2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
         
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048 / 883 - 011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
RADOVI  2018. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2017. GODINI:
1.)   Stolarski radovi na župnim objektima
2.)   Ograda oko raspela u Kolodvorskoj
3.)  
                                   --------------------------------
1.)  Stolarski radovi na župnim objektima
CRKVA
Zbog sve većeg ljuštenja boje na stolariji župne crkve i mogućnosti propadanja stolarije, na sastanku Župnog vijeća odlučeno je, na prijedlog našega župnika Gorupića, da se ide u obnovu crkvene stolarije. Paralelno uz obnovu crkvene stolarije odlučeno je da se obnove i sjenice župnog dvora, izrade nove masivne stepenice do crkvenog zvonika te izrade staklena vrata na vitrine za knjige. Od zaprimljenih ponuda izabrana je ponuda majstorske radionice „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša iz Đurđevca. Trošak svih radova iznosi 106.662,50kn. Radove financiraju: Općina u iznosu 50.000 kn, Županija u iznosu 30.000 kn,Hrvatske šume u iznosu 10.000 kn i Župa sv. Luke u iznosu  16.662 kn.
Stolarija na župnoj crkvi posljednji je put obnovljena u listopadu 2007. u majstorskoj radionici „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Zagreba. Tad su četvora glavna vrata župne crkve zamijenjena zbog dotrajalosti i trulosti. Prema preporuci konzervatora izrađena su identična nova, a izabrana je i boja koja je po kvalifikaciji i nijansi bila najsličnija prvotnoj. Držeći se preporuke konzervatora ista je boja uporabljena prilikom ove obnove.
Prilikom pregleda oštećenja vrata, majstor je utvrdio da je do oštećenja boje došlo zbog utjecaja vremenskih prilika te zaključio da je stolariju bojanu tim tipom boje potrebno prebojavati svakih deset godina.
Ove su godine obnovljena četvora velika ulazna vrata, dvoja vrata na sakristiji i na koru, deset prozora na tornju, prozor na zvoniku, dva prozora na sakristiji, izrada i montaža dvojih  prozorskih  krila  i zamijenjene su četiri brave na ulaznim vratima. U tijeku radova popravljali su se oštećeni dijelovi i skidale se naslage stare boje (spaljivanjem, struganjem i brušenjem), pukotine na vratima sanirale su se epoksilnom smolom, nanosila se temeljna boja u dva sloja sa svim pratećim materijalima i  premazala se stolarija sa završnom bojom. Uz sanaciju postojeće stolarije u crkvi, stare su stepenice za zvonik crkve, zbog crvotočine i dotrajalosti, zamijenjene novim masivnim stepenicama izrađenim od donirane hrastovine.
SJENICE
Ove godine obnovljene su i sjenice župne kuće. Sjenice je 2007. izgradila majstorska radionice „Stolarija MS“. Već niz godina vapile su za novom zaštitom od vanjskih utjecaja, a ove je godine to i učinjeno. Prebojana je konstrukcija sjenice i njezine klupe, a stolovi su obnovljeni.
REGALI ZA KNJIGE
Uz te radove u župnoj kući izvršena je izrada i ugradnja masivnih vrata na osam postojećih ormara za knjige.
 
 
 
 
2.)  Ograda oko raspela u Kolodvorskoj
Na inicijativu obitelji Suntešić i Općine Kalinovac uređuje se okoliš oko raspela na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta. Do sada je uklonjena zelena živica koja je sakrivala više od pola raspela te postavljeno betonsko okno kao temelj buduće ograde. Donji betonski dio bit će popločen kamenim pločama, a gornji dio ograde bit će od kovane željezne armature. Ovaj projekt financira Općina Kalinovac i ob. Suntešić.
 
 
 
 
3.)  I
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

GENERALNI RADOVI  kroz godine
 
2018. godine
1.)   Stolarski radovi na župnim objektima
2.)   Ograda oko raspela u Kolodvorskoj
3.)  
 
2017. godine
1.)   Slike Milosrdnog Isusa i Pape Ivana Pavla II.
2.)   Limarski radovi na župnoj crkvi
3.)  Izrađen je novi Križni put
4.)  Popravljeno krovište crkve
5.)  Akcija prodaje kolača za servis orgulja
6.)  Servisirana crkvena zvona
7.)  Sanacija oštećenih dijelova zidova župne kuće
8.)  Kupljene dvije pomoćne klupe
 
2016. godine
1.)   Sanacija vlage u temeljima župne crkve
2.)  Obnovljen Božji grob župne crkve
3.)  U izradi novi Križni put
 
2015. godine
1.)   Sanacija vlage u podrumu župne kuće
2.)  Izrada novog Križnog puta župne crkve
 
2014. godine
1.)   Fumigacija otrovnim plinom drvenog inventara crkve - 35.000 kn
2.)  Obnova i nadogradnja oltara Svetog Josipa - 126.200 kn
3.)  Novo vjersko obilježje u Hrastovoj Gredi i Ladnoj Vodi
4.)  Nova zidana ograda u župnom dvoru
5.)  Novi regal za knjige
6.)  Novo klecalo župne crkve
7.)  U izradi novi Križni put
 
2013. godine
1.)   Obnova i nadogradnja oltara Gospe Snježne - 184.500 kn
2.)  Izrada 7 stalka za cvijeće uz svaki oltar (1 kom - 8.060 kn)
3.)   Kupnja 12 novih svijećnjaka
4.)  Bojanje kovane ograde oko crkve - 25.000 kn.
5.)  Kovana zaštita na prozorima župne kuće - 10.000kn
 
2012. godine
1.)   Obnova i nadogradnja glavnog oltara
2.)  Novi drveni kip sv. Luke, evanđelista
3.)   Sedilije
4.)  Slika sv. Elizabete iz 17. stoljeća
5.)  Sašivena zastava Župe
6.)  6 novih sviječnjaka
7.)  Sašivena zastava prezidija Marijine legije
 
2011. godine
1.)   Postavljena kovana ograda župne crkve
2.)  Postavljena termo izolacija fasade župne kuće
3.)  Uređenje zelenih površina i staza oko crkve
4.)  Postavljena troja kovana nova crkvena vrata
5.)  Popravak cokla crkve
6.)  Sadnja ruža stablašica
7.)  Podignuto i obnovljeno raspelo na čast sv. Antuna Padovanskog
 
2010. godine
1.)  Nova kapela Majke Božje Žalosne u Donjem kraju
2.)  Nova ograda župne crkve
3.)  Obnova župne kuće
4.)  Obnova kapele Presvetog Srca Isusovog u Gornjem kraju
5.)  Obnove sakralnih objekata
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Povratak na početak stranice