2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2017. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2017. GODINI:
1.)   Slike Milosrdnog Isusa i Pape Ivana Pavla II.
2.)   Limarski radovi na župnoj crkvi
3.)  Izrađen je novi Križni put
4.)  Popravljeno krovište crkve
5.)  Akcija prodaje kolača za servis orgulja
6.)  Servisirana crkvena zvona
7.)  Sanacija oštećenih dijelova zidova župne kuće
8.)  Kupljene dvije pomoćne klupe
                                   --------------------------------
1.)   Slike Milosrdnog Isusa i Pape Ivana Pavla II.
Click to enlarge  

Nakon godine Božjega milosrđa i stote obljetnice Fatimskih ukazanja u Kalinovac su stigle umjetničke slike Milosrdnog Isusa i sv. Ivana Pavla II. Autor je poljski slikar Lech Polak koji živi sa svojom obitelji u Wroclawu. Nakon što je završio akademiju likovnih umjetnosti u Poljskoj nije mogao preživjeti od slikarstva te se posvetio drugome svojemu zanimanju od kojega je prehranjivao obitelj. Nakon više godina upoznao je misionara Božjeg Milosrđa, koji ga je potaknuo na slikanje prve slike Milosrdnoga Isusa. Gospodin ga je obdario brojnim znakovima svojega milosrđa te je, obnovivši slikarsko umijeće, odlučio slikati samo ovu sliku na slavu otajstva Božjega milosrđa. Znakovito je da je mogao replicirati izvornu oltarnu sliku Isusa kad je ona bila na restauraciji. Tu je sliku episkopat Poljske odabrao za širenje Božjeg Milosrđa.

Za vrijeme velike poplave u Wroclawu evakuirano je stanovništvo, a njegova kuća, koja je trebala biti potpuno poplavljena, ostala je pošteđena. U to vrijeme u njegovom ateljeu stajala je upravo završena prva slika Milosrdnoga Isusa, a stoji tamo i danas, kao znak milosrđa u njegovoj obitelj.
Nakon proglašenja Pape Ivana Pavla II. blaženim i svetim, počeo je slikati njegov lik za oltarne slike u crkvama. Sveti Papa govorio je kako treba trpjeti jer je trpljenje najveća potpora svakom apostolatu. Tako su i ove dvije slike u Kalinovcu zaogrnute žrtvom slikara i njegove supruge. Prošle su godine imali tešku prometnu nesreću i pravo je čudo Božjeg milosrđa što su preživjeli, te je slikar slikao obje slike u velikom trpljenju još za vrijeme rekonvalescencije, predajući žrtvu i za Kalinovac. Osim ove žrtve, u dolasku slika u Kalinovac možemo upravo dotaknuti zrake Božjega milosrđa prisutne u sudjelovanju triju misionara – Hrvata, Kineza i Poljaka. Premalo je reći da se radi samo o narudžbi, okviru i posveti slika, već je riječ o dubokom smislu kojim Bog sve povezuje u jedno široko viđenje otajstva i pokazuje duboki misterij Božjega milosrđa koje se objavilo svijetu na poseban način kroz pontifikat sv. Ivana Pavla II. Sveti je Papa često s velikom ljubavlju isticao povezanost hrvatskog i poljskog naroda, koji su vjerom i žrtvom kroz povijest sudjelovali u Božjem planu spasenja. Dokaz tome je i suradnja hrvatskog kardinala Šepera i kardinala Wojtyle, još prije njegova pontifikata, kako u uspostavi vatikanskih dokumenata, tako i širenju Božjega milosrđa.
Gospodin Isus rekao je da će na svijet doći iskra koja će pripravljati čovječanstvo na Njegov konačni dolazak. Kod posvete svijeta Božjemu milosrđu kroz sv. Ivana Pavla II. (2002.), Papa je ponovio Isusove riječi i rekao da je iskra došla i sada treba zapaliti vatru. S jedne strane ova iskra sâmo je Božje milosrđe, a s druge strane iskra je ovaj veliki sveti Papa i njegov pontifikat. Zato postavljanje i posveta tih dviju slika daju duboku Božju dimenziju tom spektru događaja u Kalinovcu.
Ovako široki i duboki aspekt gledanja na djelovanje Božje Providnosti omogućuje nam uroniti u pravu, čistu i duboku vjeru. Stoga i Kalinovčani otvorena srca mogu zahvaljivati Bogu na divnim i velikim znakovima Njegova djelovanja, na Župniku, Misionarima i slikama koje trajno ostaju kao znak i misterij ovih događaja.
Poljski misionar Božjeg milosrđa svojim je molitvama, žrtvom u oporavku nakon teške operacije i organizacijom dolaska slika u Kalinovac doprinio ovim događajima. Očito ni žrtva, ni velika udaljenost, ni bolest ne sprečavaju u služenju Bogu i ljudima. Kako je vidjela sv. sestra Faustina – zrake iz Milosrdnog Isusova Srca široko obasjavaju svijet i povezuju sve u jedno. Čini se kao da je Kalinovac obuhvatio oblak Božje prisutnosti poput događaja na Gori Preobraženja, a zbog  prinosa svih žrtava, pobožnosti i djelovanja, Gospodin pokazuje da je Kalinovac važno mjesto koje je On predvidio u svojemu otajstvu i uzvisio u dostojanstvu.
Slike su posvećene u kalinovačkoj župnoj crkvi po zazivu vlč. dr. Daria Paviše, vlč. dr. Yean Marie i našeg župnika preč. Mladena Gorupića na svetkovinu Presvetog Trojstva, 11. lipnja 2017. godine.
Donatori slike Milosrdnog Isusa su: župnik preč. Mladen Gorupić i župljani, a donatori slike pape Ivana Pavla II. su divni i predani mladi misionari – vlč. dr. Dario Paviša, kalinovčan na službi u Bangkoku, i vlč. dr. Jan Maria Chun Yean Choong, kinez na službi u Šri Lanki, koji je na poseban način kroz poljsku vjeru i narod dotaknuo Milosrđe Božje. Obojica su u svojem svećeničkom pozivu duboko zahvalni upravo sv. Ivanu Pavlu II. Organizatorica nabave slika je gospođa Jadranka Slobođanac, kantautorica i zauzeta vjernica iz Koprivnice koja širi pobožnost prema Papi Ivanu Pavlu II, najvećem prijatelju Hrvata, a sada našem zagovornika na nebu.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
2.)   Limarski radovi na župnoj crkvi
Click to enlarge  
Zbog propuštanja i stalnog stvaranja prljavštine i mahovine na kosim betonskim dijelovima istaka, kontrafora, nadozita i kosina prozora vanjskih dijelova zidova župne crkve, prionulo se njihovoj sanaciji. Na preporuku više građevinskih majstora izabrana je limarska opcija sanacije kosih dijelova zidova župne crkve. Za izvođača radova izabran je, kao najpovoljniji poduzetnik, domaći sin Đuro Kucelj bacc. ing. aedif., direktor poduzeća za graditeljstvo, trgovinu i usluge Komfort d.o.o. Cijena radova iznosila je 57.609,69 kn s PDV-om, 50.000 kuna donirala je Općina Kalinovac, a ostalo  je nadoplatila župa.

Sanacija je sadržala: ugradnju hidroizolacijske folije ispod novih elemenata opšava na predmetnim površinama radi sprečavanja kondenziranja vlage, izradu i postave parapetnih plasticifiranih limova po kosinama iznad nadozida na istočnom pročelju te postavljanje pokrovnih limova iznad kontrafora, istaka i nadozida. Spojevi između limova i zidova kitani su poliuritenskim kitom. Postavljene su i prozorske klupčice dimenzija 65X145 cm s isprofiliranim špaletama koje su zarezane uz podlogu radi podvlačenja klupčica pod špalete. Spojevi klupčica s prozorom i špaleta kitani su s poliuritenskim kitom.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
3.)  Izrađen je novi Križni put
Click to enlarge  

Izrađen je novi Križnu put župne crkve. Drvene okvire križnoga puta izradio je drvorezbar Miljenko Kranjčec iz Hodošana. Oslikavanje postaja slikarskom tehnikom ulja na platnu i bojanje okvira u stilu oltara, te pozlatu radila je Snježana Inkret, akademska slikarica i konzervatorica iz Varaždina. Vrijednost jedne postaje stoji 6.100 kn. Izrada Križnog puta trajala je od 2014. godine do 2017. godine. Blagoslovio ju je na prvu korizmenu nedjelju, 5. ožujka 2017. godine varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak. Križni put sastoji se od 15 postaja, odnosno i s postajom Kristovog uskrsnuća. Vrijednost cijelog Križnog puta je 91.500 kn.

Križni put je izfinanciran donacijama svećenika iz Kalinovca i župnika, Župnog vijeća, župnih društava, župljana Kalinovca i autora-izvođača Križnoga puta.

DONATORI KRIŽNOG PUTA:
1. Isusa osuđuju na smrt – dar Župnoga vijeća
2. Isus prima na se križ – dar 6 obitelji:Danijela Zvonara, Hrvoje Mlakara, Vlade Sobote, Vlade Šoštarića, Dražena Fusića iz Đurđevca, Miroslava Dautanca
3. Isus pada prvi put pod križem – dar Ivana Jankovića iz Kanade
4. Isus susreće svoju svetu Majku – dar obitelji Darka Paviše
5. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ – dar obitelji Marije i Željka Sobote i obitelji Nemet
6. Veronika pruža Isusu rubac – dar je volontera župnog Caritasa
7. Isus pada drugi put pod križem – dar je pok. vijećnika Tomislava Franjića
8. Isus tješi jeruzalemske žene – dar je obitelji Ankice i Ivana Dautanca
9. Isus pada treći put pod križem – dar je obitelji Tomislava Štefanić i obitelji Mirka Golubića
10. Isusa svlače – dar je pokojnog vijećnika Tomislava Franjića i župljana
11. Isusa pribijaju na križ – dar je obitelji Mije i Nevenke Sobote
12. Isus umire na križu – dar je autorice slika Snježane Inkret i izvođača rama Milenka Kranjčeca
13. Isusa skidaju s križa – dar je pok. vijećnika Tomislava Franjića
14. Isusa polažu u grob – dar je preč. Mladena Gorupića, župnika Kalinovca
15. Isus je uskrsnuo – dar je prof. emeritusa dr. Ivana Goluba
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Popravljeno krovište crkve
Popravljeno krovište crkve koje je oštetilo jako nevrijeme. Ove godine jako nevrijeme pobacalo je crijep sa krovišta crkve, te je došlo do oštećenja krovišta. Radovi su bili izvedivi jedino preko hidrauličke košare ili skele. Krovište je popravio obrtnik Konjarek, a radove je financirala Općina Kalinovac.
Akcija prodaje kolača za servis orgulja
Click to enlarge  

U rujnu ove godine Župno vijeće i župnik pokrenuli su akciju pečenja i prodaje kolača u svrhu servisa crkvenih orgulja. Na akciju su se odazvali mnogi članovi župnog Caritasa, Društva svetog Luke, Marijine legije, članovi zborova, župni vijećnici, župnik i aktivni vjernici. Od prodaje kolača sakupilo se 3.160 kn. Jedna  je osoba darovala 200 kn, a zbor mladih i odraslih 1.000 kn. Sakupljeno je  4.360kn, a za obnovu orgulja plaćeno je 5.000 kn. Razlika je uzeta iz župne blagajne.

Servisirana crkvena zvona
Ove godine izvršen je servis crkvenih zvona. Za izvođača radova izabrana je radiona bravarskog obrta vlasnika Josipa Kahline koji je i elektrificirao naša crkvena zvona. Cijena servisa iznosila je 4.000 kn, uz danu garanciju od 3 godine. Iznos servisa platio je crkveni vijećnik Đuro Kucelj.
KG BRAVARSKI OBRT, vl. JOSIP KAHLINA osnovan je 1994. godine sa sjedištem u Zagrebu. Bavi se opremanjem i montažom toranjskih satova i crkvenih zvona. Obrt je kod brojnih zadovoljnih korisnika prepoznat po visokoj kvaliteti svojih usluga. Specijaliziran je za opremanje i elektrifikaciju crkvenih zvona. Velika pozornost se polaže na rad zvona i sprečavanju pojave vibracija kod njihanja istog. Obrt upotrebljava najnovije tehnologije sustava rada zvona.
Sanacija oštećenih dijelova zidova župne kuće
Budući da su se na zidovima i stropovima nekih prostorija župne kuće pojavile pljesni koje su narušavale njihov izgled i zdravlje ukućana, prionulo se sanaciji i krečenju tih prostorija. Kompletan materijal financirao je župni vijećnik Đuro Kucelj, a radove župni vijećnik Danijel Zvonar. Vrijednost sanacije je oko 3.500 kuna.
Kupljene dvije pomoćne klupe
Za potrebe svetih misa stavljene su u župnu crkvu dvije pomoćne klupe za sjedenje školske djece. Klupe su izrađene u majstorskoj radionici Stjepana Miloša iz Đurđevca. Vrijednost klupa je 1.300 kuna, a financirane su iz župne blagajne.
                                                                                                                                             povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
 

Povratak na početak stranice