ŽUPNI CARITAS SV. LUKE KALINOVAC  - 2012.
Kalinovac: 25. 11. 2012.
                                  IZVJEŠĆE SA SASTANKA CARITASA
Click to enlarge  
fotografija članova župnog Caritasa iz obilježavanja Župnog klečanja  

Prošlog utorka Caritas je održao svoj redoviti sastanak na kojem je dogovoreno slijedeće: Biti će božićne radionice na kojima će se izrađivati ukrasi za bor i adventski vijenci. Svi ukrasi biti će napravljeni od prirodnog materijala, a u prodaji po simboličnim cijenama biti će već od slijedeće nedjelje. Prihod od prodaje adventskih vijenaca ide u blagajnu župnog Caritasa, a prihod od prodaje ukrasa za bor ide za Caritasovu javnu kuhinju u Varaždinu. Od prve nedjelje došašća sakupljat će se hrana koju ćemo prilikom posjete starih i bolesnih nositi onima kojima je to najpotrebitije. Svi oni koji žele i mogu pomoći u ovoj akciji mogu donijeti svoj dar u crkvu u košaru koja će biti postavljena ispod velikog kora. Sakupljat će se sve nepokvarljive namirnice, špeceraj, trajno mlijeko, konzerve, krumpir, suhomesnati proizvodi i drugo. Isto tako sakupljat će se odjeća i obuća za djecu i odrasle, ali molimo da to bude čisto i nosivo. Ako netko bude htio darovati odjeću i obuću može se obratiti voditeljici Caritasa Jasni Marić. Njezin broj telefona biti će napisan u župnom listiću. 16.12. na treću nedjelju došašća djelatnici Caritasa, Društva Sv. Luke i Marijine legije obići će u župi stare i bolesne župljane koji su sami. Tom prilikom svakome će se odnijeti prigodan poklon u voću i božićna čestitka koju će izraditi djeca iz dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac sa svojim tetama. Cilj ovih posjeta su lijepa i topla riječ i čestitka povodom našeg najvećeg blagdana Božića, a koju je svima drago i lijepo čuti. Prošlog tjedna na stepenicama velikog kora postavljena su gazišta zbog toga jer su stepenice bile jako skliske. Radove je izveo vlasnik trgovine „VAŠ DOM“ gosp. Darko Čmrlec iz Đurđevca. Iznos tih radova je 1.720,00 kn koje je u cijelosti financiralo Društvo Sv. Luke.

                                                                                                                                                povratak kronika događaja
 
Kalinovac: 03.  04. 2012.
       Volonteri župnog Caritasa  posjetili su stare i nemoćne osobe
Click to enlarge  

U prigodi Uskrsnih blagdana volonteri župnog Caritasa Kalinovca posjetili su u nedjelju 01. travnja stare, bolesne i nemoćne osobe. Posjet je organiziran sedamdesetorici mještana koji žive u obiteljskim kućama ili staračkim domovima i udomiteljstvima u Kalinovcu, Pitomači, Đurđevcu i Koprivnici. Akciju je provelo 20 volontera u parovima počastivši tog dana lijepim riječima, razgovorom i prigodnim poklonima tu najizoliraniju skupinu ljudi iz društvenog života svojih mještana. Aktivnost humanitarne akcije počela je 18. ožujka u nedjelju humanitarnom prodajom kolača i prodajom uskrsnih aranžmana u kojima su sudjelovali volonteri župnog Caritasa, članovi Župnog vijeća i župnik, te kupnjom mještani Kalinovca. Sav sakupljen prihod od tih prodaja upotrijebljen je za potrebe kupnje poklona ovog tradicionalnog posjeta. U humanitarnu akciju posjeta starijim i nemoćnim osobama uključila su se izradom prigodnih čestitki djeca i odgajateljice dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca. Izrađene čestitke darovane su prilikom posjeta uz poklone. Odjek tog posjeta bio je izvrstan. Stariji i nepokretni mještani izolirani od vanjskog svijeta, a pogotovo u domovima i udomiteljstvima bili su oduševljeni posjetom svojih sumještana njihovom sada odvojenom životu od rodne grude i prijatelja. Prilikom posjeta bilo je puno popitkivanja i zanimanja o svom mjestu, mještanima, prijateljima i znancima.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
                                                                                                                                                povratak kronika događaja
 
Kalinovac: 18,  03. 2012.
              Caritasova akcija prodaje kolača i uskrsnih aranžmana
Click to enlarge  

U nedjelju 18. ožujka volonteri župnog Caritasa održali su humanitarnu akciju prodaje kolača. Sav sakupljen novac namijenjen je se za posjet starim, bolesnim i nemoćnim osobama koje žive u svojim obiteljskim kućama ili u staračkim domovima tj. u udomiteljstvima u Koprivnici, Virju, Đurđevcu, Pitomači, Kozarevcu, Kalinovcu i Čepelovcu. Od nedjelje u tu svrhu počela je prodaja uskrsnih aranžmana koje je kao svoj dar za župni Caritas i župu izradila jedna mještanka iz Kalinovca. Posjet će se održati u oči Cvjetnice u subotu 31. ožujka 2012. godine, a biti će posječeno 75 osoba. U pečenju kolača humanitarnoj akciji priključili su se i pojedini članovi Župnog vijeća. Za tu prigodu ispečeno je oko 80 kg suhih kolača i diganki koji su nakon svetih misa po simboličnoj cijeni prodavani ispred župne crkve. Akcija je održana uz veliku podršku župnika preč. Mladena Gorupića.

Osim župnih organizacija, akciji su se priključila izradom uskrsnih čestitki djeca i tete dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca.

Click to enlarge Click to enlarge
                                                                                                                                                 povratak kronika događaja
 
ŽUPNI CARITAS SV. LUKE KALINOVAC  - 2011.
 
Kalinovac: 11. prosinac 2011.
                            Treća nedjelja došašća - nedjelja Caritasa
Na treću nedjelju došašća - nedjelju Caritasa župni Caritas imao je niz humanitarnih aktivnosti. Sakupljan je novac u župnoj crkvi koji je predan u centralni Caritas u Varaždinu, te isti taj dan volonteri župnog Caritasa posjetili su stare i najpotrebitije župljane u našoj župi. U toj prigodi posjećeno je oko 60 osoba, a u znak pažnje volonteri su im nosili voće kupljeno od novca od prodaje adventskih i božićnih aranžmana, te božićne čestitke koje su izradila djeca sa svojim tetama iz dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac. Također je nošeno 8 paketa živežnih namirnica sakupljenih ispod velikog križa župne crkve onim obiteljima za koje je smatrano da im je potrebno. Isto tako dvjema obiteljima dana je odjeća koju su darovali župljani. Svi koji nisu bili posjećeni sada biti će posjećeni drugi puta, a ako netko smatra da mu je potrebna naša pomoć i posjeta neka se slobodno javi župnom Caritasu.
                                                                                                                                                    povratak kronika događaja
 
Kalinovac; siječanj 2011.
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

    Caritasova akcija

Na sastanku Caritasa održanom u siječnju ove godine, župnik Mladen Gorupić dao je prijedlog da bi djelatnici Caritasa mogli ispeći kolače za Valentinovo i to prodavati poslije jutarnje i poldanje svete mise ispred crkve. Tu akciju podržali su svi djelatnici, a i neki koji nisu članovi Caritasa, pa je tako kolače ispeklo oko 25 osoba, među kojima je bio i naš župnik. Prodaja je bila uspješna, čak se tražilo više kolača nego je bilo, a sav prihod od prodaje namijenjen je za siromašne obitelji u našoj župi. Isto tako u župi se već tri tjedna provodi akcija sakupljanja lijekova i dječje odjeće za Centralni Caritas u Varaždinu. U toj akciji  osim župljana, sudjeluje i naš Dječji vrtić „Bubamara“.

AUTORICA TEKSTA: volonterka župnog Caritasa Ljubica Račan

                                                                                                                                                       povratak kronika događaja
 
Kalinovac; siječanj 2011.
                                      Rad župnog Caritasa kroz 2010. godinu
Click to enlarge

 

U župnoj kući 11. siječnja 2011. održan je godišnji izvještajni sastanak župnog Caritasa župe sv. Luke, evanđelista na kojem je izabrano novo rukovodeće tijelo župnog Caritasa, te dan izvještaj rada Caritasa za prethodnu 2010. godinu. Glavne teme Dnevnog reda sastanka bile su biranje zapisničara, zamjenika i blagajnika; godišnji izvještaj o radu u 2010. godini; financijski izvještaj Caritasa; te dogovor i planovi za 2011. godinu. Na točki Dnevnog reda biranja zapisničara, zamjenika i blagajnika župnog Caritasa, za zapisničara je izabrana nova članica Ljubica Račan, za blagajnika Jelica Štefanić i za zamjenika voditelja Caritasa Jasna Marić. Izvješće o radu i aktivnostima župnog Caritasa u 2010. godini podnijela je njihova predsjednica Marija Zvonar:

- kroz cijelu godinu župni Caritas je redovito skupljao Caritasovu milostinju
- prisustvovao je u Varaždinu na susretu voditelja i djelatnika župnih Caritasa
- prodavao je svijeće za svijećnicu
- pomagao je u kupnji uskrsne velike svijeće
- kupio je svijeće za Uskrsnuće koje je darivao uz dobrovoljni prilog
- pomogao je Draženu za preseljenje određenom donacijom
- sadio je i prodavao lavandu
- 10. veljače posjetio je na „Dan bolesnika“ sedam osoba
- sakupljao je novac za Haiti – 3.110 kn
- sudjelovao je na uskrsnoj radionici
- na Cvjetnicu posjetio je stare i bolesne sa kolačima; 44 osobe
- prodavao je maslinove grančice u dobrovoljni prilog
- sakupljao je novac za poplavljene u Lici – 3.400 kn
- sakupljao je pomoć za Bosnu i Hercegovinu – 1.750 kn
- sakupljao je novac za Caritasov dom u Varaždinu – 1.470 kn
- prodavao je magnetiće za djecu s invaliditetom
- sakupljao je hranu za bogosloviju
- sudjelovao je na izletu ministranata i volontera Caritasa
- sudjelovao je na izletu crkvenog vijeća i volontera Caritasa - Pregrada i Krapina
- Prisustvovao je i pomagao Mladenu Rogozu kod posvećenja kapele u vinogradu
- rezao je, pakirao i prodavao cvijet lavande
- sakupljao je Petrov novčić – 1.300 kn
- pomogao je 7 obitelji slabijeg imovinskog stanja određenom donacijom – poklon paket sa prehrambenim namirnicama
- sakupljao je za cvijeće za ukrašavanje oltara za sva proštenja i snimanje televizije
- organizirao je za Župno klanjanje prijevoz, zakusku i ispovijed starih osoba
- pomogao je novčanim prilogom za izgradnju i obnovu kapela
- sakupljao je novac za Pakistan – 2.200 kn
- sakupljao je za crkvu u Udbini – 1.600 kn
- sakupljao je hranu za javnu kuhinju u Varaždinu
- sudjelovao je na križnom putu župe
- sakupljao je za misije – 3.000 kn
- prodavao je Caritasove lampione – 800 kn
- sakupljao je za sjememište hranu i žito
- prisustvovao je duhovnoj obnovi u Varaždinu
- prisustvovao je na ređenju Darija Paviše
- pomogao je u izradi adventskih vijenaca
- sakupljao je za bolesnu Snježanu Lenardić – 3.600 kn
- sakupljao je za Caritasovu nedjelju – 2.050 kn
- posjetio je na nedjelju Caritasa oko 78 starih i bolesnih župljana
- sudjelovao je kroz cijelu godinu u okopavanju i sađenju cvijeća
U Dnevnoj točki dogovora i planova za 2011. godinu predsjednica župnog Caritasa Marija Zvonar iznijela je plan rada za 2011. godinu.
- radit će se i surađivati sa društvima u župi
- prodavat će se svijeće za Svijećnicu
- za Majku Božju Lurdsku poklanjat će se bijele svijeće-procesija
- za Dan bolesnika 11. 02. posjetit će se bolesni
- sadit će se lavanda – sadnja cvijeća i prodaja
- sadit će se i okopavati cvijeće
- prodavat će se maslinove grančice
- održat će se uskrsna radionica u dogovoru sa društvom Sv. Luke
- vodit će se briga za siromašne obitelji
- stajati će se kod stola sa molitvenicima, krunicama i ostalim nadbožnim predmetima obavezno kod svake mise
                                                                     ----------------
FOTOGRAFIJA;
Gornji red: Đuro Dautanec, Mirjana Miklić, Marina Zvonar, Valentina Lacković, Lovro Nikić, Marija Zvonar, Darija Erdec, Emina Lacković, preč. Mladen Gorupić, Katica Golubić
Donji red: Jasna Marić, Mirko Miklić, Dražen Kajba, Marija Kraljević, Ljubica Račan
                                                                                                                                                       povratak kronika događaja
 
Kalinovac; 12. 12. 2010.
                  Volonteri župnog Caritasa posjetili starije, bolesne i nemoćne
Click to enlarge

 

12. prosinca na treću nedjelju došašća i nedjelju Caritasa, 20 volontera župnog Caritasa posjetili su oko 75 starih, bolesnih, usamljenih i socijalno ugroženih župljana u našoj župi. Tom prigodom volonteri Caritasa posjetili su i naše bolesnike u staračkim domovima u Kalinovcu, Đurđevcu, Pitomači i Koprivnici. Svakom od bolesnika nosio se prigodni poklon u voću, te božićna čestitka koje su izradila djeca sa svojim tetama u dječjem vrtiću „Bubamara“ Kalinovac. Ovu tradicionalnu humanitarnu akciju organizira Caritas na čelu sa voditeljicom Marijom Zvonar i Društvo sv. Luke na čelu sa voditeljicom Ljubicom Račan. Veliku podršku u svim ovakvim akcijama crkvenih društvima, a tako i u ovoj dao je župnik preč. Mladen Gorupić.

Click to enlarge
1. FOTOGRAFIJA: Posjet staračkom domu obitelji Nikić u Kalinovcu; na slici volonterka Caritasa Ljubica Račan i Marija Zvonar, udomljena umirovljenica Roza Kaić, udomiteljica Anđa Nikić.
2. FOTOGRAFIJA: volonteri župnog Caritasa: Marija Zvonar, Mirko Miklić, Jelica Štefanić, Ljubica Račan, Emina Lacković, Jasna Marić, Katica Golubić, Mateja Matica
(TEKST NAPISAN U SURADNJI LJUBICE RAČAN I MARIJE ZVONAR)
                                                                                               povratak kronika događaja
Kalinovac; 28. ožujak 2010. god.
                                       Na Cvjetnicu posjet bolesnim i starijim osobama
Click to enlarge  
Marina Zvonar, Katica Golubić, Slavica Dautanec, Ankica Dautanec, Ivanka Golubić, Jelica Štefanić, Marija Zvonar, Mateja Matica, Marija Kraljević, Emina Lacković, Valentina Lacković, Ljubica Zvonar  

Na Cvjetnicu 28. ožujka volonteri župnog Caritasa, Marijine legije, Društva sv. Luke, križara i mladih obišli su u župi Kalinovac 54 nemoćnih, bolesnih i starijih osoba. Posjet je imao karakter druženja, razgovora i davanja spoznaje pripadnosti jednoj kršćanskoj zajednici i humanoj cjelini koja nije zaboravila na one koji više nisu stalno među njima. U toj prigodi, članovi tih društava za njih su ispekli kolače, nabavili maslinove grančice; simbol mira i blagostanja, te hostiju; simbol uskrsnuća i prisutnosti Krista među nama. Uz crkvena društava u ovu humanitarnu uskrsnu akciju uključila su se i djeca dječjeg vrtića Bubamara sa svojim odgajateljicama izradivši za tu prigodu uskrsne čestitke koje su darivane posječenim osobama. Ove godine na uskrsnim posjetima sudjelovalo je dvadesetak članova tih društava, dok je u samom provođenju akcije sudjelovalo mnogo više.

Ovakva uskrsna akcija u župi Kalinovac provodi se na poticaj dekana, župnika preč. Mladena Gorupića već 5 godinu za redom, a organizira je i predvodi kalinovački župni Caritas.
                                                                                                                                                       povratak kronika događaja
Kalinovac;  16. 02. 2010.
                                        Izvještaj o radu župnog Caritasa u 2009. godini
Click to enlarge  
Jasna Marić, Ljubica Račan, Marija Kraljević, Marija Zvonar, Jelica Štefanić, Ivan Peršić, Franjo Dautanec, Marina  Zvonar, Emina Lacković, Valentina Lacković, Ankica Dautanec, preč. Mladen Gorupić, Mladen Rogoz, Dražen Kajba, Mirko Miklić, Željko Gelo, Mateja Matica, Đuro Dautanec, Mirjana Miklić  

U 2009. godini u župnom Caritasu volontiralo je 20 članova župne zajednice.  Kroz prošlu i ovu godinu Cartias vode predsjednik župnog Caritasa preč. Mladen Gorupić, voditelj župnog Caritasa Marija Zvonar i zamjenik voditelja Željko Gelo. Za Dan bolesnika, Dan Caritasa, te za Uskrs članovi Caritasa posjetili su bolesne i nemoćne osobe i podijelili im kolače i voće, a najpotrebnijima pakete. Na Dan klanjanja organizirali su njihov dovoz na sv. misu i ispovijed te na druženje u župni dvor. U suradnji sa OŠ Kalinovac i sa Dječjim vrtićem Bubamara Kalinovac, za Dan Caritasa posjetili su obitelji sa više djece te im odnijeli prigodne poklone. Uz to članovi Caritasa prošle su godine posjetili i darivali jednu obitelj sa šestero djece. Od aktivnosti u crkvi članovi Caritasa svaku nedjelju sakupljaju misni milodar, novac za razne ustanove od kojih su za Caritasov dom, Caritasovu kuhinju, Petrov novčić, za crkvu u Udbini, za crkvu u BiH, za Misije, za sjemeništarce, itd. Župni Caritas već niz godina dobiva financijsku pomoć od Općine Kalinovac, Društva sv. Luke i Marijine legije, te od župljana preko njihovih dobrovoljnih priloga. Osim tih sredstava župni Caritas ostvaruje sredstva od prodaje maslinovih grančica, lavande, Caritasovih lampaša, prodajom božićnih aranžmana, prodaje adventske pšenice, te mladih HDZ-a.

Ukupni prihodi u 2009. godini bili su 20.263,oo kn, dok su rashodi preko različitih pomoći bili 17. 942,80 kn. Stanje na dan 01. 01. 2010. g.  bilo je 2. 320,20 kn.
Uz brojne aktivnosti članovi Caritasa radili su i na svojoj duhovnoj obnovi.
U 2010. godini Caritas planira nastavit rad kao i do sada, ali uz još veći angažman volontera Caritasa.
                                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
ŽUPNI CARITAS SV. LUKE KALINOVAC  - 2009.
Kalinovac; 05. 04. 2009.
                   Na Cvjetnicu posjet bolesnim i starijim osobama
Click to enlarge  
STOJE: Đuro Dautanec, Mirko Miklić, Željko Gelo, Marina Zvonar, Marija Kraljević  
SJEDE: Ankica Dautanec, Jasna Marić, Jelica Štefanić, Marija Zvonar, Slavica Dautanec,  

05. travnja na Cvjetnicu volonteri župnog Caritasa obišli su u župi Kalinovac 50 nemoćnih i starijih osoba, te osobe koje su ostale same u svojim obiteljskim domaćinstvima. Ovaj humanitarni posjet nije imao karakter socijalne pomoći, već svrhu druženja, razgovora i davanja spoznaje osjećaja pripadnosti jednoj kršćanskoj zajednici, humanoj cjelini koja nije zaboravila na one koji više nisu stalno među njima. U skupini po dvoje, nemoćne su posjetili sedam volonterki i tri volontera župnog Caritasa. Svakoj posjećenoj osobi volonteri su darovali kolače, riječi utjehe, nade i razumijevanja, te hostiju kao simbol uskrsnuća i prisutnosti Krista među nama. Na kraju druženja svim posjećenim osobama i članovima obitelji čestitan je Uskrs. Za ovu humanitarnu prigodu poklon-kolače darovalo je deset volontera Caritasa, dvije članice društva sv. Luke, dvije župljanke, te župnik preč. Mladen Gorupić. Inicijator ove humanitarne akcije bio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
                                                      HAGIOTERAPIJA u župi Kalinovac
- U organizaciji Caritasa župe Kalinovac četvrtkom u 19:30 sati u prijašnjoj Zimskoj kapeli održavat će se HAGIOTERAPIJA
- Caritas poziva sve koji žele duhovnog zdravlja, milosti i pročišćenja kroz korizmeno vrijeme dočekati najveći katolički blagdan Uskrs.
- HIGIOTERAPIJA je vrsta terapije koja se bazira na bibliji. Ona je također, težnja da se čovjek oslobodi od boli na duhovnoj razini i nauči još više voljeti sebe i bližnje
- Njezin utemeljitelj je profesor Tomislav Ivančić, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
- U Kalinovcu, našoj župi, radit će je učenik profesora Ivančića, hagioterapeut i vjeroučitelj Danijel Uldrijan.
                                                                                                                                                                            povratak kronika događaja
21. II. 2009.
              Izvješće Župnog Caritasa za prvo tromjesečje
- 24.01.2009. g. u Varaždinu održan je susret voditelja i suradnika župnih Caritasa Varaždinske biskupije na kojem su sudjelovale dvije volonterke župnog Caritasa iz naše župe. Susret je započeo sv. misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak. Predavanje je imao prof. Peterlin  iz Hrvatskog Caritasa  iz Zagreba, a nakon toga su slijedili izvještaji o radu svih prisutnih župnih Caritasa  za 2008. godinu.
- 01.veljače na poziv Caritasa župe Budrovac na duhovnu obnovu  odazvalo se 15 djelatnika našeg župnog Caritasa. Duhovnu obnovu imale su sestre Uršulinke iz Varaždina.
- Uoči dana bolesnika, 10.veljače Caritas i društvo sv. Luke posjetili su 6 bolesnih osoba i tako obilježili dan bolesnika.
                                                                                                                                                                      povratak kronika događaja
01. II. 2009.
     Župni Caritas Kalinovca sudjelovao na 4 obljetnici župnog Caritasa u Budrovcu
Click to enlarge  

01. veljače župa Budrovac svečano je obilježila četvrtu godinu postojanja župnog Caritasa i njegovog aktivnog djelovanja. Proslavu godišnjice svojim dolaskom uveličale su sestre Bogoljuba i Damjana iz reda uršulinki iz Varaždina, volonteri župnog Caritasa i župljani naše župe Kalinovca, predstavnici mjesnih vlasti župe Budrovac, donatori i sponzori koji redovito potpomažu rad župne zajednice, te župljani. Svečanost je započela u župnoj crkvi Uznesenja BDM misnim slavljem koje je vodio upravitelj župe i dekan Đurđevačkog dekanata preč. Mladen Gorupić. Nakon mise i upoznavanja vjernika od sestre Damjane sa redom sestara uršulinki, sestra Bogoljuba održala je duhovnu obnovu na temu ljubav (Caritas). Kroz jednostavne primjere iz svakodnevnog života, jasne odgovore i mistična pitanja, s. Bogoljuba razradila je pojmove: ljubav Boga prema svome najmilijem djelu-čovjeku, ljubav čovjeka prema Bogu, te ljubav čovjeka prema drugom čovjeku i samome sebi. Na završetku duhovne obnove, pozdravnim i zahvalnim govorom prisutnima se obratila predsjednica župnog Caritasa Budrovca Marina Barberic. Svečanost je završila u Društvenom domu Budrovca gdje je za sve goste bio priređen domjenak. Na završetku druženja svim prisutnima se zahvalio upravitelj župe preč. Mladen Gorupić.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
volonterke župnog Caritasa Kalinovca; S. Dautanec, M. Zvonar, J. Štefanić, M. Miklić preč. Mladen Gorupić voditeljica župnog Caritasa Budrovac Marina Barberic sestra Bogoljuba reda uršulinki
                                                                                                                                                                        povratak kronika događaja
ŽUPNI CARITAS SV. LUKE KALINOVAC  - 2008.
10. veljače Budrovac
                                              U Budrovcu gostovao Caritas i Zbor mladih
U Budrovcu 10. veljače povodom obilježavanja Dana Caritasa župe Budrovac, svečanosti su prisustvovali i naši predstavnici župe sv. Luke, evanđelista. Naš crkveni zbor mladih pod vodstvom voditeljice Martine Lovrak Ivanov uveličavao je taj događaj svojim pjesmama na prigodnoj svetoj misi koju je vodio preč. Mladen Gorupić. U sklopu pozvanih svih predstavnika voditelja župnih Caritasa Đurđevačkog dekanata odazvala se na susret i Slavica Dautanec, voditeljica župnog Caritasa Kalinovca. Na kraju susreta uslijedilo je ugodno druženje uz okrjepu, gdje je bio nazočan i naš zbor mladih iz Kalinovca, voditeljica župnog Caritasa Slavica Dautanec i naš župnik preč. Mladen Gorupić. Na tom susretu bio je prisutan i ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Antun Šola.
                                                                                                                                                                      povratak kronika događaja
                                           Rad Župnog CARITASA do Uskrsnog vremena
- Volonteri župnog Caritasa ove godine posjetili su župljane u potrebi; tom prigodom jednoj obitelji sa troje djece darovali su 500,oo kn za kupnju lijekova, a jednoj osobi u potrebi kupili su garderobni ormar u vrijednosti 700,oo kn.
- Zajedno sa društvom sv. Luke posjetili su dvadesetak  starih i bolesnih osoba uoči dana bolesnika – Gospe Lurdske.
- Na održanom susretu voditelja župnih Caritasa u Varaždinu 19. siječnja, predstavnik Caritasa iz Kalinovca dao je izvješće o radu našeg Caritasa za 2007. godinu.
- Za Svijećnicu 2. veljače župni Caritas je župljanima darivao svijeće, te tom prigodom na dobrovoljnim prilozima sakupio ll3,00 kn za svoje potrebe.
- 09. III.; 1.560 kn. sakupljeno je za Caritasov dom u Varaždinu
- Za Uskrs sakupljeno je za kupnju cvijeća za Božji grob 1.500 kn, te 600 kn za misije.
- Djelatnici Caritasa zajedno sa Društvom sv. Luke, pedagoginjom i školskom djecom posjetili su 35 starih i bolesnih osoba, te im darovali prigodne poklone (voće i kolače).
- 27. IV. održan je u Kalinovcu susret mladih Kalinovca sa mladima iz Osijeka i Budimaca. Za taj susret članovi Caritasa priredili su ručak i ispekli kolače. Osim djelatnika Caritasa pomogli su i ostali župljani u hrani i novcu. Taj dan u posjet Kalinovcu došli su i mladi iz Kutereva i Konjica, gosti župe Budrovac
- Kupljene su i postavljene dvije cerade iza župnog dvora kao zaštita od sunca i kiše kod održavanja sv. misa.
- 22. VI. sakupljali su dobrovoljni prilog za obnovu porušene crkve sv. Jurja na Bregu. Sakupljeno je 1.740 kn.
                                                                                                                                                                      povratak kronika događaja
03.09.2008. Kalinovac
                                                       Klečanje i Dan bolesnika u župi
03.09.2008. bilo je naše župno klečanje, a to je i dan bolesnika u našoj župi. Djelatnici župnog Caritasa dovezli su sve one stare i bolesne koji su se prijavili da im je potreban prijevoz na ispovijed, pričest i bolesničko pomazanje. Ovi sakramenti namijenjeni bolesnim i starijim nemoćnim osobama bili su organizirani u 17:00 sati kod sv. Mise na kojoj je bio i završetak Župnog klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u Zimskoj kapeli. Nakon toga bilo je druženje u župnoj kući. Odazvalo se četrdesetak osoba, što je bilo više nego prošle godine. Djelatnici Caritasa sa župnikom bili su jako zadovoljni jer je akcija uspjela. Iako su na susretu bile bolesne i stare osobe, bile su sretne, jer su susrele Krista u Presvetom Sakramentu i međusobnom susretu na kojem su oživjela sjećanja iz mladih dana.
SAKRAMENT BOLESNIČKOG POMAZANJA
Budući da se taj sakrament nazivao i posljednja pomast, ljudi i danas misle da će odmah umrijeti ukoliko ga prime, što je posve krivo. Sakrament bolesničkog pomazanja se dijeli bolesnicima da ih pridigne i spasi. Ako je netko bolestan, podjeljuje mu se bolesničko pomazanje, kako bi lakše podnosio bolest ili ako je to Božja volja, ozdravio, a također pomazanje daje oprost grijeha i dovršenje kršćanske pokore. Zato župljani, ako imate bolesnu osobu u kući, omogućite joj da primi bolesničko pomazanje, jer se ono može primiti više puta u životu.
- Djelatnici Caritasa su na misijsku nedjelju sakupili od župljana 1.925,00 kn, a od školske djece 1.035,00 kn. Sveukupno 2.960,00 kn poslano je na biskupijski ordinarijat u Varaždin za misije.
- 09.11. sakupljali su žito, voće, povrće i živežne namirnice za sjemenište u Zagrebu. Župljani su darovali i 300,00 kn za što je u trgovini kupljeno još prehrambenih proizvoda, te je sve zajedno odvezeno u Zagreb.
                                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
ŽUPNI CARITAS SV. LUKE KALINOVAC  - 2007.
Click to enlarge  
djelatnici Caritasa: Nikić, Peršić, Miklić, Kajba,  
Dautanec, Rogoz, Bazijanec, Dautanec, Najdert, Kraljević

Župni Caritas je provodio sve aktivnosti koje su se provodile na nivou biskupijskog Caritasa, a to su sakupljanje novca za Crkvu u Bosni i Hercegovini, Petrov novčić, dobrovoljni prilog za crkvu u Udbini, prodaju svijeća, sakupljanje za misije. Zajedno s društvom sv. Luke za dan bolesnika posjetili su bolesne osobe, a za Uskrs posjetili su stare i bolesne, te obitelji sa više djece. Podijelili su kolače i poklone upriličene za Uskrs i na taj način bar nekima donijeli malo radosti i veselja za naš najveći katolički blagdan. Na dan klanjanja u našoj župi 3. rujna organizirali su za stare i bolesne osobe prijevoz u crkvu, gdje su se ispovjedile, prisustvovale klanjanju i nakon sv. mise družile na župnom dvoru. Sakupljali su hranu za pučku kuhinju za Varaždinski Caritas, a za sjemenište sakupljali su žito, voće i povrće, te novac. A da djelatnici Caritasa ne bi samo sakupljali od župljana, na prvu nedjelju Adventa dijelili svima su pšenicu da bi si ju mogli posijati i imati za Božić. Caritas nije samo da pomože materijalno već i duhovno, pa su dvije djelatnice bile na biskupijskom susretu voditelja i suradnika u Varaždinu, a dva djelatnika bila su na duhovnoj obnovi u Caritasovom domu za stare i nemoćne u Ivancu. Na poziv Caritasa Ludbreg za tradicionalni susret starih i bolesnih te karitativnih djelatnika odazvalo se 5 članova koji su hodočastili Predragocjenoj krvi Kristovoj. Na proslavu 10. godišnjice Varaždinske biskupije išlo je 5 članova i 1 crkveni vijećnik. S obzirom da naš Caritas ima mali broj članova, a potrebe u župi su sve veće, pa župnik apelira da se priključe novi članovi kako bi Caritas bio aktivniji i djelotvorniji.

                                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
povratak na početak stranice