POVRATAK

Blagoslov obitelji u župi
Blagoslov obitelji u župi 2014.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
Kolodvorska 115 5 21
Ciglana 15 - 4
Grgura Karlovčana 41 10 5
Stjepana Radića 24 - 6
Dravska 92 11 16
Kut 15 1 3
Batinska 3 3 1
Mate Kaića 27 4 7
Matije Gupca 18 3 6
Hrastova Greda 18 2 3
Hladna Voda 8 2 -
Batinske 30 4 3
Molvcice 13 2 2
UKUPNO 419 47 77
Blagoslov obitelji u župi 2013.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
Kolodvorska 113 6 23
Ciglana 14 - 6
Grgura Karlovčana 45 7 8
Stjepana Radića 26 - 7
Dravska 97 14 14
Kut 15 1 4
Batinska 3 3 1
Mate Kaića 36 4 12
Matije Gupca 17 4 10
Hrastova Greda 18 1 4
Hladna Voda 10 1 -
Batinske 30 1 10
Molvcice 13 2 2
UKUPNO 437 44 101
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja