povratak DRUŠTVA
2006.
IZ MARIJINE LEGIJE - 2006. G.
LEGIJSKO OBEČANJE: Duše Sveti, ja (ime) želim danas pristupiti ...

(01. 08. 2006.) OSNIVANJE I MARIJINA LEGIJA U HRVATSKOJ;

- U nedjelju 14. V. 2006. G., u Kalinovcu poslije prve i druge Sv. Mise, održano je kratko upoznavanje s članovima i djelovanjem vjernika „Marijine Legije”, nakon kojeg članovi te legije održavaju tri mjeseca zaredom jednom tjedno predavanje župljanima Kalinovca iz njihovog programa. Marijina legija je laička katolička organizacija raširena po cijelome svijetu, a Osnovana je u irskom glavnom gradu Dublinu 7. IX. 1921. g. uoči blagdana Male Gospe. Ima oko 3 milijuna djelatnih članova. U mnogim zemljama, osobito u Kini dala je mnoge mučenike. Oko 4.000 članova Marijine legije junački je poginulo za svoju vjeru, a više od 20.000 čamilo je u zatvorima. U Hrvatskoj Legija djeluje od 1956. g. U to vrijeme moralo se raditi u skrovitosti zbog političkih prilika. Danas djeluje u đakovačkosremskoj, zagrebačkoj, riječkoj, zadarskoj, šibenskoj, splitskomakarskoj i varaždinskoj biskupiji. Cilj je Marijine legije slaviti Boga svetošću njezinih članova, koja se razvija molitvom i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom. Taj rad legionari čine u sjedinjenju s Blaženom Djevicom Marijom nasljedujući njene krjeposti. Legija želi Mariju donijeti svijetu, jer zna da je to po Božjem planu nepogrješivo sredstvo da se svijet osvoji za Krista. Marijina legija je na raspolaganju crkvi kroz dušobrižnički i socijalni rad, posjetima obiteljima, bolesnima, starim i osamljenim osobama, bolnicama, mirovinskim domovima, zatvorima, kroz pripravu bolesnika za primanje svetih sakramenata i dolazak svećenika, rad s djecom i mladima, briga za strance i izbjeglice, apostolat s osobama na rubu društva, apostolat u mjestu okolici i izvan nje (vrši propovijedanje Božje riječi iz Svetog pisma župljanima i drugim mještanima, te u trećim zemljama), vrši širenje katoličke literature, organizira molitvene skupove.

- dozvolom varaždinskog biskupa msgr. Marka Culeja u Kalinovcu je osnovana Marijina legija, prva u Varaždinskoj biskupiji
 
(03. 09. 2006.) MARIJINA LEGIJA ; OSNIVANJE PREZIDIJA U KALINOVCU;
Dragi župljani, župljanke, braćo i sestre u Kristu po Blaženoj Djevici Mariji!

U Hrvatskoj Marijina legija djeluje već 50. godina. Prvi prezidij osnovan je u Zagrebu početkom 19556. godine. Prezidij je osnovni ogranak Marijine legije koji se osniva pri župi, uz odobrenje župnika. Osnutak prezidija u Zagrebu odobrio je blagopokojni nadbiskup Franjo Šeper. Prezidij u našoj župi osnovan je 19. 05. 2006. godine uz odobrenje našeg župnika, prečasnog gosp. Mladena Gorupića. Prezidij nosi naziv „Majka brze pomoći”, i naša župa ima čast i Božju milost da prva bude župa u Varaždinskoj biskupiji koja ima ogranak Marijine legije. Trenutno prezidij „Majka brze pomoći” broji petnaest legionara pripravnika i devet molitvenih pomoćnih članova. Legionari koji se odluče dati obećanje našoj Nebeskoj Majčici postaju djelatni članovi. Obećanje se daje nakon razdoblja kušnje od najmanje 3 mjeseca. Vodstvo prezidija jeu rukama njegovih službenika: duhovnik, predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik. U prezidiju „Majka brze pomoći” koji djeluje u našoj župi duhovnik je preč. gosp. Mladen Gorupić, župnik naše župe. Ostali službenici su: Dražen Kajba - predsjednik, Đuro Dautanec - dopredsjednik, Slavica Dautanec - tajnica, Marija Kraljević - blagajnica. Ostali članovi: Katarina Peršić, Bernardica Rabađija, Ivan Peršić, Tomo Sobota, Ivanka Marijan, Ivanka Belobrk, Ana Miklić, Ljubica Petrokov, Ivanka Špoljar, Vlasta Golubić, Dario Paviša.

Srce cjelokupnog legijskog rada je tjedni sastanak prezidija. Sastanak se održava uvijek isti dan u tjednu i u isto vrijeme. Naš prezidij se sastaje ponedjeljkom u 20:oo sati. Duhovnik ima presudnu vlast u svim vjerskim i moralnim pitanjima koja se pojavljuju na prezidijskim sastancima. Pobožnost Marijine legije je pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, našoj nebeskoj Majci, a preko Nje i prema njezinom Sinu; Isusu Kristu, našem Spasitelju i Otkupitelju naših grijeha. Takcom pobožnošću dobivamo velike milosti i Blagoslov od našeg Nebeskog Oca – Boga Svemogućega. Marijini legionari djeluju isključivo na duhovnom polju u župi. Služimo dobrim primjerom, ali i razgovorom sa župljanima, o nauku Svete Katoličke Crkve. Želja nas legionara je da što više župljana pobožno prisustvuje Sv. Misi. Želja nam je i da se obnovi molitva u našim domovima, u našim obiteljima. Pokušajmo barem navečer u obitelji izmoliti Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu. Budome li svi pobožno sudjelovali kod Sv. Misa i u našim domovima molili, uspjeh neće izostati. Nemjerljiva je snaga molitve, to vam mi Marijini legionari možemo svjedočiti osobno. Sigurno su se i mnogi župljani osvjedočili u snagu molitve. Pozivamo odvažne da napišu i svjedočanstva o molitvi i  o tome kako je molitva utjecala na njihove živote u obitelji. Razumljivo je da će biti i raznih napasti koje će nas odvraćati od molitve. Odlučimo se za Boga, molimo i budimo čvrsti u odluci i ustrajni u svojim molitvama. Neka na našu Župu i na nas koji živimo u njoj, siđe blagoslov Boga Svemogućega, a Kristov mir neka uđe u nas i zauvijek ostane sa nama. Molimo na te nakane.

       Marijina legija, prezidij Majka brze pomoći, župa sv. Luke Kalinovac

                početak stranice                  povratak DRUŠTVA