Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

vlč. Ivica Gladoić

 župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupa.kalinovac@gmail.com
 
telefon:  048 883 011
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
ZVONARICA i predsjednica župnog vijeća
Jelica Štefanić:
                                    telefon: 048 883 040
                                    mobitel: 091 522 2764
 
UREDNIK STRANCE:
Nenad Erdelec
mob. 091 970 4724
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 
 
 OBAVIJESTI:
10. 7. 2021.

PLETERNICA-POŽEGA- KUTJEVO

IZLET ŽUPNIH SURADNIKA ŽUPA BUDROVAC I KALINOVAC

Župni suradnici: zvonarice, župni zborovi, župni vijećnici, dječji, mladi i odrasli čitaći,ministranti, žene koje kite crkvu, koji žele ići na izlet upišite se u sakristiji nakon misa.

28.kolovoza 2021., subota

Polazak: 07.00 Čepelovac, 07.10. Budrovac, 07.20 Sirova Katalena, 07.30 Kalinovac

 
5. 7. 2021.

OBAVIJEST O IZLETU ŽUPNIH SURADNIKA ŽUPA BUDROVAC I KALINOVAC

Župni suradnici: zvonarice, župni zborovi, župni vijećnici, dječji, mladi i odrasli čitaći, ministranti, žene koje kite crkvu, koji žele ići na izlet upišite se kod voditeljice zborova Marine te u dogovoru s njom odredite kamo i kada želite ići!

 
 
-
OBITELJSKI DAR I DAR ZA CRKVU
2008. GODINA;   - obiteljski dar  - 400 obitelji  (61.710 kn)       dar za crkvu  - 337 obitelji (84.450 kn)
2009. GODINA; - obiteljski dar    - 385 ob.       - dar za crkvu  - 320 ob.       - za nove elemente svetišta - 109 ob.
2010. GODINA;  - obiteljski dar  - 381 ob.        - dar za crkvu  - 320 ob.      
2011. GODINA;  - obiteljski dar  - 406 ob.        - dar za crkvu  - 353 ob.      
2012. GODINA;  - obiteljski dar  - 379 ob.        - dar za crkvu  - 334 ob.     
2013. GODINA;  - obiteljski dar  - 387 ob.        - dar za crkvu  - 361 ob.    
2014. GODINA;  - obiteljski dar  - 364ob.         - dar za crkvu  - 343 ob.    
2015. GODINA;  - obiteljski dar  - 355 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob.   
2016. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 340 ob.   
2017. GODINA;  - obiteljski dar  - 370 ob.         - dar za crkvu  - 343 ob. 
2018. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 346 ob. 
2019. GODINA;  - obiteljski dar  - 368 ob.        - dar za crkvu  - 344 ob.  
2020. GODINA; do 14. 1.;   - obiteljski dar  - 25 ob.        - dar za crkvu  - 25 ob.  
                                                   ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
 
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
      ŽUPNO VIJEĆE
Kalinovac:  19. 1. 2020.
                                              Izabrano novo župno vijeće
Click to enlarge  

U crkvi na podnevnoj svetoj misi 19. 1. 2020. godine pristankom svih izabranih kandidata od župnika potvrđeno je svečanom prisegom novo pastoralno i ekonomsko Župno vijeće. Nakon prisege vijećnika svečanost je nastavljena u župnoj kući gdje je održan blagoslov kuće, domjenak i prvi ovogodišnji sastanak Župnog vijeća i župnika.

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće kao župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo brine se o pastoralnim i ekonomskim djelatnostima donoseći prijedloge i zaključke na aktualna pitanja, probleme i aktivnosti. Ono tako planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog i ekonomskog rada u župi, te je potrebno da ga svaka župa ima. Mandat izabranih vijećnika i vijećnica traje 5 godina.

Sastav Župnog vijeća:
EKONOMSKO VIJEĆE: Jelica Štefanić, Ljubica Erdec, Nenad Erdelec, Ante Lučić, Jasminka Miklić, Ljubica Račan, Franjo Dautanec, Miroslav Pokrivko, Katica Golubić, Đuro Kucelj.
PASTORALNO VIJEĆE: Martin Jušta, Mirjana Miklić, Mirjana Paviša, Mirjana Rabađija, Darko Špoljar, Marina Zvonar, Radmila Barić, Mirjana Bazijanec, Ivan Dautanec, Mirko Miklić, Katica Trojan – Goll, Smiljka Gorički, Jasnica Kovačev, Jasna Marić, Ana-Marija Mađerić, Marija Kraljević, Sunčica Orešić
Predsjednica župnoga vijeća je Jelica Štefanić.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Click to enlarge  

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Martin Jušta, Kolodvorska 93.
01.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 22. Đuro Kucelj, Dravska 91.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Darko Špoljar, Dravska 33.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Marina Zvonar, Dravska 68.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28.  
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29.  
08.   Katica Golubić, Dravska 128.     30.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31.
Jelica Štefanić, sudjeluje po obnašanju svojih 32.
funkcija 33.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
14. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
15. Ivanka Golubić, Dravska 63.
16. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
17. Damir Ivanov, Kolodvorska 80.
18. Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
19. Jasna Marić, Kolodvorska 110.

Župno vijeće 19. 01. 2020.;

20. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.  
Click to enlarge Click to enlarge
Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.; upno vijeće 13. 01. 2019.;
   
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
 
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
 
Blagoslov obitelji u župi 2018.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
2018 2017   2018 2017   2018 2017
Kolodvorska 105 106 12 9    
Ciglana 15 16 - -    
Grgura Karlovčana 39 38 8 5    
Stjepana Radića 27 26 3 1    
Dravska 86 88 20 11    
Kut 14 15 1 1    
Batinska 3 4 3 2    
Mate Kaića 36 36 3 2    
Matije Gupca 15 14 7 6    
Hrastova Greda 14 15 3 3    
Hladna Voda 9 8 2 2    
Batinske 18 13 4 2    
Molvcice 12 13 2 1    
UKUPNO 393 395 68 53 108 111
 
Blagoslov obitelji u župi 2017.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
2014 2017   2014 2017   2014 2017
Kolodvorska 115 106 5 9 21  
Ciglana 15 16 - - 4  
Grgura Karlovčana 41 38 10 5 5  
Stjepana Radića 24 26 - 1 6  
Dravska 92 88 11 11 16  
Kut 15 15 1 1 3  
Batinska 3 4 3 2 1  
Mate Kaića 27 36 4 2 7  
Matije Gupca 18 14 3 6 6  
Hrastova Greda 18 15 2 3 3  
Hladna Voda 8 8 2 2 -  
Batinske 30 13 4 2 3  
Molvcice 13 13 2 1 2  
UKUPNO 419 395 47 53 77 111
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
                                           RADOVI 2021. GODINE
Kalinovac:  19. 3. 2021.
     Sastanak ekonomskog vijeća 19. 3. u vezi sanacije crkve od potresa
 
Nastala oštećenja 29. prosinca 2020. g. na župnoj crkvi prilikom potresa  magnitude 6,2 prema Richteru s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje su:
- puknuće žbuke stropa crkve i u tornju
 
Postupak sanacije crkve od potresa
Župnik je svu nastalu štetu odmah nakon potresa prijavio biskupijskoj komisiji za gradnju.
 
Izbor izvođača radova
Vijeće se na sastanku 19. 3. 2021. usuglasilo da će izvođač radova biti MASTERING d.o.o. gradnja, Dravska 91. Kalinovac, ponuditelja Đure Kucelja bnacc.ing. aedih. s danom ponudom u iznosu od 73.200 kn.
 
Prijava na natječaj
Župa se javila na županijski natječaj i tražila maksimalni iznos od 50.000 kuna, a vidjet će se koliko će županija odobriti.
Općina Kalinovac izdvojila je preko ovogodišnjeg proračuna 50.000 kuna za sanaciju štete u crkvi od potresa.
 
Planirana ovogodišnja sredstva za obnovu crkve od potresa
- očekujemo od KKŽ po poslanom natječaju
- od Općine Kalinovac od izdvojenog proračuna za ovu godinu
- iz župne blagajne odnosno iz obveza dara za crkvu
- u slučaju da gore navedena sredstva ne budu dostatna, zamolili bi župljane da doprinesu svojim darom
 
Ostali radovi i troškovi za ovu godinu
- dali bi popraviti sat na tornju
- kupili bi 3 protupožarna aparata za crkvu
- vratili bi dio duga biskupiji koji iznosi 98.000 kn
- jedan dio mora ostati u banci za mogućnost drugih nepredviđenih troškova
 
                                         RADOVI NA SANACIJI OŠTEČENJA CRKVE
                                     po ponudi izvođača radova MASTERING d.o.o.
NAPOMENA: Ponuđene količine za obradu su vidljive pukotine oštećenih dijelova stropa, što ne znači, da se nakon otucanja ne otkriju dodatna oštećenja. Stvarne količine utvrdile bi se nakon izvedenih radova otucanja i saniranja oštećenih dijelova. (Predviđena cijena za uočena vidljiva oštećenja su 73.200 kn)
1. Dobava i višestruko montiranje pokretne skele za sve vrijeme trajanja radova.
2. Demontiranje i ponovno montiranje crkvenih klupa - klecala na mjestima zahvata radova.
3. Saniranje oštećenih dijelova stropa od puknuća na segmentima gdje je potrebna sanacija pažljivo otucanje oštećenih dijelova fasade.
4. Saniranje otučenih dijelova isušujućom žbukom sa hidrauličkim djelovanjem u debljini od 2 - 5 cm, sa prethodnim špricanjem pukotina dubinskom impregnacijom, sa izradom profilacija u žbuci kao postojeće.
a)        premaz šprungi dubinskom impregnacijom
b)        sanacija reparaturnom žbukom
5. Gletanje površina u koje se utiskuje mrežica sa građevinskim ljepilom.
6. Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi silikosana uz prethodno gletanje, masom za zaglađivanje i premaz impregnacijom.
                                                                                                                                                           povratak kronika događaja
 
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak