Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB
 
Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
 
 

 

gosp. prečasni  Mladen Gorupić,

dekan đurđevačkog dekanata, župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac

E- mail - ŽUPNIKA
zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr
mladen.gorupic@hi.t-com.hr
župna kuća
Click to enlarge
Telefon i telefaks župnog ureda : 048/883 - 011
E- mail - UREDNIKA STRANICE: urednik@zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr
                                                               nenad.erdelec@gmail.com
 
 AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI:
OBAVIJEST:
 
 
-
                                                                                                                                                               povratak kronika događaja
 FINANCIJE ŽUPE
župni ured
CJENIK  CRKVENIH  USLUGA 
( izglasan  XII. 2003.)

- veljača: NAŠA OPĆINA KALINOVAC DAROVALA NAM JE OBITELJSKI DAR U IZNOSU 20.000KN: VELIKA HVALA OPĆINI! TIM NOVCEM SMO VRATILI BISKUPIJI DUG OD 20.000 KN, ŠTO SMO POSUDILI ZA TISKANJE MONOGRAFIJE ŽUPE KALINOVAC.

                                                   ------------------------------------------------------
OBITELJSKI DAR I DAR ZA CRKVU
2008. GODINA;   - obiteljski dar  - 400 obitelji  (61.710 kn)       dar za crkvu  - 337 obitelji (84.450 kn)
2009. GODINA; - obiteljski dar    - 385 ob.       - dar za crkvu  - 320 ob.       - za nove elemente svetišta - 109 ob.
2010. GODINA;  - obiteljski dar  - 381 ob.        - dar za crkvu  - 320 ob.      
2011. GODINA;  - obiteljski dar  - 406 ob.        - dar za crkvu  - 353 ob.      
2012. GODINA;  - obiteljski dar  - 379 ob.        - dar za crkvu  - 334 ob.     
2013. GODINA;  - obiteljski dar  - 387 ob.        - dar za crkvu  - 361 ob.    
2014. GODINA;  - obiteljski dar  - 364ob.         - dar za crkvu  - 343 ob.    
2015. GODINA;  - obiteljski dar  - 355 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob.   
2016. GODINA;  - obiteljski dar  - 365 ob.         - dar za crkvu  - 340 ob.   
2017. GODINA;  - obiteljski dar  - 370 ob.         - dar za crkvu  - 343 ob. 
2018. GODINA;  - obiteljski dar  - 363 ob.         - dar za crkvu  - 344 ob. 
2019. GODINA; do 5. 1.;   - obiteljski dar  - 29 ob.        - dar za crkvu  - 27 ob.  
                                                   ------------------------------------------------------
 
SAKUPLJANJA ZA POMOĆ:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
- Za "Sveto djetinjstvo" - na bogojavljanje 950 kn 700 kn 900 kn  
- Za Caritas - 4.300 kn 4210 kn 4300 kn  
- Za misije - 2.200 kn 2800 kn 2900 kn  
- "Petrov novčić" - 880 kn 770 kn 910 kn  
- Za "Božji grob" pom. kršćan.u Sv. Zemlji 940 kn 700 kn 850 kn  
- Za crkvu u Bosni sakupili smo 1.400 kn 1100 kn 1220 kn  
- Sredstva sakupljena prodajom lapaša 1.000 kn 1000 kn 1000 kn  
- Sredstva sakupljena na Ned.Caritasa 3.100 kn 3310 kn 4400 kn  
- Ukrajina -   710 kn    
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
PRIHODI OD POMOĆI, SAKUPLJANJA I OBAVEZA:
Sakupljanje novčanih sredstava 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
Redovita milostinja, darovi po oltarima 64.590 kn 73.500 kn 86.995 kn  
Blagoslovi kuća i  obiteljski dar 100.470 kn 98,260 kn 104.790 kn  
Krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, sprovodi 19.470 kn 15.170 kn 10.200 kn  
Darovi za obnovu crkve 63.000 kn 61.620 kn 225.275 kn  
Pomoć od općine Kalinovac 67.985 kn 50.000 kn 50.000 kn  
Pomoć od županije 20.000 kn 19.000 kn 19.000 kn  
Pomoć Biskupije 200.000 kn 150.000 kn    
Doprinos svećenika u župnu blagajnu 18.000 kn 18.000 kn 18.000 kn  
Pomoć donatora     29.015 kn  
         
                                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 
 PREDAVANJA I TEČAJEVI - prijava kod župnika  (---.)
ZARUČNIČKI TEČAJ - 2012. godine u ĐURĐEVCU (važi i za župu Kalinovac)
Rkt Župni ured (župna dvorana) -- Stjepana Radića 5. -- 48350 Đurđevac
13., 14., 15. i 16. veljače od 19:00 do 21:00 sati u župnoj dvorani
11., 12., 13. i 14. lipnja  od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
17., 18., 19. i 20.  rujna od 19:00 do 21:00 sata u župnoj dvorani
ZARUČNICI se prijavljuju svom župniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja, a župnik ih prijavljuje za zaručnički tečaj u mjestu koje zaručnici odaberu najmanje tjedan dana prije održavanja tečaja.
Zaručnički tečaj vodi ekipa od svećenika, psihologa, liječnika i jednog bračnog para. Tečaj traje četiri dana i na sva četiri dana mora se prisustvovati da bi se dobila potvrda o završenom tečaju.
1. dan-svećenik govori o kršćanskom poimanju ženidbe, o Božjem planu o braku i obitelji, o vlastitostima i karakteristikama braka, o ljubavi koja je Božji dar i temelj braka.
2. dan-liječnik govori o medicinskim aspektima bračne tematike. Radi se o fiziologiji i anatomiji žene i muškarca, o metodama prirodnog planiranja obitelji, o zloupotrebama i naličju ljudske spolnosti, o promicanju kulture života
3. dan-psiholog i jedan bračni par govori o psihologiji bračnih parova, o jedinstvu i različitosti, o pravilima komunikacije u braku, o rješavanju konflikata u braku
4. dan-svećenik i jedan bračni par govori o odgovornom roditeljstvu, o kršćanskom odgoju djece, o obiteljskom životu

                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

          REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJNI SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
 
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 14. 1. 2018.              
                                              Financijski izvještaj za 2017. godinu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
PRIMICI
Redovita milostinja, darovi po oltarima i u škrabicama: 86.995,00 kn; ( u 2016. godini 73.500,00 kn.)
Darovi prigodom blagoslova kuća i  obiteljski dar: 104.790,00 kn; ( u 2016. godini 98.260,00 kn.)
Darovi prigodom krštenja, vjenčanja, sv. potvrde, takse od sprovoda: 10.200,00 kn; ( u 2016. godini 15.170,00 kn.)
Namjenski darovi za obnovu crkve i ckrvenih objekata: 225.275,00 kn; ( u 2016. godini 61.620,00 kn.)
Pristojbe za crkvene dokumente i od Vipa: 38.870,00 kn; ( u 2016. godini 44.880,00 kn.)
Pomoć od općine Kalinovac: 50.000 ,00 kn; ( u 2016. godini 50.000,00 kn.)
Pomoć od županije: 19.000,00 kn; ( u 2016. godini 19.000,00 kn.)
Pomoć donatora: 29.015,00kn;  ( u 2016. godini ništa );
Kredit od Biskupije: 60.000,00kn; Vratili smo 30.000,00kn, još 30.000,00kn;
Doprinos svećenika za župnu blagajnu: 18.000,00 kn; ( u 2016. godini 18.000,00 kn.)
Plaća svećeniku za vjeronauk u školi: 11.000 ,00 kn; ( u 2016. godini 12.000,00 kn.)
Binacije: 1.900,00 kn; (u 2016. godini 1.800,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 900kn; ( 2016. g. 900kn.) Caritas: 4300kn; ( 2016. g. 4210kn.) Misije: 2900kn;       (2016. g. 2800kn.) Petrov novčić: 910kn; ( 2016. g. 770kn.) Božji grob: 850kn; ( 2016. g. 700kn.) Za Bosnu:  1220kn; (2016. g. 1100kn.)   lampaši: 1000kn;  ( 2016. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 4400kn; (u 2016. g. 3310kn.)
UKUPNI PRIMICI : 598.775,00 kn;  ( 2015. godini 622.810,00 kn).
 
IZDACI
Negativni saldo iz 2016. godine: nema negativnog salda ;
Potrebe bogoslužja i pastorala: 19.880,00 kn; ( 2016. godini 14.580,00 kn.)
Nagrada crkvenim službenicima ( svećenik, orguljaši, kuharica i propovjednici ): 101.420,00 kn; ( u 2016. godini 102.400,00 kn.)
Troškovi prijevoza: 14.600,00 kn; ( u 2016. godini 12.000,00 kn.)
Veći radovi na crkvi i župnom dvoru: 274.330,00 kn; (u 2016. godini 299.300,00 kn.)
Pristojbe biskupiji: 2.050,00 kn; (u 2016. godini 2.670,00 kn.)
Režijski troškovi: 57.530,00 kn; (u 2016. godini 65.650,00 kn.)
Uzdržavanje crkvenih zgrada: 42.635 ,00 kn; (u 2016. godini 40.150,00 kn.)
Troškovi domaćinstva: 37.720,00 kn; (u 2016. godini 51.420,00 kn.)
Obiteljski dar biskupiji: 8.940,00 kn; (u 2016. godini 8.940,00 kn.)
Binacije: 1.900,00 kn; (u 2016. godini 1.800,00 kn.)
Milodari za biskupiju: Sveto djetinjstvo: 900kn; ( 2016. g. 700kn.) Caritas: 4300kn; ( 2016. g. 4210kn.) Misije : 2900kn; ( 2016. g. 2800kn.) Petrov novčić: 910kn; ( 2016. g. 770kn.) Božji grob: 850kn; ( 2016. g. 700kn.) Za Bosnu: 1220kn; (2016. g. 1100kn.)  Lampaši: 1000kn; ( 2016. g. 1000kn.) Nedjelja Caritasa: 4400kn; (u 2016. g. 3310kn.)
UKUPNI IZDACI: 576.485 kn; ( u 2016. godini 614.710,00kn);
CRKVENA BLAGAJNA ZAVRŠILA JE TEKUĆU GODINU U POZITIVNOM SALDU: 22.290,00 kn ( u 2016. godini 8.100,00kn );
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
 
                                                                                                                                      povratak kronika događaja
                    IZVJEŠTAJ SA SJEDICE ŽUPNOG VIJEĆA 23. 2. 2017.              
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1. BLAGOSLOV POSTAJA
- Mladen Orešić besplatno je sprintao pozivnice za blagoslov postaja župne crkve.

- Na druženje uz nedjeljni ručak u prostorijama župne kuće pozvani su svi darovatelji postaja, općinari i svećenici: oko 70 osoba.

-Svi veliki darovatelji dobiti će na kraju sv. mise sliku svoje postaje na platnu koje će tiskati obitelj Benšić. Jedan dio troškova tiska daruje obitelj Benšić.
-Biskup će dobiti za zahvalu staru sliku s glavnog oltara i cvijeće što je u protekle dvije godine u više navrata pomogao župi u financijskim izdašnim svotama
-Za ručak će biti sve domaće.
-za postaje skupljeno je 89.200kn.
-Ukupna cijena s poklonom jedne postaje stoji 91.500kn.
2. NOVE ŽARULJE ZA LUSTERE U CRKVI?
Janči Zlatko – (Ringo) predložio je svaka 3 mjeseca zamijeniti žarulje na jednom lusteru (1200kn), a iste ispravne žarulje sa lustera ostaviti za manje i zidne lustere. Zamjena je potrebna jer se više takve žarulje ne proizvode.
3. POKLON ORGULJAŠICI IVANI
-u ime župe i dječjeg zbora, dati ćemo poklon Ivani. Poklon će predati članica Župnog vijeća i dječjeg zbora na jutarnjoj uskrsnoj sv. misi.
4. PELCANJE I PRODAJA LAVANDE
-Pokretanjem vegetacije pelcat će se lavanda. Od jesenske prodaje lavande prihod bi išao Caritasu župe.
5. SPROVOD U NEDJELJU
- Na sprovodnim misama u nedjelju i dalje se sakuplja milostinja.
6. NOVA ORGULJAŠICA MARINA BALALA
- I dalje će biti ista cijena naknade za vođenje zborova. Orguljašica  Marina Balala imat će sljedeće obaveze: svaki tjedan proba sa odraslim zborom, svaki drugi tjedan sa dječjim zborom, svaki drugi tjedan sa zborom mladih, a to znači: dvije probe svaki tjedan, dvije mise nedjeljom, dvije mise zapovjedanim blagdanom i jedna misa ne na zapovjedani blagdan. Tu su Božićni i Uskrsni blagdani.
-Časna Karmen svira sve dane u svibnju, listopadu u prosincu zornice, te jednu misu blagdanom. Taj iznos od 1000kn za časnu je malo. Za sada se časna ne buni, a gdje uzeti više.
7. PROSLAVA DANA OČEVA I MAJČINOG DANA
-planira se kratki program za dan očeva na Josipovo u ponedjeljak i majčin dan na drugu nedjelju svibnja.
8.BLAGOSLOV SLIKE MILOSRDNOG ISUSA
-Blagoslov slike biti će na Bijelu nedjelju, tj. nedjelju poslije Uskrsa. Prilog za sliku dalo 13 osoba, a sakupilo se od tih 13 osoba 14.600kn. Slika će doći do Uskrsa, a onda moramo dati uokviriti i sve platiti, još nema puno vremena. Svi možete sudjelovati u daru i upisati se da ugostite sliju Milosrdnog Isusa.
9. RADOVI KOJI SE FINANCIRAJU OD DRŽAVNIH SREDSTAVA ( OPĆINE I ŽUPANIJE)
-Aktualizacija radova u ovoj godini trebala bi biti svakako prije izbora.
10. STARE POSTAJE
Stare Postaje križnog puta naše crkve nemaju neku veliku vrijednost zbog toga što slike nisu crtane i okviri nisu ručni rad. Budući da su slike blagoslovljene i bile duže vrijeme u crkvi, pa nije prikladno da slike negdje stoje po muzejima koji nisu specijalizirani za crkvenu baštinu. S toga je odlučeno da se slike daruju župnoj crkvi Budrovca da  i dalje služe svrsi, a tako i očuvaju od propadanja.
                                                                                                                                      povratak kronika događaja
      ŽUPNO VIJEĆE

Svi članovi Župnoga vijeća su samo župnikovi suradnici ili pak savjetnici i nemaju nikakve posebne ovlasti niti poseban zadatak odlučivanja.

Click to enlarge  

Nakon dobivenog odobrenja od varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka za sastavljanje novog pastoralnog vijeća,  upriličena je 1. lipnja u nedjelju za vrijeme podnevnog euharistijskog slavlja svečanost potvrde njihove službe župniku i župnoj zajednici. Na potvrdu je pristupilo 23 od 25 novoizabrana člana izabranih od predstavnika vjernika-laika i voditelja župnih organizacija i društava. Svečanu sv. misu predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.

                                        SASTAV ŽUPNOGA VIJEĆA
PREDSJEDNICA ŽUPNOG VIJEĆA 21. Martin Jušta, Kolodvorska 93.
01.   Jelica Štefanić, Gr. Karlovčana 50. 22. Đuro Kucelj, Dravska 91.
EKONOMSKO VIJEĆE 23. Mirjana Miklić, Ciglana 07.
02.   Ljubica Erdec, Kut 12. 24. Mirjana Paviša r. FerenčićKolodvorska 73.
03.   Nenad Erdelec, Grgura Karlovčana 25. 25. Mirjana Rabađija, Kolodvorska 69.
04.   Ante Lučić, Matije Gupca 19. 26. Darko Špoljar, Dravska 33.
05.   Jasminka Miklić, Hrastova Greda 2. 27.  Marina Zvonar, Dravska 68.
06.   Ljubica Račan, Mate Kaića 3. 28.  
07.   Franjo Dautanec, Kolodvorska 118. A 29.  
08.   Katica Golubić, Dravska 128.     30.
09.   Miroslav Pokrivko, M. Kaića 1. A 31.
Jelica Štefanić, sudjeluje po obnašanju svojih 32.
funkcija 33.
  Click to enlarge
PASTORALNO VIJEĆE
10. Radmila Barić, Kolodvorska 72.
11. Mirjana Bazijanec, Kolodvorska 119.
12. Ivan Dautanec, Dravska 66.
13. Marina Ferenčić, Hladna voda 2.
14. Katica Trojan - Goll, Hladna voda 5.
15. Ivanka Golubić, Dravska 63.
16. Smiljka Gorički, Mate Kaića 50.
17. Damir Ivanov, Kolodvorska 80.
18. Jasnica Kovačev, Stjepana Radića 40.
19. Jasna Marić, Kolodvorska 110. Pastoralno vijeće 1. 06. 2014.;
20. Ana-Marija Mađerić,  G. Karlovčana 1A.  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01. 2004.; 18. X. 2005.; 07. I. 2009. 15. I. 2012.
                                                                                                                                       povratak kronika događaja
PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI
I.   NARAV I SVRHA
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Članak 2.
ŽPV ima svoje sjedište u prostorijama župe.
II. USTANOVLJENJE
         OPŠIRNIJE ......
 
Blagoslov obitelji u župi 2017.
ULICA BLAGOSLOV PRAZNE
PRIMILO NIJE PRIMILO KUĆE
2014 2017   2014 2017   2014 2017
Kolodvorska 115 106 5 9 21  
Ciglana 15 16 - - 4  
Grgura Karlovčana 41 38 10 5 5  
Stjepana Radića 24 26 - 1 6  
Dravska 92 88 11 11 16  
Kut 15 15 1 1 3  
Batinska 3 4 3 2 1  
Mate Kaića 27 36 4 2 7  
Matije Gupca 18 14 3 6 6  
Hrastova Greda 18 15 2 3 3  
Hladna Voda 8 8 2 2 -  
Batinske 30 13 4 2 3  
Molvcice 13 13 2 1 2  
UKUPNO 419 392 47 44 77 111
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
                                                                                                                                                                   povratak kronika događaja
 ODRŽANE AKTIVNOSTI, HODOČAŠĆA, IZLETI I DRUŽENJA
(PO MJESECIMA I  GODINAMA)
SIJEČANJ- 2017
 
- 1. I. ;
- 1. I. ;
- 1. I.;
                                                                                                                                                                             povratak kronika događaja
Povratak na početak