2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Radovi 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.                  
         
POMOĆ ZA POPRAVAK CRKVE: Molimo sve zainteresirane osobe, obitelji, zajednice, strukture, obrtne firme i poduzeća koja se nalaze u našoj sredini ili van nje, a žele uz Općinu i mještane pomoći materijalno ili novčano našoj nadasve vrijednoj kulturno – povijesnoj građevini Crkvi sv. Luke da se informiraju na broj telefona župnog ureda 048 / 883 - 011
Žiroračun župnog ureda sv. Luke iz Kalinovca je:    Župa Kalinovac: 1101812209
RADOVI  2019. godine
 
  GENERALNI RADOVI ZA OVU GODINU  
RADOVI U 2019. GODINI:
Obnova starih vjerskih objekata i obilježja
Click to enlarge  

Ove godine na inicijativu župnoga vijeća, a pod organizacijom i vodstvom župnika Mladena, prionulo se potrebitoj obnovi kamenih križeva i starih kapela u župi. Budući da je došlo do puknuća između spajanja crkve i zvonika, godišnji proračunski novac od Općine Kalinovac usmjeren je na saniranje tog problema. U našoj crkvi prilikom zvonjenja tri zvona, odnosno kad dođe do njihovog poravnanja smjera kretanja, dolazi do poveće kinetičke sile i vibracija u tornju koje stvaraju njihanje tornja istvaranja puknuća na fasadi i zidu. Naime toranj je rađen naknadno od crkve i upravo na tom mjestu toranj se odvaja od crkve (pulsira) i stvara pukotine na fasadi. Tom sanacijom sanirao bi se i gornji vijenac pročelja crkve, oštećenja na pročelju te obojili temelji okolo crkve.

 
Obnova starih križeva i kapela obnavljat će se pomoću sredstava dobročinitelja.
TREŽE SE DOBROČINITELJI ZA SANACIJU OVIH VJERSKIH OBILJEŽJA!
 
1.)   Pročelje crkve i saniranje pukotine između crkve i tornja
2.)  Kameno raspelo na magistrali
3.)  Kameno raspelo na mjesnom groblju
4.)  Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta
5.)  Kameno raspelo na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića
6.)  Kapelica sv. Vida na Peskima
7.)  Kapelica sv. Valentina na Peskima
8.)  Kameno raspelo na Batinskama
 
Kameno raspelo na magistrali
Click to enlarge  
Kameno raspelo na magistrali podignuto je 1901. godine, a zadnji puta je obnovljeno prije 15 godina od obitelji  Marek.  Od onda nije obnavljano. Ove godine temeljno bi ga obnovili Martin Jušta i Denis Đurišević.

Izvođač radova bio je Denis Đurišević. Radovi su se sastojali od čišćenja nečistoća, skidanja propalih fasadnih djelova, ipregnacije betona i fasade, stavljanje nove fasade na otpale djelova i bojanja. U rujnu 2019. godine Nevenka Sobota obnovila je kip Isusa posebnim stabilnim bojama za restauriranje kamenih kipova. U obnovi kipa pomogao joj je župni vijećnik Nenad Erdelec.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
 
Kameno raspelo na mjesnom groblju
Click to enlarge   Kameno raspelo podignuto je 1938. godine na mjesnom groblju, zadnji puta obnovio ga je vlč. dr. Dario Paviša, tajnik Apostolske nuncijature u Tajlandu. U sklopu ove akcije ove godine će ga detaljno obnoviti naš župnik preč. Mladen, dekan Đurđevačkog dekanata.

U kolovozu 2019. godine Nevenka Sobota obnovila je kip Isusa.

 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
 
Povijest obnove raspela
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
 
 
Kalinovac:  kolovoz  2019.
       Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta
Click to enlarge  
Kameno raspelo na križanju Kolodvorske ulice i tzv. Bazijančevog puta obnavlja se na inicijativu obitelji Suntešić i Općine Kalinovac. To je najmlađe kameno raspelo u župi, a podigla ga je Jela Lončar 50.-tih godina prošlog stoljeća. Do sada je uklonjena zelena živica koja je sakrivala više od pola raspela te postavljeno betonsko okno kao temelj buduće ograde. Donji betonski dio bit će popločen kamenim pločama, a gornji dio ograde bit će od kovane željezne armature. Ovaj projekt financira Općina Kalinovac i ob. Suntešić.

U kolovozu 2019. godine Nevenka Sobota obnovila je kip Isusa. Prvo su skinuti sa kipa svi otpadajući djelovi, zatim je kip pogletan i prebojan posebnim stabilnim bojama za restauriranje kamenih kipova. U obnovi kipa pomogao joj je župni vijećnik Nenad Erdelec.

Nastavljeni su radovi i na ogradi oko raspela. Do sada betonska ograda obložena je kemenim mramornim ploćama.

Povijest obnove raspela
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Obnova ove godine
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge        
 
Obnovljeno kameno raspelo na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića
Click to enlarge   Kameno raspelo inicijativom Bare Erdelec podignuto je 1936. godine na raskrižju ulice Grgura Karlovčana i ulice Mate Kaića na čast sv. Antunu Padovanskom. Podigli su ga mještani Kalinovca. Već niz godina obnavlja ga jedna obitelj iz ulice Grgura Karlovčana. Ta ista obitelj obnovla ga je sklopu ove akcije i ove godine. Obnovu kipa sv. Antuna Padovanskog, kipa Isusa Krista i slova izvršila je Nevenka Sobota. Nevenka je kupila za te potrebe kvalitetne specijalne boje za te namjene.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
PRIJE OBNOVE:
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
Click to enlarge Click to enlarge      
 
Kapelica sv. Vida na Peskima
Kapelica sv. Vida  podignuta je 1927. godine na pjeskovitom brežuljku na Peskima. Jedno vrijeme za svoga života održavao ju je obrtnik Vid Međurečan, a nakon njegove smrti, prije 15-tak godina župa Kalinovac. Kapelica vapi za obnovom, od stolarije, unutarnjih zidova, pa do prebojavanja. U sklopu ove akcije obnovit će se sredstvima dobročinitelja.
Izvođač radova bio je Denis Đurišević. Radovi su se sastojali od čišćenja nečistoća sa fasade, skidanja propalih žbukanih djelova unutar kapele, ipregnacije betona i fasade i bojanje.
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge      
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge    
         
Počeli su radovi na kapelici sv. Vida na Peskima. Među prvim radovima na kapeli izvršena je zamjena štoka i starih dotrajalih vrata. Nova vrata su od smreke dok je štok hrastov. Vrata su premazana sa dva sloja boje i jednim slojem laka. Radove je izvršila majstorska radionica „Stolarija MS“ vlasnika Stjepana Miloša iz Đurđevca. Vrijednost radova (demontaža starih, materijal i izrada novih, zaštita vrata i štoka premazom te montaža) 2.800 kn.
Click to enlarge Click to enlarge      
 
Kapelica sv. Valentina na Peskima
Kapela Svetog Valentina prvi put se spominje na području Župe Kalinovac tek u Šematizmu Nadbiskupije zagrebačke 1960. godine, za župnika Oskara Jamnika. Kapelica je izgrađena na pješčanom brežuljku na Peskima udaljena od asfaltne  ceste. Zadnji puta obnovljena je 2002. godine od strane Općine Kalinovac.
Kapela će se obnovit ovisno o sakupljenim sredstvima ove godine. Ako se ne uspije obnoviti ove godine, akcija će se nastaviti iduće godine.
Click to enlarge Click to enlarge   Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge  
 
Darovale 52 obitelji!
Za kapelu sv. Vida sakupili smo 6.700kn; Taj novac je dovoljan za obnovu kapele;

Radovi na kapeli Sv. Valentina iznose 23.500kn ( vanjski radovi 16.000kn, unutarnji radovi 6.000kn i limarski radovi 1.500kn );

Za kapelu sv. Valentina imamo 12.400 kn
DOBROČINITELJI KAPELA:

Ivan Jančijev 100kn; Božidar Pajnić 100kn; Štefica Pajnić 100kn; Branko Jančijev 100kn; Ante Lučić 200kn; Danijel Šokec 100kn; Mladen Cicak 100kn; Željko Đipalo 100kn; Ivan Šokec 100kn; Ivan Grijanec 100kn; obitelj Erdelec Nenada 500kn; Belobrk 200kn; Bolto Rabađija 300kn; Mladen Kerečeni 100kn; Manda Lacković 500kn; ob. Račan 200kn; Jedna osoba 200kn; jedna osoba 15€; Mijo Sobota 200kn; Ljubica Zvonar 200kn; Jedna obitelj 200kn; Marija Sobota 100kn, Marija Vucikuja 200kn; Ruža Pranjić 25€; Pero Bevanda hrastova vrata za kapelu Sv. Valentina; Đuro Kucelj 1000kn; Ivanka Golubuć 200kn; Ob. Paviša Kolodvorska 73, 300kn; Đuro Dautanec 100kn; Marija Đođ 100kn; Marija Sobota 500kn; Jedna obitelji 200kn; Ivaković-Miklić 200kn; Ivan Markov iz V. Gorice 150kn; Ob. Dautanec-Kovačev 200kn; Jedna obitelj 200kn; Naši zborovi 900kn; Vlč.Yean 500€ i Vlč Dario 500€; Marija Šrefoković 100kn; Marija Rabađija 100kn; Anica Miklić 100kn; Marina Zvonar 200kn; jedna osoba 300kn, Prezidij Majka brze pomoći 500 kn; milostinja na proštenju Sv. Vida 300kn; Ivan Lacković 50kn; Jedna obitelj 50kn; Ljubica Erdec 200kn; Ljubica Najdert 100kn; Ljubica Melita r. Dautanec 150kn; Marija Golubić 100kn; Ivan Markov  iz V. Gorice 150kn,

 
Kameno raspelo na Batinskama
Najstarije kameno raspelo u našoj župi nalazi se u Batinskama. Napravljen je s podignutim zidanim postamentom, a iznad njega napravljena je niša na način male kapelice u kojoj je Žalosna Gospa, kip. Iznad niše diže se veliko kameno Raspelo s Kristovim tijelom. Na njemu piše ,,Podignut po Konačarih 1901.” Raspelo također čeka sredstva za obnovu.
Click to enlarge Click to enlarge      
 
 
 
                                                                                                                                                          povratak kronika događaja

                                         --------------------------------

GENERALNI RADOVI  kroz godine
 
2018. godine
1.)   Stolarski radovi na župnim objektima
2.)   Ograda oko raspela u Kolodvorskoj
3.)  
 
2017. godine
1.)   Slike Milosrdnog Isusa i Pape Ivana Pavla II.
2.)   Limarski radovi na župnoj crkvi
3.)  Izrađen je novi Križni put
4.)  Popravljeno krovište crkve
5.)  Akcija prodaje kolača za servis orgulja
6.)  Servisirana crkvena zvona
7.)  Sanacija oštećenih dijelova zidova župne kuće
8.)  Kupljene dvije pomoćne klupe
 
2016. godine
1.)   Sanacija vlage u temeljima župne crkve
2.)  Obnovljen Božji grob župne crkve
3.)  U izradi novi Križni put
 
2015. godine
1.)   Sanacija vlage u podrumu župne kuće
2.)  Izrada novog Križnog puta župne crkve
 
2014. godine
1.)   Fumigacija otrovnim plinom drvenog inventara crkve - 35.000 kn
2.)  Obnova i nadogradnja oltara Svetog Josipa - 126.200 kn
3.)  Novo vjersko obilježje u Hrastovoj Gredi i Ladnoj Vodi
4.)  Nova zidana ograda u župnom dvoru
5.)  Novi regal za knjige
6.)  Novo klecalo župne crkve
7.)  U izradi novi Križni put
 
2013. godine
1.)   Obnova i nadogradnja oltara Gospe Snježne - 184.500 kn
2.)  Izrada 7 stalka za cvijeće uz svaki oltar (1 kom - 8.060 kn)
3.)   Kupnja 12 novih svijećnjaka
4.)  Bojanje kovane ograde oko crkve - 25.000 kn.
5.)  Kovana zaštita na prozorima župne kuće - 10.000kn
 
2012. godine
1.)   Obnova i nadogradnja glavnog oltara
2.)  Novi drveni kip sv. Luke, evanđelista
3.)   Sedilije
4.)  Slika sv. Elizabete iz 17. stoljeća
5.)  Sašivena zastava Župe
6.)  6 novih sviječnjaka
7.)  Sašivena zastava prezidija Marijine legije
 
2011. godine
1.)   Postavljena kovana ograda župne crkve
2.)  Postavljena termo izolacija fasade župne kuće
3.)  Uređenje zelenih površina i staza oko crkve
4.)  Postavljena troja kovana nova crkvena vrata
5.)  Popravak cokla crkve
6.)  Sadnja ruža stablašica
7.)  Podignuto i obnovljeno raspelo na čast sv. Antuna Padovanskog
 
2010. godine
1.)  Nova kapela Majke Božje Žalosne u Donjem kraju
2.)  Nova ograda župne crkve
3.)  Obnova župne kuće
4.)  Obnova kapele Presvetog Srca Isusovog u Gornjem kraju
5.)  Obnove sakralnih objekata
 
Radovi 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Povratak na početak stranice