2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2007. godine
 
      GENERALNI RAD ZA OVU GODINU     
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
2007. - galerija slika obnovljene župne crkve Sv. Luke, evanđelista
                                           OBNOVA FASADE ŽUPNE CRKVE SV. LUKE
                                                            1) O POVIJESTI FASADE:
 Vanjština crkve; njezin izgled, poglavito njezino održavanje i uređenje doprinose ukupnom dojmu izgleda mjesta, poglavito o karakteru i slozi župljana. I naša župna crkva tijekom svog vijeka često je bila održavana izvana, no bilo je razdoblja kad vanjštinom i nije baš pokazivala posebnu skrb. Kad je sagrađena 1864. bila je po ondašnjim pravilima pobijeljena, reklo bi se po domaće „povapnjena”. Kasnije su pojedini župnici nastojali vanjštinu održavati što skladnije. Prvi put nakon gradnje fasadu je dao pobijeliti župnik, Alojzije – Lojzek Boroša 1887. godine. Obojena je izvana 1891. kad je uređen toranj i krov, a župnik Franjo Klarić dao ju je obojiti žuto-smeđom bojom. Nakon dogradnje crkve; proširenja i produženja, te izgradnje novog zvonika crkvu je najprije dao pobijeliti župnik Nikola Medvedec 1910. godine. Od tada se je fasada djelomično održavala, posebno je nanovo obojen zvonik pri dogradnji zabata i postavljanju novog lima i jabuke za župnika Ivana Šabarića 1933. Pročelje crkve i zid zvonika obnovljeni su nakon potresa 1938. godine za župnika Jurja Kranjčeva. Sva daljnja održavanja fasade crkve i zvonika, poglavito u poraću II. svjetskog rata u vrijeme upravljanja župnika Oskara Jamnika bili su djelomični tako da je crkva izvana obnavljana i fasada uređena tek u vrijeme župnika Nikole Benka. Nastojanjem župnika Benka 1978. započela je temeljita obnova koja je obuhvatila i uređenje izvana. Obnova fasade trajala je pune tri godine. Trebalo je urediti 1990 kvadrata površine župne crkve izvana. Sve te radove izveo je poduzetnik Vid Međurečan iz Dravske ulice. Majstor Vid išao je na ruku župniku i posao je izveo s velikom žrtvom znajući da to radi za svoju župu. Crkva je tada obojena tonovima boja koji su mekani i dobro izabrani, te su tako naglasili neogotički stil gradnje. U želji da se vlaga ukloni temelji - „coklin” crkve je ostao nedovršen. Bojanje fasade završilo je 26. travnja 1983. Takvo stanje ostalo je do danas. Vijek fasade pomalo prolazi. Zaista je kvalitetno uređena, tako da danas još nekako drži, no prema mišljenju Konzervatora nužna je obnova. Prije obnove koja je planirana u ovoj godini cijelo zdanje crkve zaštićeno je od vlage, a uređene su i prozorske površine-obnovljeni su vitraji.
                        2.) PRIPREMA, RASPISIVANJE NATJEČAJA I OTVARANJE PONUDA
-U 2007. god. glavni posao u našoj župi jest fasada crkve. Projektna dokumentacija, te troškovnik su pripremljeni. Dokumenti za fasadu uručeni su pismenim putem Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Općini Kalinovac, Varaždinskoj biskupiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, i drugim poduzećima u Kalinovcu s namjerom da pomognu u postavljanju nove fasade na župnu Crkvu sv. Luke, evanđelista.
Sa konzervatorima je dogovoreno sve u vezi s radovima. Ponude za radove poslane su na pet adresa, to jest učinjen je natječaj. 09. ožujka otvorene su ponude: 1. Segrad d.o.o. Đurđevac sa cijenom 470.072,10 kn, 2. Magrad vl. Stjepan Marijan sa cijenom 518.188,9 kn, 3. Vlado Šakarić iz Zagreba-ponuda nepotpuna, 4. Poduzeće „Inžinjer” Branko Beđurečan d.o.o. – cijena ponude 428.878,80 kn, 5. Gratit nije poslao ponudu. Komisija: župnik preč. gosp. Mladen Gorupić, Tomislav Franjić, Katica Golubić, Ante Lučić i Jasna Miklić je zaključila jednoglasno da izvođača radova izabire najpovoljnije poduzeće „Inžinjer” Branko Beđurečan d.o.o. – sa cijenom od 428.878,80 kn. Cijena je važeća, ako se ne pojave još potrebni dodatni radovi koji nisu uvršteni po planu izvođenja.
- 09. III. 2007.    IZBOR ŽBUKE ZA FASADU
Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru su odobrili uporabu žbuke Lasselsberger-knauf, koja će sa većim popustom u korist župne Crkve iznositi ≈113.448 kn. Za mjere su uzete i izračunate vanjske stjenke postojeće fasade,  s time da se ne zna u stvari prava ravnina zidova crkve, odnosno dali ima velikih udubljenja ili izbočenja o čemu ovisi potrošnja stvarnog materijala i veličina cijene. O tom ovisi i potrošnja žbuke. Uz žbuku potrebno je koristiti i sredstvo protiv vlage koje dođe još približno 2.000,oo kn. Osim tih troškova crkva treba platiti i nadzor radova koji bi stajao ≈ 15.000 kn. Prva svota kojom se baratalo o iznosu fasada je ≈ 560.000 kn, a popeo se sa dodatnim radovima na 820.000 kuna.
Radovi su započeli 10. travnja 2007. godine.
                                          3.) FINANCIRANJE - dobrotvori i darovatelji
- Općina Kalinovac
- Varaždinska biskupija
- Ministarstvo kulture RH
- Županija Koprivničko-Križevačka
- župljani župe Kalinovca
- jedan dio iznosa troška darovao je pogon Lasselsberger-knauf,  popustom materijala u korist župne Crkve. (cijena materijala iznosila je 151.600 kn)
- HAAS Đurđevac
- firma Inženjer Branko Međurečan
                                        4.) TROŠKOVNIK većih iznosa;
- iznos fasade župne crkve 818.294 kuna
- materijal; 151.600 kuna
- nadzorni odbor; 13.664 kuna                 
- skidanje i postavljanje vitraja; 20.050 kuna
- postavljanje plina u zvonik; 5.000 kuna                                         
- cijena radova fasade firme Inženjer Branko Međurečan; 613.800 kn (jedan dio poklonio župi)
- okrjepa radnicima
                                                   5.) RADOVI NA FASADI CRKVE
Od 10. travnja započeli su radovi na sanaciji žbuke župne crkve. Tok radova nije tekao onako baš kako se ispočetka planiralo. Prvobitni proračun obnove fasade crkve poremetila je potrebna nadokupnja materijala, radi velikih neravnina zidova, a zatim pojavio se i problem oko izvedbe ukrasnih špaleta oko svih prozora crkve. Zbog neravnina i neprecizne izvedbe crkvenih okana prozora, sa postojećim materijalom kojim se žbukala crkva, kako su to ispočetka zahtijevali konzervatori iz Bjelovara, nije bilo moguće izvesti potpuno ravne špalete oko prozora. Odobrenjem od konzervatora drugih materijala za izradu tih špaleta, pristupilo se ispravcima postojećih špaleta, ali ni uz te nove materijale nije se više mogao zadovoljiti onaj potpun prvobitni standard ravnina špaleta koji bi u stvari trebao biti. Ravna plošna zidna fasada na crkvu nanošena je kvalitetno i ispravno i konzervatori su zadovoljni učinjenim.
        Način izvođenja radova
Mehanički je etapno skinuta cjelokupna stara fasada crkve, krenuvši od sjeverne strane, preko zapadne i južne, do zadnje etape, pročelja crkve sa tornjem. Zidovi crkve su zatim mehanički očišćeni od zaostataka morta, te produbljenje fuge između opeka od 1,5 do 2 cm.  Na kraju su oprane sa vodom zidne ciglene površne od naslaga prašine. Nakon toga uslijedilo je niveliranje zidova crkve sa okomitim fasadnim stupovima vodilicama. Na zid crkve prvo je nanošen cementni špric za elektrolitičku žbuku do 2,5 visine, a iznad toga cementni špric za laku žbuku. Na taj sloj nanesena je do visine prozora elektrolitička žbuka, ventilirajuće paropropusnih karakteristika, a iznad toga postavljena je „sanir putze lajt ”, lagana žbuka koja u sebi ima segmente stiropola-perlita, također ventilirajuće paropropusnih karakteristika. Sloj žbuke je 3 – 4 cm, a max. do 5 cm dvoslojno navlačen, na potrebitim mjestima sa ugrađenom armiranom mrežicom. Na kraju, cijela površina fasade je zaribavana finom tankoslojnom vapnenom žbukom, na koju dolazi prije nanošenja završne boje emulzija za bolji kontakt i ravnomjerno nanošenje završne boje. Ona sprečava flekasti dojam boje fasade. Boja crkve bit će trobojna, oker u tri nijanse; svjetlija nijansa bit će oko prozora uvučenja, tamnija nijansa boje bit će na temeljima crkve. Sav materijal je korišten od proizvodnog pogona Lasselsberger-knauf. Isti takav materijal koristit će se i za unutrašnjost crkve, odnosno do 2,5 metara ići će elektrolitička žbuka, a iznad nje lagana žbuka sa ventilirajuće paropropusnim karakteristika. Fasada je završena kompletno 10. 10. 2007. godine.
 
Click to enlarge Click to enlarge    
otvaranje ponuda; 09. 03.        

povratak kronika događaja

 
      RADOVI KROZ GODINU     
NOVI LUSTERI ZA ŽUPNU CRKVU SV. LUKE
- u ožujku postavljena su u župnoj crkvi četiri velika lustera za glavnu lađu i dva manja za pokrajne lađe; cjelokupni iznos stajao je 62.830 kuna.
LUSTERI CRKVE Nakon dogradnje i uređenja župne crkve, ondašnji žup. Nikola Medvedec zapisao je u župnu kroniku, oduševljen ljepotom nove crkve: „Ipak je ona prazna bez lustera”, naime crkva je imala jedan manji mjedeni luster. Tada je naručio od firme Franza Gottwaltla iz Beča dva staklena i jedan veliki mjedeni luster. Lusteri su došli 1911. g. i postavljeni u crkvu. 1950. kada je uvedena električna struja u crkvu oni su elektrificirani; svijeće voštanice zamijenjene su električnim žaruljama. Pri obnovi ponutrice crkve i uvođenjem novih instalacija postavljeni su novi zidni lusteri. Mjedeni su uklonjeni, a stakleni postavljeni u lađe. Kasnije su ponovo vraćeni na svoja mjesta, no spone koje vežu staklene ukrase korodirale su i vrlo se teško može išta učiniti na njima jer s njih stalno otpadaju ukrasi. Konzervatori koji su mjerodavni za unutrašnje uređenje predlažu da se uklone, a na njihova mjesta postave također stakleni, onakvi koji će se uklopiti u stil postojećih zidnih lustera. Ova dva bit će spremljena u prostoriju uz kor na ulazu u tavanski dio crkve, jer je njihova obnova danas nemoguća.
U siječnju ove godine iz tvrtke „Zenex” iz Zaprešića naručeni su novi lusteri: četiri velika za glavnu lađu i dva manja za pokrajne lađe. Cijena jednog velikog lustera dimenzije 180 x 120 sa 60 žarulja je 15.000 kn, za gotovinu (15% popusta) je 12.920 kn. Cijena manjeg lustera dimenzije 110 x 160 sa 50 žarulja je 5.420 kn, za gotovinu (sa 15% popusta) 4.607 kn. Ukupno sami lusteri sa lancem koji stoji 737,oo kuna, stoje 61.521 kunu. Uz to plaćen je i prijevoz lustera do crkve 1.464,oo kn. Osim toga mora se još postaviti cijela nova instalacija koja će zadovoljavati današnje standarde. Novi lusteri župne crkve postavljeni su 23. III. 2007. godine. Novi lusteri u crkvi načinjeni su od stakla. Jedan kristalni novi luster za crkvu stajao bi preko 60.000 kuna. 25. ožujka nove lustere je blagoslovio i posvetio naš župnik preč. gosp. Mladen Gorupić.
- Financiranje lustera: obiteljski dar Općine Kalinovac, Branko Međurečan, župnik Mladen Gorupić, dobrotvori i župljani koji su se već odazvali (9 obitelji).
Molim sve one župljane koji dobrovoljno, zaista dobrovoljno žele pomoći ovoj našoj akciji, jer osim lustera moramo urediti uvjete za postavljanje lustera, a to su lanci, kablovi i prijevoz. Svoje priloge koje želite uplatiti za lustere donesite u sakristiju. O ovoj akciji obavijestite i druge za koje znate da su voljni odvojiti svoj prilog. Nadamo se da će uskoro naša crkva zasjati punim sjajem.”
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                     IZRADA 3 KANDILE (vječnih svijetala) ZA ŽUPNU CRKVU
Click to enlarge
Click to enlarge
- 23. 03. 2007.; Postavljene si tri svjetiljke „vječnog svjetla” – pred svaki oltar jedna, onako kako je to nekada bilo. Izradila ih je majstorska radionica iz Zagreba prema predlošku još iz stare crkve, a kave se danas više ne izrađuju jer su vrlo umjetnički zahtjevne. Svjetiljka Srca Marijina koja je ranije bila ispred velikog oltara poklonjena je kapeli Majke Božje Žalosne u Donjem kraju jer joj je zapravo tamo i mjesto. Vrijednost tih triju kandila je 21.000,oo kn. 25. ožujka kandile je blagoslovio i posvetio naš župnik preč. gosp. Mladen Gorupić.
 
                                     OBNOVA 6 ULAZNIH VRATA I 2 PROZORA NA SAKRISTIJI
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Stara i nova glavna vrata župne crkve Stara i nova glavna vrata župne crkve
- X. 2006. g.;nakon istraživačkih radova u crkvi započela obnova ulaznih vrata crkve u suradnji Konzervatorskog zavoda iz Zagreba. U prvoj fazi skinuta je sva boja sa svih ulaznih vrata župne crkve (majstorska radionica majstora Miloša). Uspostavljeno je sa konzervatorskim zavodom da su glavna vrata ulaza u crkvu i južna vrata toliko oštećena i propala da se preporuča postavljanje novih vratiju.
nova četvora vrata koja se ne mogu obnovit radi trulosti, ili već nadorađivanja, rade se u majstorskoj radionici majstora Miloša u Đurđevcu. Ostala vrata koja se mogu renovirati čekaju proljeće radi zaštite crkve od elementarnih jesenskih i zimskih nepogoda. Vrata će se financirat od sredstava župe i uz pomoć dva dobrotvora.
cjelokupni iznos vrata je; 97.600 kuna
                                          postavljena VRATA - SAKRISTIJA I MALI KOR
- zbog potrebe završetka fasade na zapadnoj strani crkve u svibnju po generalnom planu konzervatora postavljena su nova vanjska vrata na sakristiji malom koru. Vrata su izrađena u majstorskoj radionica majstora Stjepana Miloša

povratak kronika događaja

      OSTALI KRONOLOŠKI RADOVI KROZ GODINU     

 
Click to enlarge
- Naše župljanke sašile su 12 ljubičastih štola za potrebe uskrsnih i božićnih velikih ispovijedi. Ručni rad u našivavanju darovala je Ljubica Petrokov i Katarina Peršić, a šivanje Ana Dugalija. Štole je posvetio i blagoslovio za potrebe misnih slavlja naš župnik preč. gospodin Mladen Gorupić 18. III. 2007. godine. Jedna štola poklonjena je župniku u Ferdinandovcu vlč. gosp. Nikoli Benku.
Click to enlarge
- Od dara ministranata i ministrantica i iz župne blagajne sašiveno je 8 novih bijelih svečanih haljinica za ministrantice.  Haljinice je posvetio i blagoslovio za potrebe misnih slavlja naš župnik preč. gospodin Mladen Gorupić 18. III. 2007. godine.
Click to enlarge
- Od vlč. gosp. Nikole Samodola, prijašnjeg župnika Kalinovačkog darovana nova pozlaćena misnica
-  kupljeno novo izdanje novog nedjeljnog i blagdanskog lekcionara ABC; cijena 980 kuna
- 02. 02.; Svjetiljka „Srce Marijino”(koje je do sada visjelo iznad Glavnog oltara župne crkve, a nije bilo za to namijenjeno) postavljeno je u kapeli Majke Božje Žalosne u Donjem kraju
- 25. 01.; U blagovaonicu postavljen 31 novi tapecirani stolac. Rad radionice Stjepana Miloša iz Đurđevca
- Na svećeničkom tečaju u Zagrebu nabavljena 4 svijećnjaka, sa parafinskim svijećama za Božji grob, svjetiljka - „vječno svijetlo” za zimsku kapelu, kalež za župnu crkvu, kalež i ciborij za kapelu sv. Marka na Molvicama, cingulum-pojas za svećenika, dvije štole, parafinsko ulje, ugljen za kadionicu, tamjan
- na pozlatu dana stara neogotička kadionica zajedno sa lađicom za tamjan

povratak kronika događaja

 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice