Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

vlč. Ivica Gladoić

 župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupa.kalinovac@gmail.com
telefon:  048 883 011
 
ZVONARICA: Jelica Štefanić:
                                  telefon: 048 883 040
                                  mobitel: 091 522 2764
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
 
TAJNICA ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA je Vesna Puhač
                                  mobitel: 091 3817 097
 
TAJNICA PASTORALNOG VIJEĆA je Jasna Marić
                                  mobitel: 091 580 5698
 
UREDNIK STRANCE:
Nenad Erdelec
mob. 091 970 4724
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 
7. 6. 2023.
OBAVIJEST!
ELEKTRONSKA ADMINISTRACIJA
POŠTOVANI ŽUPLJANI! Od danas se crkvena administracija naše Župe i našeg župnog ureda nalazi i u elektronskom (digitaliziranom) obliku na portalu (platformi) https://www.e-zupe.com/
To je platforma za župnu administraciju gdje također možete klikom na tom portalu obaviti sljedeće:
1. prijaviti krštenje
2. upisati prvopričesnika
3.upisati krizmanika
4. prijaviti vjenčanje
5. javiti se za blagoslov obitelji
6.upisati se kao župljanin
Hvala na razumijevanju!

§ Ovim putem možete izvršiti svoje prijave prema našem župnom uredu, a posebno vas pozivamo i molimo da se upišete u kartoteku župe (popis župljana, nešto kao popis stanovništva) putem najzadnjeg priloženog linka:

o prijava prvopričesnika
https://www.e-zupe.com/najava/pricest/zupa-kalinovac
o prijava krizmanika
https://www.e-zupe.com/najava/krizmanici/zupa-kalinovac
o prijava vjenčanja
https://www.e-zupe.com/najava/vjencanje/zupa-kalinovac
o prijava katekumena
https://www.e-zupe.com/najava/katekumeni/zupa-kalinovac
o Upis u župnu kartoteku
https://www.e-zupe.com/najava/blagoslov/zupa-kalinovac
 
ŽUPNA KARTOTEKA: kartoteka župljana, popis župljana (poput popisa stanovništva)

Poštovani župljani! Započeo sam s revidiranjem i sređivanjem župne kartoteke, pa vas najljubaznije molim da se upišete u župnu kartoteku. To je najbolje učiniti putem priloženog linka, a oni koji se ne služe računalom mogu nakon misa uzeti obrazac koji će ispuniti i vratiti. Molim vas za par minuta vašeg vremena za ovo ispunjavanje, a tako ćemo imati sređenu župnu kartoteku, matice, knjige, itd....

Župnik
 
Upis u župnu kartoteku
https://www.e-zupe.com/najava/blagoslov/zupa-kalinovac
 
                                                                                                                                                  povratak kronika događaja
NOVI TAKSOVNIK U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI

Uspostavljen na sjednici u Varaždinu 12.prosinca 2022., proglašen od našeg Biskupa 21.prosinca 2022., stupio na snagu s 01.01.2023.

Stipendij za Svetu Misu: 7,00 eura

Vjenčanje: 50,00 eura (40 eura za župu, 10 eura za biskupiju)

Sprovod: 50,00 eura (40 eura za župu, 10 eura za biskupiju)

Potvrde i posvjedočenja: 2,00 eura

Krsni, vjenčani, smrtni list: 8,00 eura

Obiteljski doprinos u našoj župi prema suglasnosti župnog vijeća:

Godišnja zvonarija po obitelji: 20,00 eura (ide direktno zvonarici)

Sprovodna zvonarija, po sprovodu: 20,00 eura (ide direktno zvonarici)

Obiteljski dar: 20,00 eura po obitelji

Dar za održavanje crkve: 20,00 eura po obitelji

(obiteljski i crkveni dar i zvonarija bilježi se u vašu obiteljsku knjižicu, bilježi se u župnu knjigu doprinosa, i bilježi se u župni blagajnički dnevnik te se na kraju godine dostavlja financijski izvještaj u Biskupiju).

 
 
 OBAVIJESTI:
 
BAVIJEST!  - 21.4.2023.
KRŠTENJE- prijava krštenja

Planirano krštenje se prijavljuje barem jedan (1) mjesec prije u župni ured.

