2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
         
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048 / 883 - 011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2021. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2021. GODINI:
1.)   Radovi na sanaciji puknuća žbuke u crkvi od posljedica potresa 29. XII. 2020.
Click to enlarge  

Poput mnogih crkva u Hrvatskoj tako je i naša crkva oštećena 29. XII. 2020. pri razornom potresu 6,2 po Richteru koji se dogodio na području Petrinje, Siska i Gline. Na sreću crkva nije dobila velika oštećenja već samo pukotine na stropu crkve i na mjestima unutrašnjosti crkve gdje se spaja sa zvonikom. Odlukom župnika i župnog ekonomskog vijeća te uz prijavljivanje štete Biskupijskom povjereniku za sakralnu arhitekturu prionulo se u listopadu 2021. godine sanaciji župne crkve. Za izvođača radova Župno ekonomsko vijeće izabralo je građevinsku firmu MASTERING d.o.o. sa sjedištem u Kalinovcu, Dravska 91. Sanacija je obavljena krajem rujna i početkom listopada 2021. godine. Ugovorena cijena sa izvođačem je 80.325 kn sa PDV-om. Radovi su plaćeni putem ostvarenog Općinskog natječaja od 50.000 kn,  te ostvarenim natječajem Koprivničko-križevačke županije od 30.000 kn.

 
OVIM PUTEM ŽUPNIK, ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE I ŽUPA ZAHVALJUJU SVIM USTANOVAMA I DONATORIMA KOJI SU DOPRINIJELI SANACIJI CRKVE!
 
Radovi na sanaciji crkve sastojali su se od:
a) Pripremnih radova:
  - montaže pokretne skele,
  - demontiranja i ponovnog montiranja crkvenih klupa na mjestima zahvata radova,
 
b) saniranja oštećenja dijelova stropa i zidova gdje su se pojavila puknuća:
  - otucavanje žbuke,
  - špricanje pukotina dubinskom impregnacijom
  - saniranje otučenih dijelova reparaturnom žbukom
  - izrada profilacija u žbuci kao postojeći oblik
  - postavljanje mrežice sa građevinskim ljepilom
  - gletanje masom za zaglađivanje površina
  - dobava i ugradnja dekorativne parapropusne boje na bazi silikosana
  - premaz impregnacijom
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge        
                                                                                                                                             povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

 
 
 
GENERALNI RADOVI  kroz godine
2021. godine
1.)   Radovi na sanaciji puknuća žbuke u crkvi od posljedica potresa
2.)   
3.)  
 
2019. godine
1.)   Pročelje crkve i saniranje pukotine između crkve i tornja
2.)  Kameno raspelo na magistrali
3.)  Kameno raspelo na mjesnom groblju
4.)  Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta
5.)  Kameno raspelo na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića
6.)  Kapelica sv. Vida na Peskima
7.)  Kapelica sv. Valentina na Peskima
8.)  Kameno raspelo na Batinskama
 
2018. godine
1.)   Stolarski radovi na župnim objektima
2.)   Ograda oko raspela u Kolodvorskoj
3.)  
 
2017. godine
1.)   Slike Milosrdnog Isusa i Pape Ivana Pavla II.
2.)   Limarski radovi na župnoj crkvi
3.)  Izrađen je novi Križni put
4.)  Popravljeno krovište crkve
5.)  Akcija prodaje kolača za servis orgulja
6.)  Servisirana crkvena zvona
7.)  Sanacija oštećenih dijelova zidova župne kuće
8.)  Kupljene dvije pomoćne klupe
 
2016. godine
1.)   Sanacija vlage u temeljima župne crkve
2.)  Obnovljen Božji grob župne crkve
3.)  U izradi novi Križni put
 
2015. godine
1.)   Sanacija vlage u podrumu župne kuće
2.)  Izrada novog Križnog puta župne crkve
 
2014. godine
1.)   Fumigacija otrovnim plinom drvenog inventara crkve - 35.000 kn
2.)  Obnova i nadogradnja oltara Svetog Josipa - 126.200 kn
3.)  Novo vjersko obilježje u Hrastovoj Gredi i Ladnoj Vodi
4.)  Nova zidana ograda u župnom dvoru
5.)  Novi regal za knjige
6.)  Novo klecalo župne crkve
7.)  U izradi novi Križni put
 
2013. godine
1.)   Obnova i nadogradnja oltara Gospe Snježne - 184.500 kn
2.)  Izrada 7 stalka za cvijeće uz svaki oltar (1 kom - 8.060 kn)
3.)   Kupnja 12 novih svijećnjaka
4.)  Bojanje kovane ograde oko crkve - 25.000 kn.
5.)  Kovana zaštita na prozorima župne kuće - 10.000kn
 
2012. godine
1.)   Obnova i nadogradnja glavnog oltara
2.)  Novi drveni kip sv. Luke, evanđelista
3.)   Sedilije
4.)  Slika sv. Elizabete iz 17. stoljeća
5.)  Sašivena zastava Župe
6.)  6 novih sviječnjaka
7.)  Sašivena zastava prezidija Marijine legije
 
2011. godine
1.)   Postavljena kovana ograda župne crkve
2.)  Postavljena termo izolacija fasade župne kuće
3.)  Uređenje zelenih površina i staza oko crkve
4.)  Postavljena troja kovana nova crkvena vrata
5.)  Popravak cokla crkve
6.)  Sadnja ruža stablašica
7.)  Podignuto i obnovljeno raspelo na čast sv. Antuna Padovanskog
 
2010. godine
1.)  Nova kapela Majke Božje Žalosne u Donjem kraju
2.)  Nova ograda župne crkve
3.)  Obnova župne kuće
4.)  Obnova kapele Presvetog Srca Isusovog u Gornjem kraju
5.)  Obnove sakralnih objekata
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Povratak na početak stranice