Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 2.                                               23.  1.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici 26.01. i 02.02., srijeda u 16.00

Prvopričesnici 26.01. i 02.02., srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti i dječji čitaći 26.01. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 26.01., srijeda u 16.30, u crkvi

SUSRET ZA BRAČNE PAROVE: nedjelja 30.01., nakon mise u 11, u crkvi. Pozivamo bračne parove da se odazovu na misu i poslije na kratki tematski susret. Velika je važnost župne Obiteljske i bračne zajednice i njihovih susreta. Ako ne možete doći kao par, slobodno dođe jedan od vas.

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA: susreti za duhovni i čovječni rast. Mogućnost ispovijedi, pobožnost, misa s kratkim nagovorom i euharistijsko klanjanje. Misu i klanjanje animirati će župni zbor svojim pjevanjem i sudjelovanjem, pozivamo sve da se uključe:

-svi kandidati za krizmu (7. i 8. razredi osnovne škole)

-svi srednjoškolci

-svi studenti

-sva radnička mladež

-svi bračni parovi

Također, i svi ostali slobodno se priključite. Mladi, od srca vas pozivamo na ove susrete.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Dani od 18. do 25. siječnja u Katoličkoj su crkvi posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana. Ova se osmina slavi i u nekim drugim kršćanskim Crkvama. Začetnik ovog molitvenog pokreta je američki anglikanski svećenik Pavao Wattson sa svojim suradnikom, anglikanskim svećenikom Spencerom Jonesom. Pavao Wattson je pripadao takozvanom oksfordskom pokretu u Anglikanskoj crkvi, koji je bio sklon zbližavanju s Rimom. Na njegov su poticaj godine 1908., u okviru američke Anglikanske crkve, prvi put organizirali ovu osmodnevnu molitvu za jedinstvo kršćana. Ubrzo nakon toga Pavao Wattson je, zajedno s muškom i ženskom redovničkom zajednicom, koje je već prije bio osnovao, pristupio Katoličkoj crkvi. Otada se ova osmina počela širi ponajviše u Katoličkoj crkvi. Papa Pio X. službeno ju je odobrio i preporučio svim katolicima.

Pavao Wattson je nastojanje oko jedinstva shvaćao u predkoncilskom duhu. Tada se jedinstvo kršćana shvaćalo kao povratak svih odijeljenih kršćana u krilo Katoličke crkve. Zato se molitvena osmina u početku širila samo među katolicima i anglikancima koji su bili skloni Rimu.

Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom gibanju i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi vatikanski sabor (održan 1962.-1965.), koji je iznio nova katolička načela suvremenog ekumenskog gibanja. Između ostalog posebno je naglašen duhovni ekumenizam, to jest obraćenje srca i svetost života te javna, zajednička, i svaka osobna molitva za jedinstvo. Molitva je od sada duša svega ekumenskog gibanja. Novi papinski dokumenti o ekumenizmu posebno preporučuju upravo održavanje molitvene osmine od 18. do 25. siječnja kao zajedničke molitve s drugim kršćanima i prilika za prijateljske susrete.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

23.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa

 +ob. Belobrk, Kopričanec, Panjić Ivan, Katica Pintarić

-nevezana nakana: +Božica Marić god.

+Golubić Katarina i Antun

24.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Franjo Saleški

17.00 misa

+

25.01.2022.

Utorak

Obraćenje sv. Pavla

 

------------------------

26.01.2022.

Srijeda

Sv.Timotej i Tit

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+

27.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

BATINSKE 17.00 misa  KUMULATIVNA (skupna)

+Marija, Sofija, Nikola Sobota, ob. Kovačević, Đođ, Marija Rupčić

+Horvat Marija, Ivan, Ignac

28.01.2022.

 Petak

Sv. Toma Akvinski

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa

+Kata i Stjepan Dautanec

-euh. klanjanje

29.01.2022.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+

15.00 krštenje, bez mise: Fran Rabadžija  

30.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Puhač Mijo god.

-nakon mise je susret za bračne parove naše župe

 

31.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Ivan Bosco

 

--------------------------

01.02.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Ivan i Marija Miklić, Ana i Nikola Najdrt

02.02.2022.

Srijeda

Svijećnica

18.00 misa

+Ivan, Marija, Tomo Janković, Marta Milinović

-blagoslov svijeća i procesija sa svijećama

03.02.2022.

Četvrtak

Sv. Blaž

18.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+ Alojzije Sulimanec

-blagoslov grla i jabuka

04.02.2022.

Petak

Svagdan

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA

17.40 pobožnost Srcu Isusovu

18.00 misa +Ivan Barić god.

-euh. klanjanje, animira zbor 

05.02.2022.

Subota

Sv. Agata

07.30 misa

+Alojz Kajba god.

 06.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Karlovčan Marija god., Ivan

Nevezana nakana: +Vesna Marek, Antun Vucikuja, ob. Sobota

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 1.                                               9.  1.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Vjeronauka ovog tjedna nema (12.01., srijeda, nema)

Krizmanici 19.01., srijeda u 16.00

Prvopričesnici 19.01., srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti i čitaći 12.01. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 12.01., srijeda u 16.30, u crkvi

RODITELJSKI SASTANAK:

16.01. nakon mise u 11 sati je roditeljski za krizmanike i prvopričesnike, u crkvi

SASTANAK NOVOG EKONOMSKOG VIJEĆA:

26.01., srijeda, u 18.00 sati

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Čistoga razuma pristupiti Kristu

Stojeći pred otajstvom današnje svetkovine, a polazeći od opisa koji nam je donio evanđelist sveti Matej, ne možemo ne uočiti čudesnu Božju dobrotu koja je izišla iz okvira i granica jednoga naroda i počela se objavljivati svijetu. Jednako tako valja uočiti i napor mudraca koji na sebi svojstven način otkrivaju Božju blizinu, te joj se veoma raduju, ne žaleći truda da dođu do konačnoga susreta, do susreta s Bogom koji je rušio granice i izlazio iz okvira ljudskih. Isto tako valja uočiti da je za susret bio potreban i iskorak razuma prema Bogu koji se nesebično daruje i ne prestaje objavljivati svoj život i dobročinstva, milost i spasenje svim narodima.Dajući se voditi Božjoj zvijezdi repatici, trojica mudracu su potvrdila pravilo da je vjera svjetlo razuma. Štoviše, nakon što su čuli tumačenje Svetoga pisma o mjestu rođenja novorođenoga kralja, dodatno su bili utvrđeni u svojim traženjima i prosvijetljeni u nastojanjima. To što se dogodilo s njima, trebalo bi uvijek biti s iskrenim tražiteljima kojima Bog ne uskraćuje svoje pomoći ako ga zdušno traže. No problem nastaje ako nema razuma, to jest spremnosti dosljednog razumskog promišljanja, onda vjera ne može ništa prosvijetliti. Razum i njegovo funkcioniranje je neophodna ‘materija’, to jest pretpostavka koju vjera može oblikovati, može voditi do konačnog čvrstog, sigurnog i ispravnog zaključka. No promatrajući svijet oko sebe stječe se dojam da živimo u vrijeme koje se može nazvati vremenom ugroženoga razuma. Razum je danas postao nesiguran i nejasan. A ako nema razuma, onda preostaje samo fideistička ili fanatična vjera, a one nisu ispravan način vjerovanja.U naše doba, nažalost, ljudski razum funkcionira bez temeljitog razmišljanja, sukladno onoj izreci da nam je brži jezik od pameti. A takav je isto i zaključak, brži od pameti, to jest blijed i neutemeljen. Ovo je vrijeme razuma zapaljiva na izvanjske podražaje, ali bez dubinskog razumijevanja stvarnosti. A takav razum je povodljiv, nepromišljen i najčešće nestabilan i pilotiran. I to baš onda kada misli da je samosvjestan i slobodan, tada je njime najlakše upravljati. Obilježen je površnošću u raspravama i postaje vrlo agresivan. Takvom razumu je najvažnije izreći onu rečenicu: ‘Ja mislim’, kao da bi to bio ključni dokaz njegove autentičnosti. Ostaje nebitno je li došao do istine, već se naglasak premiješta na mišljenje, kao da bi razum bio dan samo za izricanje vlastitog mišljenja, a ne za otkrivanje činjenica života i Božjih otajstava.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

09.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

KRŠTENJE GOSPODINOVO

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa +

10.01.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

17.00 misa

+

11.01.2022.

Utorak

Svagdan

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+ obb. Pavlović i Friščić

12.01.2022.

Srijeda

Svagdan

17.00 misa

+Tomislav Periša

13.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

17.00 misa  KUMULATIVNA (skupna)

+Šokec Andrija god.

+Marija Kucelj god.

+Ivan i Marija Franjić, Luka Kaić

+Stanko Pervan, ob. Miklić Stjepana

14.01.2022.

 Petak

Svagdan

17.00 misa

+Ranko Mandić

15.01.2022.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+Slavko Peršić

16.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

2. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Matica Ivan, Paviša Mirjana

-nevezana nakana: +Ivan, Mijo, Marija, Stjepan Markov, Ivan Sabolić i rod.

-nakon mise roditeljski za krizmanike i prvopričesnike

 

17.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Antun Pustinjak

 

--------------------------

18.01.2022.

Utorak

Svagdan

BATINSKE

17.00 misa

+Đođ Slavko god., Mato, Vinko, Kata Zalar

19.01.2022.

Srijeda

Svagdan

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+Ferenčić Martin, Ana i Nadica Janči

20.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

17.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+

21.01.2022.

Petak

Sv. Agneza

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa +

-euh. klanjanje

22.01.2022.

Subota

Sv. Vinko

07.30 misa

+Marija Huđek god.

23.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa

 +ob. Belobrk, Kopričanec, Panjić Ivan, Katica Pintarić

-nevezana nakana: +Božica Marić god.

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                Broj 42.                                          19.  PROSINAC 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
 
ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I NOVU GODINU ŽELI VAM ŽUPNIK SA SVIM ŽUPNIM SURADNICIMA I ŽUPNIM VIJEĆNICIMA!
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK I SKUPINE: nema od 4.advenstske nedjelje pa sve do kraja Božićnog vremena

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2021.

26.12.2021., nedjelja, od 14.00 sati: Brezovica, potom Molvice

27.12.2021., ponedjeljak, od 09.00 sati: Dravska (od Općine do mosta), Batinska, Mate Kaića, Grgura Karlovčana

28.12.2021., utorak, od 09.00 sati: Kolodvorska od farofa, neparni brojevi, povratak do Ciglane

29.12.2021., srijeda, od 09.00 sati: Peski, Ciglana, Kolodvorska do S. Janušić

30.12.2021., četvrtak, od 09.00 sati: Dravska neparni od br.1, Kut, Dravska, Dravska povratak do mosta

31.12.2021., petak, od 09.00 sati: Batinske, Rastova Greda, Hladna Voda

Poštujući propisane epidemiološke mjere! Tko bi bio u samoizolaciji ili izolaciji, molimo javite pa ćemo naknadno, po dogovoru. Tko zbog pandemije ne bi želio da ulazimo u kuću,možemo moliti i vani. Ministranti, koji bi išli kao pratnja, mogu uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

 
Badnjak: zornica: župnik
Polnoćka: monsinjor Dario
Božić: 08.00 župnik
11.00 mons. Dario
Štefanje: 08.00 župnik
11.00 mons. Dario
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 

19.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

04. ADVENTSKA NEDJELJA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Zlata i Petar Oskoruš, Kata i Martin Drvenkar, Stjepan Zvonar, Rozalija Šoš i ob., Anđelka i Đurđa Lugarov i ob.  

20.12.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

06.00 misa zornica

+Mijo i Ana Golubić i ob.

-prije misa zornica svaki dan možemo moliti krunicu Božanskom milosrđu (05.45)

21.12.2021.

Utorak

Svagdan

06.00 misa zornica

+Tomislav Peić i ob.

+Ferenčić Martin, od ž.vijeća

22.12.2021.

Srijeda

Svagdan

06.00 misa zornica

+Igrić Vladimir i rod.

23.12.2021.

Četvrtak

Svagdan

06.00 misa zornica

KUMULATIVNA (skupna)

+Stjepan i Kata Dautanec, ob. Dautanec i Barić

24.12.2021.

 Petak

Badnjak

06.00 misa zornica

+Marica Jušta god., Luka Belobrk, Lončar Dario, Marija i Antun Ivković

ZAPOČINJE BOŽIĆ (misom polnoćkom):

24.00 misa polnoćka

+pro populo

25.12.2021.

 Subota

Božić

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODNJEGA

08.00 misa +Ivan Lončar, List Ivan god.

11.00 misa +Tomislav Franjić

-blagoslov djece, odmah nakon mise

26.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Sv. Stjepan

BLAGDAN SVETE OBITELJI

08.00 misa +pro populo

11.00 +Stjepan Mikacinić, Jasminka Berta, ob. Ivanov, Maletić, Benšić Ivan i Miroslav

misu u 11.00 pjeva i svira KU Tomislav Franjić.

 

 

27.12.2021.

Ponedjeljak

Sv. Ivan apostol i evanđelist

07.30 misa

+

28.12.2021.

Utorak

Nevina dječica

07.30 misa

+

29.12.2021.

Srijeda

Sv. Toma Becket

07.30 misa

+Ljubica i Vinko Periša

30.12.2021.

Četvrtak

Svagdan

07.30 misa KUMULATIVNA (skupna)

+Viktorija i Mato Kaić, Blaž Špoljar i ob.

31.12.2021.

Petak

Sv. Silvestar, papa

STARA GODINA

17.00 misa zahvalnica za proteklu građansku godinu

+Ivan Miklić, Katica Bukovčan, Marija i Luka Stankir

01.01.2022.

Subota

Nova Godina

MARIJA BOGORODICA, svjetski dan mira  

11.00 misa

+Tomislav Franjić

02.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU 

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa  +

 

03.01.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

07.30 misa

+

04.01.2022.

Utorak

Svagdan

07.30 misa

+

05.01.2022.

Srijeda

Svagdan

07.30 misa

+

06.01.2022.

Četvrtak

Tri Kralja

 

BOGOJAVLJENJE

11.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+Ivan i Slavica Lučić, Matej i Barbara Kucel

-blagoslov vode

-koncert župnog zbora, nakon mise

07.01.2022.

Petak

Svagdan

07.30 misa

+

08.01.2022.

Subota

Svagdan

07.0 misa

+

09.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

KRŠTENJE GOSPODINOVO

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa  +

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 41.                                               5.  PROSINAC 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.   

ISPOVIJED: prije svake mise.

VJERONAUK I SKUPINE:

krizmanici u 16.00 u četvrtak 09.12. i u srijedu 15.12.

prvopričesnici u 17.00 u četvrtak 09.12. i u srijedu 15.12.

Kada je nastava on-line tada nema vjeronauka!

ADVENTSKA DUHOVNA OBNOVA: za sve župljane, u utorak 14.12. u crkvi u 17.00.

ADVENTSKA ŽUPNA ISPOVIJED  I MISA: u 17.15 sati, u petak 17.prosinca, za sve župljane

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

U NOVA ŽUPNA VIJEĆA ŽUPE KALINOVAC IZABRALI STE:

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV):

Ljubica Erdec

Vesna Puhač

Ljubica Račan

 

Župno pastoralno vijeće (ŽPV):

Jelica Štefanić

Nenad Erdelec

Jasna Kovačev

Renata Puhač

Smiljka Gorički

Mirjana Paviša

Jasna Marić

Izborni odbor su bili: Mirjana Rabađija, Marija Kraljević, Kata Goll

Čestitamo novoizabranim župnim vijećnicima, a dosadašnjima zahvaljujemo na svemu dobrome što su učinili kroz svoj rad!

Slijedi potvrda izabranih od Biskupije i prisega novih vijećnika o čemu ćete biti obaviješteni.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Ž

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

05.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

02. NEDJELJA DOŠAŠĆA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Černik Dragutin, Pantelić Franjo i Dorica

-proslava Nikolinja i predstavljanje prvopričesnika i krizmanika

06.12.2021.

Ponedjeljak

Sv. Nikola

06.00 misa zornica

+duše u čistilištu, Anđelka Dautanec, Marija i Luka Kovčev

-prije misa zornica svaki dan možemo moliti krunicu Božanskom milosrđu (05.45)

07.12.2021.

Utorak

Sv. Ambrozije

06.00 misa zornica

+Branko Patačko, Flanjek Barica, Živko Tomo god., ob. Karlovčan: Tomo i Marija

08.12.2021.

Srijeda

Bezgrešno začeće

06.00 misa zornica

+Ivan Dautanec god., Marija i Mijo Janči

09.12.2021.

Četvrtak

Svagdan

06.00 misa zornica

KUMULATIVNA (skupna)

+Ljubica Zvardon god., Vesna Gajdašević

+za molitvene članove Marijine Legije

+Ivan Ferenčić god. i ob.

+Međurečan Ana i Ivan

+u zahvalu Majci Božjoj za zdravlje

10.12.2021.

 Petak

Svagdan

06.00 misa zornica

+Ana Aurer god, ob. Aurer

MOLVICE: 15.00 misa +Martin Mihaldinec i Roza, Brankica Fel

11.12.2021.

 Subota

Kvatre

06.00 misa zornica

+Cila Dautanec god.

 

12.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

03. NEDJELJA DOŠAŠĆA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Filip Gelo

 

13.12.2021.

Ponedjeljak

Sv. Lucija

06.00 misa zornica

+Ivan, Marija, Stjepan Miklić

14.12.2021.

Utorak

Sv. Ivan od Križa

06.00 misa zornica

+ob. Janči i Matica

ADVENTSKA DUHOVNA OBNOVA:17.00 za sve župljane, u crkvi

15.12.2021.

Srijeda

Svagdan

06.00 misa zornica

+

BATINSKE: 15.00 misa +Ivšak Stjepan i Franjo, Nađ Marija, Uskoković Zdenko, Anđelka Lugarov, Ljubica Barić

16.12.2021.

Četvrtak

Svagdan

06.00  misa zornica KUMULATIVNA (skupna)

+

17.12.2021.

Petak

Svagdan

ADVENTSKA ŽUPNA ISPOVIJED  I MISA 17.15

+Ana Aurer i Marija Rogoz,Turković Gabrijela, ob. Zvonar

18.12.2021.

Subota

Svagdan

06.00 misa zornica

+ob. Pšihistal, Šijanec, Filjar, Lugarov

19.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

04. ADVENTSKA NEDJELJA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Zlata i Petar Oskoruš, Kata i Martin Drvenkar, Stjepan Zvonar, Rozalija Šoš i ob., Anđelka i Đurđa Lugarov i ob.

 

 
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

 
 
 
-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 40.                                               21.  STUDENI 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.      

ISPOVIJED: prije svake mise.

VJERONAUK I SKUPINE:

krizmanici u srijedu u 16.00 (24.studenoga i 01.prosinca)

prvopričesnici u srijedu u 17.00 (24.studenog i 01.prosinca)

Kada je nastava on-line tada nema vjeronauka!

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

Župni izbori 2021.:28.11.2021.

 IZBORNI ODBOR: Mirjana Rabađija, Marija Kraljević, Kata Goll

Kandidati za Župno ekonomsko vijeće, ŽEV: Biramo 3 vijećnika. Zaokružujete redni broj ispred 3 vaših kandidata kojima dajete glas. U novo ekonomsko vijeće ulazi 3 kandidata s najviše glasova.

1. LJUBICA ERDEC 08.07.1964. Kut 12, Kalinovac ekonomist

2. DAMIR IVANOV 21.10.1976. Kolodvorska 80, Kalinovac ing. prometa

3. MARTINA MARIJAN 26.06.1978. Kolodvorska 7, Kalinovac prodavač

4. MIROSLAV POKRIVKO 25.05.1960. M.Kaića 1a, Kalinovac zastupnik u osiguranju

5. VESNA PUHAČ 07.01.1970. Kanalska 13, Batinske blagajnik

6. LJUBICA RAČAN 04.10.1971. M.Kaića 3, Kalinovac ekonomis

 

Kandidati za Župno pastoralno vijeće, ŽPV: Biramo 7 vijećnika. Zaokružujete redni broj ispred 7 vaših kandidata kojima dajete glas. U novo pastoralno vijeće ulazi 7 kandidata s najviše glasova.

1. JELICA ŠTEFANIĆ 17.08.1958. G. Karlovčana 50a, Kalinovac umirovljenik

2. NENAD ERDELEC 08.06.1965. G. Karlovčana 25, Kalinovac strojobravar

3. JASNA KOVAČEV 24.07.1961. S. Radića 40, Kalinovac umirovljenik

4. RENATA PUHAČ 24.11.1995. Kanalska 19, Batinske student

5. MARTINA LOVRAK IVANOV 23.01.1982. Kolodvorska 80, Kalinovac dipl. učitelj

6. RADMILA BARIĆ 28.03.1952. Kolodvorska 72, Kalinovac umirovljenik

7. MARTIN JUŠTA 11.11.1955. Kolodvorska 93, Kalinovac opg

8. SMILJKA GORIČKI 01.04.1977. M.Kaića 50, Kalinovac domaćica

9. SUNČICA OREŠIĆ 15.12.1969. Dravska 18, Kalinovac književnica

10. MIRJANA PAVIŠA 11.02.1971. Kolodvorska 73, Kalinovac lab. Tehničar

11. JASNA MARIĆ 11.01.1980. Kolodvorska 110, Kalinovac trgovac

12. KATICA GOLUBIĆ 02.11.1966. Dravska 128, Kalinovac domaćica

13. SLAVICA DAUTANEC 30.12.1955. M.Kaića 22, Kalinovac umirovljenik

14. DRAŽEN KAJBA 15.12.1966. Kolodvorska 106, Kalinovac umirovljenik

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 

21.11.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

SVETKOVINA KRISTA KRALJA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +Dario Lončar god., Marija i Antun Ivković

10.30 Gospina krunica

11.00 misa + Aurer Katarina  

22.11.2021.

Ponedjeljak

Sv. Cecilija

 

-----------------------

23.11.2021.

Utorak

Svagdan

BATINSKE:

 15.00 misa

+Mato, Vinko, Kata, rod. Zalar, Marija i Petar Kucel, Marija Đođ

24.11.2021.

Srijeda

Svagdan

MOLVICE: 15.00 misa

 +Ivan Matica, Marija Rupčić, Marija Sobota, Ljubica Kralj

25.11.2021.

Četvrtak

Sv. Katarina

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+Katica Domboš, Katica Šantek

+Marija Janči god.

+Gabrijela Turković, Stjepan Kudumija, u zahvalu Majci Božjoj

26.11.2021.

 Petak

Svagdan

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa

 +Filip Gelo

-euharistijsko klanjanje

27.11.2021.

 Subota

Svagdan

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +

28.11.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

POČETAK ADVENTA

01. NEDJELJA DOŠAŠĆA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Katarina Gorički

 

29.11.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

06.00 misa zornica

+Elizabeta Fuček

-prije misa zornica svaki dan možemo moliti krunicu Božanskom milosrđu (05.45)

30.11.2021.

Utorak

Sv. Andrija

06.00 misa zornica

+

Ispovijed bolesnika od 08.00. Prijavite zvonaricama svoje bolesnike, tko želi.

01.12.2021.

Srijeda

Svagdan

06.00 misa zornica

+

02.12.2021.

Četvrtak

Svagdan

 

06.00  misa zornica KUMULATIVNA (skupna)

+ob. Erdelec i Kovač

+Ivan i Ljubica Dautanec i ob., Ljubica i Franjo Stanjo, Kata i Mato Bazijanec, Dora Biruš i ob., Jasminka Berta, Mario Stanjo, Nada i Luka Lakuš

03.12.2021.

Petak

Sv. Franjo Ksaverski

06.00 misa zornica

+

BATINSKE: 16.00 misa

+Nikola Đođ, Slavko, Ana, Ivan Đođ, Eva i Ilija Balog

04.12.2021.

Subota

Svagdan

06.00 misa zornica

+Stjepan Zvonar god.

05.12.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

02. NEDJELJA DOŠAŠĆA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Černik Dragutin, Pantelić Franjo i Dorica

-proslava Nikolinja i predstavljanje prvopričesnika i krizmanika

(ako to mjere dopuste)

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XII.                                                  Broj 39.                                               7.  STUDENI 2021.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.     

 ISPOVIJED: prije svake mise.

VJERONAUK I SKUPINE:

krizmanici u srijedu u 16.00 (10.studenoga i 17.studenoga)

prvopričesnici u srijedu u 17.00 (10.studenog i 17.studenoga)

Ministranti i čitači 10.studenoga u 16.40.

Zbor dječji i mladih 10.studenoga u 17.30.

OBAVIJEST O BLAGOSLOVU GROBLJA:

Služba riječi za pokojne, molitva odrješenja za pokojne i zajednički blagoslov groblja (nalazimo se kod središnjeg križa na groblju):

13.studenoga 2021., subota: 11.30 Kalinovac

VAŽNO: groblje se blagoslivlje jednim zajedničkim blagoslovom groblja, kod centralnog križa i ne blagoslivlju se poslije posebno i zasebno grobovi (nema potrebe jer zajednički blagoslov vrijedi za sve).

VJERONAUK ZA ODRASLE + ŽUPNI VIJEĆNICI: 09.11.2021., utorak, u 17.30, župna crkva, nakon mise

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Sveta Elizabeta Ugarska

Zaštitnica je kršćanskoga Caritasa i sa pravom je tako jer je njezin život za sve kršćane pravi izazov - izazov na djela kršćanske ljubavi i milosrđa. Na njezinu se grobu nastavljanju čudesa i ozdravljaju mnogi bolesnici. Tako postaje zagovrnicom bolesnika, a dodatno je zazivaju i rodilje tijekom poroda. Kanonizirana je 1938. godine. Sveta Elizabeta je bila kćerka ugarsko-hrvatskoga kralja Andrije II. Rodila se god. 1207. u Ugarskoj. Kad su joj bile tek 4 godine, već su je zaručili za turingijskog grofa Ludovika. Vjenčanje s njim obavljeno je kad joj je bilo 14 godina, a njemu 20. Unatoč tome što su bili tako mladi, pa bi čovjek mogao reći i nespremni za brak, njihov je brak bio ipak sretan. Sama je Elizabeta priznala svojoj vjernoj sluškinji Isentrudi: „Ako ja toliko ljubim jedno smrtno stvorenje, koliko više moram ljubiti Gospodina, koji je besmrtan i gospodar sviju!“I vjerna Isentruda pripovijeda o međusobnoj bračnoj ljubavi Ludovika i Elizabete ovako: „Ljubili su se divnom ljubavlju te su jedno drugo blago poticali na hvalu i službu Bogu.“ Elizabeta je nježno ljubila svoga muža, a i on nju zbog njezine ljepote, plemenitosti i dražesnosti. Iako je i izvana bila veoma lijepa, nipošto nije bila zavodljiva. Među plemićkim napirlitanim damama Turingije grofica Elizabeta bijaše zbog svoje jednostavnosti u odijevanju te čednosti i skromnosti u životu gotovo prezirana. Ona se na dvorcu Wartburgu nije razlikovala mnogo od sluškinja jer je i sama neprestano radila, a malo ili ništa se zabavljala. Uostalom, ona je za zabave imala malo vremena jer je već s 15 godina postala majka, rodivši prvoga sina, u 17. godini rodila je kćerku, a u 20. godini još jednu kćerku.Slatki i pun ljubavi Elizabetin bračni život trajao je kratko. U ljetu god. 1227. Ludovik je pošao na križarsku vojnu. Elizabeta je tada pod srcem nosila i očekivala porod svoga trećeg djeteta. Tri mjeseca kasnije jedan joj je glasnik donio vijest da je grof Ludovik u Italiji umro. Elizabeta je tada zabugarila: „Umro! A s njim je umrlo i sve moje dobro na ovome svijetu.“ Postavši udovica i nezaštićena, oboriše se na nju pohlepa i zavist svojte koja je nikad nije pravo podnosila. Bila je potjerana s dvorca Wartburga; oduzeli su joj i djecu, a ona se njima u prilog odrekla baštine. Kao franjevačka trećoredica prihvatila je u potpunosti evanđeosko siromaštvo. A onda je započela sasvim ishranjivati gladne jer je zapovjedila da se sagradi svratište u koje je prihvatila veći broj bolesnika i nemoćnih. Svima koji bi ondje potražili milostinju, darežljivo je dijelila. Umrla je 17. studenoga 1231. Samo 4 godine kasnije papa Grgur IX. proglasio ju je svetom.
 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

07.11.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

32.NEDJELJA KROZ GODINU

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +Mijo Gorički

08.11.2021.

Ponedjeljak

Svagdan

 

-----------------------

09.11.2021.

Utorak

Godišnjica posvete Lateranske bazilike

BATINSKE: 16.00 misa +ob. Puhač Martin i Margareta, ob. Lončarić Stjepan i Barica, Mato i Ana Bažulić

KALINOVAC: 16.30  pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa +duše pok. Legionara i duhovnika

10.11.2021.

Srijeda

Sv. Leon Veliki

17.00 misa

+Matica Antun god.

11.11.2021.

Četvrtak

Sv. Martin, biskup

16.30 krunica

17.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+

12.11.2021.

 Petak

Sv. Jozafat Kuncević, biskup i mučnik

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa

 +Zlatko Cvilinder god., Nadica i rod.

-euharistijsko klanjanje

13.11.2021.

 Subota

Svagdan

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa

+na nakanu

14.11.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4. svjetski dan siromaha

33. NEDJELJA KROZ GODINU

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +pro populo

10.30 Gospina krunica

11.00 misa +

 

15.11.2021.

Ponedjeljak

Posveta župne crkve

16.30 krunica

17.00 misa, pjevana, svečana

+

16.11.2021.

Utorak

Svagdan  

16.30  pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+Antun i Elizabeta Fuček

17.11.2021.

Srijeda

Sv. Elizabeta

17.00 misa

+Slavko Peić ml.

Na misu ponesimo lampaše koje ćemo nakon mise i molitve za žrtve Domovinskog rata njima u čast i sjećanje zapaliti kod križa ispred crkve.

18.11.2021.

Četvrtak

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i na žrtve Domovinskog rata, neradni dan

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00  misa KUMULATIVNA (skupna)

+Karlovčan Florijan god.

+Mara i Mato Sobota, Mijo i Mara Sobota

+Blaž Špoljar god.

+Gabrijela Turković

19.11.2021.

Petak

Svagdan

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa

 +Ana Rabađija, Cila Zvonar

-euh. klanjanje

20.11.2021.

Subota

Svagdan

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa

 +

21.11.2021.

Nedjelja

Dan Gospodnji

SVETKOVINA KRISTA KRALJA

07.45 krunica Božanskog milosrđa

08.00 misa +Dario Lončar god., Marija i Antun Ivković

10.30 Gospina krunica

11.00 misa + Aurer Katarina

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 4.                                               6.  1.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:
Ž
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Ž

 

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Ž

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak