2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2005. godine
 
      GENERALNI RAD ZA OVU GODINU     

Radovi na obnovi župne crkve - krovišta

Nakon izolacije temelja od vlage i izgradnje drenaže prema Generalnom projektu obnove u ovoj kalendarskoj godini prioritet obnove odredilo nam je Ministarstvo kulture RH i Konzervatorski zavod iz Zagreba  sanaciju krovišta i pokrivanje novim pokrovom. Naime, sadašnji limeni pokrov dotrajao je i crkvi prijeti prokišnjavanje. Daleke 1967. cijelo zdanje naše crkve majstorska radionica Andrije Posavca iz Đurđevca prekrila je običnim pocinčanim limom skinuvši prije toga biber crijep. Radove je organizirao župni odbor i župnik vlč. gosp. Oskar Jamnik. Danas još lim drži zaštita, bolje reći boja. Dva puta je prebojan. Prvi puta 17. IV. 1989. kad su ugrađeni i snjegobrani. Radove je organizirao vlč. gosp. Ivan Đurtan. Drugi puta krov crkve dao je prebojati 1995. župnik vlč. gosp. Nikola Samodol majstorskoj radionici “ Tomanić ”  iz Zagreba. Projekt obnove i konzervatori nalažu ponovno vračanje u izvorno stanje tj. pokrivanje crkve biber crijepom. Ovu skupu investiciju, osim što moramo organizirati preko dobrotvora, moramo poduprijeti i mi župljani, prema svojim mogućnostima, da bi ova naša crkva – ljepotica zasjala u punom sjaju. 

Iz dokumentacija  -  GRAĐEVINSKE SANACIJE KROVIŠTA I POKROVA CRKVE »SV. LUKE EVANĐELISTE«
OPIS KROVIŠTA
Konstrukcija krovišta je dvostrešnog i četverostrešnog šatorskog, tlocrtnog pravilnog križnog oblika. Konstrukcija krovišta iznad svetišta je dvostrešnog  segmentnog oblika, sljemena nižeg za jedan metar od glavne lađe. Drvena građa dijelom je hrastova, a dijelom od jelovine. Prednji dio krovišta iznad glavne lađe formiran je od rogova oslonjenih na sistem veznih i mijenih greda te kusaca. U srednjem dijelu krovišta iznad glavne lađe rogovi se oslanjaju na podrožnice te sistemom dvostrukih visulja na vezne grede. Konstrukcija krovišta se u cijelosti oslanja na vanjske nosive zidove građevine, a u središnjem dijelu na lukove u unutarnje zidove glavne lađe.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
grede krovišta rogi krovišta na gredama demontaža tesarski radovi krovopokrivački radovi
Radi uočenog procurivanja vode došlo je do truljenja drvene krovne konstrukcije i vlaženje zidova, pa je bilo potrebno pristupiti sanaciji krovišta
PROJEKT SANACIJE; izvršio je - COART d.o.o. Koprivnica, Vijećnička 2b.  u suradnji s predstavnikom Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odijela iz Zagreba
OTVORENE PONUDE  SANACIJE KROVIŠTA CRKVE - (12. VII. 2005.)
Zaprimljene su i otvorene tri ponude;
1) »Segrad« Đurđevac; 448.074, 59 kn sa PDV-om
2)  Ivan Konjarek iz Đurđevca: 431.211, 00 kn sa PDV-om
3) »Croming« Pitomaća; 462.772, 59 kn bez PDV-a
       - ponuda je prihvaćena od tesarskog obrtnika - Ivana Konjarek iz Đurđevca
IZVODITELJ RADOVA;
»TESAR« vl. Ivan Konjarek, Stjepana Radića 103, Đurđevac.
Radovi će stajati sa svim potrebnim materijalom 431.211,60 kn (uračunat i PDV 22%)
Ukoliko župa Kalinovac osigura crijep izvoditelj umanjuje cijenu za 70.000,oo kn.
Jamstvo na funkcionalnost krovišta je 2 godine.
STRUČNI NADZOR;
COART d.o.o. Koprivnica, Vijećnička 2b.
Ugovor potpisan 03. 08. 2005.
- vrši kontrolu trošenja sredstava, održavanje ugovorenih rokova, kontrolira kvalitetu rada
Cijena izvoditelju stručnog nadzora iznosi 9.900,oo kn sa uračunatim PDV od 22%
- financijski osim krovišta dužni smo platiti i dodatnu projektnu dokumentaciju 16.104,oo kn

RADOVI SANACIJE KROVIŠTA

DEMONTAŽA KROVIŠTA: demontaža snjegobrana sa krovišta crkve, skidanje pokrova crkve izvedenog pocinčanim limom, skidanje jelovih letvi, skidanje daščanih oplata sa krovišta crkve, demontaža oborinske pocinčane limarije i PVC, utovar i odvoz materijala sa gradilišta
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
krovopokrivački i limarski radovi razlika krovišta od lima i crijepa novo krovište crkve stršljanovo gnijezdo od jednog i pol metra. novouređeno krovište crkve
TESARSKI RADOVI: zamjena dotrajalih i nestručno ugrađenih elemenata drvne krovne konstrukcije, izravnavanje gornjih litica slabije deformiranih i zdravih rogova jelovim daskama debljine 24 mm, izrada daščane oplate krovišta, letvanje krovnih ploha jelovom letvom,
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: izvedba jednostruko gustog pokrova krovnih ploha biber glinenim crijepom kvalitete kao TONDACH – boja antik, pokrivanje sljemena i grebena glatkim sljemenjacima kvalitete kao TONDACH u izvedbi na cementni mort u bijeloj boji
LIMARSKI RADOVI: Cu limom d=0,6 mm;   izrada pokrova kosog krovišta sakristije, izrada horizontalnog visećeg žljeba polukružnog presjeka, izrada oborinskih vertikala, izrada opšava (zidnog vijenca, spoj zida i krovišta, uvale), izrada i postava okapnog lima, postava snjegobrana i bojanje u boji crijepa, postava tipskih metalnih krovnih izlaznih prozora
GROMOBRANSKA INSTALACIJA: kompletna montaža i ispitivanje gromobranskog otpora uzemljenja, izdavanje ispitnog protokola i revizione knjige gromobranske instalacije
OSTALI RADOVI; sanacija vijenca pc mortom 1:2:6, demontaža i ponovna montaža križeva sa potrebnim opšavom, izvedba nepredviđenih radova koji se mogu pojaviti tijekom rekonstrukcije krovišta
RADOVI SU TRAJALI NA SANACIJI KROVIŠTA OD 18. IX. 2005. DO 27. X. 2005. G.
U ZATVARANJU  FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE SUDJELOVALI SU;
- Općina,  Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,  Biskupija Varaždinska,  Koprivničko Križevačka županija,  župljani i dobrotvori, te razlika namirivanja iz župne blagajne
- iznos sanacije krovišta radi natrulih jelovih greda nad svetištem, te nad sjevernom i južnom nišom popela se blizu  500.000,oo kn
 
VELIKO IZNENAĐENJE ZA RADNIKE FIRME „TESAR”  PRILIKOM OTKRIVANJA SAKRISTIJE
Prilikom otkrivanja sakristije, odnosno skidanja obojenog pocinčanog lima radnici firme „Tesar” pronašli su na rogu krovišta veliko iznenađenje; jedno veliko stršljanovo gnijezdo visine oko 50 cm, i opsega oko jednog metra i kraj njega spojeno manje gnijezdo čineći sa velikim skoro dužinu od jednog i pol metra.

povratak kronika događaja

 
      RADOVI KROZ GODINU     
ZAMJENA 9 PROZORA
Click to enlarge - XII.; izmijenjena su 10 prozora:  postavljeno 8 novih prozora na zvonik crkve i pročelje crkve, te dva na pročelje crkve koja su radi dobrog stanja samo obnovljena. Problem je još jedan veliki prozor na sjevernoj strani tornja crkve koji će se skinut i na njegovo mjesto stavit do ugradnje novog, zamjenske daske da zaštite unutrašnjost tornja od elementarnih nepogoda.
- posao je odobren u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu i čeka se samo da prozori budu izrađeni i odobreni od zavoda da se ugrade
- prozori su izfinancirani od dobrotvora i doprinosom župljana

      OSTALI KRONOLOŠKI RADOVI KROZ GODINU     

 
- župljani iz Molvica kupili crvenu misnicu za kapelu sv. Marka
- župljani Batinski kupili ciborij,  kalež i luster za kapelu sv. Vida
- u podrumu župne kuće postavljen sanitarni čvor (sa opremom; drobilicom i pumpom); 14.000 kn
- sa gipsanim pločama podrumske prostorije za čuvanje hrane prezidane su na; (vinsku prostoriju, prostoriju za zimnicu, prostoriju za sušenje rublja i kotlovnicu); 9.160 kn
- postavljene rešetke na prozore župne kuće
- prefarbana stolarija župne kuće bijelom bojom i lakom, te zidovi (7.000, oo kn)
- napravljena ukrasna kovana zaštitna vrata na zadnjem ulazu župne kuće
- napravljeni metalni nosači za tegle te kupljene tegle za sjenicu župne kuće (sastajalište mladih)
- kupljeno cvijeće za balkone župne kuće, sjenicu i park ispred kuće
- obojani podovi podrumskih prostorija župne kuće
- iz Kolodvorske ulice gospođa Ljubica Marijan uz već mnoštvo crkvi darovanih svojih radova u vezu i šivanju opet u čast Boga i Isusa požrtvovno je sašila i izvezla novi Baldahin za Tijelovsku procesiju
- Kapela sv. Marka u Molvicama dobila je struju, nanovo obojena, nabavljen novi luster. Sve dar tamošnjih župljana i Općine Kalinovac
- 4. IV.; Pronađena je prastara oltarna slika sv. Luke iz Gornjeg kraja
- Pozlaćen neogotički ciborij i svečani kalež
- Nabavljena nova alba i roketa
- Križarsko društvo nabavilo je novu uskrsnu svijeću
                                                                                                                                                        povratak kronika događaja
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice