2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2010. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
1.)  Nova kapela Majke Božje Žalosne u Donjem kraju
2.)  Nova ograda župne crkve
3.)  Obnova župne kuće
4.)  Obnova kapele Presvetog Srca Isusovog u Gornjem kraju
5.)  Obnove sakralnih objekata
 
             1.) KAPELA MAJKE BOŽJE ŽALOSNE U DONJEM KRAJU
Prvobitna kapela Majke Božje žalosne u Kalinovcu na raskrižju Kolodvorske ulice i ulice Grgura Karlovčana sagrađena je za vrijeme župnika vlč. Martina Galovića 1897. godine „obzidavanjem“ prostora oko zidanog stupa kipa Majke Božje Žalosne posuđenim iz susjednog mjesta Đurđevca. Već iste godine župnik Galović naručio je za novu kapelu novi kip Majke Božje Žalosne u majstorskoj kiparsko–pozlatarskoj radionici Sodič – Richard u Koprivnici u kojoj je mladi kipar Anton Richard zet kipara i pozlatara Martina Sodića u jednom komadu isklesao vrlo kvalitetan kip visok 74 cm. Samo zdanje kapele bilo je veličine 3 X 2 metra, skromnog izgleda bez prozora, zvonika i ukrasa.
Click to enlarge  
 
Zbog velike vlage i lošeg stanja kapelice Majke Božje Žalosne u Donjem kraju, na sastanku Župnog vijeća u siječnju ove godine donijeta je odluka da se prione njenoj obnovi, s naznakom da se kapelica zbog same dotrajalosti i ukapanja novim slojem zemlje izgradi identična nova ili njoj slična ovisno o procjeni konzervatora. U tu svrhu pozvani su konzervatori iz Konzervatorskog odjela Bjelovar koji su proglasili kapelicu neznačajnom za kulturnu baštinu Hrvatske, jer kapela nema nikakve posebne specifičnosti gradnje, ornamentike ili fresaka. Organizaciju obnove kapele preuzela je župna vijećnica Jelica Štefanić, a izvođenje radova zidar u mirovini Tomislav Štefanić. Osim dotrajalosti, stara kapela imala je problem nesređenosti imovinsko pravnih odnosa i katastarske dokumentacije, što sada zahtjeva dodatna velika financijska sredstva. Kapelu prvenstveno obnavljaju mještani Donjeg kraja među kojima se ističu; u radu Tomislav Štefanić, te u donacijama Luka Dautanec, Mirko Golubić, Mijo i Nevenka Sobota, Marija Sobota, Ivan Gorički.
Click to enlarge  
Radovi na kapeli počeli su njezinim rušenjem 20. svibnja, a izgradnja nove počela je 03. lipnja na blagdan Tijelova blagoslovom kamena temeljca od strane župnika, dekana preč. Mladena Gorupića. Tom prigodom pred mnogo mještana Donjeg kraja stavljena je u kamen temeljac povelja s naznakom početka izgradnje kapele i izvršitelju blagoslova, te o voditeljima Rimokatoliče crkve. Oblik kapele i njezinih detalja po prijedlozima zidara Tomislava Štefanića izabrali su župni vijećnici Donjeg kraja. Temelj kapele, pod, kutovi zidova, vanjski stupovi i gornji vijenac načinjeni su od armiranog betona, dok su zidovi kapele od cigle „gitera 5“. Glavni izvođač građevinskih radova bio je zidar u mirovini Tomislav Štefanić, a pomagali su mu po mogućnostima mještani Donjeg kraja.
Click to enlarge  

Temelji nove kapele postavljeni su na prostoru stare kapele sa nešto većim dimenzijama koji iznose 3 x 4,1 x 3 m. Kapela ima sa istočne strane ugrađen u zid stakleni križ, a sa sjeverne i južne strane prozore sa vitrajima gdje sjeverni vitraj simbolizira Muku Isusovu, a južni vitraj probodeno Srce Marijino. Vitraji su izrađeni u Umjetničko staklokeramičkoj radionici u Bjelovaru, vlasnika Darka Vilupeka. U zvonik kapele ugrađeno je zvono Ø 28 cm; rad ljevaonice umjetnina i crkvenih zvona Tržec iz Zagreba koje je darovala Općina Kalinovac. Unutrašnjost kapele popločena je kamenim pločama debljine 1,5 cm, a predprostor kamenim pločama debljine 1 cm. U hrastova vrata kapele ugrađena dva reljefa koji simboliziraju navještenje i uznesenje Blažene Djevice Marije; rad poznate samouke umjetnice iz Kalinovca Ljubice Matulec. Sve građevinske radove na kapelici vodio je i radio zidarski obrtnik u mirovini Tomislav Štefanić. Kapelica ima vrijednost 100.000 kn, a izgrađena je dobrovoljnim novčanim prilozima i radom vjernika Donjega kraja Kalinovca, poduzetnika i dobrotvora. Gradnju kapele vodila je župna vijećnica Jelica Štefanić uz potporu odbora za gradnju kapele koji se sastojao od članova Župnoga vijećnika i župnika. Uz nove sadržaje nove kapele, iz stare kapele prenijet je vrlo vrijedan kip Majke Božje Žalosne iz 1897. godine rad Antona Richarda iz Koprivnice, moći svetaca, replika kipa Praškog Isuseka iz Praga, te vječno svijetlo koje je u staru kapelu prenijeto iz župne crkve.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 
                              2.) NOVA OGRADA ŽUPNE CRKVE
Click to enlarge  
 
Ove godine po planu dugogodišnje obnove župne crkve pokrenuta je obnova dotrajale ulične ograde crkve ili gradnja nove, ovisno o odluci konzervatora iz Konzervatorskog odjela iz Bjelovara. Po preporuci konzervatora prionulo se izradi nove prvobitne identične ograde, te je s tim ciljem raspisan javni natječaj na koji se odazvalo 5 zainteresiranih poduzetnika. Za građevinske radove u vrijednosti od oko 120.000 kuna izabrana je građevinska firma iz Kalinovca „Kopring“ d.o.o. suvlasnika inženjera Branka Međurečana od još dvije zaprimljene ponude Gratita d.o.o. iz Virja i Segrada d.d. iz Đurđevca. Za metalni dio ograde u vrijednosti od oko 150.000 kn izabrana je firma iz Đurđevca „Kotlar“ d.o.o. vlasnika Ivana Malkoča od još jedne zaprimljene ponude poduzeća iz Miklenovca Vladara d.o.o. vlasnika Vladimira Orešića. Ove godine zbog premalo financijskih sredstava župne zajednice krenuli su samo građevinski radovi, dok će kovani radovi pričekati iduću godinu ovisno o pristizanju sredstava.
Svi radovi su pod nadzorom Konzervatorskog odjela iz Bjelovara.
Financijska sredstva za radove na ogradi župne crkve:
Ministarstvo R. Hrvatske  80.000 kn
Koprivničko - križevačka županija 40.000 kn
Specifikacija građevinskih radova:
1. demontaža starog građevinskog i metalnog dijela ograde, te odvoz na deponij smeća (160m)
2. betoniranje temelja ograde sa Mb-25 u zemlji i dio iznad u oplati (32m3)
3. Postava horizontalne hidro-izolacije iznad temelja sa dva sloja Bitufix V4 i jednim hladnim premazom resitola (80m2)
4. Zidanje ograde punom starinskom opekom u produžnoj žbuci sa fugiranjem na način da se postojeće fuge zapune mortom, a zatim se lagano prebrišu krpom. Ograda se ne fasadira. (16m3)
5. Betoniranje AB kape prema postojećem detalju. Po nahođenju konzervatora betonska kapa mora biti izrađena u radioni pomoću kalupa od bijeloga cementa i žutog kamenog granulata iz područja Zagrebačke gore odakle se kamen uzima za obnovu sakralnih objekta Hrvatske, te kao gotov element postavljena na stup ograde. Za potrebe ograde kapa teži približno 120 kg.
6. Postava PVC cijevi fi 80 u AB kapu na mjestima postojećeg stupa ograde (16m)
Specifikacija izrade kovanih elemenata:
Za kovane elemente izabrana je najkvalitetnija varijanta zaštite ograde vruće cinčanje kovine i bojanje sa bojom za obojene metale što daje garanciju 40 godina od prohrđavanja.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 
                                   3.) OBNOVA ŽUPNE KUĆE
TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI NA KROVIŠTU ŽUPNE KUĆE
Click to enlarge  
 
Zbog postavljene nekvalitetne građe od đurđevačkog bora koji nije za te namjene, početkom listopada ove godine izvršena je potrebna sanacija krovišta župne kuće. Rogi, grede, stupovi i grebeni krovne građe na nekim su mjestima potpuno istrunuli, a na nekim mjestima pojeo ih je crv koji rado ulazi u đurđevački bor. Ostala građa od smreke iz Gorskog Kotara, hrastovog drveta i manjeg djela od đurđevačkog bora je ispravna. Zbog nastalog oštećenja po svim dijelovima stare krovne konstrukcije (u omjeru 30-40% cijele konstrukcije), a sada nadodavanja novih elemenata krovne konstrukcije, bilo je potrebno demontirati veći dio krovišta u što je ušlo skidanje kompletnog crijepa (Vinkovačkog 104), letvi, te veći dio rogova, stupova, grebena i gredi. Osim sanacije oštećenja krovišta, izvršeno je daskanje krovišta i zaštita ter-papirom, te izvlačenje krovišta nad terasu župne kuće preko koje je ulazila vlaga u pod i unutarnje zidove hodnika kuće. Sva nova građa i daska krovišta postavljena je od smreke iz Gorskog Kotara koja svojom kvalitetom postiže dugotrajnost, te zaštićena potrebnim insekticidom protiv crvojedljivosti. Krovište je nanovo pokriveno Tondach jupiter crijepom. Tesarske i krovopokrivačke radove izvela je obrtnička radiona „Tesar“ vlasnika Ivana Konjareka. Vrijednost radova je 105.000 kuna plus PDV. Garancija na krovište je 10 godina, a vijek krovišta pri standardnim uvjetima trebao bi biti preko sedamdeset godina.
LIMARSKI RADOVI NA KROVIŠTU ŽUPNE KUĆE
Limarski dio krovišta: opšavi rogova, zidni lim, žljebovi sa odvodnim cijevima, krovne uvale i opšav dimnjaka postavljeni su od pocinčanog lima u smeđoj boji RAL 8019. Radove je izvršila obrtnička radiona „Limarija Zeljar“ vlasnika Vjekoslava Zeljara iz Ferdinandovca u vrijednosti od 17.550 kuna
IZMJENA DRVENE STOLARIJE SA PVC STOLARIJOM
Click to enlarge  
Zbog postavljene nekvalitetne stolarije od đurđevačkog bora koji nije za te namjene, došlo je do raspadanja okvira prozora i propadanja štokova na prozorima župne kuće. Procjenom o neisplativosti tih popravka, prionulo se početkom listopada ove godine zamjeni svih drvenih prozora i balkonskih vrata sa novom pvc stolarijom dubine profila 70mm i ojačane čeličnim pocinčanim ojačanjima, dizajna Euro-Futur Elegance greenline sustava u bijeloj boji koji ne sadrži olovne, već ekološki prihvatljive kalcij-cink stabilizatore. Prozori su opremljeni PVC roletama sa odličnim izolacijskim svojstvima. Novi sustav prozora sa IZO lowe staklima imaju izvanredna svojstva toplinske i zvučne zaštite. Ovom sanacijom prozora izmijenjena je stolarija na dvadeset i pet prozorskih okna i dvoja balkonska vrata. Radove je izvela firma GIGANT d.o.o. vlasnika dipl. ing. Vladimira Ćurića iz Kloštra Podravskog. Vrijednost pvc radova iznosi 66.927,oo kuna uz nadoplatu od 1.400,oo kuna za stakla sa poboljšanim termičkim svojstvima, radovima će također biti obuhvaćena montaža zaštitnih mrežica za insekte u iznosu od 4.230,oo kuna, te isporuka pvc unutarnjih klupica u iznosu od 6.290,oo kuna.Garancija stolarije je 5 godina. Vrijednost svih radova je 78.847,00 kn
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
- Postavljeni gromobrani na župnu kuću
- Izrađeno 25 špaleta na prozorima župne kuće
 
          4.) KAPELA PRESVETOG SRCA ISUSOVOG U GORNJEM KRAJU
Click to enlarge  
   
Click to enlarge  

Na inicijativu i poticaj župnika i župnog vijeća o potrebi obnove svih postojećih sakralnih objekta Kalinovca, u svibnju mjesecu ove godine prionulo se obnovi kapele Presvetog Srca Isusova. Obnovu kapele vodila je Ljubica Zvonar i župna vijećnica Marina Zvonar, a financirali su je mještani Gornjeg kraja i dobrotvori. Kontrolu radova vodio je obrtnik zidar Branko Međurečan. Prilikom pregleda kapele uočena su puknuća betonske kape tornja, manja oštećenja na fasadi, propuštanje vode kroz drvene prozore, propuštanje krovišta, korozija krovne limarije, nedostatak zaštite žaluzinama zvonika, te ljuštenje boje u unutrašnjosti kapele. Zbog njezine starosti, kvaliteti gradnje i zadovoljavajuće očuvanosti, kapela je obnavljana pod nadzorom Konzervatorskog odjela iz Bjelovara. Od građevinskih radova po preporuci konzervatora Milana Pezelja izgrađena je nova betonska kapa zvonika te zaštićena pokrovom od pocinčanog lima. Na zvoniku ispod kape izrađen je novi vijenac u identičnom obliku kakav je bio i prije, dok je saniran po potrebi donji vijenac i cigla zvonika. Na krovištu je izmijenjena natrula letva, dok je građa zbog ispravnosti ostala ista. Građa krovišta prekrivena je po inzistiranju konzervatora samo duplo biber crijepom, a spojevi krovišta i zida zvonika pocinčanim limom. Od pocinčanog lima postavljene su i okapnice i žljebovi. Fasada je ostala ista s nanosom nove vapnenačke boje. Na zvonik tornja postavljene su žaluzine. Strop kapelice koji je od daske, trske i morta, u dobrom je stanju i samo prebojan blago plavom vapnenačkom bojom. Žbuka unutarnjih zidova je ispravna i samo prebojana vapnenačkom blago žutom bojom.

Click to enlarge   Click to enlarge  

Prozori su postavljeni novi od hrastovine s umetnutim vitrajima kojih do sada nije bilo. Na sjeverni prozor postavljen je vitraj blaženog Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog, a na južni prozor vitraj pape bl. Ivana XXIII. Sjeverni vitraj blaženog Alojzija Stepinca postavljen je u prigodi 75. godišnjice njegovog pastoralnog posjeta kalinovačkoj župi u službi nadbiskupskog koadjutora i 50 godišnjice blaženikove smrti. Na vitraj je postavljena slika blaženika iz 1934. godine; iz vremena kada je pohodio i sam Kalinovac. Na južni prozor kapele postavljen je vitraj sa blaženikom papom Ivanom XXIII. koji je također imao kontakt sa župom Kalinovac preko kalinovačkog domaćeg sina msgr. prof. Ivana Goluba i njegove majke. Vitraje je izradila majstorska radionica „Mozaik m+s” vlasnika Borisa Milića iz Zagreba, a darovao ih je msgr. akademik prof. emeritus dr. Ivan Golub. Ulazna vrata izrađena su identična starima sa tri izdužena prozorska okna. Vrijednost radova i upotrijebljenog materijala procijenjeni su preko 60.000 kn. bez PDV a izgrađena je dobrovoljnim novčanim prilozima i radom vjernika Gornjeg kraja Kalinovca, poduzetnika i dobrotvora. U unutrašnjost kapele postavljeno je svetohranište koje je oslikala samouka slikarica Jelica Dugalija, stari kip Presvetog Srca Isusova, kip Marije, te kupljen novi kip Josipa sa malim Isusom.

 
                    5.) RADOVI NA SAKRALNIM OBJEKTIMA
POSTAVA HRASTOVIH STEPENICA NA VELIKI I MALI KOR CRKVE
Click to enlarge  
Ove godine početkom listopada prionulo se izvođenju radova na postavi hrastovih masivnih stepenica na veliki i mali kor župne crkve. Stepenice se sastoje od 36 gazišta i prednjica s dva podesta ukupne površine 4 metra kvadratna. Radove je izvela „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša iz Đurđevca, Ciglenska 1. Cijena radova iznosi 26.280,oo kuna. Za tu namjenu župa je od „Hrvatskih šuma“ iz Zagreba dobila donaciju 20.000,oo kuna. Ostalo će se morati podmiriti iz župne blagajne. Zahvalni smo gospodinu Vuletiću, direktoru Hrvatskih šuma na ovoj izuzetnoj donaciji. Ovim poslom završila je obnova i uređenje naših korova, koji su sada uređeni i obnovljeni na najizvrsniji način.
OBNOVA KRIŽA U KOLODVORSKOJ
Click to enlarge  
Click to enlarge  
21. rujna ove godine na poticaj i financijsku potporu gospođe Jele Lončar iz Kolodvorske ulice obnovljen je križ-raspelo na raskršću Donjeg kraja i Goričke ulice. Obnovu je izvršila firma MEVAL, vlasnika Zdravka Međurečana iz Dravske ul. 5. Ona je ovo raspelo dala podići u znak zavjeta prije odlaska u Argentinu. Kameni – betonski križ izradio je zidarski obrtnik Mato Kaić i postavio ga na mjesto starog drvenog, hrastovog križa donesenog s mjesta gdje se je 1897. zidala donjanska kapela. Drveni korpus koji je bio na sadašnjem križu zbog dotrajalosti dao je pri jednoj od obnova ukloniti vlč. gosp. Nikola Benko, ondašnji župnik i postavio trajni, betonski korpus. Taj stari drveni križ dao je popraviti i obnoviti naš zvonar Mladen Rogoz. Popravak i obnovu obavila je gospođa Ljubica Matulec. Ponovno ga je obojila slikarica Jelica Dugalija i sada se nalazi na oltaru kapele u budrovačkim vinogradima. Dolnjanski križ – raspelo više je puta obnavljano. Posljednji puta prije desetak godina obnovio ga je soboslikar Tihomir Ivaković iz Dravske ulice. Obnovu je inicirao tadašnji općinski načelnik, gosp. Ivan Janković, a financirala Općina Kalinovac.
                                                                                                                                             povratak kronika događaja
                                          OSTALI RADOVI U ŽUPI
- Kupljena kopirka za župnu kuću
- Kupljen laserska manja kopirka
- Postavljeno 15 vanjskih okvira na vitraje župne crkve
- Postavljena zaštita od golubova na zvoniku i pročelju župne crkve. Vrijednost radova 6.000 kn.
- Bogoslov Dario Paviša obnovio glavno raspelo na našem groblju
- Nabavljen novi komplet oltarnih pokrivala u radionici gospođe Milke Drvenkar: poklon zelena misnica
- Umjetnica Jelica Dugalija obnovila veliki drveni križ ispod kora župne crkve
- Nabavljeno 5 manjih lustera za župnu crkvu, uklapaju se po stilu s dosadašnjima
- Za lustere crkve kupljeno 80 štednih žarulja
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice