2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048/883-011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
 
RADOVI  2020. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2016. GODINI:
1.)   Sanacija vlage u temeljima župne crkve
2.)  Obnovljen Božji grob
3.)  U izradi novi Križni put
                                    --------------------------------
 
 
 

DAROVATELJI ZA KAPELU IVANA NEPOMUKA - GORIČARI:

Darko Paviša 1000kn, Branko Sobota 250kn, Marija Pavlović 200kn, Željko Đipalo 200kn, Jelica Vinković 200kn iz Đurđevca, Mijo Markov 200kn iz Đurđevca, Božidar Sabočanec 200kn, Ivan Patačko 200kn, Ivan Derežić 100kn iz Sesveta, Kruno Posavec 100kn iz  Sesveta, Đuro Janči 50kn, Milek Markač 50kn iz Đurđevca, Branko Matica 50kn, Mirko Ferenčić 50kn, Ivan Vicenski 50kn iz Sesveta, Željko Rački 50kn iz Zagreba, Slavko Matica 50kn;

Zahvala Mariji Pavlović koja je sakupljala novac od goričara!

Obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn,a sakupili smo do sada 4.600kn, no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ) Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 87 obitelji!

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    --------------------------------
 
                                                                                                                                             povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

                                          OSTALI RADOVI U ŽUPI
-
-
-
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
 

Povratak na početak stranice