DOPIS VLČ. DARIA PAVIŠE

POVRATAK

30. 09. 2013.

                                   Završetak Godine vjere ili jedno svjedočanstvo!
Click to enlarge  

„Apostol je, kao Kristov poslanik, u mnijenju svijeta posljednji, a upravo je zbog toga blizu Isusu… Tko u ovom svijetu i u povijesti i stigne do prvih mjesta, mora znati da je u opasnosti; stoga još više mora gledati u Gospodina, ravnati se prema Njemu; mjeriti se po odgovornosti za drugoga, mora služiti, mora zapravo sjediti kraj nogu drugoga, a tako blagoslivlja i biva blagoslovljen“

Riječi su ovo pape emeritusa Benedikta XVI. koje je izgovorio u homiliji 1. rujna 2013. kada se susreo sa svojim bivšim studentima i slavio s njima misu. Možda si postavljate pitanje zašto sam počeo upravo njegovim riječima ovo razmišljanje o Godini vjere. Dragi prijatelji Svetog Josipa i čitatelji „Glasnika, moramo znati da biti Isusov učenik, apostol, vjernik znači biti ponajprije blizu Gospodinu, kako je rekao Papa emeritus, a blizu Gospodinu mogu biti samo oni koji su u očima ovog svijeta posljednji. Što to znači biti posljednji? Znači zauzeti mjesto koje pripada čovjeku, to jest, ako se i nalazimo na prvim mjestima, moramo biti svjesni da smo samo ljudi, a da Bogu uvijek pripada mjesto Boga. Kad zamijenimo ta mjesta, onda smo u velikoj napasti biti drugima nametnuti bogovi, a to je opasno i takav način djelovanja nema blagoslova, odlazi u zaborav podzemlja. Prvi preduvjet, biti vjernik, jest biti svjestan svojega mjesta i poslanja u svijetu, a poslanje jest novost evanđelja, posadašnjenje vjere, aktualizacija, novost, nova evangelizacija. To su ujedno i obilježja Godine vjere.

Kada znamo srž i način hoda s Kristom, što je poniznost, možemo zakoračiti u poniznosti u razmišljanje o Godini vjere. Iako naslov ovog promišljanja jest Završetak Godine vjere, ja se ne bih zadržao na samom programu završetka, već bih izdvojio najvažnije poruke koje je iznjedrila ova Godina, to jest promišljat ću o porukama koje je Bog poslao cijelome svijetu preko svojih namjesnika na zemlji, pape, sada emeritusa, Benedikta XVI. i pape Franje. Naravno da je teško pisati objektivno, tako da se ovdje neću ni truditi činiti tako, već ću nastojati promišljati o tim, kako sam rekao, najvažnijim porukama, koje su ostavile veliki utjecaj prvenstveno na moj život. 

„Traženje Božjeg lica“

            Znamo da je Godina vjere započela 11. listopada 2012. svetom misom na Trgu svetog Petra koju je predvodio papa Benedikt XVI., na sam dan 50. obljetnice otvaranja Drugog vatikanskog sabora i 20. obljetnice objavljivanja Katekizma Katoličke crkve. Samom tom događaju prethodilo je 7. listopada 2013. otvaranje XIII. opće redovne Biskupske sinode na temu "Nova evangelizacija za prenošenje kršćanske vjere" koja je trajala do 28. listopada 2013. Imao sam privilegiju biti svjedokom tih događaja u samom Rimu, na samim temeljima kršćanske vjere „tražiti Božje lice“ kako je rekao papa Benedikt XVI. tijekom audijencije 16. siječnja 2013.: "Tko je vidio mene, vidio je i Oca" (Gv 14,9). U tome je izrazu na sažet način sadržana novost Novoga zavjeta, ona novost koja se pojavila u betlehemskoj spilji: Bog se može vidjeti, očitovao je svoje lice, moguće ga je vidjeti u Isusu Kristu. U čitavom Starom zavjetu često je prisutna tema "traženja Božjeg lica", želja da se upozna to lice, želja da se vidi Boga takvog kakav jest, tako da se hebrejski izraz panim", koji znači "lice", javlja čak 400 puta, od čega se 100 puta odnosi na Boga.“  

            Svaki puta kada u Crkvi, u svijetu dođe do zamagljenja tog Božjeg lica ili kada se čovjek udalji od traženja Boga, te na taj način i uprisutnjavanja Boga među ljudima, veliki ljudi Crkve, ili bolje reći ljudi poslani od Boga imali, su hrabrosti ukazati na taj problem i započeti velike epohe „traženja Božjeg lica“. Time su podsjećali čovjeka da je on na Zemlji tražitelj Boga s kojim je padajući u grijeh izgubio onaj potpuni odnos. No, nemojmo zaboraviti da je i Bog „tražitelj ljudskog lica“. Bog nije mogao ostati zagledan u ljudsku bijedu, u čovjekovo porinuće u grijeh, već je odlučio poprimiti ljudsko lice u osobi Isusa Krista i tako izvući čovjeka iz tog ponora te mu omogućiti da ugleda „Božje lice“. Usudio bih se reći da je „traženje Božjeg lica“ upravo nova evangelizacija koja je temelj ovoj Godini vjere. Nastojati uvijek vidjeti tu novost Božje prisutnosti, vidjeti kako je Bog prisutan uvijek na nov način, često nama skriven, i zato je potrebno traženje Njegova lica. Upravo iz tog susreta izvire evangelizacija, novost i svježina Božje prisutnosti, i to ne samo u sakramentalnim znakovima, možemo reći rađa se uvijek ponovno oduševljenje za Boga.

            U toj oduševljenosti dolazimo i do 50. godišnjice II. Vatikanskog sabora. Iz ostavštine onih koji su živjeli taj trenutak možemo zaključiti koliko je taj susret s Božjim licem bio blizak i jak, ali i koliko je Ono bilo otkriveno svijetu, da se rodilo nezapamćeno oduševljenje za evangelizaciju, za širenje Radosne vijesti. O tome je svjedočilo i samo otvaranje Godine vjere na obljetnicu Koncila, kada se ponovno mogla na izvanredan način osjetiti prisutnost Božjeg lica i posebno nada, zapravo povratak radosti i poletu koji su se osjećali tijekom Koncila i u godinama nakon.

            Tu radost i živost Vječnoga Grada mogli su osjetiti i brojni Hrvati, njih oko 5000, koji su došli početkom studenog prošle godine zahvaliti Papi za njegov pohod Hrvatskoj 2011. godine i ispovijediti svoju vjeru na grobovima apostolskih prvaka. Time ne samo da su osjetili radost i živost vjere, već su i pridonijeli rastu njezine novosti, što se moglo vidjeti u Rimu na svakom koraku. Mnogi Talijani i stranci su to primijetili na ulicama Rima, a posebno tijekom opće audijencije sa svetim Ocem na Trgu svetog Petra 7. studenoga 2013., kao i tijekom svetih misa u rimskim bazilikama, posebno u bazilici svetog Petra 8. listopada 2013., kada je u propovijedi nadbiskup mons. Marin Srakić, predsjednik HBK izrekao: „Isus je bio radostan i oduševljen što je galilejskom ribaru mogao reći nešto što nije nikome do tada rekao: "Blago tebi, Šimune sine Jonin". To je radost i oduševljenje nekoga tko osjeća da su ga slušatelji shvatili, tko uživa što ga je potpuno shvatio učenik kojega je volio i koji je oduševljeno i hrabro uzviknuo: "Ti si Krist, Sin Boga živoga". Petar je bio ushićen spoznavši da gleda „Božje lice“ u Isusu Kristu. To je ispovijest koju su mnogi došli ispovjediti tijekom ove Godine vjere na grob svetog Petra koji su kako reče nadbiskup došli "Videre Petrum" vidjeti Petra naših dana i s njim podijeliti radost susreta s Bogom. Vjerujem da su mnogi od njih u svom srcu osjetili i Isusove riječi upućene Petru „Blago tebi…“.

„Velika freska“

Dan uoči otvaranja Godine vjere, 10. listopada 2012., na općoj audijenciji papa Benedikt XVI je rekao: „On (Koncil) nam se, da tako kažem, predstavlja kao velika freska, obojena u svojoj raznolikosti i različitosti elemenata, pod vodstvom Duha Svetoga. I dok stojimo pred tim milosnim trenutkom, kao pred velikom slikom, i danas uočavamo njegovo čudesno bogatstvo, ponovno otkrivamo njegove osebujne nijanse, fragmente, isječke.“ Znamo koliko truda i umijeća treba uložiti u izradu freske, a da bi ona progovorila u svom svojem bogatstvu simbolike, kako autor tako i njezin promatrač, treba imati znanja, ali prije svega i nadahnuća Duha Svetoga. Iz toga proizlazi logičan odgovor zašto je Papa, II. Vatikanski koncil usporedio s freskom. 

Svaki ljudski život jest izrada jedne velike freske. Neke od njih su toliko zapanjujuće da ih vrijeme prošlosti ne može odnijeti u zaborav, već su trajno nadahnuće drugim ljudima za izradu vlastite životne freske. Ako je želimo zadržati svježom i uvijek vidljivom, znamo da ju od vremena do vremena trebamo obnoviti, staviti svježe boje, nacrtati pokoji dio koji je izblijedio te joj tako ponovno omogućiti da progovara svom svojom puninom simbolike i stvarnosti. To je upravo Papa želio ovom Godinom vjere kada je stavio naglasak na novu evangelizaciju, što znači nikada ne prestati biti umjetnik izrade, izgradnje te jedinstvene životne freske. To je novost na koju nas trajno poziva Radosna vijest. Živjeti evanđelje jest nova evangelizacija, jer tada evanđelje postaje živo, naša freska dobiva boje, dobiva osvježenje.  

„Lađa Crkve nije moja, nije naša, već je Njegova“

            Godina vjere donijela je živosti i novosti u Crkvu više nego se itko nadao. To su putovi Duha Svetoga i Njegovi odgovori na molitve zemaljskih hodočasnika, kojih, hvala Bogu, još ima, što pokazuje univerzalna Crkva koja na jednom kraju svijeta raste, na drugome opada, na trećemu krvari zbog progona. „Ne bojte se!“, (Lk 2,10) i sam papa Benedikt XVI. na svojoj je posljednjoj audijenciji 27. veljače 2013. godine rekao: „Ali uvijek sam znao da je u toj lađi Gospodin i uvijek sam znao da lađa Crkve nije moja, nije naša, već je Njegova i on neće dopustiti da potone; on je taj koji je vodi, nesumnjivo također uz pomoć ljudi koje je izabrao, jer je tako htio. To je bila i jest jedna sigurnost, koju ništa ne može potamniti. I zbog toga je danas moje srce puno zahvalnosti Bogu jer nikada nije uskratio čitavoj Crkvi i meni samom svoju utjehu, svoje svjetlo, svoju ljubav.“

            Bio je to povijesni dan kada je papa Benedikt XVI., 11. veljače 2013, na blagdan Gospe Lurdske navijestio odreknuće od papinske službe. Tih dana, do upražnjenja Svete Stolice, mogli smo, kako je i sam rekao, živjeti opipljivo zajedništvo univerzalne Crkve u molitvenoj povezanosti s Papom. Ostavio je nevjerojatan primjer odgovornosti, koja ne gleda prvenstveno dobrobit i ponos čovjeka koji obavlja neku službu, već gleda dobrobit zajednice kojoj je na čelu. Primjer za nasljedovanje. Koliko je samo umješno izricao govore na posljednjim susretima s Kristovim vjernicima. Ponajprije je obrazlagao kako je došlo do njegove odluke, koju je donio u dubokoj molitvenoj povezanosti s Bogom. Zatim je ukazao na misi Pepelnice i na istinite probleme koji se nalaze u Crkvi i na zadnjoj audijenciji zahvalio svima uz prelijepu, možemo reći oporuku, poziv na molitvu jedni za druge uz spoznaju da Crkva nije ni papina, ni naša, već Kristova, a to je najveći zalog njezine opstojnosti.         

„Fratelli e sorelle, buonasera!“  

            Tada je došao nestrpljivo iščekivani trenutak 13. ožujka 2013. kada smo iz dimnjaka Sikstinske kapele ugledali bijeli dim i ostali zatečeni riječima sa balkona bazilike svetog Petra: „Braćo i sestre, dobra večer!“ Nastao je muk, ovakve spontane riječi jednog Pape, gotovo zbunjenost, još nisu zabilježene. Dragi čitatelji to je novost Duha Svetoga, On uvijek daje novo, još neviđeno. Tu je bila vidljiva, ponovno svježa i osvijetljena jedinstvena Freska koja se naziva Crkva. To je bio dar Crkvi moliteljici u Godini vjere. Osjetiti novost evangelizacije u njezinim temeljima.

            Možemo biti samo neizmjerno zahvalni dobrome Bogu što nam je u prošlom stoljeću i u ovom u kojem živimo dao pape, kako se kaže, određenog vremena, ili, bolje rečeno, pape za određeno vrijeme. Toliko ljudski, a opet svet, povezan s tradicijom, a opet moderan. Naravno da će se uvijek naći netko tko se neće složiti s većinom, i točno je da je svatko od njih bio i čovjek, ali bili su poslani od Duha Svetoga za svoje vrijeme i nisu dali da ljudskost prevlada nad onim nebeskim u njihovom životu. To je veličina čovjeka i najvrednija ostavština koju su nam ostavili, a papa Franjo u tom kontinuitetu nastavlja ostavljati tu predragocjenu baštinu.

            Promatrajući njega, mislim da sam bliže shvaćanju, u pastoralnom smislu, što je to nova evangelizacija. Neumorno svaki dan iznova biti u molitvenoj povezanosti s Bogom i iz tog izvora neumorno svjedočiti svojim djelima tu povezanost, a tek zatim govoriti te, naposljetku,  propovijedati. I to neumorno iz dana u dan pa i onda kada nas nitko ne čuje ili ne želi čuti, upravo kako je to učinio Isus na križu. To je lijepo kazao papa Franjo odmah na početku svojeg pontifikata u prvoj vrlo spontanoj homiliji,  14. ožujka 2013., kada je slavio misu s kardinalima: “Želim svima nama, da nam Duh Sveti, molitva Gospe, naše Majke, udijeli tu milost: da hodimo, gradimo, ispovijedamo Isusa Krista raspetoga.“ Temelj novosti: kada hodamo, uvijek doživimo nešto novo, izgradnja sama po sebi znači rađanje novoga, a ispovijedanje jest naše svjedočenje odnosa Isusa Krista i nas, a dinamika življenja odnosa s drugima uvijek u sebi sadrži novost. Ono što sam prije spomenuo, mogu zaključiti da sam zapravo doživio suvremen primjer življenja nove evangelizacije u papi Franji koji je već drugi dan svojeg pontifikata, kako smo vidjeli, dao putokaz, ako se može tako reći, „svojeg“ pontifikata; hod, gradnja i ispovijedanje Krista raspetoga.       

Završetak Godine vjere, zar već?!

            Dragi čitatelju, zar već završava ova tako bogata Godina vjere? Odmah ću dati odgovor, ne, jer ona nije niti počela 11. listopada 2012. niti će završiti u nedjelju Krista Kralja 24. studenoga 2013. Možda će me netko optužiti za širenje neistine, ali u ovoj rečenici želim samo simbolično reći da Godina vjere traje do god se ne susretnemo oči u oči s našim Gospodinom, jer tada nam više neće trebati vjera, već će ostati samo ljubav. Papa emeritus Benedikt XVI. ovim je datumima, koji omeđuju određeno vrijeme od godinu dana, želio samo ukazati na stanovitu krizu vjere i na njezinu važnost za život čovjeka. U tom duhu nastavio je i papa Franjo, najavljujući i neke od završnih događaja Godine vjere u Rimu, Marijin dan i Veliko hodočašće obitelji u Vatikan čime se želi naglasiti nezaobilazna uloga obitelji, kao prve Crkve i prenositeljice vjere. O svemu tome podrobnije ćete moći pratiti u našim katoličkom i svjetovnim medijima, kao i u propovijedima naših župnika i biskupa.

            Meni je ovdje bio cilj dati svjedočanstvo doživljaja ove jedinstvene Godine vjere, u kojem se ne mogu obuhvatiti sve činjenice i događaji, jer to više ne bi bio doživljaj, već povijesni tekst. Možda vas ovo moje promišljanje potakne da promislite što je za nas vjera, u čemu je stalna novost vjere. Važno je shvatiti da se ovo, zar je već završila (Godina vjere), ne smije nikada izgovoriti, već da vjeru treba živjeti do konačnog susreta s Uskrslim, dobrim Bogom. U toj nakani pratit ću vas i ja svojim molitvama, dragi prijatelji i štovatelju svetog Josipa. 

                                                                                              vlč. Dario Paviša

            (Želio bih još napomenutu, za one koji nisu čuli, da je Apostolska pokorničarna 14. rujan 2012 povodom Godine vjere izdala  Dekret o potpunom oprostu. Cijeli prevedeni dokument možete pronaći na web stranici Informativne katoličke agencije,  http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=145008, pročitajte i primite milosti koje nam u ovom preostalom vremenu daje Sveta Crkva.)

 

 

početak stranice

POVRATAK