Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------

                           1. nedjelja kroz godinu
Godina X.                          Broj 426.                        13. siječanj 2019.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
S KRŠTENJE GOSPODNJE - Ti si sin moj, Ljubljeni!
I "Stjecanje novca i uživanje u njemu smatraj kratkotrajnom maštarijom. Jer, kakva je korist stjecati ono što se ne može ponijeti u duhu? Nije li bolje sticati ono što možemo ponijeti sa sobom: pravednost, mudrost, hrabrost, prosuđivanje, ljubav i vjeru?" (sv. Antun Pustinjak)
 
NEDJELJNA PORUKA

“Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! (Ps 104,1)

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!” (Ps 104,24)

Isus dolazi na Jordan, rijeku koja dijeli pustinju od Obećane zemlje, ondje gdje je oslobođeni narod uveden u zemlju obećanja.

Pri svakom krštenju djeteta ponavlja se isti prizor i govori isti glas: “Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!” To bi se još moglo reći kao: Ti si moj ponos, ti si moja radost! Na svakom krštenju, Bog je svakome od nas tako rekao: Ti si moje ljubljeno dijete, moja radost, moja ljubav!

Dakle: dijete sam Božje ljubljeno, subaštinik neba. Neka me te riječi uvjere da je zemlja lijepa jer na njoj postojim, da me nebo čeka za koje sam određen!

            Gospodine! Otvori nam srca da čujemo ovaj Tvoj glas! Daj da mi, Tvoja djeca, nanovo rođena iz vode i Duha Svetoga, trajno ostanemo u Tvojoj ljubavi! Amen.

 

SVETI ANTUN OPAT

Sv. Antun Pustinjak život je posvetio pustinjačkom načinu života. Smatra ga se ocem redovništva. Slava sv. Antuna Pustinjaka u tome je što je pošao najljepšim putem, a to je put kojim se Krist slijedi izbliza u evanđeoskim savjetima i siromaštvu, čistoći i poslušnosti.

"Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu." (Mt. 19,21).

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 6.1.2019.-13.1.2019.:

Obiteljski dar darovale 32 obitelji, dar za crkvu 30 obitelji!

Anica Miklić Kolodvorska 17, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Jela Dugalija Ciglana 15, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Vlasta Golubić Kolodvorska 74, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Ivan Moslavac Kolodvorska 24, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Danica Paviša Kolodvorska 73, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn;

Nedjeljni listić: Kalinovac 80kn, Budrovac 140kn;

Za Sveto Djetinjstvo sakupili smo 1.300,00kn: ZAHVALJUJEM!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

OBAVIJEST:

Upisujte Mise za sljedeću godinu i to od siječnja!

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja 12.00h: Blagoslov župnog dvora: pozvani župni

                                 vijećnici, župni suradnici i ministranti;

                  Ujedno je i prvi sastanak na kojem će biti objavljen

                  financijski izvještaj za proteklu godinu i planovi za ovu;

                  Za ministrante će biti zakuska u vjeronaučnoj dvorani;

Utorak  17.30h: Marijina legija: Oba Prezidija;

Srijeda  15.00h: Vjeronauk za krizmanike;

Četvrtak  16.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  18.30h: Proba naših zborova;

Petak  15.00h: Vjeronauk za prvopričesnike;

             15.45h: Vjeronauk za sve; 16.15h: Sve aktivnosti;

             16.45h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

13. siječnja

Lk 3, 21-22

KRŠTENJE GOSPODNJE

07.30

+Za župljane; +Tomislav Periša;

11.00

+Zlata Oskoruš od župnika; +Antun Bregovec; +Pavica i Mato Balatinec; +Marija Kucelj god. i ob.; +Đuro Dautanec god. i ob.; Vesna Marek i Antun Vucikuja; +Verona Cvrk, Nadica i Ivan Vukres;

Ponedjeljak

14. siječnja

Mk 1, 14-20

Srećko

16.30

+Ranko Mandić;

Utorak

15. siječnja

Mk 1, 21-28

Pavao Pustinjak

17.00

+Stanko Pervan i ob. Miklić;

Srijeda

16. siječnja

Mk 1, 29-39

Marcel

07.30

+Ivan i Marija Franjić i Luka Kaić;

Četvrtak

17. siječnja

Mk 1, 40-45

Antun

17.00

+ Obitelj Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jakov i Štefanija Šemanjski,  Jela Lončar i za sve moje dobročinitelje;

Petak

18. siječnja

Mk 2, 1-12

Margareta

17.00

+Jela Lončar;

Subota

19. siječnja

Marta

07.30

+Za duša u čistilištu;

Nedjelja

20. siječnja

Iv 2, 1-12

2. NEDJELJA KROZ GODINU

07.30

+Za župljane;

11.00

+Zlata Oskoruš od župnika; +Marija Kaić; +Emilija Kunce; +Slavko i Ivan Gračan; +Mirjana Paviša god.; +Manda i Blaž Božić; +Antun Karasek i za sve pokojne iz ob. Karasek i Nadica Pleško; +Vinko i Mato Zalar i Marica Jušta; +Marta, Bolto i Ivan Lugarov, s. Anica Kornelija Sobota i ob. Sobota;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                           Sveta tri kralja
Godina X.                          Broj 425.                       6. siječanj 2019.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Bogojavljanje
Gospodine, ti se Kralj kraljeva, ti si Gospodar neba i zemlje. Gospodine, smiluj se!
Kriste, Sine Božji, ti nas činiš dionicima svoje božanske naravi. Kriste, smiluj se!
Gospodine, ti nas pozivaš da budemo dionicima Kristova trpljenja, da bismo mogli biti dionicima i njegove proslave. Gospodine, smiluj se!
 
NEDJELJNA PORUKA

“Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova, pa dođosmo pokloniti se Gospodinu!”

Postoje oni koji su u toplome, u kući – kao što je to Herodova palača. S druge su strane oni koji su krenuli na put prema spilji i štali, suočavajući se s hladnoćom. S jedne strane ravnodušnost, koja dobiva obrise straha i sumnje, s druge strane traženje i klanjanje. Postoje oni koji su zadovoljni lagodnosti koju posjeduju, postoje i oni koji su otvoreni prema izvanrednom događaju i nude ono što posjeduju. Vjera je ponajprije rizik, a vjernik nije smješten u neku vrstu duhovne udobnosti, nego njega trajno izaziva Božja riječ. Dobro je to imati na umu i ne zaboraviti da Božje kraljevstvo ne pripada onima koji mirno čekaju, već onima koji odlučno kreću, uvijek onim putem koji se ne može nadzirati, koji čuva novost. Gospodine! Molim te za sve nas koji vjerujemo: da u poniznosti shvatimo da nam je vjera nepotpuna i slaba, te da budemo dovoljno hrabri sa svom ustrajnošću nastaviti traganje za Tobom. Želim se danas pokloniti Svjetlu istinskom koje dođe na svijet da obasja moj životni put. Daj da cijeli moj život bude: neprestano traženje i poklonstvo pred Tobom.

 

BLAGOSLOV OBITELJI:

Blagoslov primilo 393 obitelji (lani 395), a nije primilo 68  (lani 53) obitelji! U Kolodvorskoj primilo 105, a nije 12; Na Cigleni primilo svih 15; U G. Karlovčana primilo 39, a nije 8; U S. Radića primilo 27, a nije 3; U Dravskoj primilo 86, a nije 20; U Kutu primilo 14, a nije 1; U Batinskoj ulici primilo 3, a nije 3; U M. Kaića primilo 36, a nije 3; U M. Gupca primilo 15, a nije 7; Na H. Gredi primilo 14, a nije 3; Na H. Vodi primilo 9, a nije 2; Na Batinskama primilo 18, a nije 4; Na Molvicama primilo 12, a nije 2; Praznih kuća imamo 108; Od blagoslova sakupljeno je 40.100,00kn; ((6.000,00kn manje);  Sav dar od blagoslova ide u župnu blagajnu! Najmanji dar bio je 0 kn (12 obitelji), zatim 30kn, 40kn, 50kn, 100kn, 150kn, 200kn, 300kn, 350kn, 400kn, 500kn, 750kn, 1000kn, 2000kn; Zahvaljujem u ime ministranata, zvonarice i u svoje osobno ime na čašćenju, na lijepom prijemu i na Vašem daru, jer mjerom kojim mjerite zauzvrat će se i Vama mjeriti!

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 1.1.2019.-6.1.2019.:

ZA 2018. GODINU:

Obiteljski dar darovalo 363 obitelji, dar za crkvu 344 obitelji!

ZA 2019. GODINU:

Obiteljski dar darovalo 29 obitelji, dar za crkvu 27 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac 120kn, Budrovac 150kn;

OBAVIJEST:

Upisujte Mise za sljedeću godinu i to od siječnja!

Danas se sakuplja za Sveto Djetinjstvo: dajte dar od srca!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Ponedjeljak 17.30h: Marijina legija: Oba Prezidija;

                       18.30h: Patricijski sastanak;

Četvrtak  16.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  18.30h: Proba naših zborova;

Petak  16.45h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

                  12.00h: Blagoslov župnog dvora: pozvani župni vijećnici,

                                župni suradnici i ministranti;

                     Ujedno je i prvi sastanak na kojem će biti objavljen

                     financijski izvještaj za proteklu godinu i planovi za ovu;

                     Za ministrante će biti zakuska u vjeronaučnoj dvorani;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

6. siječnja

MT 2, 1-12

SVETA TRI KRALJA

07.30

+Rudolf Aušperger i ob., Martin Štefec i ob.;

11.00

+Zlata Oskoruš od župnika; +Ivan Matica god.; +Jela i Bolto Zalar; +Terezija Bazijanec i ob.; Prof. Ivan Golub i Miroslav Benšić i ob.;

Ponedjeljak

7. siječnja

Rajko

17.00

+Ana, Tomo i Sofija Živko;

Mt 4, 12-17

 

Utorak

8. siječnja

Mk 6, 34-44

Severin

17.00

+ Obitelj Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jakov i Štefanija Šemanjski,  Jela Lončar i za sve moje dobročinitelje;

+Na čast Majci Božjoj od legionara;

Srijeda

9. siječnja

Mk 6, 45-52

Hadrijan

07.30

+Za duše u čistilištu;

Četvrtak

10. siječnja

Lk 4, 14-22

Petronije

17.00

+Matilda Janovat i Andrija Rajić;

+Ivan Fel god.;

Petak

11. siječnja

Lk 5, 12-16

Honorat

17.00

+Jela Lončar;

Subota

12. siječnja

Iv 3, 22-30

Tatjana

07.30

+Tomislav Periša;

Nedjelja

13. siječnja

Lk 3, 15-22

KRŠTENJE GOSPODNJE

07.30

Za župljane;

11.00

+Zlata Oskoruš od župnika; +Antun Bregovec; +Pavica i Mato Balatinec; +Marija Kucelj god. i ob.; +Đuro Dautanec god. i ob.; Vesna Marek i Antun Vucikuja;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                           Sveta obitelj
Godina X.                          Broj 424.                       30. prosinac 2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Isus, Marija i Josip
SRETNA I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2019. GODINA
 
NEDJELJNA PORUKA

“Blaženi koji prebivaju u domu tvome, slaveć te bez prestanka!” (Ps 84,9)

U današnjega čovjeka kao da se uvukao neki pesimizam i razočaranost pred poteškoćama života, pa se mladi teško odlučuju za sklapanje braka, kao odgovorne veze. Život svake ljudske obitelji ima svoje svjetlosti i tame, radosti i žalosti. No, moguće je u Bogu ljubiti do kraja, do kraja ljudskih snaga, do sedamdeset puta sedam.

Gospodine! Čovjeka si stvorio kao muško i žensko, kao biće koje ne može samo, nego je dio zajedništva. Tvoj je naum ljubavi da svatko ima oca i majku, da je ovisan o drugome, upućen na drugoga, da svatko duguje svoj život i rast drugome. Nadalje, čovjeka si stvorio na sliku Sina koji je svoj ljudski život proživio unutar jedne obitelji i zajednice.

Gospodine! Daj da otkrijemo Tvoju milost - jer onima koji Tebe ljube sve okrećeš na dobro! Ti si živio u Svetoj Obitelji, ali Ti nastavljaš živjeti u svakoj našoj obitelji, jer si u svakom srcu koje Ti otvara vrata. U Svetoj Obitelji dao si nam uzor uzajamne ljubavi. Daj da je naše obitelji nasljeduju, te i same budu - Tvoj dostojan dom!

 

ŽUPNA STATISTIKA ZA 2018. GODINU

Krštenih: 12 djece ( 11 iz naše župe ): 5 dječaka i 7 djevojčica;

Umrlih: 18 osoba ( 16 iz naše župe ): 5 primili pomast, 13 ne;

Prvopričesnika: 14 djece;

Krizmanika: 14 djece;

Vjenčanih: 8 parova ( 5 parova ostalo živjeti u župi );

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 23.12.2018.-30.12.2018.:

ZA 2018. GODINU:

Obiteljski dar darovalo 335 obitelji, dar za crkvu 319 obitelji!

ZA 2019. GODINU:

Obiteljski dar darovalo 16 obitelji, dar za crkvu 16 obitelji!

Nedjeljni listić: Kalinovac 175kn, Budrovac 150kn;

OBAVIJEST:

Upisujte Mise za sljedeću godinu i to od siječnja!

U nedjelju se sakuplja za Sveto Djetinjstvo: dajte dar od srca!

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Ponedjeljak 17.00h: Misa zahvalnica: Dođite zahvaliti Bogu za sve!

Utorak: Započnimo Novu godinu sa Svetom Misom;

Srijeda 17.30h: Marijina legija: Oba Prezidija;

Četvrtak  16.50h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  18.30h: Proba naših zborova;

Nedjelja: 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

                  11.00h: Koncert naših zborova i Udruge umirovljenika:

                   Dođite i podržite naše zborove i udrugu umirovljenika;

Blagoslov vode: Ponesite posude za blagoslovljenu vodu;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

30. prosinca

Lk 2, 41-52

SVETA OBITELJ

07.30

+Zlata i Petar Oskoruš;

11.00

+Franjo Carek, Marija i Bolto Štefanov, Marijan Salitrežić i Ronald Rajčić; +Zlata Oskoruš  i Slavko Peić od župnika;

Ponedjeljak

31. prosinca

Iv 1, 1-18

STARA GODINA

17.00

+Miljenko i Dejan Car; +Luka i Marija Stankir i Ivan Janković; +Viktorija i mato Kaić i ob.;

 

Utorak

1. siječnja

Lk 2, 16-21

NOVA GODINA

08.15

+Za župljane;

11.30

+Tomislav Franjić i Zlata Oskoruš od župnika; ivan Miklić; +Dora Glavinić i ob. Biruš;

Srijeda

2. siječnja

Iv 1, 19-28

Bazilije

07.30

+ Obitelj Mande Gorupić, Ivanka Marinić, Jakov i Štefanija Šemanjski,  Jela Lončar i za sve moje dobročinitelje;

Četvrtak

3. siječnja

Iv 1, 29-34

Genova

07.30

+Za duše u čistilištu;

Petak

4. siječnja

Iv 1, 35-42

Anđela

07.30

+Jela Lončar;

Subota

5. siječnja

Iv 1, 43-51

Eduard

07.30

+Alojz Kajba god.;

Nedjelja

6. siječnja

Mt 2, 1-12

SVETA TRI KRALJA

07.30

+Rudolf Aušperger i ob., Martin Štefec i ob.;

11.00

+Zlata Oskoruš od župnika; +Ivan Matica god.; +Jela i Bolto Zalar; +Terezija Bazijanec i ob.;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

 

                           1. nedjelja kroz godinu
Godina X.                          Broj 42.                        6. siječanj 2019.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
 
 
S
I
 
 
NEDJELJNA PORUKA
0
 

0

ŽUPNE OBAVIJESTI

 D

AKTIVNOSTI U ŽUPI:    

-M

 

S

 
AKTIVNOSTI U ŽUPI:

 M

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak