Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------

                         25. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 514.                        20. rujan 2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Plaća za sve ista
SVETI MATEJ ,ap.
Ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."
 
NEDJELJNA PORUKA

Gospodine, koji uvijek iznenađuješ - iznenađuješ i ovom prispodobom. Iznenadio si i tada. Oni koji su cijeli dan radili, dobili su istu plaću kao i oni koji su zatečeni na trgu u opisanoj – posljednjoj - jedanaestoj uri. Sve si izjednačio u nagrađivanju... Zar oni prvi nisu privrijedili više od onih posljednjih?

Više? Pitam se što znači taj Tvoj denar, moj Gospodine? Je li to nagrada Tvoje božanske ljubavi, dakle - stoga - nagrada koja nadilazi svaku ljudsku zaslugu? Tko onda smije posmisliti da je više zaslužio?

Dao si prvima denar, čistu nagradu svoga srca! Dao si posljednjima denar, čistu nagradu svoga srca! ...Dar je Tvoj poziv za rad u vinogradu. Dar je radno mjesto kod Tebe! Muka je čekati na suncu da te tko opazi, primijeti, da iskaže povjerenje. To je muka; a dar je biti dionikom milosti Tvoga poziva.

I oni koje si u zadnji čas pozvao... svi su dobili svoju mogućnost. One prve izvukao si u njihovoj neizvjesnosti već na početku njihova dana. Darovao si im milost redovitoga vjerničkoga života. To nije razlog za zaslugu... - nego za zahvaljivanje!

Smijem li tražiti više, smijem li misliti da sam zaslužio više? Hvala Ti, moj Gospodine, jer si dobar, jer si Ti moja jedina prilika u ovoj - jedanaestoj uri mojega života!

 
Molitva sv. Kuzmi i Damjanu

Bože, ti si svetog Kuzmu i Damjana odredio da budu liječnici ljudskih duša i tijela bez ikakve nadoknade. Obdario si ih darom čudotvornog liječenja i po njima proslavio svoje svemoćno ime. Molimo te, svemogući Bože, pogledaj i na današnje bolesnike u duši i tijelu, po zagovoru svojih svetih liječnika Kuzme i Damjana, izliječi njihove boli, obdari ih zdravljem da ti trajno zahvaljuju. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 13.9.2020. DO 20.9. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 145 obitelji, dar za crkvu 140 obitelji!

U ovom tjednu nije bilo darovatelja!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Za kapelu Ivana Nepomuka  do  sada smo sakupili 6.800,00kn, a treba 9.000,00kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 95 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  110kn, Budrovac  80kn;

OBAVIJEST:

Danas na crkvenim vratima se sakuplja za Božji grob u Jeruzalemu ( to je dar koji se je trebao sakupljati na Veliki petak, za ljubljenje križa );

U ZAHVALU ORGULJAŠICI MARINI -  SAKUPILI SMO:

Kalinovac 1.100kn; Dario 200kn; Župnik 1.500kn; Župa Budrovac 2.090kn ( Mjesto Budrovac 340kn, Mjesto Katalena 600kn, Mjesto Čepelovac 1.150kn );

Hvala darovateljima!

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za potrebe župe;

         11.00h: Zaziv Duha Svetoga za početak školske i vjeronaučne

                        godine: Na Misu su dužna doći sva školska djeca i njihovi roditelji;

Ponedjeljak 17.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak  18.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

 Petak 16.00h: Vjeronauk za prvopričesnike; ( djeca imati maske );

             17.00h: Vjeronauk za sve od 1-8 r; ( djeca imati maske );

             17.45h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;

Nedjelja 11.00h: Krunica za potrebe župe;

                 11.30h: roditeljski sastanak za svu školsku djecu od 1-8r:

                                roditeljski sastanak je obavezan;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

20.rujna

2020.

25.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Vinko i Ljubica Perčulija, Petar i Kata Ferenčić, ob. Kucel i Perčulija; +Matej Kucel; +Ivan Grumerec i rod.; +Marija i Antun Zalar; +Na jednu nakanu za obraćenje; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Ob. Sobota, Đođ i Mirko Kovačević god.; +Marica Šoš i Franjo Golubić; +Franjo Gorupić god.;

Ponedjeljak

21.rujna

Matej

18.00

+Antun Đođ i rod. Đođ i Kucel; +Jela Lončar i Marica Đeri;

Utorak

22.rujna

Mauricije

18.00

+Marija i Vinko Golubić i Jela Karlovčan;

Srijeda

23.rujna

Pio

07.00

+Za zagovor i za zaposlenje;

Četvrtak

24.rujna

Anatalij

07.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Petak

25.rujna

Zlata

18.00

+Jela Lončar;

+Jakov i Štefanija Šemanjski;

Subota

26.rujna

Kuzma i Damjan

07.30

+Jela Lončar; +Jakov i Štefanija Šemanjski;

Nedjelja

27.rujna

2020.

 

26.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.30

+Ivan Pantelić god. i Franjo Bazijanec; +Mijo Puhač; +Dario Lončar, Marija Ivković, Luka Kaić i Branko Patačko; +Marija i Antun Fosin; +Mijo, Marija i Stjepan Markov, Ivan Sabolić i ob.; +Jela Lončar i Marica Đeri, Marica Šoš i Franjo Pantelić;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         24. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 513.                        13. rujan 2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Za krščanina je zakon praštanje
BDM ŽALOSNA
Starac Šimun: »A tebi će samoj mač probosti dušu« (Lk 2,35).
„Kako ljubaznu Majku imamo! Oblikujmo se prema svojoj Majci i nasljedujmo je u njezinoj ljubavi! Ona je imala toliku sućut prema dušama da nije ništa držala do bilo kakva vremenitog gubitka ni do kakve tjelesne patnje; sve joj je to bilo kao ništa. Otkupljeni smo, dakle, uz veliku cijenu!«
 
NEDJELJNA PORUKA

Tamo gdje ljudi skupa žive ima napetosti, sukoba, povreda, pa je onda potrebno i praštanje. No, čovjeku izgleda da je nemoguće uvijek iznova praštati. Naravni osjećaj za pravdu ne dopušta da se čovjek pomiri s mnogim nepravdama, s mnogim ranjavanjima u svakodnevnom životu. Ipak, Isus od kršćana, svojih učenika, zahtjeva potpuno praštanje. 

Otkriva nam se novost Božjega svijeta. To nije novost koja bi zanemarila pravednost, nego novost koja ističe ljubav. Ovdje je na djelu velikodušnost i povjerenje u brata. Umjesto da se teretom prošlosti pogubi grješnik, njemu se opraštanjem daje nada novoga života. Bog nas ovdje želi ohrabriti da se usudimo, nasuprot razočaranju, okrenuti stranicu i započeti u novosti života. Tako nasljedujemo Boga.

Budući da smo iskusnici obilja Božjeg praštanja, i na nama je praštati i tako svakom čovjeku kraj nas dati nadu novog radosnog življenja. Praštanjem nasljedujemo Onoga koji je uništio snagu grijeha i čovjeku dao nadu Kraljevstva nebeskoga.

Nadahni, Gospodine, kršćane, da budu svjedoci Tvoje
 

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

 Blagdan Uzvišenja svetog Križa je nastao u Jeruzalemu, gdje se slavio izuzetno svečano. U 5. st. se 14. rujna slavila obljetnica posvete Konstantinove bazilike na Golgoti. Prema Egeriji taj je dan bio izabran zato što se upravo toga dana 335., zaslugom Helene, majke cara Konstantina, pronašao sveti Križ. U Rimu se, pod galskim utjecajem, početkom 6. st. slavio blagdan Našašća sv. Križa koji je padao 3. svibnja. Od 7. st., nakon što su relikvije svetoga Križa 635. preotete od Perzijanaca, sveti Križ se izlagao vjernicima na štovanje 14. rujna u vatikanskoj bazilici.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 6.9.2020. DO 13.9. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 145 obitelji, dar za crkvu 140 obitelji!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Za kapelu Ivana Nepomuka  do  sada smo sakupili 6.800,00kn, a treba 9.000,00kn; Ivanka Belobrk 100kn; Ob. Janković Kolodvorska 18, 400kn; Jedan obitelj 200kn; Marica Vucikuja 100kn; Nada Markov 200kn; Mirjana Miklić 300kn; Slavko Radman 200kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovala 95 obitelj!

Nedjeljni listić: Kalinovac  100kn, Budrovac  125kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  09.00h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 17.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak  18.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

Srijeda 17.45h: Ispovijed, Misa i Klanjanje;

 Petak 16.00h: Vjeronauk za prvopričesnike; ( djeca imati maske );

Nedjelja 10.30h: Krunica za potrebe župe;

         11.00h: Zaziv Duha Svetoga za početak školske i vjeronaučne

                        godine: Na Misu su dužna doći sva školska djeca i

                        njihovi roditelji;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

13.rujna

2020.

24.

NEDJELJA KROZ GODINU

09.30

+Darko, Franjo i Marija Biruš; +Cila Dautanec; +Cila i Franjo Vucikuja god. i ob.; +Đuro i Marija Bazijanec;

18.00

+Jela Lončar i Marica Đeri;

Ponedjeljak

14.rujna

Uzvišenje Sv. Križa

07.30

+Marica Barišić, Mara Čović i Mara Jukić;

Utorak

15.rujna

Proštenje:

BDM Žalosna

17.00

+Na nakanu ob. Mandić; +Slavko i Ivan Gračan i Đuro Ban; +Za sve +iz ob. Rajić, Vukojević i Dalšašo; +Ob. Štefanić, Šoš i Stankeric; +Ob. Šantek i Bedeković i Katica Domboš; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Marica Jušta i rod. Jušta i Šiptar; +Ruža i Stjepan Sobota, Petar Golubić  i Dinko Mlinarić; +Florjan Karlovčan; +Ob. Josipa Marić i ob. Karlovčan; +Mijo, Ljubica i Ivan Barić; +Luka i Bernarda Lakuš i Kata Miklić;

Srijeda

16.rujna

Kornelije

18.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Četvrtak

17.rujna

Robert

07.00

+Jela Lončar i za duše u čistilištu;

Petak

18.rujna

Josip

07.30

+Jela Lončar;

Subota

19.rujna

Januarije

07.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski;

17.00

Misa i vjenčanje: Balala - Franjo;

Nedjelja

20.rujna

2020.

 

25.

 NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Vinko i Ljubica Perčulija, Petar i Kata Ferenčić, ob. Kucel i Perčulija; +Matej Kucel; +Ivan Grumerec i rod.; +Marija i Antun Zalar; +Na jednu nakanu za obraćenje; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Ob. Sobota, Đođ i Mirko Kovačević god.;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         23. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 512.                        6. rujan 2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
CRKVA, MJESTO POMIRENJA
MALA GOSPA
8. rujna Crkva slavi blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, Malu Gospu, koju je Bog odabrao od svih ljudi na zemlji i povjerio joj čast i zadaću rođenja samoga Boga. Začeta bez istočnoga grijeha, Marija je u potpunoj poniznosti vršila Božju volju, svjesna veličine dara kojim je obdarena, kao i odgovornosti koja joj je povjerena.
 
NEDJELJNA PORUKA

“Ako ti brat sagriješi, pođi te ga ukori nasamo.” (Mt 18,15) Gospodine!

Ohrabruje me Tvoje obećanje da ćeš uvijek biti s nama, da ćeš biti prisutan tamo gdje su dvojica sabrana u Tvoje ime. Gdje se tako nađu dva brata u Tvoje ime, tu si i Ti prisutan.

No, ja sam brat koji često pogriješi. A Ti me koriš i upozoravaš nasamo, u četiri oka. U sebi nosim duboko iskustvo Tvoje strpljivosti, milosrđa i dobrote. Daj mi milost da na sličan način i ja mogu biti brat svakome oko sebe.

Ne dopusti da netko kraj mene, zbog njegove očitovane slabosti, prestane meni biti brat. Ne dopusti da ja ikoga isključim iz svoga srca zbog njegova pada. Daj mi ustrajnu i strpljivu ljubav, poput Tvoje, kojom ću znati svakom čovjeku oko sebe pokazati da mi je brat.

 

ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE!

Učitelji iz naše osnovne škole jednoglasno su tražili da ove godine nema mise zaziva Duha Svetoga. Unatoč protivljenju učitelja, zaziv Duha Svetoga biti će 19. 09. u 11.00h! Nitko osim Varaždinskog biskupa ne može zabraniti Misu zaziva Duha Svetoga, a najmanje naši učitelji. Na Misu su obavezna sva školska djeca i njihovi roditelji, a učitelji i tako nisu svi dolazili na zaziv Duha Svetoga! Nekad se nije smjelo zbog komunizma, a danas zbog coronizma! Zar to nije PRESTRAŠNO!!!

POMOGLI ZA KLEČANJE:

 Marija Đakovec kolači, Smiljka Gorički kolači, Marica Kraljević kolači, Ljubica Golubić rezanci, Marija Šantek 100kn; Jedna osoba kupila cvijeće za klečanje; Mirjana Miklić 100kn;

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 30.8.2020. DO 6.9. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 139 obitelji, dar za crkvu 134 obitelji!

RADOVI NA ZVONIKU župne crkve krenuti će za desetak dana; Cijena radova iznosi 183.275,00kn; Osigurana sredstva od općine 50.000,00kn i županije 25.000,00kn, nedostaje 108,275,00kn!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Za kapelu Ivana Nepomuka  do  sada smo sakupili 6.100kn, a treba 9.000,00kn; Župnik za kapelu darovao 1.500kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 88 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  130kn, Budrovac  120kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Upisi traju do sljedeće nedjelje!

Naša se orguljašica udaje, pa bi bilo lijepo da joj kao župa nešto poklonimo. Svi koji ćete htjeti dati svoj novčani prilog, moći ćete to  učiniti danas na crkvenim vratima;

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 17.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak  17.30h: Krunica za potrebe župe;

               18.40h: Marijina legija: oba Prezidija;

 Petak 16.00h: Vjeronauk za prvopričesnike; ( djeca imati maske );

             17.00h: Vjeronauk za sve od 1-8 r; ( djeca imati maske ); 

Nedjelja 05.30h: Polazak na Mariju Bistricu; Povratak do 18.00h;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

6.rujna

2020.

23.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

 +Josip i Matilda Janota;

11.00

+Miroslav, Anastazija i Luka Benšić; +Franjo Paviša, ob. Petra i Đure Paviša; +Slavica Lučić god. i Ivan i Matej Kucel; +Matej Ferenčić; +Jela Lončar, Marica Đeri, Franjo Golubić i Mara Šoš;

Ponedjeljak

7.rujna

2020.

Sv. Marko Križevčanin

18.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Utorak

8.rujna

2020.

MALA GOSPA

08.00

+Ivan, Luka, Željko i Katica Đakovec; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Ivan Miklić; +Na čast Sv. Antunu i zahvala za ozdravljenje jedne osobe; +Marija Janči;

18.00

+Na čast Majci Božjoj, ob. Kraljević i Gorupić; +O. Pleško: Elizabeta, Ana, Stjepan, Ivan i Cecilija; +Stjepan Belobrk i ob. Belobrk i Lugarov; +Vinko Janković i ob. Janković, Krnjak i Mikacinić; +Mato i Viktorija Kaić i ob.;

Srijeda

9.rujna

Petar

07.30

+Jela Lončar i Marica Đeri;

Četvrtak

10.rujna

Nikola

18.00

+Marija i Ivan Franjić i Luka Kaić;

Petak

11.rujna

Bonaventur

18.00

+Jela Lončar;

Subota

12.rujna

IME MARIJINO

07.30

+Na čast Majci Božjoj;

Nedjelja

13.rujna

 

24.

NEDJELJA KROZ GODINU

09.30

+Darko, Franjo i Marija Biruš; +Cila Dautanec; +Cila i Franjo Vucikuja god. i ob.; +Đuro i Marija Bazijanec;

18.00

+Jela Lončar i Marica Đeri;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         22. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 511.                        30. kolovoz 2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
IDEMO ZA KRISTOM
Župno klanjanje – 3.rujna
Isuse, dolazim danas pred tvoje lice. Sada, u ovom trenutku, više nije važno što sve sutra trebam napraviti, kome se sve trebam javiti. Nisu važna očekivanja drugih pa čak ni moja vlastita. Sada smo važni samo ti i ja. Sada je važan samo ovaj susret. Zato sada želim i u svojim mislima biti prisutan ovdje na ovome mjestu i u ovome trenutku. Ne dopusti, Isuse, da propustim sadašnji trenutak s tobom brinući se o sutrašnjem danu. Ne želim propustiti tvoje milosti koje mi danas želiš udijeliti.
 
NEDJELJNA PORUKA

Gospodine! Kad si govorio o svom hodu u Jeruzalem, rekao si da će Te tamo uhititi, pogrditi, ubiti. Pa što mi možemo očekivati od ovoga svijeta, ako su Tebe, izvor svakog dobra, lišili života raspećem na križu? Što se uopće može očekivati od ljudske pravde, ako su Tebe, Boga, nepravedno osudili i smaknuli? 

Što o tome misliti? Želim biti Tvoj učenik, a bojim se križa, otimam se njegovu doticaju. Mi udaljujemo i odbacujemo svoje križeve. Želimo se lišiti osoba koje su nam teške. Kad u braku ne ide, mislimo da je rješenje u rastavi. Kad nam starije osobe smetaju našem standardu, šaljemo ih u domove. Činimo ono, po čemu ćemo, zapravo, izgubiti svoj život. Ti tražiš svakodnevno ustrajno nošenje križa. Zato nas otkupi od želje da spasenje shvaćamo isključivo u rješenju vlastitih poteškoća.

Došao si nam pomoći nositi križ, kako ne bismo drugom stavljali na leđa svoje muke. Došao si otkupiti svijet u našem srcu, u nama samima, da bi na svijetu bilo više ljubavi. Daj nam shvatiti da je spasenje u Tebi. I da nema pod nebom drugog spasenja niti drugog Spasitelja. I daj da, po čudesnom obraćenju moga srca, ja doprinosim svijetu pravde i ljubavi.

 

SVETA MAJKA TEREZIJA - molitva

Gospodine, Raspeti i Uskrsli, nauči nas tako živjeti da bismo u svojoj svakodnevici već živjeli tvoju puninu. Ti si prihvatio u svojoj poniznosti i strpljivosti sve naše ljudske posrtaje kao dio svoga križa i svoje muke. Stoga nam patnje i borbe koje svakodnevno podnosimo pomažu da živimo u dubljem zajedništvu s tobom i braćom i postaju nam prigoda za rast. Pomozi nam da se strpljivo i hrabro suočavamo s našim vlastitim životom, puni povjerenja u tvoju podršku. Amen.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 23.8.2020. DO 30.8. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 136 obitelji, dar za crkvu 131 obitelj!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida i kapela sv. Valentina su obnovljene! Sada  obnavljamo kapelu sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.000kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu. Za tu kapelu do  sada smo sakupili 4.600kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 87 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  70kn, Budrovac  130kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Upisi traju do sljedeće nedjelje!

Naša se orguljašica udaje, pa bi bilo lijepo da joj kao župa nešto poklonimo. Svi koji ćete htjeti dati svoj novčani prilog, moći ćete to  učiniti sljedeće nedjelje poslije mise na crkvenim vratima;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 17.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak 18.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

              19.15h: Patricijski sastanak;

Četvrtak 09.00h: Izlaganje Presvetog i cjelodnevno klanjanje;

                11.00h: Mogućnost ispovijedi: dolaze svećenici;

                18.00h: Završetak klanjanja;     

Nedjelja: 10.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

30.kolovoza

2020.

22.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane: +Mirjana Paviša;

11.00

+Ljubica Barić god.; +Marija i Ivan Dautanec i rod., Katarina Balatinec i rod.; +Mijo Šoš; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Jelena, Mirko i Ivan Mikacinić; +Josip i Matilda Janota; +Na jednu nakanu za obraćenje;

Ponedjeljak

31.kolovoza

2020.

Josip iz Arimateje

18.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Utorak

1.rujna

Egidije

18.00

+Slavko i Ivan Gračan;

Srijeda

2.rujna

Prosper

07.30

+Jela Lončar i Marica Đeri;

Četvrtak

3.rujna

2020.

ŽUPNO KLANJANJE

11.00

+Andrija, Mato i Marija Bazijanec; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Anđelka Dautanec god.;

18.00

+Za župljane;

Petak

4.rujna

Marin

18.00

+Jela Lončar;

Subota

5.rujna

Majka Terezija

07.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski;

Nedjelja

6.rujna

 

23.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

 +Franjo Paviša, ob. Petra i Đure Paviša; +Slavica Lučić god. i Ivan i Matej Kucel; +Matej Ferenčić; +Josip i Matilda Janota; +Jela Lončar, Marica Đeri, Franjo Golubić i Mara Šoš;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         21. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 510.                        23. kolovoz  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Ti si kamen temeljac
MUČENIŠTVO SVETOG IVANA KRSTITELJA
Ivan nije živio za samoga sebe i nije umro za samoga sebe. Koliko je ljudi, obremenjenih grijehom, njegov tvrdi i strogi život doveo do obraćenja? Koliko je ljudi njegova nezaslužena smrt ohrabrila u podnošenju kušnja? A mi, odakle nama danas dolazi prilika da vjerno zahvalimo Bogu, ako ne od uspomene sv. Ivana, koji je bio ubijen za pravdu, a to znači za Krista?
 
NEDJELJNA PORUKA

I danas nas zatičeš svojim pitanjem: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?”

Što mi vjernici, koji svake nedjelje idemo na misu, držimo o njemu? Što ti, kao kršćanin, držiš o Isusu? Na nama je da u dubinama svoje savjesti odgovorimo na to pitanje, a potom smo pozvani da kao Isusovi svjedoci to isto svjedočimo i svijetu. Isusov program vezan je uz križ, odricanje. Svoje učenike poziva da ga u tome slijede, prepoznaju i prihvate. To će biti najteže za Isusove učenike, nekad i danas. Druge logike Isus ne poznaje: spašavati svoj život znači gubiti; darovati svoj život, kao što je to Isus učinio, to znači otkriti pravi smisao života.

Čudesa evanđelja ponavljaju se iz dana u dan. Međutim, Ti, Isuse, želiš da Te prepoznamo i kao onoga koji mora ići u Jeruzalem. U nama se, kao i u Petru, sve buni na takav ishod Tvog poslanja. Treba umrijeti da bismo postali sjeme za novi, uskrsnuli život. Kako se svi radije okrećemo putu laganog, a opiremo se čitavim bićem svakom trpljenju. A ipak, bez toga se ne može biti Tvoj učenik...

Ti, Isuse, pitaš Petra i apostole i mene i sve nas: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Isuse, Ti si za mene zahtijevni Učitelj! No, Ti me izdižeš iznad svega što pripada starom svijetu. U Tebi nalazi smisao i moja patnja i moja radost.

 

SVETI BARTOL

„Evo istinskog Izraelca u kojem nema prijevare" (Iv. 1,47) - ovo su riječi Isusa kojim započinje prikaz o svetom Bartolomeju ili pučki - svetom Bartolu. Spada među stupove Crkve i jedan je od dvanaestorice Isusovih apostola čiji se spomendan slavi 24. kolovoza.

Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole, i Bartol se dao na naviještanje Evanđelja koje je svjedočio cijelim svojim životom. Čini se da je u tim nastojanjima dopro i do Indije.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 16.8.2020. DO 23.8. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 133 obitelji, dar za crkvu 128 obitelji!

U ovom tjednu nije bilo darovatelja!

Na čast Majci Božjoj darovala jedna osoba 200kn;

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu i obnavlja se! Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.000kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik). Do sada smo sakupili 4.600kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 87 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  90kn, Budrovac  115kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  09.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 18.50h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

19.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

23.kolovoza

21.

NEDJELJA KROZ GODINU

10.00

+Franjo Turković 29 godišnjica smrti, na čast Sv. Anti i zahvala za ozdravljenje jedne mlade osobe; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Obitelj Mande Gorupić, Ivanke Marinić i ob. Šemanjski;

Ponedjeljak

24.kolovoza

2020.

Bartol

 

 

Utorak

25.kolovoza

2020.

Ljudevit

 

 

Srijeda

26.kolovoza

2020.

Branimir

 

 

Četvrtak

27.kolovoza

2020.

Monika

 

 

Petak

28.kolovoza

2020.

Augustin

 

 

Subota

29.kolovoza

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

19.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Nedjelja

30.kolovoza

 

22.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

Za župljane;

11.00

+Ljubica Barić god.; +Marija i Ivan Dautanec i rod., Katarina Balatinec i rod.; +Mijo Šoš; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Miroslav, Anastazija i Luka Benšić; 

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         20. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 509.                        16. kolovoz  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Prava je vjera ponizna
SVETI ROK
Njegovi roditelji bili su dugo bez djece. Molili su se i zavjetovali, a Bog im je podario sina.  Sveti Rok je  na  svome tijelu od rođenja imao madež u obliku križa. Nakon što je  prije navršene dvadesete godine ostao bez roditelja, podijelio je siromasima baštinu koju je naslijedio od oca, imućnog posjednika te se kao siromašan hodočasnik uputio u Rim.
 
NEDJELJNA PORUKA

Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu.

 (usp. Mt 4,23)

Isus ove riječi upućuje ženi poganki: “Ženo, velika je tvoja vjera!”

Žena traži od Isusa, ali ne na temelju svojih zasluga, nego jednostavno kuca na vrata njegova srca.

Božji dar, bio mrvica ili čitav kruh, uvijek je nenaplativ, darovan iz čiste ljubavi onoga koji ga rasipno daje.

