DEKAN ĐURĐEVAČKOG DEKANATA

gosp. prečasni Mladen Gorupić

Dekan Đurđevačkog dekanata
1)   ŽUPA KALINOVAC   i  

SV. LUKA, EVANĐELISTA

           ŽUPA BUDROVAC : 

UZNESENJE  BDM

ŽUPNIK ; Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac   gosp. prečasni Mladen Gorupić
Kalinovac telefon: 048/883-011
Budrovac telefon: 048/893-111
 
 2)  ŽUPA  ĐURĐEVAC

SV.  JURAJ  MUČENIK

ŽUPNIK;  gosp. vlč. Marko Rac  
telefon; 048/813-430
   
VIKAR;  gosp. vlč Ivan Munđar

 

telefon; 048/813-430
 
4)  ŽUPA  FERDINANDOVAC

SVETI  FERDINAND   KRALJ

ŽUPNIK; gosp. vlč. Daroslav Benjak

 

telefon; 048/817-017
 
5)  ŽUPA  KLOŠTAR  PODRAVSKI

SV.  BENEDIKT  OPAT  I  ŽALOSNA  GOSPA

ŽUPNIK; gosp. fra. Ivan Široki  TOR

telefon; 048/816-128
   
VIKAR;  gosp. fra. Tomislav Kero TOR

-----

 
6)  ŽUPA  KOZAREVAC

SV.  FRANJO  KSAVERSKI

ŽUPNIK; gosp. vlč. Davor Šumandl

 

 

telefon; 048/895-075
 
7)  ŽUPA  NOVO  VIRJE

SVETI  JOSIP

ŽUPNIK; gosp. vlč. Krunoslav Milovec

telefon; 048/810-018
 
8)  ŽUPA  PITOMAČA

SVETI  VID  MUČENIK

ŽUPNIK: gosp. vlč. Ivica Puškadija

telefon; 033/782-734
 
ŽUPNI VIKAR: gosp. vlč. Mario Kaniški

------

 
9)  ŽUPA PODRAVSKE  SESVETE

SVI SVETI

ŽUPNIK; gosp. vlč. Krunoslav Kefelja

Povjerenik za duhovna zvanja u Đurđevačkom dekanatu
telefon; 048/819-134