SLIKANO; u dvadesetim godinama   dvadesetog stoljeća.
SLIKANO; u tridesetim godinama   dvadesetog stoljeća. gosp. vlč. Juraj Kranjčev
SLIKANO; u tridesetim godinama   dvadesetog stoljeća.
SLIKANO; u  pedesetim godinama   dvadesetog stoljeća.
SLIKANO; 2005. g. kao stara tradicionalna nošnja