Za krštenje djeteta potrebno je prilikom prijave dostaviti:

– FOTOKOPIJU IZVODA iz Matične knjige rođenih od djeteta ili fotokopiju rodnog lista djeteta (ukoliko nemate fotokopiju donijeti original pa ćemo kopirati u župnom uredu)

– POSVJEDOČENJE za kuma ili kumu da može kumovati tj. da ima sve potrebne kanonske uvjete za ovu crkvenu službu kumstva. Posvjedočenje izdanje njihov vlastiti župnik. Ako su kumovi kršteni u različitoj župi od svog stanovanja tada najprije moraju ići u župu krštenja po POTVRDNICU i donijeti je svom župniku da može izdati POSVJEDOČENJE – dokument s kojim se može kumovati.

– ako su roditelji članovi druge župe, pa krste djete izvan svoje vlasitite župe tada je potrebno  iz župe u kojoj imaju mjesto prebivališta donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja

– na krštenje donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU

-prilikom prijave dogovoriti će se oko pripreme za krštenje i ispovijedi

-zapis o krštenju se nakon krštenja upisuje u župnu Maticu krštenih one župe gdje je krštenje bilo (i svi daljnji zapisi: o prvoj pričesti, krizmi, vjenčanju, ređenju, zavjetima… upisuju se u bilješke navedene Matice. Matica krštenih je centralni izvor crkvenih matičnih podataka; npr. ako je osoba krštena u Karlovcu, a živi u Kalinovcu potrebno je da po krsni list ili po potvrdu o sakramentima ide u Karlovac, tj.župu krštenja)

                                                                                                                                                  povratak kronika događaja
 
 
OBAVIJEST!  - 20.4.2023.
OBITELJSKI DOPRINOS

OBITELJSKI DOPRINOS (obiteljski dar, crkveni dar, dar za zvonaricu): možete uplatiti i putem crkvenog-župnog bankovnog računa: Varaždinska biskupija, župa Kalinovac, IBAN: HR6523600001101812209, ime, prezime i adresa uplatitelja te svrha.

                                                                                                                                                  povratak kronika događaja
                                            SAKRAMENT VJENČANJA

AKO SE ŽELITE VJENČATI:

1. Javite se svom ŽUPNIKU (tvoja župa je tamo gdje prebivaš ili boraviš kan.107) ZARUČNICE ILI ZARUČNIKA, već prema tome u kojoj se župi želite vjenčati, kako bi se proveo POSTUPAK ZA ŽENIDBU.

Javite se župniku najmanje oko 3 do 2 mjeseca prije vjenčanja.

2. Da bi se što bolje pripravili za život u braku pohađati ćete ZARUČNIČKI TEČAJ (koji je obavezan po odredbi biskupa). Po završetku tečaja ćete dobiti POTVRDU o obavljenom tečaju koju ćete odnijeti župniku koji vas sprema za vjenčanje. Raspored zaručničkih tečajeva: https://obitelj.biskupija-varazdinska.hr/.../raspored.../210

MALA PREPORUKA: TEČAJ OBAVITE ŠTO RANIJE (možete ga pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja), da ne biste zadnji čas morali sve obaviti: Zaručnički tečaj, ishođenje crkvenih i državnih dokumenata, Postupak za vjenčanje, Ozivi na svetoj misi prema mjestu stanovanja (NE prema mjestu rođenja i krštenja), proba obreda ženidbe i sve Vaše ostale obaveze koje ćete imati u vezi vjenčanja.

3. Župniku koji Vas priprema za ženidbu potrebno je donijeti KRSNI LIST iz župe gdje ste kršteni na kojemu će pisati da ste SLOBODNI tj. da niste crkveno vjenčani, te možete sklopiti ženidbu. Tako vam Krsni list ujedno služi i kao Slobodni list.

(Ako ste kršteni u župi u kojoj se pripremate za sakrament ženidbe onda ne morate donositi krsni list jer se podaci o vašem krštenju i slobodnom stanju nalaze u Matici krštenih). Krsni list vrijedi 6 mjeseci.

4. Iz Matičnog ureda potrebno je u župu donijeti POTVRDU o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. (Potvrda vrijedi 3 mjeseca). Koja se potpisana nakon vjenčanja vraća u Matični ured.

5. Dan prije vašeg vjenčanja (ili prema dogovoru sa župnikom) doći ćete na probu za obred vjenčanja i na svetu ispovijed u crkvu te ćete se pričestiti na svetoj misi ukoliko će vjenčanje biti bez mise.

-ukoliko se želite vjenčati izvan svoje vlastite župe vaš župnik će vam izdati Dopuštenje za takvo sklapanje ženidbe u nekoj trećoj župi

- Ako niste primili sakrament svete potvrde (krizmu) možete sklopiti sakrament ženidbe ali će Vas svećenik upozoriti da nećete moći biti kum na krštenju ili kod svete potvrde (jer to traži Zakonik kanonskog prava). Stoga Vam se preporuča da u što skorije vrijeme u dogovoru sa svojim župnikom obavite pripremu kako bi mogli primiti sakrament svete potvrde i tako stekli uvjete koji su potrebni da možete kumovati kod krštenja ili svete potvrde.

- Različitost vjere i mješovite ženidbe: ženidba katolika i nekrštenog je nevaljana (zapreka različitosti vjere), dok je ženidba katolika i krštenog nekatolika (mješovita ženidba) zabranjena. No od zapreke različitosti vjere se može dobiti oprost, a i dozvola za mješovite ženidbe. Dozvolu i oprost daje mjesni ordinarij samo ako oba supružnika prihvaćaju bitne svrhe i svojstva ženidbe (jednost i nerazrješivost) te katolička strana obeća da će sačuvati vjeru te providjeti krštenje i katolički odgoj djece o čemu se obavještava nekatolička strana. Ovakve ženidbe valjano se sklapaju na isti način kao i ženidbe između katolika. Ipak, ženidbe po obredu druge kršćanske zajednice, iako valjane, zabranjene su osim uz dozvolu Biskupa ili generalnog vikara.

-katolička ženidba sklapa se isključivo u sakralnom prostoru, a ne negdje na livadama, u avionu....

-sklopljena ženidba upisuje se u maticu krštenih i u maticu vjenčanih (župnik vjenčanja šalje obavijest u župu gdje ste kršteni da se upiše u maticu krštenih)

 
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
 
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
      ŽUPNO VIJEĆE
                           Prisega novog župnog pastoralnog vijeća
Click to enlarge  

Na ranoj sv. misi pred prisutnim vjernicima u nedjelju 20. ožujka novoizabrano župno pastoralno vijeće svečano je dalo prisegu za svoj novoizabrani mandat. Vijeće je dalo prisegu po odobrenju biskupa mons. Bože Radoša i u skladu s novim pravilnikom za župno pastoralno vijeće. Prisegu su dali: Jelica Štefanić, Nenad Erdelec, Jasna Kovačev,  Smiljka Gorički, Mirjana Paviša i Jasna Marić. Na davanju prisege nije prisustvovala Renata Puhač. Mandat vijećnicima traje pet godina računajući od 1. siječanja 2022. godine tijekom kojih će oni sa svojim sposobnostima i darovima pridonijeti još boljem djelovanju župne zajednice i na taj način pomoći župniku u njezinom vođenju.

                         Prisega novog župnog ekonomskog vijeća
Click to enlarge  

U nedjelju 6. veljače na ranoj sv. misi pred prisutnim vjernicima novo župno ekonomsko vijeće svečano je dalo prisegu za novoizabrani mandat. Vijeće je dalo prisegu po odobrenju biskupa mons. Bože Radoša i u  skladu s novim pravilnikom za župno ekonomsko vijeće. Prisegu su dale Ljubica Erdec, Ljubica Račan i Vesna Puhač. Mandat vijećnicima traje pet godina tijekom kojih će oni sa svojim sposobnostima i darovima pridonijeti još boljem djelovanju župne zajednice i na taj način pomoći župniku u njezinom vođenju.

                                                                                                                                       povratak kronika događaja
                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA PASTORALNO VIJEĆE
       Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 1.    Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50.
EKONOMSKO VIJEĆE 2.    Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25.
01.   Ljubica Erdec, Kut 12. 3.    Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
02.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 4.    Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Vesna Puhač, Batinske, Kanalska 19. 5.    Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
  6.    Jasna Marić, Kolodvorska 110.
  7.    Renata Puhač, Batinske, Kanalska 19.
Click to enlarge Click to enlarge
Župno ekonomsko vijeće ožujak 2022.; Župno pastoralno vijeće ožujak 2022.;
   
Click to enlarge Click to enlarge
Župno vijeće 19. 01. 2020.;

upno vijeće 13. 01. 2019.;

   
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
15. I. 2012. 07. I. 2009.
Click to enlarge Click to enlarge
18. X. 2005.; 01. 2004.;
Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;  
 
Kalinovac:  19. 1. 2020.
                                              Izabrano novo župno vijeće
Click to enlarge  

U crkvi na podnevnoj svetoj misi 19. 1. 2020. godine pristankom svih izabranih kandidata od župnika potvrđeno je svečanom prisegom novo pastoralno i ekonomsko Župno vijeće. Nakon prisege vijećnika svečanost je nastavljena u župnoj kući gdje je održan blagoslov kuće, domjenak i prvi ovogodišnji sastanak Župnog vijeća i župnika.

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće kao župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo brine se o pastoralnim i ekonomskim djelatnostima donoseći prijedloge i zaključke na aktualna pitanja, probleme i aktivnosti. Ono tako planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog i ekonomskog rada u župi, te je potrebno da ga svaka župa ima. Mandat izabranih vijećnika i vijećnica traje 5 godina.

Sastav Župnog vijeća:
EKONOMSKO VIJEĆE: Jelica Štefanić, Ljubica Erdec, Nenad Erdelec, Ante Lučić, Jasminka Miklić, Ljubica Račan, Franjo Dautanec, Miroslav Pokrivko, Katica Golubić, Đuro Kucelj.
PASTORALNO VIJEĆE: Martin Jušta, Mirjana Miklić, Mirjana Paviša, Mirjana Rabađija, Darko Špoljar, Marina Zvonar, Radmila Barić, Mirjana Bazijanec, Ivan Dautanec, Mirko Miklić, Katica Trojan – Goll, Smiljka Gorički, Jasnica Kovačev, Jasna Marić, Ana-Marija Mađerić, Marija Kraljević, Sunčica Orešić
Predsjednica župnoga vijeća je Jelica Štefanić.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
 
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
                                           RADOVI 2021. GODINE
Kalinovac:  19. 3. 2021.
     Sastanak ekonomskog vijeća 19. 3. u vezi sanacije crkve od potresa
 
Nastala oštećenja 29. prosinca 2020. g. na župnoj crkvi prilikom potresa  magnitude 6,2 prema Richteru s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje su:
- puknuće žbuke stropa crkve i u tornju
 
Postupak sanacije crkve od potresa
Župnik je svu nastalu štetu odmah nakon potresa prijavio biskupijskoj komisiji za gradnju.
 
Izbor izvođača radova
Vijeće se na sastanku 19. 3. 2021. usuglasilo da će izvođač radova biti MASTERING d.o.o. gradnja, Dravska 91. Kalinovac, ponuditelja Đure Kucelja bnacc.ing. aedih. s danom ponudom u iznosu od 73.200 kn.
 
Prijava na natječaj
Župa se javila na županijski natječaj i tražila maksimalni iznos od 50.000 kuna, a vidjet će se koliko će županija odobriti.
Općina Kalinovac izdvojila je preko ovogodišnjeg proračuna 50.000 kuna za sanaciju štete u crkvi od potresa.
 
Planirana ovogodišnja sredstva za obnovu crkve od potresa
- očekujemo od KKŽ po poslanom natječaju
- od Općine Kalinovac od izdvojenog proračuna za ovu godinu
- iz župne blagajne odnosno iz obveza dara za crkvu
- u slučaju da gore navedena sredstva ne budu dostatna, zamolili bi župljane da doprinesu svojim darom
 
Ostali radovi i troškovi za ovu godinu
- dali bi popraviti sat na tornju
- kupili bi 3 protupožarna aparata za crkvu
- vratili bi dio duga biskupiji koji iznosi 98.000 kn
- jedan dio mora ostati u banci za mogućnost drugih nepredviđenih troškova
 
                                         RADOVI NA SANACIJI OŠTEČENJA CRKVE
                                     po ponudi izvođača radova MASTERING d.o.o.
NAPOMENA: Ponuđene količine za obradu su vidljive pukotine oštećenih dijelova stropa, što ne znači, da se nakon otucanja ne otkriju dodatna oštećenja. Stvarne količine utvrdile bi se nakon izvedenih radova otucanja i saniranja oštećenih dijelova. (Predviđena cijena za uočena vidljiva oštećenja su 73.200 kn)
1. Dobava i višestruko montiranje pokretne skele za sve vrijeme trajanja radova.
2. Demontiranje i ponovno montiranje crkvenih klupa - klecala na mjestima zahvata radova.
3. Saniranje oštećenih dijelova stropa od puknuća na segmentima gdje je potrebna sanacija pažljivo otucanje oštećenih dijelova fasade.
4. Saniranje otučenih dijelova isušujućom žbukom sa hidrauličkim djelovanjem u debljini od 2 - 5 cm, sa prethodnim špricanjem pukotina dubinskom impregnacijom, sa izradom profilacija u žbuci kao postojeće.
a)        premaz šprungi dubinskom impregnacijom
b)        sanacija reparaturnom žbukom
5. Gletanje površina u koje se utiskuje mrežica sa građevinskim ljepilom.
6. Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi silikosana uz prethodno gletanje, masom za zaglađivanje i premaz impregnacijom.
                                                                                                                                                           povratak kronika događaja
 
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak