada ukrasne zaštite na podrumske prozore župne kuće (10.000 kn)
- Nabava novih 12 svijećnjaka za pokrajne oltare (ukupno oko 31.000 kn)
- U planu je izrada novog neogotičkog križnog puta za crkvu umjesto postojećeg križnog puta koji nije adekvatan
- Bolje rasvjetljenje unutrašnjosti crkve
OSTALE TEME SA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
- Župnik i Župno vijeće zahvaljuju zvonarici i svim župnim suradnicima, te općinskoj i županijskoj vlasti na odličnoj suradnji, jer bez suradnika i suradnje nema napretka ni u župi ni u mjestu.
- Župnik i Župno vijeće pozivaju ministrante da dođu barem na neku svetu misu radnog dana, a nedjeljom redovito, te pozivaju sve mještane na tjedno klanjanje, na pobožnosti u svibnju i listopadu, te na duhovnosti koje župa organizira u listopadu.
- Sve materijalne obveze prema biskupiji su podmirene, a to očekujemo i od svake obitelji u župi, kako za obiteljski dar, dar za crkvu, te dar za zvonaricu. Ako ne podmirujemo obaveze, više godina, onda je veliki problem podmiriti više godine.
Crkvene obveze postoje u svim župama RH. Problem je što svi župnici ne traže i svi ne žele se sukobljavati  sa neplatišama, pa onda i ne rade obnovu crkvenih objekata.
- Župnik i Župno vijeće poziva župljane da se uključe u razne župne grupe i aktivnosti: župni Caritas, Marijinu legiju, Društvo sv. Luke, pjevačke zborove itd., te s tim aktivnostima pomognu da nam župa duhovno raste i napreduje.
- Hvala svim župljanima za svako dobro djelo koje su utkali u život i rad naše župne zajednice, jer bez vas i župa ne bi postojala.
 
                               Godišnje izvješće Župnog vijeća za 2011. god.
Kalinovac: 15. 01. 2012.
Dnevni red:
1. Financijski izvještaj za 2011. godinu
2. Planovi za 2012. godinu
3. Uloga Župnog vijeća i voditelja društava koja djeluju u Župi
4. Pitanja i prijedlozi
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011. GODINU
- izvijestio je župnik preč. Gorupić:
Prihodi u župnoj blagajni 606.100,oo kn
Rashodi iz župne blagajne 614.330,oo kn
Značajniji Prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 46.000,oo kn
- Redovna milostinja; 83.800,oo kn
- Obiteljski dar; 62.820,oo kn
- Namjenski darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 77.600,oo kn
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 228.240,oo kn
- Doprinos svećenika u župnu blagajnu; 42.000,oo kn
- Posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 19.050,oo kn
Rashodi radovi:
- Gornji dio ograde oko crkve; platila Općina Kalinovac 154.240,oo kn
- Fasada župnog dvora; kompletno uređenje unutrašnjih zidova; platila Župa 89.000,oo kn
- Kamene klupčice s vanjske strane prozora župne kuće; platila Župa; 5,5oo,oo kn
- Metalna vrata; rešetkasta (ulaz, kapela sv. Elizabete, sakristija) platila Župa; 10.000,oo kn
- Uređenje okoliša crkve: staze, zemljani radovi; platila Župa; 46.840 kn
Ostali rashodi:
Ostala sredstva upotrijebljena su u: dug od 2010. godine, obveze prema Biskupiji, režijski troškovi, troškovi domaćinstva, troškovi prijevoza, potrebe pastorala i bogoslužja, nagrada kleru i crkvenim službenicima, pristojbe, posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve
PLANOVI ZA 2012. GODINU
- Obnova velikog glavnog oltara: oko 150.000,oo kn (planira darovati Općina Kalinovac)
- Izrada (po prijedlogu Konzervatorskog odjela iz Bjelovara) novog drvenog kipa sv. Luke, evanđelista za veliki oltar; 42.000,oo kn (dariva Župa)
- Sedilije; sjedala oko velikog oltara; 75.030,oo kn (dio osigurava sponzor, a drugi dio Župa)
- Obnova slike sv. Elizabete; 15.000,oo kn (do sada prikupljeno 5.850,oo kn)
- Zaštita krova župne crkve od onečišćenja golubova; 10.000,oo kn
- Popravak pročelja župne crkve i djela temelja, popravak uprljane fasade
VODITELJI ORGANIZACIJA I DRUŠTAVA U ŽUPI ZA 2012. GODINU
- Mandat predsjednice Župnog vijeća obnaša Katica Golubić
- Voditelji čitaća: odrasli - Ljubica Erdec, mladi – Darija Erdec, djeca – Jasminka Miklić
- Voditelji ministranata: Mirjana Miklić i Smiljka Gorički

- Voditelji pjevača: veliki zbor – Ljubica Račan, zbor mladih – Ivana Matkov, dječji zbor – Ivana Matkov

- Voditeljica Društva sv. Luke je Ljubica Račan
- Voditeljica Marijine legije odraslih; „Majka brze pomoći“ je Marija Kraljević
- Voditeljica Marijine legije mladih „Kraljica anđela“ je Ana Rabađija
- Voditeljice nazaretske skupine djece su Valentina Lacković i Ana Rabađija
- Voditeljica mladih je Darija Erdec
- Voditeljica Križarskog društva sv. Luke je Darija Erdec
- Urednik župne Internet stranice je Nenad Erdelec
- Uredništvo Župnog lista sv. Luka, evanđelista: tehnički urednik – Nenad Erdelec, suradnici – Tomislav Franjić i voditelji župnih društava i organizacija
- Urednik Nedjeljnog župnog listića je župnik preč. Mladen Gorupić
- Voditeljica Dramske sekcije je Mihaela Lončar

- Voditeljica župnog Caritasa je Marija Zvonar

- Voditeljica uređenja cvjetnih površina oko crkve i župnog dvora je Jelica Štefanić
- Voditeljica cvjetnog aranžiranja crkve je Jasna Kovačev
- Voditelj administriranja u župnom uredu je Tomislav Franjić
OSTALO
- Obilježavanje 40. godina misništva prof. Đuro Zalar
- Nabava 6 novih svijećnjaka za veliki oltar
- Potpisan ugovor o najmu prostora „Vip“ operateru za postavljanje repetitora u tornju crkve na 10 godina. Tražene su i dobivene dozvole, Biskupije, Općine i konzervatorske struke. Župa će na temelju najma dobivati mjesečno 500 eura.
- Izglasane žpne obaveze za 2012. godinu:
obiteljski dar – 150,oo kn
dar za crkvu – 150,oo kn
dar zvonaru – 100,oo kn
dobrovoljni dar za blagoslov obitelji
                                                                                                                                      povratak kronika događaja

Povratak Župni ured

Povratak na početak

povratak kronika događaja