Gospodine, pouči nas tajnama svoga Kraljevstva! Daj nam Duha mudrosti, da svoj život gradimo na vrijednostima koje si nam dao u evanđelju!
 

BDM KRALJICA

Temelj ove svetkovine je to što je Isus Krist kralj, kako ga slavimo u svetkovini Krista Kralja na završetku liturgijske godine. Stoga je i Marija Kraljica, okrunjena za Kraljicu neba i zemlje. Ona je prvakinja među svim stvorenjima, iako nije u istom redu s Isusom Kristom. U dokumentu o štovanju Blažene Djevice Marije 'Marialis cultus', papa Pavao VI. ističe: 'Svetkovina uznesenja nalazi svoje produbljenje u proslavi Blažene Djevice Marije Kraljice tjedan dana kasnije, u kojoj promatramo onu koja, sjedeći uz Kralja vjekova, blista kao kraljica i zauzima se za nas kao Majka.'

ŽUPNE OBAVIJESTI

 D

DAROVATELJI OD 9.8.2020. DO 16.8. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 133 obitelji, dar za crkvu 128obitelji!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

 

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu i obnavlja se! Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.000kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik). Do sada smo sakupili 4.600kn; Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 87 obitelji!

Jedan crkveni vIjećnik darovao 4l sredstva za dezinfekciju ruku: ZAHVALJUJEM!

Nedjeljni listić: Kalinovac  100kn, Budrovac  120kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:

Nedjelja  10.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 18.50h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

19.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

Nedjelja: 09.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

16.kolovoza

2020.

20.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Tomo Dautanec god. i Cila Dautanec; +Jasminka Berta, ob. Ivanov, Maletić i Gračan; +Ivan Grumerec; +ob. Barić i ob. Grumerec; +Zahvala za ozdravljenje i Katarina Benko; +Stjepan Kovač; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Kata Miklić; +Cila Matica god. i Franjo Matica

Ponedjeljak

17.kolovoza

2020.

Klara

 

 

Utorak

18.kolovoza

2020.

Jelena Križarica

 

 

Srijeda

19.kolovoza

2020.

Ivan

 

 

Četvrtak

20.kolovoza

2020.

Bernard

 

 

Petak

21.kolovoza

2020.

Pio X.

 

 

Subota

22.kolovoza

2020.

BDM Kraljica

 

 

Nedjelja

23.kolovoza

2020.

 

21.

 NEDJELJA KROZ GODINU

10.00

+Franjo Turković 29 godišnjica smrti, na čast Sv. Anti i zahvala za ozdravljenje jedne mlade osobe; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Obitelj Mande Gorupić, Ivanke Marinić i ob. Šemanjski;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         19. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 508.                        9. kolovoz  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Isus hodi po moru
VELIKA GOSPA
Slavlje Velike Gospe jest velika duhovna obnova svih nas Kristovih vjernika. Jest ponosno i radosno otkrivanje i življenje najvećeg blaga naše vjere: veličanje Boga i ljubavi prema bližnjima. Blago vjere nam je posredovano žrtvom i ljubavlju tolikih svjedoka vjere naših djedova, baka, očeva i majki. Upoznajmo, živimo, svjedočimo i slavimo zajedno sa svojom djecom, jer hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu.
 
NEDJELJNA PORUKA

“Dođi!” – zapovijedaš mi, Isuse.

I Petar je zakoračio. Dok je gledao u Tebe, nije bio obuzet strahom. Kad je njegov pogled pao na valove, počeo je tonuti.

Ti mi poručuješ: “Malovjerni, zašto si posumnjao? Ja sam, ne boj se! Ne gledaj na poteškoće. Imaj svoj pogled uprt u mene i sve će biti dobro!”

Valovi, oluje, protivni vjetrovi mogu ugrožavati naš svakodnevni život. Isus nam nije obećao lagodan život bez kušnji i poteškoća. Ali nam je obećao i darovao svoju prisutnost. Valja samo zadržati svoj pogled na njemu.

Oluja je velika, vjetrovi su protivni, u mnogo prilika izgleda kao da tonemo. Kada je Isus ušao u lađicu zajedno sa spašenim Petrom, oluja i vjetar su utihnuli. Već sama Isusova prisutnost donosi mir. Najteže zlo koje se Isusovim učenicima može dogoditi je to da se odijele od njega.

Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me. I ne dopusti da s odijelim od Tebe.

 

DAROVATELJI ZA KAPELU IVANA NEPOMUKA - GORIČARI:

Darko Paviša 1000kn, Branko Sobota 250kn, Marija Pavlović 200kn, Željko Đipalo 200kn, Jelica Vinković 200kn iz Đurđevca, Mijo Markov 200kn iz Đurđevca, Božidar Sabočanec 200kn, Ivan Patačko 200kn, Ivan Derežić 100kn iz Sesveta, Kruno Posavec 100kn iz  Sesveta, Đuro Janči 50kn, Milek Markač 50kn iz Đurđevca, Branko Matica 50kn, Mirko Ferenčić 50kn, Ivan Vicenski 50kn iz Sesveta, Željko Rački 50kn iz Zagreba, Slavko Matica 50kn;

Zahvala Mariji Pavlović koja je sakupljala novac od goričara!

Obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn,a sakupili smo do sada 4.600kn, no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ) Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 87 obitelji!

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 2.8.2020. DO 9.8. 2020.:

Obiteljski dar darovala 131 obitelj, dar za crkvu 127 obitelji!

 DAROVATELJI ZA PROŠTENJE GOSPE SNJEŽNE:

Mirjana Rabađija 100kn; Mirjana Miklić hrana, kolači i 200kn; Marija Đakovec hrana; Ivanka i Ljubica Golubić rezanci; Katica Golubić hrana; Franjo Dautanec 100kn; Darko Špoljar 100kn; Jedan vijećnik 100kn; Jedna osoba 100kn; Ivica Dautanec 100kn; Marina Zvonar kolači; Nada Lončar 200kn; HVALA OD SRCA!

Nedjeljni listić: Kalinovac  110kn, Budrovac  120kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  09.30h: Krunica za potrebe župe;            

Ponedjeljak 18.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak    19.30h: Marijina legija: oba Prezidija;

Subota 09.00h: Krunica za potrebe župe;

Nedjelja: 09.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

9.kolovoza

2020.

19.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

10.00

+Carek Franjo i Marija, Sofija i Antun Janči i Marijan Salitrežić; +Franjo Šokec god. i Bara Grgec; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Barbara i Ivan Grdan i Stjepan Kovač;

Ponedjeljak

10.kolovoza

Lovro

19.00

+Vladimir Đođ i ob. i ob. Milek;

Utorak

11.kolovoza

Klara

19.00

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

16.00

Krštenje: Ivana Štikovac;

Srijeda

12.kolovoza

Ivana

07.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski, Jela Lončar i Marica Đeri;

Četvrtak

13.kolovoza

Poncijan

19.00

+Branko Patačko god.;

Petak

14.kolovoza

Maksim

07.30

+Jela Lončar; +Marica Đeri;

17.00

Krštenje: Ella Špoljar;

Subota

15.kolovoza

VELIKA GOSPA

07.30

+Jela Lončar i Marica Đeri; +Jakov i Štefanija Šemanjski; +Kata Miklić;

09.30

Ob. Lončar: Mijo, Marija, Ivan i Ljubica; +Mijo Rabađija god.; +Bolto i Bara Barić; +Franjo Golubić i Mara Šoš;

Nedjelja

16.kolovoza

 

20.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Tomo Dautanec god. i Cila Dautanec; +Jasminka Berta, ob. Ivanov, Maletić i Gračan; +Ivan Grumerec; +ob. Bačić i ob. Grumerec; +Zahvala za ozdravljenje i Katarina Benko; +Stjepan Kovač; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Kata Miklić;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         18. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 507.                        2. kolovoz  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Ne živi čovjek samo o kruhu
GOSPA SNJEŽNA
Snježna Gospa veže se uz legendu po kojoj je usred ljeta na Eskvilinu pao snijeg i taj događaj bio je povod papi Liberiju da uz materijalna sredstva jednog bogatog rimskog patricija započne gradnju bazilike Marije Velike u Rimu.
„POD OBRANU SE TVOJU UTJEČEMO SVETA BOGORODICE NAŠIH MOLBI NE PREZRI U POTREBAMA NAŠIM”.
 
NEDJELJNA PORUKA

Današnje nam evanđelje donosi dojmljiv događaj umnažanja kruha. Isus na konkretan način pomaže ljudima koji su ustrajali u osluškivanju Riječi.

Želimo li se prepoznati kao Isusovi učenici, onda vrijedi i za nas Isusova zapovijed koju je tada upravio apostolima: “Dajte im vi jesti!”

Pet kruha i dvije ribe – naoko malo – ali kada se nesebično daruje za ljubav biva umnoženo.

Pozvani smo Isusu dati ono što imamo, jer Isus može od naših sitnih darova učiniti čudesne stvari.

Sva duhovna i materijalna dobra nama su darovana i povjerena da bismo živjeli dobro, ali još više i zato da bismo činili dobro. Ne smatrajmo se njihovim neograničenim gospodarima, nego kao Božji sluge, njihovi povjerenici. Tako ćemo svjedočiti da je kraljevstvo Božje među nama.

 

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

 Preobraženje je temeljno iskustvo Isusova života. Izbor koji je učinio u krštenju, a sada se usredotočuje oko križa, potvrđuje se kao put u slobodi i u Božjoj slavi. Njegovo je preobraženje unutarnje prosvjetljenje toliko snažno da preobražava samo Njegovo tijelo u sunce i svjetlo. Ono je važno za učenike da su ga vidjeli. Kada Isus uskrsne, moći će razumjeti da je Uskrsli sam Isusu koji je bio razapet. „Ovo je Sin moj-  Slušajte Ga“. Isus je novi Mojsije koji nam daje konačnu Riječ. Štoviše, on je sama Riječ koja je postala tijelom. On je Očevo lice objavljeno braći i sestrama. Otac ima samo jednu Riječ: Sina. Ono što je On rekao i učinio tumačenje je Oca. On je, pripovijedanje u vremenu, Očeve vječne ljubavi. Njegova je povijest pokazivanje na zemlji ljubavi Boga, kojega nitko nikada nije vidio. Ne možemo niti trebamo više išta poznavati osim Njega, Očeve Riječi.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 19.7.2020. DO 2.8. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 129 obitelji, dar za crkvu 125 obitelji!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu; Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ) Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 70 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  105kn, Budrovac  105kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Trsat se odgađa zbog malog broja prijavljenih;

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za potrebe župe;            

Ponedjeljak 18.50h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Utorak    20.00h: Marijina legija: oba Prezidija;

                 20.40h: Patricijski sastanak;

Srijeda: Poslije poldanje Mise, petnaest minutni koncert zajedničkog

               zbora Budrovca i Kalinovca: Dođite i podržite ih!

Nedjelja: 09.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

2.kolovoza

2020.

18.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Martin Šoš i ob.; +Ivan i Ljuba Rabađija; +Ignac, Marta i Tomislav Periša; +Jela Lončar i Marica Đeri ; Kata Miklić;

Ponedjeljak

3.kolovoza

2020.

Augustin

19.30

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Utorak

4.kolovoza

Ivan

19.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski;

Srijeda

5.kolovoza

2020.

Proštenje:

Gospa Snježna

07.30

+Za župljane: +Jela Lončar i Marica Đeri;

11.00

+Jela Lončar i Marica Đeri;

Četvrtak

6.kolovoza

Preobraženje Gospodnje

07.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski;

Petak

7.kolovoza

2020.

Siksto

07.30

+Marija, Slavko, Ivan i Antun Gračan, Cila, Stjepan i Pavao Čižmeković i Đuro Ban; +Jela Lončar;

Subota

8.kolovoza

Dominik

07.30

+Jela Lončar i Marica Đeri;

Nedjelja

9.kolovoza

19.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

10.00

 +Carek Franjo i Marija, Sofija i Antun Janči i Marijan Salitrežić; +Franjo Šokec god. i Bara Grgec; +Jela Lončar i Marica Đeri;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         17. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 506.                        26. srpanj  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Gdje je prava radost?
SVETI JOAKIM I ANA
Ana i Joakim obećali su Gospodinu, ako im podari dijete, da će ga posvetiti u hramu. Ana je u poodmakloj dobi rodila kćer i dala joj ime Marija. Kad je Marija imala tri godine, roditelji su je odveli u hram i prikazali Gospodinu.
 
NEDJELJNA PORUKA

Kraljevstvo je Božje istinska stvarnost koju treba uvijek iznova otkrivati. Tako orač nalazi zakopano blago na svojoj njivi, a trgovac jedinstveni biser neprocjenjive vrijednosti. Ova dva čovjeka prodat će sve što imaju da bi zadobili ono što je neprocjenjivo.

Prispodobe o blagu i biseru otkrivaju nam zahtjeve kraljevstva. Kraljevstvo Božje nije nešto što se može tek nadodati našem osobnom životu; kršćanski je život istinski tek kad je potpun, beskompromisan.

Vjera nas poziva na čin potpunog predanja. Nema predanja u slučajevima kada se čovjek daje ali vodeći računicu o svojoj koristi.

Gospodine! Ti si svoje ljubio dokraja. Ja čvrsto i ljubomorno čuvam svoje ništa i time riskiram da ne uzmognem primiti Tvoje neizrecivo bogatstvo. Nauči me umrijeti sebi - da bih u potpunosti bio dijete Tvoga kraljevstva.

 

SVETI IGNACIJE LOJOLSKI

Na putu u Rim Ignacije se zaustavio u crkvici u La Storti. Ondje je doživio jednu veliku milost. Njegov suputnik Lainez kao očevidac ovako ju je opisao: „Kad smo bili na putu cestom iz Siene u Rim, dogodilo se da je naš otac doživio mnogo duhovnih utjeha. Rekao mi je da mu se dogodilo kao da mu je Bog Otac utisnuo u srce ove riječi: 'U Rimu ću vam biti milostiv.' Budući da naš otac nije znao što bi te riječi imale značiti, dodao je: 'Ne znam što će se s nama dogoditi, možda ćemo u Rimu biti raspeti.' Tada je rekao da mu se učinilo kao da vidi Krista s križem na ramenu, a pored njega vječnoga Oca koji mu je rekao: 'Hoću da ovoga uzmeš za slugu.' I tako ga je Isus uzeo i rekao mu: 'Hoću da mi služiš.' Odatle je zadobio veliku pobožnost prema Isusovu imenu te htio da se njegova Družba nazove Isusovom.“

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 19.7.2020. DO 26.7. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 127 obitelji, dar za crkvu 123 obitelji!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu; Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ) Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 70 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  85kn, Budrovac  130kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Trsat 08.08. cijena 130kn; ( nema upisanih ); Do nedjelje se još možete prijaviti;

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  09.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 19.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                       20.00h: Marijina legija: oba Prezidija;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

26.srpnja

2020.

17.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

10.00

+Mijo i Cecilija Markov i Ignac Erdelec; +Franjo Potkovčić god.; +Ignac Šimunić god.; +Marija Bazijanec god., +Ivan i Ljubica Rabađija; +Jela Lončar i Marica Đeri; +Ana Matica; +Franjo Golubić i Mara Šoš; +Franjo Paviša, Stjepan i Marija Markov; +Ivan Grumerec; +Na čast Sv. Anti i za ozdravljenje jedne mlade osobe i Katarina Benko;

Ponedjeljak

27.srpnja

Klement

 

 

Utorak

28.srpnja

Prohor

 

 

Srijeda

29.srpnja

Marta

 

 

Četvrtak

30.srpnja

Petar

 

 

Petak

31.srpnja

Ignacije

 

 

Subota

1.kolovoza

2020.

Alfonz

16.00

Vjenčanje:  Pajnić - Tomrlin;

19.30

+Ana Peić god. i ob. Peić; + Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, Marica Đeri, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Nedjelja

2.kolovoza

2020.

18.

 NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Martin Šoš i ob.; +Ivan i Ljuba Rabađija; +Ignac, Marta i Tomislav Periša; +Kata Miklić; +Jela Lončar i Marica Đeri;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         16. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 505.                        19. srpanj  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Jedino Bog sudi ljudska srca
MARIJA MAGDALENA
Uvid u život Marije Magdalene pruža nam evanđelist sveti Luka. On o njoj piše: „Isusa su pratila Dvanaestorica i neke žene što ih je izliječio od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdalena, iz koje bijaše izišlo sedam zlih duhova..." (Lk 8,2).
 
NEDJELJNA PORUKA

Ova je prva prispodoba u evanđeoskom nizu o neprijatelju – koji, dok drugi spavaju, posred žita posije kukolj - bliska svakodnevnom životu. Čovjek često doživi neprijateljstvo, čak i od onih koji mu izgledaju bliski. 

Kukolj, o kojemu je riječ, nije lako prepoznatljiv. Točno ga se može razlučiti tek u vrijeme žetve. Zato Isus poziva da se na taj trenutak čeka, da se ne ugrozi ono dobro sjeme koje donosi zdrav urod. Mi bismo brzo prelomili trstku koja je napuknuta i ugasili stijenj što tek tinja.

U ovom evanđeoskom odlomku važan je razgovor između gospodara i radnika. Riječ je o činjenici da su dobro i zlo na neki način uvijek pomješani. To je činjenica našeg zemaljskog života; ljudi su dobri i zli, svatko od nas osjeća i u samome sebi da ima i dobrih i loših postupaka. Već radi takvih naših iskustava moramo prepoznati i svu mudrost poruke ovih prispodoba. Naši prebrzi sudovi i sankcije mogli bi često učiniti više zla nego li dobra.

Isus upozorava: ne bi bilo dobro odmah čupati. Bog je strpljiv. Bog daje vremena svakom čovjeku. Želi da se svi ljudi spase. Psalmist Staroga zavjeta ovako je pjevao: “Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?

Nitko od ljudi nije ni potpuno dobar, ni potpuno zao. Svećenik Ananija iz Djela Apostolskih vidi pred sobom Savla, A Gospodin već vidi Pavla. Dok je prema ljudskoj prosudbi taj Savao bio kukolj kojeg treba spaliti, Krist u njemu vidi posudu za Božji plan.

Gospodine, molim Te da nam ove Tvoje riječi budu na rast prema nebu. Probudi u svima nama odgovornost za spasenje drugih, te za kršćansko lice svijeta u kojemu živimo.

 

SVETI JAKOV

Jakov je bio sin Zebedeja i Salome te brat Ivana evanđelista. Rođen je u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Zajedno s bratom Ivanom na apostolsko djelovanje pozvao ga je godine 28. sam Krist Gospodin. Sveti Matej o tom u svom evanđelju piše: „Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim“ (Mt 4,21-22).

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 12.7.2020. DO 19.7. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 122 obitelji, dar za crkvu 118 obitelji!

Mirko Marijan Kolodvorska 127, 150kn+150kn; Ob. Sabolić Erdelec Ciglana 4, 150kn+150kn;

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu; Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ) Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 70 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac  120kn, Budrovac  160kn;

OBAVIJEST:

Hodočašće na Trsat 08.08. cijena 130kn;

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:

Nedjelja  09.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 19.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                       20.00h: Marijina legija: oba Prezidija;

Nedjelja: 09.30h: Krunica za potrebe župe;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

19.srpnja

2020.

16.

NEDJELJA KROZ GODINU

10.00

+Ignac Jančijev god. i Ljubica, Bolto Štefanov i ob. Kopričanec; +Matej Kucel; +Ivo, Martin, Ljubica i Mato Matica; +Jela Lončar; +Franjo Golubić i Mara Šoš;

Ponedjeljak

20.srpnja

Ilija

 

 

Utorak

21.srpnja

Lovro

 

 

Srijeda

22.srpnja

2020.

Marija Magdalena

19.30

+Manda Gorupić i ob. i Jela Lončar;

Četvrtak

23.srpnja

2020.

Brigita

 

 

Petak

24.srpnja

2020.

Kristina

 

 

Subota

25.srpnja

Jakov

16.00

Krštenje: Lea Dorić;

19.30

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Nedjelja

26.srpnja

17.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

10.00

+Mijo i Cecilija Markov i Ignac Erdelec; +Franjo Potkovčić god.; +Ignac Šimunić god.; +Marija Bazijanec god., +Ivan i Ljubica Rabađija; +Jela Lončar; +Ana Matica; +Franjo Golubić i Mara Šoš;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                         13. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 502.                        1. lipanj  2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Život prihvaćanja
SVETI PETAR I PAVAO - Molite za nas!
 
NEDJELJNA PORUKA

Ove se riječi nalaze u evanđelju: “Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan...” Znam da Te ne ljubim dovoljno.

Učenici su toliko puta iskusili da su, radi čuvanja vjernosti Kristu, morali prihvatiti prekid najdubljih obiteljskih i prijateljskih veza. Isus traži da njegov učenik bude spreman živjeti bez oslonaca, bez potpore i zaštite. To je temeljna odlika proroka: biti spreman žrtvovati sve. No, to je način oslobođenosti i ne navezanosti do mjere koja u pitanje stavlja svaku zemaljsku vrijednost koja bi se suprotstavila istinitosti vječnoga.

Danas u evanđelju čujemo: s jedne strane nešto neobično – proročko i pomalo nedohvatljivo, a s druge strane nešto sasvim obično, svima nadohvat ruke – čaša vode. Nedostaje nam i jedno i drugo. Pružena čaša vode koja nije nošena proročkom snagom gubi svoju vrijednost. No, isto tako, i proroci koji nisu sposobni svoju riječ s neba pretočiti u ljudski govor i ispuniti čašu za najžednije, ostaju glas izgubljen u suhoći pustinje.

Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj! Nisam dostojan, i neću ni biti. No Ti si Isuse, u svojoj dobroti, htio prihvatiti malenost moje ljudske naravi. Prihvati nedostojnost moga bića. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj, ali samo reci riječ i ozdravit će duša moja...

 

SVETI TOMA APOSTOL

Toma Apostol, također zvan Juda Toma, Nevjerni Toma ili Didim, bio je jedan od Isusovih dvanaestorice apostola. Za njega se često govori i Toma Blizanac, a razlog tome je aramejsko značenje riječi Toma: blizanac.

U zgodi Uskrsnuća, kad se Isus ukazao učenicima drugi put, kad je već i Toma bio s njima, rekao mu je Isus: „Pruži prst ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!“. Toma odgovori: „Gospodin moj i Bog moj!“

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 21.6.2020. DO 28.6. 2020.:

Obiteljski dar darovalo 110 obitelji dar za crkvu 107 obitelji!

OBAVIJEST O OBNOVI KAPELA I SAKUPLJANJU SREDSTAVA

Kapela sv. Vida je obnovljena; Za kapelu sv. Valentina sakupili smo 19.500kn i to je dovoljno za obnovu; Sada slijedi obnova kapele sv. Ivana Nepomuka: obnova kapele izvana i iznutra iznosi 9.600kn; no još će trebati obnoviti krov, nova vrata i nastrešnicu ( za to još nemamo troškovnik ):  Darovatelji za obnovu: Za kapele Sv. Vida, Valentina i Ivana Nepomuka darovalo 69 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac 120kn, Budrovac 140kn;

Danas se sakuplja za Petrov novčić!

OBAVIJEST:

Hodočašće na Trsat 08.08. cijena 130kn;

Hodočašće na Mariju Bistricu 13. rujna cijena 60kn;

Možete se upisivati!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  09.30h: Krunica za potrebe župe;

Ponedjeljak 19.45h: Marijina legija i Patricijski sastanak;

Utorak 18.50h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Petak   19.15h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za potrebe župe;

                  11.00h: Misa zahvalnica za završetak školske  i vj. godine;

                                Na misu obavezna djeca i roditelji;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

28.lipnja

Mt 10, 37-42

13.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

10.00

+Antun i Katarina Bregovec god.; +Marija i Mijo Grgec; +Slavica Marijan; +Marija Sobota r. Paviša; +Igor i Ivan Fučkar; +Ivan Šokec i Manda Gorupić;

Ponedjeljak

29.lipnja

Mt 16, 13-19

Sv. Petar

 i

Pavao

09.00

+Matej Kucel; Mario, Luka i Marija Lugarov; +Franjo Golubić i Mara Šoš;

19.00

+Jela Lončar; +Kristijan i Ivana Kraljević; +Marija Janči; +Đuro Dugalija; +Marica Jušta; +Ana Željeznjak; +Ivan Šokec;

Utorak

30.lipnja

Mt 8, 23-27

Prvomučenici Rimske Crkve

19.30

+Marija Gračan i Kata Čoklo;

Srijeda

1.srpnja

Mt 8, 28-34

Aron

19.30

+ Ob. Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jela Lončar, ob. Šemanjski i  za sve moje dobročinitelje;

Četvrtak

2.srpnja

Mt 9, 1-8

Oton

19.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski i Jela Lončar;

Petak

3.srpnja

Iv 20, 24-29

Toma apostol

19.30

+Jela Lončar; +Goran Huđek;

Subota

4.srpnja

Mt 9, 14-17

Elizabeta

07.30

+Jakov i Štefanija Šemanjski i Jela Lončar;

Nedjelja

5.srpnja

Mt 11, 25-30

 

14.

NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Ignac Horvat god., Marija i Ivan Horvat i Mijo Puhač; +Martin Golubić, Dora i Ivan Janković; +Franjo Golubić; +Ana i Nikola Najdert; +Marija Biruš;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

 

                         20. nedjelja kroz godinu
Godina XI.                          Broj 51.                        1. rujan 2020.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
 
 
S
I
 
 
NEDJELJNA PORUKA
0
 

0

ŽUPNE OBAVIJESTI

 D

AKTIVNOSTI U ŽUPI:    

-M

 

S

 
AKTIVNOSTI U ŽUPI:

 M

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak