2019.
Kalinovac:  18. 5.  2019.
                                                                 KRIZMA
                                       18. V. 2019. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 17 učenika
Sv. Misu predvodio je mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski u zajedništvu svećenika iz biskupije, domaćeg sina svećenika dr. Daria Paviše, tajnika Apostolske nuncijature u Tajlandu, vlč. Krunoslava Kefelje, župnika iz Podravskih Sesveta, nekadašnjeg župnika u Kalinovcu vlč. Nikole Samodola, te domaćeg župnika preč. Mladena Gorupića, dekana Đurđevačkog dekanata.
Sv. Krizmu dodijelio je gosp. mons. Josip Mrzljak

krizmi su pristupili:

Click to enlarge

Gabrijel Đurišević, Matko Balala, Niko Paviša, Noa Lončar, Ivan Đipalo, Gabrijel Vucikuja, Boris Miklić, Marko Miklaušić, Josip Matica, Mateo Markovica, Lana Plazek, Lorena Lacković, Lorena Vrabčević, Ema Ciganović, Ena Miklić, Emma Stanić, Mihaela Lugarov.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
                                                                                                                                                        povratak kronika događaja

Kalinovac:  5. 5.  2019.

   PRVA PRIČEST
5. V. 2019. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (13) trinaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Mauricio Lukač, Karlo Kopričanec, Mia Đipalo, Mišel Radelić, Nika Rončević, Marija Janušić, Leopold Golubić, Klara Vucikuja, Stjepan Dautanec, Andrej Blaško, Dominik Kovačić, Benjamin Ivanov, Martin Miklić

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
                                                                                                                                                        povratak kronika događaja
2017.

Kalinovac:  7. 5.  2017.

PRVA PRIČEST
07. V. 2017. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (14) četrnaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Crnčić Leon, Đipalo Anamaria, Đurišević Sara, Golubić Ante, Grgec Hana, Grgec Iva, Hadžija Jelena, Ivković Luka, Jagić Marina, Kopričanec Lovro, Kraljević Borna, Mađerić Šimun, Špoljar Sara, Vucikuja Mihael

 

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
                                                                                                                                          povratak kronika događaja
 
2016.
Kalinovac:  7. 5.  2015.
                                                                 KRIZMA
                                       7. V. 2015. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 33 učenika
Sv. Misu predvodio je mons. Ivan Godina u zajedništvu svećenika Đurđevačkog dekanata, domaćih sinova svećenika prof. Đure Zalara i vlč. Daria Paviše, magistra Kanonskog prava i njegovog prijatelja vlč. Jan Maria Chun Yean Choonga iz Malezije u službi tajnika nuncijature Svete Stolice u Sri Lanki, te domaćeg župnika preč. Mladena Gorupića, dekana Đurđevačkog dekanata.
Sv. Krizmu dodijelio je gosp. mons. Ivan Godina

krizmi su pristupili:

Click to enlarge

Leo Brlek, Samanta Car-Petrović, Gabrijela Dautanec, Josipa Goll, Martin Golub, Antonela Golubić, Fran Horvat, Antonio Jančijev, Lovro Kucelj, Karlo Lacković, Marta Mikacinić, David Sobota, Antonio Vrabčević, Valentina Vujčić, Ivan Zvonar, Anita Aurer, Tea Bebek, Karlo Biruš, Karlo Cicak, Lana Đipalo, Maja Đipalo, Matea Hadžija, Lucija Krnjak, Antonela Lončar, Matej Marijan, Filip Markov, Alisa Miklić, Matija Miklić, Luka Plazek, Matko Sobota, Emanuel Stijepić, Ozana Špoljar, Marko Švaco, Lara Živko

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                          povratak kronika događaja

Kalinovac:  1. 5.  2016.

PRVA PRIČEST
01. V. 2016. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (12) jedanaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Sara Balala, Lana Bazijanec, Matija Bazijanec, Ivan Belobrk, Ivano Ferenčić, Lana Filjar, Adriana Kovačević, Martin Krnjak, Monika Pantelić, Luka Račan, Ivan Vlašić, Lorena Vlašić.

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge        
                                                                                                                                          povratak kronika događaja
2015.
Kalinovac:  23. 5.  2015.
KRIZMA
23. V. 2015. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 21 učenik
Sv. Misu predvodio je gosp. preč. mr. Josip Koprek, predstojnik biskupijskog Obiteljskog centra u zajedništvu vlč. Krunoslava Kefelje župnika iz Podravskih Sesveta, vlč. Marijana Kovačića iz Đurđevca, te preč. Mladena Gorupića, dekana Đurđevačkog dekanata i župnika iz Kalinovca.
Sv. Krizmu dodijelio je gosp. preč. mr. Josip Koprek, predstojnik biskupijskog Obiteljskog centra

krizmi su pristupili:

Click to enlarge

Aurer Nikolina, Barić Magdalena, Bazijanec Marko, Dautanec Tea, Bregovec Paulina, Dautanec Helena, Đipalo Ivan, Đipalo Luka, Fusić Antonio, Gelo Goran, Kardoš Luka, Karlovčan Karlo, Krstić Matija, Lacković Laura, Lončar Borna, Matica Luka, Miklić Bruno, Mlakar Nikola, Račan Dominik, Rončević Ena, Živko Vanesa.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge        
                                                                                                                                          povratak kronika događaja

Kalinovac:  3. 5.  2015.

PRVA PRIČEST
03. V. 2015. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (11) jedanaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić u suslavlju profesora emeritusa Ivana Goluba
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Bazijanec Mihael, Dautanec  Ema, Đipalo  Dino, Dautanec Marko, Erdelec Ivan, Fusić  Nikolina, Golub Šimun, Krnjak  Luka, Mlakar Ena, Vedriš Luka, Zvonar Patricia

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
                                                                                                                                          povratak kronika događaja
2014.
KRIZMA
17. V. 2014. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 18 učenika
Sv. Misu predvodio je gosp. mons. Antun Perčić, kancelar Varaždinske biskupije u zajedništvu vlč. Ivana Munđara, župnika iz Đurđevca, vlč. Krunoslava Kefelje župnika iz Podravskih Sesveta, te preč. Mladena Gorupića, dekana Đurđevačkog dekanata i župnika iz Kalinovca.
Sv. Krizmu dodijelio je gosp. mons. Antun Perčić, kancelar Varaždinske biskupije
krizmi su pristupili: Dario Biruš, Melani Biruš, Luka Brlek, Matea Cicak,  Monika Golubić, Tomislav Matica, Lucija Miklić, Maja Paunović, Matej Petrović, Laura Rajić, Lana Rončević, Sara Rončević, Ana Sobota, Jakob Špoljar, Ante Šušnja, Nataly Vlašić, Stjepan Vucikuja, Marcel Vujčić Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
                                                                                                                                              povratak kronika događaja
PRVA PRIČEST
04. V. 2014. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (17) sedamnaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Marko Balala, Ema Ciganović, Ivan Đipalo, Gabrijel Đurišević, Noa Lončar, Lorena Lacković, Mihaela Lugarov, Mateo Markovica, Josip Matica, Marko Miklaušić, Boris Miklić, Ena Miklić, Niko Paviša, Lana Plazek, Emma Stanić, Lorena Vrabčević, Gabrijel Vucikuja.

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                              povratak kronika događaja
2013.
PRVA PRIČEST
05. V. 2013. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (13) trinaest kandidata
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili:

Ivan Miklić, Dorian Aurer, Bruno Biruš, Mate Balala, Matej Stanjo, Luka Crnčić, Benedikt Lončar, Elena Zvonar, Karmen Miklić, Klara Benšić, Elena Dautanec, Tamara Šušnja, Anja Markov.

 

Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  

                                                                                                                                              povratak kronika događaja

2012.
KRIZMA
12. V. 2012. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 34 učenika
Svetu misu predvodio je varaždinski biskup Josip Mrzljak u zajedništvu fra. Tomislava Kere; vikara iz Kloštra Podravskog, vlč. Krunoslava Kefelje; župnika iz Podravskih Sesveta, vlč. Marka Đurina; biskupovog tajnika i župnika preč. Mladena Gorupića.
Sv. Krizmu dodijelio je varaždinski biskup Josip Mrzljak
krizmi su pristupili:  Lovro Čavlović, Marija Dautanec, Tomislav Đipalo, Anita Fucak, Borna Golubić, Božica Gorički, Luka Hoić, Lovro Kerečeni, Tomislav Markovica, Filip Miklaušić, Marin Muktić, Nikolina Pajnić, Antonela Pranjić, Mišel Stanjo, Nina Šokec, Vlatka Šokec, Ana Horvat, Doroteja Benšić, Dominik Biruš, Domagoj Brček, Natalija Car-Petrović, Dominik Danček, Kristina Dautanec, Luka Jančijev, Dominik Kovačev, Karolina Lacković, Vid Lacković, Mateo Lugarov, Pavel Markov, Ana Miklaušić, Marin Stijepić, Ivan Sobota, Valentina Vucikuja, Ana Dautanec Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                              povratak kronika događaja
 
PRVA PRIČEST
06. V. 2012. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (23) dvadeset i tri prvopričesnika
Sv. Misu predvodio je župnik dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je preč. Mladen Gorupić.
pričesti su pristupili: Anita Aurer, Tea Bebek, Karlo Josip Biruš, Karlo Cicak, Lana Đipalo, Maja Đipalo, Valentino Fusić, Matea Hadžija, Filip Janči, Antonela Darija Lončar, Matej Marijan, Filip Markov, Alisa Miklić, Matija Miklić, Renata Mišulić, Luka Plazek, Valentina Ruman, Matko Sobota, Emanuel Stijepić, Daniel Šikljan, Ozana Špoljar, Marko Švaco, Lara Živko Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                         povratak kronika događaja
 
2011.
KRIZMA
14. V. 2011. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 23 učenika
Sv. Misu predvodio je preč. Damir Bobovec, voditelj Matičnog ureda i Arhiva varaždinske biskupije, a ovom prilikom Delegat varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka
koncelebrirali su na sv. misi; vlč. Tomislav Leskovar župnik iz Kozarevca, vlč. Krunoslav Kefelja župnik iz Podravskih Sesveta i dekan , župnik preč. Mladen Gorupić
 Sv. Krizmu dodijelio je preč. Damir Bobovec voditelj Matičnog ureda i Arhiva varaždinske biskupije
krizmi su pristupili:

 Barbara Gorički, Matija Kucelj, Doroteja Sobota, Goran Petrović, Lidija Pavelić, Nikolina Pajnić, Luka Kerečeni, Snježana Lenardić, Deni Rončević, Barbara Imbriša, Marin Blaško, Aldijana Karađa, Denis Bevanda, Mihaela Biruš, Mateja Erdelec, Luka Zvonar, Kristina Pranjić, Valentina Markač, Gabrijel Rogoz, Martina Čavlović, Nikolina Dautanec, Stjepan Orešić

Click to enlarge
     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 
PRVA PRIČEST
08. V. 2011. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (15) petnaest prvopričesnika
Sv. Misu predvodio je dekan preč. Mladen Gorupić u zajedništvu msgr. akademika prof. emeritusa dr. Ivana Goluba i đakona Darija Paviše
sakrament Svete Pričesti dodijelio je župnik preč. Mladen Gorupić.
 
pričesti su pristupili:

David Sobota, Martin Golub, Antonijo Vrabčević, Leo Brlek, Fran Horvat, Lovro Kucelj, Ivan Zvonar, Antonio Jančijev, Karlo Lacković, 

Gabrijela Dautanec, Valentina Vujčić, Marta Mikacinić, Samanta Car-Petrović, Antonela Golubić, Josipa Goll

Click to enlarge
     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

                                                                                                                                                          povratak kronika događaja

2010.
KRIZMA
15. V. 2008. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 21 učenik
Sv. Misu predvodio je preč. Ivan Godina, generalni vikar Varaždinske biskupije
koncelebrirali su na sv. misi; vikar župe Kloštar Podravski fra Tomislav Kero, župnik župe Novo Virje vlč. Tomislav Milovec i dekan i župnik preč. Mladen Gorupić
 Sv. Krizmu dodijelio je preč. Ivan Godina, generalni vikar Varaždinske biskupije
 
Click to enlarge
     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                              povratak kronika događaja
PRVA PRIČEST
02. V. 2009. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je (20) dvadeset prvopričesnika
Sv. Misu predvodio je dekan preč. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je župni i dekan preč. Mladen Gorupić.
Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                              povratak kronika događaja
-----------------------------------
2009.
Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

                                                                                                                                                              povratak kronika događaja

-----------------------------------
2008.
KRIZMA
10. V. 2008. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 32 učenika
Sv. Misu predvodio je gosp. mons. Antun Perčić, kancelar Varaždinske biskupije
koncelebrirali na Sv. Misi su; naš uvaženi sin svećenik prof. dr. Ivan Golub začasni kanonik Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola, župnik iz Pitomače vlč. Ivica Puškadija, župnik iz Đurđevca vlč. Damir Kovačić i naš župnik preč. Mladen Gorupić
Click to enlarge
     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                              povratak kronika događaja
 
PRVA PRIČEST
04. V. 2008. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je 18+1 prvopričesnika
Sv. Misu predvodio je gosp. preč.. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je gosp. preč. Mladen Gorupić.
Click to enlarge
     
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                              povratak kronika događaja
-----------------------------------
2007.
KRIZMA
12. V. 2007. g. Sakramentu sv. Krizme pristupilo je 09 učenika
Sv. Misu predvodio je gosp. vlč. Mirko Horvatić
koncelebrirali na Sv. Misi su; vlč. Nikola Benko, župnik u Ferdinandovcui i vlč. gosp. Krunoslav Kefelja župnik u Podravskim Sesvetama, povjerenik za duhovna zvanja u Đurđevačkom dekanatu
Click to enlarge
                                                                                                                                                              povratak kronika događaja
PRVA PRIČEST
06. V. 2007. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je 16 učenika
Sv. Misu predvodio je gosp. preč.. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je gosp. preč. Mladen Gorupić.
Click to enlarge

                                                                                                                                                                                 povratak kronika događaja

2006.
PRVA PRIČEST
07. V. 2006. g. Sakramentu sv. Pričesti pristupilo je 23 učenika
Sv. Misu predvodio je gosp. preč.. Mladen Gorupić
sakrament Svete Pričesti dodijelio je gosp. preč. Mladen Gorupić.
Click to enlarge
 
  Povratatak na početak stranice

POVRATAK