2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2003. godine
 

      OSTALI KRONOLOŠKI RADOVI KROZ GODINU     

 
- Izrađena sjenica u župnom dvoru. Sjenicu i nadstrešnicu izradila majstorska radionica Stjepana Miloša iz Đurđevca
- Uz pomoć Općine Kalinovac, radionica ,, Heferer ” obavila je godišnji servis naših orgulja
- Izrađena i postavljena oltarna slika u kapelici Majke Božje Žalosne, rad samouke umjetnice Jelice Dugalija
- Za potrebe velikog oltara nabavljeno je šest parafinskih svijeća
- Blaženko Bujan, majstor iz Sirove Katalene izradio i postavio nove metalne šaluzine na zvoniku
- Gordana Željeznak poklonila je elektronske orgulje za potrebe zbora
- Postavljen obnovljen, dograđen i pozlaćen Veliki oltar župne crkve
- Obnovljena rasvjeta svetišta
- Jelica Dugalija obnovila je veliko barokno raspelo
- postavljeno novo postolje zvona te elektrifikacija triju zvona; obavio ing. Josip Kahlina.
- U Veliki oltar ugrađene slike sv. Petra i Pavla rad J. Dugalija .
- Postavljeni snjegobrani na župnoj kući
- Postavljen novi toranjski sat – ing. J. Kahlina iz Zagreba
- Jelica Dugalija obnovila kipove sv. Vida, sv. Rozalije i sv. Elizabete u kapelici na Peskima
- Majstor Blaženko Bujan iz Sirove Katalene izradio je metalne šaluzine za zvonik.
- Jelica Dugalija obnovila je kipove Anđela i sv. Ćirila i Metoda
- Jelica Dugalija naslikala je oltarne slike, Sveti Luka, Presveto Trojstvo i Gospa Snježna
- Jelica Dugalija obnovila kipove Svetoga Florijana i Svetoga Luke
- Majstor Stjepan Miloš izradio tri okvira za slike i središnji neogotčki element
- Samouka umjetnica Ljubica matulec Izradila ukrasne elemente za novi dio Velikog oltara
- Nenad Erdelec i Mladen Rogoz pozlaćuju zlatnim listićima dijelove Velikog oltara
- obojen Veliki oltar, novi središnji neogotički element sa tri okvira  oltarnih slika u radionici majstora Zdravka Međurećan,
- III. mjesec; Jelica Dugalija obnovila kipove sa oltara Sv Josipa: Sv. Antuna, Sv.  Josipa  i  Sv. Roka
- Majstor Stjepan Miloš izradio središnji neogotički element Velikog oltara
 

povratak kronika događaja

 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice