2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2019. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2019. GODINI:
                            Obnova starih vjerskih objekata i obilježja
Click to enlarge  

Ove godine na inicijativu župnoga vijeća, a pod organizacijom i vodstvom župnika Mladena, prionulo se potrebitoj obnovi kamenih križeva i starih kapela u župi. Budući da je došlo do puknuća između spajanja crkve i zvonika, godišnji proračunski novac od Općine Kalinovac usmjeren je na saniranje tog problema. Naime toranj je rađen naknadno od crkve i upravo na tom mjestu toranj se odvaja od crkve (pulsira) i stvara pukotine na fasadi. Tom sanacijom sanirao bi se i gornji vijenac pročelja crkve, oštećenja na pročelju te obojili temelji okolo crkve.

Obnova starih križeva i kapela obnavljat će se pomoću sredstava dobročinitelja.

 
          TREŽE SE DOBROČINITELJI ZA SANACIJU OVIH VJERSKIH OBILJEŽJA!
1.)   Pročelje crkve i saniranje pukotine između crkve i tornja
2.)  Kameno raspelo na magistrali
3.)  Kameno raspelo na mjesnom groblju
4.)  Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta
5.)  Kameno raspelo na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića
6.)  Kapelica sv. Vida na Peskima
7.)  Kapelica sv. Valentina na Peskima
8.)  Kameno raspelo na Batinskama
                                                                                                                                             povratak kronika događaja
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                         Pročelje crkve i saniranje pukotine između crkve i tornja
Click to enlarge  

Sanacija pročelja crkve obuhvatila je saniranje pukotina, oštećenja i slijevanja te bojenje pročelja crkve zbog prljavštine i plijesni. Pri zadnjoj obnovi fasade konzervatori nisu dali sanirati gornje vijence crkve na kojima su se sada pojavile plijesan i ljuštenje. Ovogodišnji radovi su se sastojali od postavljanja fasadne skele do vrha zidova tornja, pažljivog skidanja oštećenih dijelova fasade te saniranja otpalih dijelova isušujućom žbukom s hidrauličkim djelovanjem SIKAMUR DRY uz prethodno špricanje  zidova cementnim špricom i izradom profilacije u žbuci kao postojeće. Zatim ugradnje fine isušujuće žbuke SIKAMUR FINISH inertnog silikatnog agregata Dmax= 0,6 mm. Žbuka se nanosila preko grube žbuke SIKAMUR.

Ugradnje dekorativne paropropusne boje na bazi siloksana SIKAMUR COLOR E na podlogu pripremljenu s temeljnim premazom na bazi siloksana tipa kao SIKAMUR COLOR E. Boja se nanosila u dva sloja.

Radovi su iznosili 105.000 kn; Županija je darovala 30.000 kn, Općina 50.000,00kn, njezina prijateljska Općina Podstrana 5.000 kn, a preostali iznos 20.000 kn podmirit će župa.

Zahvaljujemo svim institucijama i dobročiniteljima naše župe koji su pomogli u obnovi sakralnih objekata.
Projekt sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Kapelica sv. Vida na Peskima

Kapelica sv. Vida  podignuta je 1927. godine na pjeskovitom brežuljku na Peskima za vrijeme vlč. Slavka Fištera. Jedno vrijeme za svoga života održavao ju je obrtnik Vid Međurečan, a nakon njegove smrti, već petnaest godina župa Kalinovac.

Kroz te godine mnogo je toga dotrajalo na kapelici.  Ovogodišnjim radovima obnovljen je vanjski i unutarnji izgled kapele. Izvršeno je čišćenje fasade, skidanje propalih žbukanih dijelova unutar kapele, impregnacija betona i fasade te vanjsko i unutarnje bojenje. Izvođač radova bio je Denis Đurišević. Vrijednost radova je 6.700kn.

Od stolarskih radova izvršena je zamjena štoka i starih dotrajalih vrata. Nova vrata su od smreke dok je dovratnik od hrasta. Vrata su premazana s dva sloja boje i jednim slojem laka. Radove je izvršila majstorska radionica „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša iz Đurđevca. Vrijednost radova (demontaža starih, materijal i izrada novih, zaštita vrata i dovratnika premazom te montaža)  je 2.800 kn.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
Radovi:
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                      Kapelica sv. Valentina na Peskima
Kapela svetog Valentina prvi se put spominje na području Kalinovca tek u Šematizmu Zagrebačke nadbiskupije 1960. godine, za župnika Oskara Jamnika. Kapelica je izgrađena na pješčanom brežuljku na Peskima, danas udaljena od glavnih putova, a za vrijeme vlč. Slavka Fištera. Posljednji ju je put obnovila Općina Kalinovac 2002. godine. Radovi na kapeli sv. Valentina iznose 22.900kn. Unutarnji radovi su završili i platili smo 5.400kn. Izvođač radova bio je Denis Đurišević. Vanjski radovi iznose 16.000kn, a limarski radovi 1.500 kn. Za preostale radove na kapeli imamo 7.000 kn. Ulazna vrata na kapeli s dovratnikom darovao je Petar Bevanda u iznosu 500 €. Dovratnik je izrađen od hrastovine, a vrata od kestena. Prozori na kapeli su u dobrom stanju te im je potrebno samo bojenje.
Click to enlarge Click to enlarge   Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
       Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta
Click to enlarge  

Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta obnavlja se na inicijativu obitelji Suntešić i Općine Kalinovac. To je najmlađe kameno raspelo u župi, a podigla ga je Jela Lončar 50-ih godina prošlog stoljeća. Do sada je uklonjena zelena živica koja je sakrivala više od pola raspela te postavljeno betonsko okno kao temelj buduće ograde. Donji betonski dio popločen je kamenim pločama, a gornji dio ograde bit će od kovane željezne armature. Taj projekt financira Općina Kalinovac i obitelj Suntešić.

U kolovozu 2019. godine Nevenka Sobota obnovila je korpus Isusa. Prvo su s kipa skinuti svi otpadajući dijelovi, zatim je kip izgletan i prebojan posebnim stabilnim bojama za restauriranje kamenih kipova. U obnovi kipa pomogao joj je župni vijećnik Nenad Erdelec.

Nastavljeni su radovi i na ogradi oko raspela. Do sada betonska ograda obložena je kemenim mramornim ploćama.

Povijest obnove raspela
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Obnova ove godine
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge        
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
Obnovljeno kameno raspelo na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića
Click to enlarge   Kameno raspelo inicijativom Bare Erdelec podignuto je 1936. godine na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića na čast sv. Antunu Padovanskom. Podigli su ga mještani Kalinovca. Već niz godina obnavlja ga jedna obitelj iz ulice Grgura Karlovčana. Ta ista obitelj obnovla ga je sklopu ove akcije i ove godine. Obnovu kipa sv. Antuna Padovanskog, kipa Isusa Krista i slova izvršila je Nevenka Sobota. Nevenka je kupila za te potrebe kvalitetne specijalne boje za te namjene.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
PRIJE OBNOVE:
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
Click to enlarge Click to enlarge      
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                      Kameno raspelo na magistrali
Click to enlarge  
Kameno raspelo na magistrali podignuto je 1901. godine, a zadnji je put obnovljeno prije 15 godina. Ove godine obnovio ga je Martin Jušta, a izvođač radova bio je Denis Đurišević. Radovi su se sastojali od čišćenja, skidanja propalih fasadnih dijelova, impregnacije betona i fasade, stavljanja nove fasade na otpale dijelove i bojenja bijelom bojom. U rujnu 2019. Nevenka Sobota i Nenad Erdelec obnovili su korpus Isusa posebnim stabilnim bojama za restauriranje kamenih kipova, a zatim podnožje križa i betonske stupove kovane ograde.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
Click to enlarge  
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                          Kameno raspelo na mjesnom groblju
Click to enlarge   Kameno raspelo podignuto je 1938. godine na mjesnom groblju, zadnji puta obnovio ga je vlč. dr. Dario Paviša, tajnik Apostolske nuncijature u Tajlandu. U sklopu ove akcije ove godine će ga detaljno obnoviti naš župnik preč. Mladen, dekan Đurđevačkog dekanata.

U kolovozu 2019. godine Nevenka Sobota obnovila je kip Isusa.

 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
 
Povijest obnove raspela
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Obnovljen grob vlč. Fištera

U sklopu obnove sakralnih objekata i obilježja na području župe Kalinovac uključio se i naš vlč. Dario. U spomenutoj inicijativi predložio je da se o 145. obljetnici rođenja šestog župnika u Kalinovcu Eduarda (Slavka) Fištera obnovi njegov grob koji se nalazi s desne strane središnjeg križa na groblju.

Obnovu spomenika u cijelosti je financirao vlč. Dario u vrijednosti 1.200,00 €. Dalje treba istražiti zašto na grobnoj ploči piše samo ime župnika Eduarda, a nedostaju imena druge dvojice župnika, Mirka i Franje, za koje se spominje da su pokopani u istom grobu, kako bi se i njihova imena upisala na grobu ploču. A nama Kalinovčanima, kao duhovnoj obitelji dragih pastira ostaje poticaj da zastanem na njihovom grobu, zapalimo svijeću i donesemo pokoju ružu te izmolimo molitvu za pokoj njihovih duša. Vlč. Eduard (Slavko) Fišter rođen je u Banovini, 5. veljače 1874., a za svećenika je zaređen 1896. Nakon odlaska župnika Nikole Medvedeca, na nagovor Kalinovčana župnik Fišter dolazi u Kalinovac 1916. Kalinovčani su u Sladojevce došli kolima po njega i svečano ga dopratili u Kalinovac. S Kalinovčanima je dijelio dobro i zlo, posebno za vrijeme I. svjetskog rata kad je mladost ostajala na različitim bojištima, zahtjeva za rekviziciju zvona i kad su mnogi župljani odlazili u Ameriku. Obnovio je ogradu oko crkve, organizirao misije, nabavio dva nova velika zvona iz Maribora, obnovio orgulje, dao sagraditi kapelice sv. Vida i sv. Valentina na Peskima. Ishodio je u Bjelovaru dokumentaciju za izgradnju drvene piramide zvonika, onakve kakva je danas. Teško bolestan, umire u Kalinovcu 19. travnja 1932. Pokopan je u svećenički grob na našem groblju zajedno s prvim Kalinovačkim župnikom vlč. Mirkom Krsnikom i trećim župnikom vlč. Franjom Klaričom.

                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                          Nabava kipa bl. Alojzija Stepinca
Ove godine kupljen je odljevni kip blaž. Alojzija  Stepinca u brončanoj boji. Za kip je dano 6,600 kn. Da bi se uklopio u župnu crkvu akademski slikar Franjo Matešina prebojio ga je u realistički stil. Bojenje je stajalo 3.000 kn. Kip je financiran prilozima župljana i župnika.
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                           Sanirana oštećenja na crkvenoj vanjskoj stolariji
Ove godine sanirana su sva oštećenja i nepravilnosti na crkvenoj vanjskoj stolariji. Radove je izvela majstorska radionica „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša iz Đurđevca. Radovi su izvedeni bez naknade, odnosno pod cijenu isplaćenih prošlogodišnjih radova. U toj sanaciji iznova su prebojena četvora velika ulazna vrata crkve.
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         Župne obveze
Obiteljski dar – 150 kuna na dalje
Dar za crkvu  –  150 kuna na dalje
Zvonarija       –  100 kuna na dalje
                         -----------------------------------------------------------------------------------------
Darovale 52 obitelji!
Za kapelu sv. Vida sakupili smo 6.700kn; Taj novac je dovoljan za obnovu kapele;

Radovi na kapeli Sv. Valentina iznose 23.500kn ( vanjski radovi 16.000kn, unutarnji radovi 6.000kn i limarski radovi 1.500kn );

Za kapelu sv. Valentina imamo 12.400 kn
DOBROČINITELJI KAPELA:

Ivan Jančijev 100kn; Božidar Pajnić 100kn; Štefica Pajnić 100kn; Branko Jančijev 100kn; Ante Lučić 200kn; Danijel Šokec 100kn; Mladen Cicak 100kn; Željko Đipalo 100kn; Ivan Šokec 100kn; Ivan Grijanec 100kn; obitelj Erdelec Nenada 500kn; Belobrk 200kn; Bolto Rabađija 300kn; Mladen Kerečeni 100kn; Manda Lacković 500kn; ob. Račan 200kn; Jedna osoba 200kn; jedna osoba 15€; Mijo Sobota 200kn; Ljubica Zvonar 200kn; Jedna obitelj 200kn; Marija Sobota 100kn, Marija Vucikuja 200kn; Ruža Pranjić 25€; Pero Bevanda hrastova vrata za kapelu Sv. Valentina; Đuro Kucelj 1000kn; Ivanka Golubuć 200kn; Ob. Paviša Kolodvorska 73, 300kn; Đuro Dautanec 100kn; Marija Đođ 100kn; Marija Sobota 500kn; Jedna obitelji 200kn; Ivaković-Miklić 200kn; Ivan Markov iz V. Gorice 150kn; Ob. Dautanec-Kovačev 200kn; Jedna obitelj 200kn; Naši zborovi 900kn; Vlč.Yean 500€ i Vlč Dario 500€; Marija Šrefoković 100kn; Marija Rabađija 100kn; Anica Miklić 100kn; Marina Zvonar 200kn; jedna osoba 300kn, Prezidij Majka brze pomoći 500 kn; milostinja na proštenju Sv. Vida 300kn; Ivan Lacković 50kn; Jedna obitelj 50kn; Ljubica Erdec 200kn; Ljubica Najdert 100kn; Ljubica Melita r. Dautanec 150kn; Marija Golubić 100kn; Ivan Markov  iz V. Gorice 150kn,

                                                                                                                                                          povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

                                          OSTALI RADOVI U ŽUPI
Kameno raspelo na Batinskama
Najstarije kameno raspelo u našoj župi nalazi se u Batinskama. Napravljen je s podignutim zidanim postamentom, a iznad njega napravljena je niša na način male kapelice u kojoj je Žalosna Gospa, kip. Iznad niše diže se veliko kameno Raspelo s Kristovim tijelom. Na njemu piše ,,Podignut po Konačarih 1901.” Raspelo također čeka sredstva za obnovu.
Click to enlarge Click to enlarge      
-
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice