Povratak Župni ured

 

povratak kronika događaja

ŽUPNO VIJEĆE - 15. 01. 2012. (2011.-2016.)

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Click to enlarge  

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Jasna Kovačev, Stjepana Radića 40.
01.   Katica Golubić, Dravska 128.     22. Jasna Marić, Kolodvorska 110.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirko Miklić, St. Radića 17.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Lovro Nikić, G. Karlovčana 7.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Mirjana Paviša r. Ferenčić Kolodvorska 73.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28. Mirjana Paviša r, Matica, Kolodvorska 34.
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29. Danijela Paviša - Vrapčević,  M. Kaića 2. A
08.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 30. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31. Darko Špoljar, Dravska 33.
Katica Golubić, sudjeluje po obnašanju svojih 32. Marina Zvonar, Dravska 68.
funkcija 33. preminuo Tomislav Franjić , Kolodvorska 149.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marija Dugalija, Ciglana 15.
14. Marina Đođ, Ciglana 18.
15. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
16. Željko Gelo, St. Radića 44.
17. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
18. Ivanka Golubić, Dravska 63.
19. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50. Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;
20. Ivanov Damir, Kolodvorska 80.  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
Godišnja izvješća Župnog vijeća
 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE ŽUPNOG VIJEĆA 10. 11. 2017.              

1. IZVRŠENI I PLAĆENI RADOVI U 2017. GODINI

a) Postaje križnog puta: 91.500 kn;

b) Slike Milosrdnog Isusa i Sv. Ivana Pavla II: 51.750kn;

c) Obnovljene orgulje na koru: 5.000kn;

d) Okrečeni oštećeni zidovi župne kuće: 3.600: ( posao i materijal platila dva župna vijećnika );

e) Stavljen antifriz u cijevi centralnog grijanja u crkvu: 1.040kn;

f) Zbog  nevremena i raskrivenosti župne crkve, bila dizalica i majstor Konjarek i sve stavljeno u prvotno stanje: 3.000kn;

 2. RADOVI U TIJEKU

a) Postavljanje lima na kosine crkve: 58.000kn; Općina sudjeluje sa 50.000kn, a župa sa 8.000kn;

3. NEIZVRŠENI RADOVI

a) Servis zvona: crkveni vijećnik Đuro Kucelj javio se da želi platiti servis zvona, onoliko koliko je potrebno ( oko 4.000kn );

b) Kopirka: rješenje kopirke je u tijeku. Nadam se da ćemo do sljedećeg sastanka u siječnju i taj problem riješiti;

4. OSVRT NA DUHOVNU OBNOVU I BLAGDAN SV. LUKE

-Duhovna obnova bila je uspješna, a glavni blagdan župe bio je veličanstven. Župnik svima zahvaljuje za sudjelovanje i pomoć, kako duhovne tako i materijalne naravi;

5. PROSLAVA DIJAMANTSKE MISE PROF. DR. IVANA GOLUBA

- Bilo je svečano. Za proslavu smo sakupili 1.750kn, 1.100kn, dali smo za sliku i cvijeće prof. Ivanu Golubu, a preostalih 650kn, za sliku naše crkve, biskupu Ratku Periću;

6. RAZNO

a) Blagoslov grobova na Svi svete: kao što se za Božić blagoslivljaju obitelji i kuće, tako se za Svi svete blagoslivljaju grobovi i moli  za dušu pokojnika. Lijepa grobnica, cvijeće i svijeće samo su dekor - ukras, ako nema duhovne dimenzije;

b) Crkvena štampa: molba župnim vijećnicima da sudjeluju u kupnji štampe. Od ukupne štampe koja stiže na župni ured, samo 1/3 kupuje župa Kalinovac, a 2/3  župa Budrovac. Zar to nije prestrašno?!

c) Budući da naša vjeroučiteljica Viktorija sudjeluje u životu župne zajednice, a ima i vjeronauk za krizmanike, odlučili smo joj dati za prijevoz svakog mjeseca 200kn;

d) Organizirana je škola za animatore. Poslati ćemo na školovanje četiri naše djevojke, kako bi bile poučene u radu s mladima i za mlade. Školu i prijevoz plaća župa;

f) Organiziran je vikend u Sjemeništu ( 17 i 18 veljača ). Poslati ćemo naše najbolje dečke iz 7 i 8 razreda ( njih četvoricu );

e) Akcija sakupljanja u župi: sve akcije sakupljanja prema Biskupiji i Caritasu, vrše se po pismenom nalogu istih. Sve akcije sakupljanja za župu, vrše se po dogovoru župnog vijeća, društva Sv. Luke i Caritasa. Ako takvih sakupljanja nema u drugim župama, to ne znači da ne postoji zahtjev. Dužan sam vršiti sve ono što traži od nas naša Biskupija;

g) Svi župljani dužni su podmiriti svoje obaveze, bez obzira žive li u svojoj obiteljskoj kući, u inozemstvu, u staračkom domu ili kod svojih;

h) Župni list izlazi za Božić: Budući da izlazi jednom godišnje broj stanica će biti veći. Uzimamo 400 primjeraka i plaćamo 4.788kn. Budući da se teško prodaje, nismo povećavali cijenu , ali smo odlučili da župa Kalinovac mora uzeti župnog lista barem koliko i župa Budrovac. Ako bismo prodali svih 400 primjeraka, ( a to još nikada nismo ), sakupili bi 4.000kn, a razliku do 4.788kn platio bi jedan crkveni vijećnik, koji se sam javio;

k) Nikolinje u našoj župi: Vjeroučiteljica će sa školskom djecom imati  prigodni program.  Treba nam 180 poklona za djecu. Općina nam za poklone daje 2.000kn. Budući da taj novac nije dovoljan, dogovoreno je da se napravi akcija prodaje kolača 03. prosinca. Mole se roditelji djece, da svi koji mogu i žele, da ispeku kolač i donesu ga 02. prosinca u 18.00h u vjeronaučnu dvoranu na pakiranje. Župljani se mole da kupe kolač i na taj način pomognu akciju za našu djecu koja su naša radost  i naša nada;

l) Budući da mnogo mladih nakon krizme ne dolazi u crkvu, predloženo je da svakog blagdana i svake prve nedjelje u mjesecu, pola sata prije druge Sv. mise molimo krunicu za njihovo obraćenje;

m) Izraditi ćemo dvije klupe u crkvu za školsku djecu;

n) Od posljednjeg sastanka uspjeli smo smanjiti župni dug za 20.000kn i sada je 17.000kn;

 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE ŽUPNOG VIJEĆA 12. 9. 2017.              

1.Financijski izvještaj za prvih osam mjeseci u ovoj godini:

Primitak u blagajnu bio je 278.535 kuna, a izdatak iz blagajne bio je 314.670 kn.

Negativni saldo u blagajni od -36.135 kn je zato što smo sav novac od blagoslova kuća dali za dug u prošloj godini, te smo ovu godinu započeli s nula kuna. 

2. Planirani i izvršeni radovi

a) izvršeni radovi: 1. postaje križnog puta: sakupili 91.500kn, toliko i platili radove

                                 2. slike milosrdnog Isusa i Sv. Ivana Pavla II: sakupili 48.760kn, a platili smo 47.840kn; ostalo je 1920kn, ostatak novca koji još nije dovoljan, iz tog novca platiti ćemo uokvirene zahvalnice svim darovateljima, za sada ih imamo 60 osoba.                                                          

                                3. kupljeno je 515 žarulja za crkvu u iznosu od. 5.370kn.

b) planirani radovi: stavljanje odgovarajućeg lima na kosine crkve. Potpisali smo  ugovor u iznosu 57.610 kn, Općina sudjeluje u iznosu od 50.000kn, a ostalo daje župa.

3. Duhovna obnova za Lukovo: 17. 18. i 19. listopada.

Na prijedlog župljana doći će p. Marko Glogović pavlin.  Glavni susreti biti će navečer. Program ćete dobiti na vrijeme. Nadam se da ćete se odazvati u velikom broju.

4. Proslava glavnog  blagdana župe:

Svečana misa biti će u 11.00h koju će predvoditi p. Marko. Na misi će pjevati župni zbor Presvetog Trojstva iz Nedelišća.

Uzvanici će biti: svećenici, crkveni vijećnici, općinski vijećnici, pjevački zbor iz Nedelišća, te prijatelji župe. Vjerujem da će nas biti više od 100.

Svi pozvani na zajedničko druženje na župnom dvoru dobiti će pozivnicu!

5. Oluja nam je raskrila krov na crkvi ( 30 setak  polupanih crjepova ), prekrili smo crkvu, no još uvijek čekamo veliku dizalicu od 50 m. koja je na popravku i da dođe majstor Konjarek, da crijep posloži i učini sve ono što  treba.

6. Župni list će  izlaziti svake godine o Božiću, jednom godišnje.  Problem župnog lista u Kalinovcu je što se malo primjeraka proda, te moramo plaćati iz blagajne.

7. Prva pričest i krizma:

Prva pričest sljedeće godine biti će 10. lipnja;

Sveta potvrda ili krizma biti će 16. lipnja ( subota );

8. Krečenje oštećenih dijelova na unutarnjim zidovima kuće. Zbog vlage po kutovima svih prostorija imamo oštećenja koja je potrebno obnoviti do Lukova.

-Betonsku ogradu pred župnom kućom također treba obnoviti.

9. Servis zvona.

Potrebno je napraviti servis zvona, a cijena će biti  oko 4000kn.

10. Kopirni aparat:

Kopirni aparat je na izdisaju, puno plaćamo popravke, servise i ostalo. Neki dan smo promijenili bubanj na kopirki koji se mijenja nakon 30.000 kopija a račun je 1.675 kn. Majstor predlaže novu kopirku, cijena do 7.000kn ( za kopiranje i A3 ). Tražimo sponzora za kopirku, koji bi nam je kupio ili darovao novac.

11. Grijanje crkve

Da nam se ne bi smrznule cijevi od grijanja u crkvi, moramo u njih staviti antifriz. 1 l stoji 70kn, a treba 50 l . Do početka grijanja i taj problem bi se trebao riješiti.

12.   Pečenje kolača:

Slijedeće nedjelje prodavali bi kolače: potrebno je da svi koji možemo ispeći kolače, da ih donesemo u subotu u vjeronaučnu dvoranu u 18.00h na pakiranje. Sav sakupljeni novac od prodaje kolača biti će za servis orgulja i mijeha, a cijena će biti više od 4.000kn. Zato nam je potrebno puno ispečenih kolača i kupaca: svi se potrudimo!

13. Prvopričesničke i krizmaničke haljine.

Jasminka Mikllić imati će brigu za prvopričesničke haljine, a Mirjana Miklić za krizmanićke haljine. Nadoknada za korištenje haljine stoji 20 kn, a taj novac ide za nabavu novih prvopričesničkih haljina.

14.  Proštenja po kapelama: svaka kapela će imati proštenje ako će to tražiti i upisati misu.

15. Pomoć od županije ove godine nismo dobili.

16. Vjeronauk će biti u petak

- u novoj školskoj godini vjeronauk će biti u petak. U 16.00h vjeronauk za sve, u 16.30h sve aktivnosti, u 17.00h vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike;

17. Zahvalni križni put našom župom bit će 28. listopada

                                                                                                                                     povratak kronika događaja

                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 23. 2. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1. BLAGOSLOV POSTAJA
- Mladen Orešić besplatno je sprintao pozivnice za blagoslov postaja župne crkve.

- Na druženje uz nedjeljni ručak u prostorijama župne kuće pozvani su svi darovatelji postaja, općinari i svećenici: oko 70 osoba.

-Svi veliki darovatelji dobiti će na kraju sv. mise sliku svoje postaje na platnu koje će tiskati obitelj Benšić. Jedan dio troškova tiska daruje obitelj Benšić.
-Biskup će dobiti za zahvalu staru sliku s glavnog oltara i cvijeće što je u protekle dvije godine u više navrata pomogao župi u financijskim izdašnim svotama
-Za ručak će biti sve domaće.
-za postaje skupljeno je 89.200kn.
-Ukupna cijena s poklonom jedne postaje stoji 91.500kn.
2. NOVE ŽARULJE ZA LUSTERE U CRKVI?
Janči Zlatko – (Ringo) predložio je svaka 3 mjeseca zamijeniti žarulje na jednom lusteru (1200kn), a iste ispravne žarulje sa lustera ostaviti za manje i zidne lustere. Zamjena je potrebna jer se više takve žarulje ne proizvode.
3. POKLON ORGULJAŠICI IVANI
-u ime župe i dječjeg zbora, dati ćemo poklon Ivani. Poklon će predati članica Župnog vijeća i dječjeg zbora na jutarnjoj uskrsnoj sv. misi.
4. PELCANJE I PRODAJA LAVANDE
-Pokretanjem vegetacije pelcat će se lavanda. Od jesenske prodaje lavande prihod bi išao Caritasu župe.
5. SPROVOD U NEDJELJU
- Na sprovodnim misama u nedjelju i dalje se sakuplja milostinja.
6. NOVA ORGULJAŠICA MARINA BALALA
- I dalje će biti ista cijena naknade za vođenje zborova. Orguljašica  Marina Balala imat će sljedeće obaveze: svaki tjedan proba sa odraslim zborom, svaki drugi tjedan sa dječjim zborom, svaki drugi tjedan sa zborom mladih, a to znači: dvije probe svaki tjedan, dvije mise nedjeljom, dvije mise zapovjedanim blagdanom i jedna misa ne na zapovjedani blagdan. Tu su Božićni i Uskrsni blagdani.
-Časna Karmen svira sve dane u svibnju, listopadu u prosincu zornice, te jednu misu blagdanom. Taj iznos od 1000kn za časnu je malo. Za sada se časna ne buni, a gdje uzeti više.
7. PROSLAVA DANA OČEVA I MAJČINOG DANA
-planira se kratki program za dan očeva na Josipovo u ponedjeljak i majčin dan na drugu nedjelju svibnja.
8.BLAGOSLOV SLIKE MILOSRDNOG ISUSA
-Blagoslov slike biti će na Bijelu nedjelju, tj. nedjelju poslije Uskrsa. Prilog za sliku dalo 13 osoba, a sakupilo se od tih 13 osoba 14.600kn. Slika će doći do Uskrsa, a onda moramo dati uokviriti i sve platiti, još nema puno vremena. Svi možete sudjelovati u daru i upisati se da ugostite sliju Milosrdnog Isusa.
9. RADOVI KOJI SE FINANCIRAJU OD DRŽAVNIH SREDSTAVA ( OPĆINE I ŽUPANIJE)
-Aktualizacija radova u ovoj godini trebala bi biti svakako prije izbora.
10. STARE POSTAJE
Stare Postaje križnog puta naše crkve nemaju neku veliku vrijednost zbog toga što slike nisu crtane i okviri nisu ručni rad. Budući da su slike blagoslovljene i bile duže vrijeme u crkvi, pa nije prikladno da slike negdje stoje po muzejima koji nisu specijalizirani za crkvenu baštinu. S toga je odlučeno da se slike daruju župnoj crkvi Budrovca da  i dalje služe svrsi, a tako i očuvaju od propadanja.

                                                                                                                                      povratak kronika događaja

                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 1. 1. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Dnevni red:
1. Financijski izvještaj za 2016. godinu ( prilog primici i izdaci);
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 73.500,00 kn; ( u 2015. godini 64.590,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 98,260,00 kn; ( u 2015. godini 100.470,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 15.170,00 kn; ( u 2015. godini 19.470,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 61.620,00 kn; ( u 2015. godini 63.000,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 44.880,00 kn; ( u 2015. godini 48.950,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2015. godini 67.985,00 kn.)
Pomoć od županije: 19.000,00 kn; ( u 2015. godini 20.000,00 kn.)
Pomoć Biskupije: 150.000 ,00 kn;  ( u 2015. godini 200.000,00)
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn;  (u 2015. godini nije bilo kredita)
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2015. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 12.000 ,00 kn; ( u 2015. godini 12.000,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2014. godini 1.600,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 700kn; ( 2015. g. 950kn.) Caritas: 4210kn; ( 2015. g. 4300kn.) Misije: 2800kn;       (2015. g. 2200kn.) Petrov novčić: 770kn; ( 2015. g. 880kn.) Božji grob: 700kn; ( 2015. g. 940kn.) Za Bosnu:  1100kn; (2015. g. 1400kn.) Ukrajina 710kn; ( 2015 nije se skupljalo);  lampaši: 1000kn;  ( 2015. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 3310kn; (u 2015. g. 3100kn.)
UKUPNI PRIMICI : 622.810,00 kn;  ( 2015. godini 637.695,00 kn).
IZDACI
Negativni saldo iz 2016. godine: nema negativnog salda ;  ( u 2015. godini - 5.820,00kn.)
Potrebe bogoslužja i pastorala: 14.580,00 kn; ( 2015. godini 28.430,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 102.400,00 kn; ( u 2015. godini 111.300,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 12.500,00 kn; ( u 2015. godini 12.000,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 299.300,00 kn; (u 2015. godini 299.985,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 2.670,00 kn; (u 2015. godini 2.380,00 kn.)
Režijski troškovi: 65.650,00 kn; (u 2015. godini 64.060,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 40.150 ,00 kn; (u 2015. godini 42.280,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 51.420,00 kn; (u 2015. godini 42.850,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2015. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.800,00 kn; (u 2015. godini 1.600,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 700kn; ( 2015. g. 950kn.) Caritas: 4210kn; ( 2015. g. 4300kn.) Misije : 2800kn; ( 2015. g. 2000kn.) Petrov novčić: 770kn; ( 2015. g. 880kn.) Božji grob: 700kn; ( 2015. g. 940kn.) Za Bosnu: 1100kn; (2015. g. 1400kn.) Ukrajina 710kn (2015 se nije skupljalo); lampaši: 1000kn; ( 2015. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 3310kn; (u 2015. g. 3100kn.)
UKUPNI IZDACI: 614.710,00 kn; ( u 2015. godini 637.695,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 8.100,00 kn ( u 2015. godini 3.280kn );
2. Planovi u 2017. godini.
a) oblačenje kosih dijelova na crkvi u odgovarajući lim ( prilog-troškovnik );
-bojanje kosih ploha gdje se stavlja lim ( troškovnik još nije gotov );
- računamo na općinska i županijska sredstva u tu svrhu: trebamo se javiti na natječaj - o tome brine Jasna Kovačev;
b) slika milosrdnog Isusa;
-slika iznosi 2000€
-okvir iznosi oko 3000kn
-do Uskrsa će slika stići iz Poljske, a na nedjelju poslije Uskrsa ćemo je blagosloviti. Kako ćemo to financirati?
-tko će željeti dati svoj prilog za sliku moći će to učiniti od danas. Za primjer župnik daruje 1000€, jedna mi je osoba darovala već 1000kn; vjerujem da ćete se i vi odazvati i da ćemo sliku isplatiti u cijelosti. Novac se daje župniku ili zvonarici.

Od slijedeće nedjelje možete se upisivati da ugostite sliku milosrdnog Isusa u svome domu, upisujte se kod zvonarice. Slika milosrdnog Isusa ići će od kuće do kuće nakon blagdana Uskrsa. Milosrdni Isus donijet će nam obilje blagoslova, ako ćemo ga ugostiti.

c) nedostaje još 5 postaja križnog puta. Bit će gotove do korizme. Radovi na oltarima od restauratorice su pri kraju.

d) svaki mjesec vraćamo kredit u iznosu od 2000kn posuđen od Biskupije ( još 54.000kn);

3. Voditeljica zborova Ivana Matkov s nama je do Uskrsa. Razlog njezina odlaska je što želi magistrirati, a zaposlila se u školi u Kloštru Podravskom, te ne stigne savjesno obavljati svoje dužnosti, ne stigne imati redovito probe. To je glavni razlog njezinog odlaska. Na njezino mjesto dolazi Marina Balala iz Đurđevca.
4. Sakupljanje milostinje: Ljubica Račan redovito je stavljala popis onih koji sakupljaju milostinju, kako na stranice župe, tako i na oglasnu ploču, ali mnogi za to nisu marili. Neki koji su sakupljali milostinju, nisu pružali svima košaricu ( bilo je primjedbi župljana ). Zato molim sve vas koji želite sakupljati milostinju da se odmah javite i da pratite kada ste na redu za sakupljanje. Svakako, gledajte da svima pružite košaricu, da nikoga ne isključite. Sve što radite, radite za župu, za svoju zajednicu, za svog Boga.
5. I dalje se naručuje župna štampa: koncil 16, B14, Sv. Josip 5, B15, Mak 13, B31, Srce Isusovo 14, B11, Župni časopis Sv. Luka 155, B203.
-u našoj župi štampa se loše prodaje, kako dalje, da li vi vijećnici sudjelujete u kupnji časopisa. Vjerujem da svaki od vas može nešto uzeti jednom mjesečno. Takvih problema nema u maloj župi Budrovac, vijećnici redovito kupuju štampu.
-mi možemo sve otkazati, ali što onda, gdje smo i što smo. Koliko ljudi živi od te štampe, a nas neće osiromašiti tih 7 kuna.

6. Grijanje crkve i župnog dvora;

-sve je veliko i crkva i župni dvor. Da ne bude veće štete, sve moramo grijati. Hvala jednoj obitelji koja nas je spasila za ovu zimu svojim darom od 10.000kn). Prijedlog majstora za grijanje u crkvi je da u ljeti stavimo 40 l antifriza u cijevi i onda neće biti straha od  smrzavanja. Mi grijemo svaki dan, a ljudi niti radni dan, a nažalost i u nedjelju, dok je zima ili loše vrijeme nema u crkvu. Za koga grijemo, za koga trošimo?
7. Nedjeljni listić;

-List će i dalje izlaziti, ali je problem, što ga ostaje nekad 100, nekad 70, nekad 50 komada, jer nema ljudi u crkvu. Ako ga štampam manje, onda nedostaje, vrlo je teško pogoditi i ugoditi (3950kn).

8. Plaćanje obaveza: 150+50. Sve je više takvih župljana. Jedni od drugih to vidite i tako onda radite. Pokušao sam nekima skrenuti pozornost da su obaveze 150+150 ali bez rezultata. Na koji način taj problem riješiti. Vaš dar za crkvu je samo 61.620kn, a mali Čepelovac sakupio je u 2016 g. 84.000kn; Njih 83 obitelji, a vas 340 obitelji!
9. Od sljedeće nedjelje vaša poldanjica će biti u 11.15h; ( tako je tražio Mladen Rogoz za župu Budrovac, jer će od Uskrsa on tamo svirati);
10. Tko od župljana ne prima blagoslov, taj nema što tražiti od župne zajednice. Takvih ima 63 - nabroji! Ako netko ne može biti na blagoslovu, može se ispričati i zatražiti blagoslov naknadno. Tu ne smije biti opravdanja.
11. Plaćanje zvonarije; bilo je u prosjeku 110kn po kući. Platilo je 357 obitelji
12. Naša župa ima više molitvenih zajednica: Marijina legija mladih, Marijina legija odraslih, Apostolat molitve: sat milosrđa. Kako bi bilo lijepo da se i vi vijećnici uključite u jednu od zajednica. Vi ste odabrani da budete primjer i poticaj drugima, da služite svojoj zajednici i Bogu. Kako je tužno da su samo troje od vas u nekoj od molitvenih zajednica.  Vi koji govorite da nemate vremena, da ne stignete, nemate vremena jer Bog nije još zavladao vašim životom, jer kad mu se prepustite, sve će vam ići ko od šale. Ja svaki večer imam jednu od grupa i sve stignem.
Naša župa ima i svaki petak klanjanje, svake nedjelje i blagdana krunicu, u svibnju i listopadu pobožnosti: i tu se možemo uključiti. Mogu reći da i tu nije gužve od vas vijećnika. Ja da sam na vašem mjestu, došao bi makar iz radoznalosti, možda bi vam se sviđalo. Imamo i godišnja hodočašća i tu nije gužve od vas. Nije moj cilj da vas kritiziram, već da vam kao župnik skrenem pozornost, što to od vas župna zajednica očekuje, a budući da ne dočeka, onda s pravom kažu: svi ste vi isti.
Naša župa ima 3 zbora, Društvo Sv. Luke, Caritas, tu vas ima uključenih, još bi se neki mogli uključiti, vi koji niste baš nigdje. Opravdajte svoje članstvo u župnom vijeću svojim angažmanom i djelima, a ne samo jezikom i tijelom. ( poticaj Kraljević);
13. Razno:
-uređenje cvijeća oko crkve i župnog dvora u prošloj godini je bilo dobro. Žene koje rade u javnim radovima, lijepo su to uređivale. No cvijeća baš i nije bilo previše, bilo je kako mi to kažemo na rijetko ( zahvala općini na cvijeću );
 
SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 15. 1. 2017.

1. Stvarna  cijena  radova na sanaciji temelja crkve i pločnika oko crkve iznosi:398.630,00 kn, a  cijena za župu iznosi: 321.500,00 kn. Poklon izvođača ( Đuro Kucelj ) je 77.130,00 kn. HVALA MU OD SRCA! Do sada smo uplatili: 150.000,00 kn, novac koji smo dobili od Biskupije, 19.000,00 kn, novac koji smo dobili od Županije, a čekamo novac od Općine kojeg  su namijenili za ovu godinu u iznosu od 50.000,00 kn. Dug prema izvođaču iznosi 102.500,00 kn.

Kako vratiti dug? Zatražili smo 60.000,00 kn od Biskupije da nam posudi na rok od 3 godine, kako bismo isplatili dio duga izvođaču, a ostali dio od vašeg dara na blagoslovu kuća. Župljani bi također trebali sudjelovati u obnovi svojim novčanim prilogom obiteljskog dara, dara za crkvu i milostinji, ali taj novac je nažalost svake godine sve manji. Sve manje je župljana, ali i vaš dar se svake godine sve više smanjuje. Kad vratimo dug, tek tada možemo razmišljati o daljnjim koracima u obnovi naših sakralnih objekata.

2. Budući da izvođač radova u izgradnji  župne kuće nije poštivao projektnu dokumentaciju, bila nam je građevinska inspekcija i prijeti nam kazna od 21.000,00 kn. Projektnu dokumentaciju za kuću morali smo raditi iz početka i platili smo je ove godine 8.000,00 kn. Dakle, i tu nas čeka platiti 21.000,00 kn kazne.

3. Imamo namjeru postaviti u crkvu sliku Milosrdnog Isusa, ali još čekamo najbolji način kako ti učiniti, budući da u našu crkvu možemo staviti samo orginalne slike, a postojeća slika to nije.  

4. U vrijeme župnikova godišnjeg odmora, u župi neće biti vjenčanja i krštenja, zbog nemilog događaja koji se dogodio. Župom upravlja župnik, koji ima zadnju riječ i za to je odgovoran samo biskupu.

5. Do našeg glavnog proštenja posaditi ćemo zelenilo oko crkve, kako bi prostor oko crkve zaživio.

6. Postaje križnog puta su u izradi, kako kaže umjetnica, a sve bi trebalo biti gotovo do Uskrsa ili blagdana Presvetog Trojstva.

7. Uloga Župnog vijeća je da se brine o duhovnom i materijalnom životu župe. Vijeće predlaže i savjetuje župnika, a župnik ima zadnju riječ u odlukama. Tako kaže zakonik kanonskog prava. Analizirali smo vijećnike koji redovito ne dolaze na sastanke. Oni sa najviše izostanaka dobiti će mogućnost da se pismeno izjasne da li žele i dalje biti vijećnici ili ne,  te da ih naš biskup razriješi službe.

                                                                                                                                                        povratak kronika događaja
                                  Financijsko godišnje izvješće za 2014. god.              
Kalinovac: 15. siječanj 2015.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 654.680 kn    (pr. god. 587.815,oo kn)    (pr. god. 606.100,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 660.500 kn   (pr. god. 587.385,oo kn)   (pr. god. 614.330,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Redovna milostinja; 76.370,oo kn     (pr. god.85.350,oo kn)  (pr. god. 83.800,oo kn)
- Blagoslov kuća i obitelji i Obiteljski dar;  110.660,oo kn
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 145.740,oo kn
                                                              (pr.god.94.445,oo kn)     (pr.god.77.600,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 195.000,oo kn
                                                               (pr. god. 247.370,oo kn) (pr. god. 228.240,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 23.320,oo kn
                                                                (pr. god. 12.750,oo kn)  (pr. god. 19.050,oo kn)
                                                               - Za "Sveto djetinjstvo" - na bogojavljanje 1.200 kn
                                                               - Za Caritas - 11.820 kn
                                                              - Za misije - 2.250 kn
                                                              - "Petrov novčić" - 1000
                                                              - Za "Božji grob" pomoć kršćanima u Svetoj Zemlji - 1.000 kn
                                                              - Za poplavljene - 4.000 kn
                                                              - Za crkvu u Bosni  1.400 kn
                                                              - Za crkvu u Kninu  650 kn
Značajniji rashodi u radovima
Veći radovi na crkvenim zgradama;
                                 Fumigacija otrovnim plinom drvenog inventara crkve
                                 Obnova i nadogradnja oltara Svetog Josipa
                                 Nova zidana ograda u župnom dvoru
                                 Novi regal za knjige
                                 Novi Križni put
Redovito održavanje crkvenih zgrada: 46.020 kn
Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 23.320,oo kn
Režijski troškovi crkve i župnoga dvora; 74.460
                                                                                                                                                         povratak kronika događaja
 
                                  Financijsko godišnje izvješće za 2013. god.  
Kalinovac: 19. siječanj 2014.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 616.595 kn (pr. god. 587.815,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 616.115 kn (pr. god. 587.385,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 48.300 kn (pr. god. 41.000,oo kn)
- Redovna milostinja; 85.760 kn (pr. god. 85.350,oo kn)
- Obiteljski dar; 62.370,oo kn (pr. god. 63.100,oo kn)
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 100.660,oo kn (pr. god. 94.445,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 197.225,oo kn (pr. god. 247.370,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 11.030,oo kn (pr. god. 12.750,oo kn)
Značajniji rashodi u radovima u vrijednosti 308.825 kn
- Obnova i nadogradnja oltara Gospe Snježne
- Izrada 7 drvenih stalaka za cvijeće
- kupnja 12 novih sviječnjaka
- bojanje kovane ograde
- postavljena kovana zaštita na prozore župne kuće
 
                               Godišnje izvješće Župnog vijeća za 2012. god.
Kalinovac: 27. siječanj 2013.
Prihodi u župnoj blagajni iznosio je 587.815 kn (pr. god. 606.100,oo kn)
Rashodi iz župne blagajne iznosio je 587.385 kn (pr. god. 614.330,oo kn)
Značajniji prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 41.000 kn (pr. god.46.000,oo kn)
- Redovna milostinja; 85.350oo kn (pr. god. 83.800,oo kn)
- Obiteljski dar; 63.100,oo kn (pr. god. 62.820,oo kn)
- Darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 94.445,oo kn (pr. god. 77.600,oo kn)
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 247.370,oo kn (pr. god. 228.240,oo kn)
- Posebni humanitarni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 12.750,oo kn (pr. god. 19.050,oo kn)
Značajniji rashodi u radovima u vrijednosti 308.825 kn
- Obnova i nadogradnja glavnog oltara
- Izrada drvenog kipa sv. Luke evanđelista
- Izradu sedilija
- Restauracija slike sv. Elizabete iz 17. stoljeća
- Kupnja  6 novih svijećnjaka
- Šivanje zastave Župe
- Šivanje zastave prezidija Marijine legije
PLAN OBNOVE CRKVE I FINANCIJA ZA 2013. GODINU
- Obnova oltara Snježne Gospe 124.000 kn
- Izrada stalaka za cvijeće uz svaki oltar (7 komada, cijena jednog 8.060 kn)
- Bojanje kovane ograde oko crkve (25.000 kn)
- Izrada ukrasne zaštite na podrumske prozore župne kuće (10.000 kn)
- Nabava novih 12 svijećnjaka za pokrajne oltare (ukupno oko 31.000 kn)
- U planu je izrada novog neogotičkog križnog puta za crkvu umjesto postojećeg križnog puta koji nije adekvatan
- Bolje rasvjetljenje unutrašnjosti crkve
OSTALE TEME SA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
- Župnik i Župno vijeće zahvaljuju zvonarici i svim župnim suradnicima, te općinskoj i županijskoj vlasti na odličnoj suradnji, jer bez suradnika i suradnje nema napretka ni u župi ni u mjestu.
- Župnik i Župno vijeće pozivaju ministrante da dođu barem na neku svetu misu radnog dana, a nedjeljom redovito, te pozivaju sve mještane na tjedno klanjanje, na pobožnosti u svibnju i listopadu, te na duhovnosti koje župa organizira u listopadu.
- Sve materijalne obveze prema biskupiji su podmirene, a to očekujemo i od svake obitelji u župi, kako za obiteljski dar, dar za crkvu, te dar za zvonaricu. Ako ne podmirujemo obaveze, više godina, onda je veliki problem podmiriti više godine.
Crkvene obveze postoje u svim župama RH. Problem je što svi župnici ne traže i svi ne žele se sukobljavati  sa neplatišama, pa onda i ne rade obnovu crkvenih objekata.
- Župnik i Župno vijeće poziva župljane da se uključe u razne župne grupe i aktivnosti: župni Caritas, Marijinu legiju, Društvo sv. Luke, pjevačke zborove itd., te s tim aktivnostima pomognu da nam župa duhovno raste i napreduje.
- Hvala svim župljanima za svako dobro djelo koje su utkali u život i rad naše župne zajednice, jer bez vas i župa ne bi postojala.
 
                               Godišnje izvješće Župnog vijeća za 2011. god.
Kalinovac: 15. 01. 2012.
Dnevni red:
1. Financijski izvještaj za 2011. godinu
2. Planovi za 2012. godinu
3. Uloga Župnog vijeća i voditelja društava koja djeluju u Župi
4. Pitanja i prijedlozi
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011. GODINU
- izvijestio je župnik preč. Gorupić:
Prihodi u župnoj blagajni 606.100,oo kn
Rashodi iz župne blagajne 614.330,oo kn
Značajniji Prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 46.000,oo kn
- Redovna milostinja; 83.800,oo kn
- Obiteljski dar; 62.820,oo kn
- Namjenski darovi za obnovu ili gradnju crkvenih objekata 77.600,oo kn
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i drugih donatora; 228.240,oo kn
- Doprinos svećenika u župnu blagajnu; 42.000,oo kn
- Posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve; 19.050,oo kn
Rashodi radovi:
- Gornji dio ograde oko crkve; platila Općina Kalinovac 154.240,oo kn
- Fasada župnog dvora; kompletno uređenje unutrašnjih zidova; platila Župa 89.000,oo kn
- Kamene klupčice s vanjske strane prozora župne kuće; platila Župa; 5,5oo,oo kn
- Metalna vrata; rešetkasta (ulaz, kapela sv. Elizabete, sakristija) platila Župa; 10.000,oo kn
- Uređenje okoliša crkve: staze, zemljani radovi; platila Župa; 46.840 kn
Ostali rashodi:
Ostala sredstva upotrijebljena su u: dug od 2010. godine, obveze prema Biskupiji, režijski troškovi, troškovi domaćinstva, troškovi prijevoza, potrebe pastorala i bogoslužja, nagrada kleru i crkvenim službenicima, pristojbe, posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve
PLANOVI ZA 2012. GODINU
- Obnova velikog glavnog oltara: oko 150.000,oo kn (planira darovati Općina Kalinovac)
- Izrada (po prijedlogu Konzervatorskog odjela iz Bjelovara) novog drvenog kipa sv. Luke, evanđelista za veliki oltar; 42.000,oo kn (dariva Župa)
- Sedilije; sjedala oko velikog oltara; 75.030,oo kn (dio osigurava sponzor, a drugi dio Župa)
- Obnova slike sv. Elizabete; 15.000,oo kn (do sada prikupljeno 5.850,oo kn)
- Zaštita krova župne crkve od onečišćenja golubova; 10.000,oo kn
- Popravak pročelja župne crkve i djela temelja, popravak uprljane fasade
VODITELJI ORGANIZACIJA I DRUŠTAVA U ŽUPI ZA 2012. GODINU
- Mandat predsjednice Župnog vijeća obnaša Katica Golubić
- Voditelji čitaća: odrasli - Ljubica Erdec, mladi – Darija Erdec, djeca – Jasminka Miklić
- Voditelji ministranata: Mirjana Miklić i Smiljka Gorički

- Voditelji pjevača: veliki zbor – Ljubica Račan, zbor mladih – Ivana Matkov, dječji zbor – Ivana Matkov

- Voditeljica Društva sv. Luke je Ljubica Račan
- Voditeljica Marijine legije odraslih; „Majka brze pomoći“ je Marija Kraljević
- Voditeljica Marijine legije mladih „Kraljica anđela“ je Ana Rabađija
- Voditeljice nazaretske skupine djece su Valentina Lacković i Ana Rabađija
- Voditeljica mladih je Darija Erdec
- Voditeljica Križarskog društva sv. Luke je Darija Erdec
- Urednik župne Internet stranice je Nenad Erdelec
- Uredništvo Župnog lista sv. Luka, evanđelista: tehnički urednik – Nenad Erdelec, suradnici – Tomislav Franjić i voditelji župnih društava i organizacija
- Urednik Nedjeljnog župnog listića je župnik preč. Mladen Gorupić
- Voditeljica Dramske sekcije je Mihaela Lončar

- Voditeljica župnog Caritasa je Marija Zvonar

- Voditeljica uređenja cvjetnih površina oko crkve i župnog dvora je Jelica Štefanić
- Voditeljica cvjetnog aranžiranja crkve je Jasna Kovačev
- Voditelj administriranja u župnom uredu je Tomislav Franjić
OSTALO
- Obilježavanje 40. godina misništva prof. Đuro Zalar
- Nabava 6 novih svijećnjaka za veliki oltar
- Potpisan ugovor o najmu prostora „Vip“ operateru za postavljanje repetitora u tornju crkve na 10 godina. Tražene su i dobivene dozvole, Biskupije, Općine i konzervatorske struke. Župa će na temelju najma dobivati mjesečno 500 eura.
- Izglasane žpne obaveze za 2012. godinu:
obiteljski dar – 150,oo kn
dar za crkvu – 150,oo kn
dar zvonaru – 100,oo kn
dobrovoljni dar za blagoslov obitelji
                                                                                                                                      povratak kronika događaja

Povratak Župni ured

Povratak na početak

povratak kronika događaja