6. - 12. SVIBANJ
 -
12.  5.                                           4. Uskrsna
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1. Marić Jasna, Miklić Jasminka 
2. Kraljević Marija, Zvonar Marija
 -
                                                 20. - 26. SVIBANJ
 -
26.  5.                                           6. Uskrsna
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1. Miklić Mirko, Dautanec Franjo
2. Ivanov Damir, Štefanić Jelica
 -
                                                 27. SVIBANJ - 2. LIPANJ
 -
30.  5.                                        SPASOVO
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1. Tko bude na misi od volontera Caritasa
2.
 -
2.  6.                                           7. Uskrsna
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                      3. - 9. LIPANJ
 -
9.  6.                                           DUHOVI
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                    10. - 16. LIPANJ
 -
15.  6.                                        sv. Vid
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
9.  6.                                           PRESVETO TROJSTVO
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                   17. - 23. LIPANJ
 -
20.  6.                                          TIJELOVO
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
23.  6.                                  12. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
 
                                                   24. - 30. LIPANJ
 -
28.  6.                                    Presveto Srce Isusovo
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
29.  6.                                  Bezgr. Srce Marijino
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
30.  6.                                  13. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                       1. - 7. SRPANJ
 -
7.  7.                                  14. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                       8. - 14. SRPANJ
 -
14.  7.                                  15. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                       15. - 21. SRPANJ
 -
21.  7.                                  16. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                       22. - 28. SRPANJ
 -
28.  7.                                  17. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                          29. SRPANJ - 4. KOLOVOZ
 -
4.  8.                                  18. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                   5. - 11. KOLOVOZ
 -
5.  8.                                        Gospa Snježna
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2. 
 -
6.  8.                                  Preobraženje Gospodinovo
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2. 
 -   
11.  8.                                  19. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                   12. - 18. KOLOVOZ
 -
5.  8.                                        VELIKA GOSPA
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2. 
 -
18.  8.                                  20. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                   19 - 25. KOLOVOZ
 -
25.  8.                              21. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                26. KOLOVOZ - 1. RUJAN
 -
1.  9.                              22. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
                                                2. - 8. RUJAN
 -
8.  9.                              23. Nedjelja kroz godinu
 -
RASPORED SAKUPLJANJA  MILOSTINJE
1.
2.
 -
 
Tko bude na misi od volontera Caritasa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tko bude na misi od volontera Caritasa
                          29. / SRPANJ - 04. /KOLOVOZ