Vjenčani: u župi

Vjenčanih, samo u našoj Župi od 1949. do 2004. godine bilo je 752 para.
Najviše 1951; 31 par i 1956; 30 parova, a najmanje 1994. i 2001.; 4 para.
Veliki dio crkveno registriranih brakova, pogotovo u posljednje vrijeme ne žive u Kalinovcu
 
2013.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
Vjenčani u župi 2012.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
2011.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
2010.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
2009.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
2008.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
2007.

                                                                                                                                                     povratak kronika događaja
 
2006.

povratak kronika događaja        

2005. - vjenčano 15 parova

2004.- vjenčano 5 parova

2003.- vjenčano 11 parova

 
 

Povratak na početak stranice

POVRATAK