2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
RADOVI  2009. godine
 
      GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1.) Oslikavanje unutrašnjosti crkve Sv. Luke, evanđelista
2.) Izrada mramornih križeva za posvećenje crkve
3.) Krstionica, stalak za svijeću i 7 škropilnica
4.) Novi drveni misni stol i ambon
5.) Uređenje malog i velikog kora crkve
 
1.) OSLIKAVANJE UNUTRAŠNJOSTI CRKVE SV. LUKE
 
 
Prve sondirane istraživačke radove na unutrašnjim zidovima crkve izveo je pod nadzorom konzervatorskog zavoda iz Bjelovara dipl. restaurator gosp. Vjekoslav Varšić iz Zagreba. Sva prikupljena saznanja iz sondiranja dostavljena su u obliku dokumentacije u župni ured Kalinovca i Konzervatorski zavod Bjelovara. Drugo istraživačko sondiranje prije početka soboslikarskih radova započeto je 16. siječnja 2009. godine na zidovima i svodovima pokrajne južne lađe, na kojima su otkriveni ostaci oslika zidova od drugog oslikavanja crkve. Površine zidova bile su oslikavane sa vapneno kazeinskim i tutkalnim bojama koje su bile tonirane sa praškastim pigmentima. Nalaz se jedva očitavao jer su ga prije trećeg oslikavanja majstori skinuli sa metlom. Također i na stropovima jedva se naziralo postojanje nekakvog oslikavanja. Na malom, majstorskom koru nađen je djelomični prvi oslik iza jednog ormarića po kojem je izrađena šablona i napravljen oslik uz dogovor dipl. arh. gosp. Milana Pezelja iz Konzervatorskog zavoda iz Bjelovara. Na stupu u crkvi nađen je dio oslika sa neogotičkim ornamentom po kojem je isto napravljena šablona i ponovni oslik uz konzultaciju nadležnog tijela. Na zidovima i stropu glavnog svetišta nađeno je nekih oslika od sva tri prethodna oslikavanja od kojih su ostale na stro pu: crte, zvijezde i zrake, te na zidovima kompletan oslik uz zelene crte. Tijekom izvođenja radova izrađene su sve šablone od nađenih oslika i postojećih, te prezentirane gosp. Pezelju. Tijekom izvođenja svih radova nadzor je vršio dipl. konzervator – restaurator i slikar gosp. Zoran Tokić iz Garešnice koji je ujedno u novom idejnom rješenju naslikao medaljone na svodovima crkve, dok su stari medaljoni po odluci Konzervatorskog zavoda iz Bjelovara sastrugani za svodova crkve. Sve površine su prestrugane,  otprašene, pokrpane vapnenim mortom, gipsom, masom za izravnavanje na bazi vapna i cementa, impregnirane akrilnom impregnacijom u određenom omjeru, te dvostruko bojane disprznim bojama polimernih veziva, punilima i pigmentima sa specijalnim dodacima. Osušen premaz je zdravstveno besprijekoran. Izvođač radova bila je soboslikarska i ličilaćka majstorska radiona MEVAL d.o.o. iz Kalinovca, poduzetnika gosp. Zdravka Međurečana.
Nakon završetka kompletnih soboslikarskih radova na zidovima i svodovima crkve po navođenju Konzervatorskog zavoda iz Bjelovara, uočava se da unutrašnjost crkve nije restaurirana i vraćena u prvobitno stanje, već nanovo oslikana.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
FINANCIJE RADOVA
- Soboslikarski radovi sa svim prethodnim pripremama i zahvatima stajali su 512.473,oo kuna.
Radove je izvršila po nahođenju Konzervatorsog zavoda iz Bjelovara majstorska radiona MEVAL d.o.o. iz Kalinovca, te dipl. konzervator-restaurator Zoran Tokić oslikavši freske na svodovima crkve.
- Konzervatorsko istražni radovi s izvješćem, stručni nadzor soboslikarskih radova u unutrašnjosti crkve Sv. Luke, evanđeliste stajali su 14.560 kuna. Konzervatorsko istražne radova s izvješćem i stručni nadzor soboslikarskih radova izvršio je dipl. konzervator – restaurator Zoran Tokić iz Garešnice.
2.) IZRADA MRAMORNIH KRIŽEVA ZA POSVEĆENJE CRKVE
Click to enlarge  

- Križevi su skicirani po uzoru na stari križ koji je danas u funkciji procesijskog križa, a nekad je bio u funkciji završetka nosača crkvenog stijega prilikom procesija. Organizaciju izrade križeva vodio je bogoslov Dario Paviša. Križeve iz mramora izradila je poznata klesarska radionica "Rez" iz Zagreba, koja ima svoje postrojenje na Mirogoju u Zagrebu - Klesarski put. Vlasnik tog poduzeća je gos. Tadija Barbarić, čija je obitelj poznata po klesarskom zanatu, a upravo je njegova firma sudjelovala i u izradi oltarnog prostora na Blajburgu. Za posvetu župne crkve izrađeno je dvanaest neogotičkih križeva veličine petnaestak centimetar i debljine dva centimetra s prednje strane oko ruba pjeskarenim oko 3 mm.

FINANCIJE RADOVA
Ukupna cijena križeva iznosila je 900 eura. Križevi su postavljeni na stupove i nosače apsida.
3.) KRSTIONICA, STALAK ZA SVIJEĆU I 7 ŠKROPILNICA
Click to enlarge  
 - elemente od kamena; krstionicu, sedam škropilnica, stalak za svijeću i gornju plohu misnog stola izradila je majstorska radionica "Klesar M. Kolar" – Ferdinandovac. Elementi su izrađeni od prirodnog mramora tamno sivo-zelene boje.
- Za te potrebe obitelj Darka Paviše darovala 18.000 kn za krstionicu. U znak zahvalnosti na nosač krstionice uklesano je ime darovatelja. Na krstionicu još se treba izraditi poklopac koji će biti izrađen od drveta i elemenata misnog stola i ambona.
FINANCIJE RADOVA
krstionica: 18.000 kn
7 škropilnica: 24.640 kn
stalak za svijeću: 3.000 kn
kamena ploča za misni stol: 7.000 kn
            ukupno 52. 640 kn
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
metalni stalak za uskrsnu svijeću misni stol od iverice ambon novija škropilnica od kamena stara škropilnica od keramike
4.) NOVI DRVENI MISNI STOL I AMBON
- drveni misni stol i ambon izrađeni su u drvorezbarskoj majstorskoj radionici umjetnika Milenka Kranjčeca iz Hodošana (u Međimurju), Prvomajska 4. Majstorska radionica Milenka Kranjčeca već je radila na restauriranju i izgradnji novih misnih stolova, oltara i ambona diljem crkava Hrvatske, a među kojima su župna Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava Kralja u Murskom Središću, Crkva 7. žalosti BDM i Sv. križa u Kotoribi, novi pastoralni centar župe Bartolovec kod Varaždina ..., a u našoj okolici crkveni objekti u Virovitici i Koprivnici.
Pozlaćivanje i mramoriziranje misnog stola i ambona radila je restauratorica akademska umjetnica Snježana Inkret iz Varaždina. Akademska slikarica Snježana Inkret radila je već na mnogim restauratorskim poslovima i obnovama crkvi diljem Hrvatske među kojima je radila i na obnovi kapele Sv. Antuna Padovanskog u Remetincu, u župnoj Crkvi Marije Kraljice i sv. Ladislava Kralja u Murskom Središću, u novom pastoralnom centru župe Bartolovec kod Varaždina...
Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
novi misni stol novi ambon nove škropilnice nova krstionica novouređeni kor
FINANCIJE RADOVA
radovi stoje: 73.450 kn
 
5.) UREĐENJE MALOG I VELIKOG KORA CRKVE
- Majstorska radionica Stjepana Miloša izvršila je na velikom koru postavljanje novog sloja drvenog poda, izradu novih prikladnih klupa, te izradu i postavljenje masivne završne ukrasne daske na ogradu velikog kora. Na malom koru majstorska radionica izvršila je postavljanje novog drvenog sloja poda, klecala, te izradu i postavljenje masivne završne ukrasne daske na ogradu velikog kora.
FINANCIJE RADOVA
radovi stoje u vrijednosti: 77.295 kn
 
FINANCIJE KAPITALNIH RADOVA - 2009. U VRIJEDNOSTI OD 730.418 KN
TROŠKOVNIK KAPITALNIH RADOVA
- ličilaćke i soboslikarske radove izvršio MEVAL d.o.o. - vl.  Z. Međurečan
          radovi stoje: 512.473 kn
- Nadzor nad soboslikarskim radovima izvršio je dipl. konzervator – restaurator Zoran Tokić
          usluga stoji: 14.560 kn
- mramorna krstionica, škopilnice i stalak za uskrsnu svijeću izradila je majstorska radionica "Klesar M. Kolar" iz Ferdinandovca
          radovi stoje: 52.640 kn
- drveni Misni stol, ambon izradila je majstorska radionica umjetnika Milenka Kranjčeca
          radovi stoje: 73.450 kn
- podovi korova, klupe na veliki kor, klecala na mali kor, završni drveni dio na ogradi velikog kora izradila je Majstorska radionica Stjepana Miloša
          radovi su u vrijednosti 77.295 kn
 
DOBIVENA SREDSTVA
- Općina Kalinovac dar za crkvu: 200.000 kn i obiteljski dar: 50.000kn
- Resorno ministarstvo RH 100.000 kn
- Varaždinska biskupija 200.000 kn
- Županija 35.000 kn
- Obitelj Darka Paviše 18.000 kn za krstionicu
- Prof. emeritus dr. Ivan Golub 20.000 kn za ambon
- Od župljana prikupljeno: dar za crkvu: 36.610 kn i dar za škropilnice, uskrsnu svijeću, misni stol i ambon 15.140 kn
- Hrvatske šume darovale 16.500 kn
- prodaja lavande 3.000 kn

povratak kronika događaja

 
                                          OSTALI RADOVI U ŽUPI
1.) U crkvi je postavljeno 500 štednih žarulja.
          FINANCIJE RADOVA - 11.060 kn
2.) Na ulazu crkve ispred lurdske špilje postavljen je stalak za svijeće. Stolić za paljenje svijeća izrađen je u majstorskoj radionici Darka Baltića u Budrovcu.
          FINANCIJE RADOVA - 1.200 kn
3.) Izgrađen je sanitarni čvor u crkvi ispod stepenica malog kora u sakristiji
          FINANCIJE RADOVA
4.) Lurdska špilja
Tomo Štefanić, zidarski obrtnik iz ulice G. Karlovčana, pripremio je potreban materijal i sazidao špilju. Sve radove obavio je u zimskom periodu jer je crkva bila dovoljno zagrijana. Kipove Majke Božje i svete Bernardice dobrovoljno je obnovila naša slikarica Jelica Dugalija iz Ciglane, koja je obnovila mnoštvo kipova, ne samo u našoj nego i u drugim crkvama. Kipove postavljene u špilju izradio je 1910. godine koprivnički kipar Anton Richard a stajali su na desnom pokrajnom oltaru. Župa će svake godine svečano slaviti blagdan Gospe Lurdske jednom svečanom sv. misom na dan ukazanja, 11. veljače i bit će to naše malo proštenje.
5.)  - postavljanje mikrofona na veliki kor za potrebe pjevačkih zborova
          FINANCIJE RADOVA - 2.600 kn
 
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice