Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------

                             4. Uskrsna nedjelja
Godina X.                          Broj 388.                       22.  travanj  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Oče dobri, u Kristu svome Sinu otkrivaš nam ljubav, grliš nas kao djecu i omogućuješ nam u tvojoj volji otkrivati crte našega pravog lica.

Oče sveti, pozivaš nas da budemo sveti kao što si ti svet. Molimo te da nikada ne ponestane tvojoj Crkvi svetih službenika i apostola koji, riječju i sakramentima otvaraju put susreta s tobom.

 
NEDJELJNA PORUKA

Svećenik je osoba na koju je Isus prenio punomoć svoje pastirske službe. Stoga je ova Nedjelja dobroga pastira ujedno i Nedjelja duhovnih zvanja. Pastir je sav u službi ovaca. One prepoznaju njegov glas i otkrivaju da je vrijedno ići upravo za njim.

No, i svi mi smo pozvani jedni drugima biti - ne najamnici koji će na drugima zarađivati, nego - biti sluge i pastiri koji će spremno za druge živjeti, bližnjima služiti, sebedarno ih ljubiti.

Isuse, Dobri pastiru! Mnogo je najamnika koji bi htjeli osvojiti Tvoje stado. Nude užitak, karijeru, novac, a zauzvrat traže jedino - kršenje Tvoga zakona. Prione li čovjek uz te najamnike, gubi slobodu, milost posvetnu, prijateljstvo s Tobom. Gubi sve za malo što nude đavolje sluge - najamnici svijeta. Sačuvaj nas od tih najamnika kojima nije do ovaca, već do sebe!

Danas Te posebno molimo za Tebi posvećene osobe: da budu pastiri, da nasljeduju Tvoje krjeposti, da bdiju nad povjerenim stadom, da ga čuvaju kao Tvoje blago koje si im povjerio. Daj im hrabrost da svjedoče po uzoru na Tebe, koji si sve ljude privukao k sebi - žrtvom svoga života!

 

SVETI MARKO

Evanđelist Marko jedan je od četvorice evanđelista. Odmah na početku svoga evanđelja on navodi njegov sadržaj i cilj, a to je: “Radosna vijest Isusa Krista, Sina Božjega“ (1,1).
Markovo evanđelje je najkraće od četiri evanđelja, ali i najstarije. Marko ne donosi izvještaj o Isusovu djetinjstvu, ne donosi ni Isusov čuveni Govor na gori (što ga Matej potanko donosi!). Marko započinje svoje evanđelje s propovjednikom pokore i obraćenja Ivanom Krstiteljem čiji glas odzvanja u pustinji poput lava. Zato je i simbol ovog evanđelista lav.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 15.4.2018.-22.4.2018.:

Obiteljski dar darovale 82 obitelji, dar za crkvu 80 obitelji!

Blaž Špoljar Dravska 33, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Ruža Markov Dravska 101, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Marija Golubić Kolodvorska 42, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Mladen Miklić Kolodvorska 15, obiteljski dar 450kn (3 god.), dar za crkvu 1050kn (7 god.); Antun Markov Dravska 69, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Ljubica Rabađija S. Radića 13, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn;

Nedjeljni listić: Kalinovac 150kn, Budrovac 140kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

Hodočašće na Bistricu je na Duhove 20. svibnja: cijena 60kn;

 Upisujte se!

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

                  11.00h: Roditeljski sastanak za Prvu Pričest i Krizmu;

Ponedjeljak  19.30h: Marijina legija: Prezidij Kraljica anđela;

Utorak  19.30h: Marijina legija: Prezidij Majka brze pomoći;                      

Četvrtak  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  19.15h: Proba zbora odraslih;

Petak  15.15h: Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike;

             16.00h: Vjeronauk za sve; 16.30h: Sve aktivnosti;

             18.45h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;                         

Nedjelja 07.30h: Blagoslov žita po zagovoru Sv. Marka;

                11.00h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

22. travnja

Iv 10, 11-18

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

07.30

+Za župljane;

11.00

+Stjepan Mikacinić god.;

+ Ana i Nikola Najderet;

Ponedjeljak

23. travnja

Iv 10, 1-10

Juraj

19.00

+Đuro Barić god.;

Utorak

24. travnja

Iv 10, 22-30

Fidel

18.40

+Ivan List;

19.00

+Đuro i Marija Bazijanec;

Srijeda

25. travnja

Mk 16,15-20

Marko:

Prošteje sv. Marka na Molvicama

07.30

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

09.30

Molvice: Nikola Matulec i rod., Stjepan i Marija Gorički i rod., Slavica, Đuro i Dubravka Lenger i Katarina Ciglenec; Franjo, Ana i Bolto Lacković, Petar, Ivan, Cila i Đuro Gorički, Danica i Ivan Osman, Ana, Ivan i Tomo Janči; Marko Horvat i rod., Aleksa, Roza, Tomo, Marija i Ivan Bečaj, Stjepan Kerečeni i Aleksandra Krenek; Ignac Lugarov, Franjo i Ivka Horvat, ob. Martina Horvat, ob. Stjepana Horvat i Roza Jurić; Ob. Matica, Marija Rupčić, Ljubica Kralj, Marija Sobota, ob., Koser i Mato Zalar; Ob. Antuna Mraz i ob. Mije Matulec;

Četvrtak

26. travnja

Iv 13, 16-20

Marcelin

19.00

+Ljubica i Vinko Periša;

Petak

27. travnja

Iv 14, 1-6

Ozana

19.00

+Jela Lončar;

Subota

28. travnja

Iv 14, 7-14

Petar

07.30

+Ana Miklić;

Nedjelja

29. travnja

Iv 15, 1-8

PETA USKRSNA NEDJELJA

07.30

+Za župljane;

11.30

+Ljubica Jančijev god.; Bernarda Lakuš god.; Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči, Bolto Štefanov i Ljubica Jančijev; Ivan Biruš god. i Ana Biruš;

Krštenje: Agata Ivanov;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                          Treća uskrsna nedjelja
Godina X.                          Broj 38.                       2.  travanj  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Isus među svojima
»Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«
Rekavši to, pokaza im ruke i noge.
 
NEDJELJNA PORUKA

“Reče im Isus: “Zašto se prepadoste?” (Lk 24,38)

Na mnogo ćemo mjesta u Svetom pismu naći kako je susret s Bogom praćen strahom. Izaija kaže: “Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad Vojskama.” (Iz 6,5) Apostoli na brdu preobraženja ostadoše “prestrašeni” vidjevši Isusa u slavi (Mk 9,6). No to je uvijek strah koji potom donosi mir i pouzdanje u Boga. Biblijska duhovnost zapravo opisuje grješnika kao čovjeka koji “straha Božjega nema pred očima” (Ps 36,1), a pravednika predstavlja kao onoga koji se “boji Gospodina” (Ps 112,1).

Strah koji se događa na putu vjere je ravnoteža života - ravnoteža koja ne dopušta niti nerealni ushit, ni pesimističnu sumnjičavost. Strah Božji stoga obuzima zauzetog vjernika. Možda život vjere katkad olako vezujemo samo uz iskustvo radosti, iz koje dolazi bezbrižnost, a onda često bezbrižnost donosi nebrižnost za Boga i njegovu Riječ.

Isus veli apostolima: “Zašto ste prestrašeni?” On ih i ohrabruje: “Ne bojte se! Ja sam!”

Pokazujući učenicima svoje probodene ruke i noge, zapravo ih poučava da u njihovom naviještanju ne smije biti dijeljenja između Raspetoga i Uskrsloga.

“Mnogi govore: Tko će nam pokazati sreću?” Ti nas Isuse, Raspeti i Uskrsli “obasjaj svjetlom svoga lica!” ( Ps 4,7)

 

Isus je uskrsnuo. Ustao je od mrtvih. On želi u nama uskrsnuti. Očekuje od nas da mu budemo svjedoci pred onima koji ga ne poznaju. Evanđelje nam govori kako Isus uvjerava apostole da je on živ, uskrsnuo. Kaže im da je "morao" trpjeti, muku podnijeti i umrijeti, da bi dao Bogu zadovoljštinu za naše grijehe. Naređuje im da u ime njegove smrti i uskrsnuća propovijedaju "obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima..."

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 8.4.2018.-15.4.2018.:

Obiteljski dar darovalo 76 obitelji, dar za crkvu 74 obitelji!

Petar Milek S. Radića 15, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Marija Miklić Kolodvorska 31, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Ob. Šijanec  S. Radića 20, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Marija Golubić M. Kaića 11, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Đuro Živko Kut 11, obiteljski dar 200kn;

Na čast Milosrdnom Isusu jedna osoba darovala 200kn;

Mirko Golubić poklonio je samohodnu kosilicu za crkvu u iznosu 3.700kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

Hodočašće na Bistricu je na Duhove 20. svibnja: cijena 60kn;

 Upisujte se!

OBAVIJEST:  Sakuplja se hrana za Caritasovu javnu kuhinju: Sakupljamo sve od hrane: jaja, luk, krumpir špek,špeceraj i drugo: hranu donijeti do 22. travnja u crkvu;

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

Ponedjeljak  19.30h: Marijina legija: Prezidij Kraljica anđela;

Srijeda  19.30h: Marijina legija: Prezidij Majka brze pomoći;                      

Četvrtak  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  19.15h: Proba zbora odraslih;

Petak  15.00h: Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike;

             18.45h: Krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;                          

Subota  19.30h:  Proba zbora mladih;

Nedjelja 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

                 11.00h: Roditeljski sastanak za Prvu Pričest i Krizmu; Sastanak  je obavezan: To je zadnji sastanak prije sakramenata;          

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

15. travnja

Iv 2, 1-5

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

07.30

+Barica Štefec i ob. god., Mirko i Rudolf Aušperger i ob. god.;

11.00

+Grgur Knezić; Zlatko Belas, Đuro, Marta i Roza Gašparić; Smiljka Grubišić rod. Pantelić; Ante Sobota i Franjo Biruš 40 god.;

Ponedjeljak

16. travnja

Iv 6, 22-29

Benedikt

18.40

+Magdalena, Franjo i Pero Jušić;

19.00

+Kristijan, Igor i Damir god.;

Utorak

17. travnja

Iv 6, 30-35

Šimun

19.00

+Luca Pavić;

Srijeda

18. travnja

Iv 6, 35-40

Euzebije

19.00

+Đuro Rabađija;

Četvrtak

19. travnja

Iv 6, 44-51

Konrad

19.00

+Slavko Gračan;

Petak

20. travnja

Iv 6, 52-59

Agneza

19.00

+Jela Lončar;

+Milica, Katica, Petar i Alojz Šantek;

Subota

21. travnja

Iv 6, 60-69

Anzelmo

07.30

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

Nedjelja

22. travnja

Iv 10, 11-18

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

07.30

+Za župljane;

11.00

+Stjepan Mikacinić god.;

+ Ana i Nikola Najderet;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                              Bijela nedjelja
Godina X.                          Broj 386.                       8.  travanj  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA
I Mir Vama!
 
NEDJELJNA PORUKA

“Gospodin moj i Bog moj!”(Iv 20,28) Nakon nemira pred ostajstvom smrti, u Tomi se pojavio nemir zbog otajstva prisutnosti. Nije mogao vjerovati da je Isus živ – nije mogao prihvatiti spasonosni nemir. Toma je jedan od nas - netko tko želi ostati čvrsto na zemlji, bez primisli iluzije.

Bog ponekad uslišava i naše pogrešne molbe. On rasipnom sinu daje baštinu i dopušta mu da ode... A Tomi veli: “Prinesi prst ovamo”. Dugim riječima: Evo ti moje tijelo. Učini ono što si tražio. Toma je zadobio uslišanje i to je njemu bilo kao kazna i prijekor.

Međutim, prvi koji zove Isusa svojim Bogom je Toma. Od Tome, prepunog sumnje, Isus je izvukao najljepšu ispovijed vjere.

Danas Isus očekuje od nas da naša vjera pokaže znakove života kako bismo imali lice koje će drugima svijetliti vazmeno svjetlo. Možda je Toma postao “nevjerni Toma” jer apostoli nisu pokazivali svoja preobražena lica...

I dok mi danas poput Tome vapimo Bogu da nam pokaže znakove, ne vidimo da nam ih daje u izobilju - znakove svoje prisutnosti i darivanje čovjeka. Pozvani smo Bogu dati jedini mogući dar ovdje na zemlji: vjerovati u njega malo prije nego li ga vidimo; vjerovati u nebo malo prije nego li ćemo u njega ući.

 

BOŽJE MILOSRĐE

Štovanje slike Milosrdnog Isusa

Slika Milosrdnog Isusa predstavlja Uskrslog Krista na čijim su rukama i stopalima vidljivi znaci pribijanja na križ. Iz njegova probodenog srca, koje se ne vidi, izlaze dvije zrake: crvena i bijela. Svrha ove slike jest da nam posluži kao posuda kojom možemo zagrabiti i zadobiti milosti, te u tome da bude znak koji će nas i svijet podsjećati na potrebu pouzdanja u Boga i iskazivanja milosrđa svojim bližnjima. Štovanje ove slike se temelji na molitvi punoj pouzdanja popraćenoj djelima milosrđa.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 1.4.2018.-8.4.2018.:

Obiteljski dar darovalo 72 obitelji, a dar za crkvu 71 obitelj!

Đuro Dautanec  Ciglana 21, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Ivan Aurer Dravska 51, obiteljski dar 300kn, dar za crkvu 300kn; Matija Patačko H. voda 11, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn;

Nedjeljni listić: Kalinovac 171kn, Budrovac 174kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

OBAVIJEST:

Od danas se sakuplja hrana za Caritasovu javnu kuhinju: Sakupljamo sve od hrane: jaja, luk, krumpir špek,špeceraj i drugo: hranu donijeti do 22. travnja u crkvu;

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:

Nedjelja  10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

Ponedjeljak  18.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

                                        19.30h: Marijina legija: Prezidij Kraljica anđela;

Utorak  19.30h: Marijina legija: Prezidij Majka brze pomoći;                      

Četvrtak  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  19.15h: Proba zbora odraslih;

Petak 15.15h: Vjeronauk za Prvopričesnike i Krizmanike;

            16.00h: Vjeronauk za sve; 16.30h: Sve aktivnosti;

            18.45h: Zlatna krunica, Ispovijed, Misa i Klanjanje;

Subota  18.00h: Mjesečni susret mladih sa mladima iz Budrovca:

                             Obavezni krizmanici i dobro došli ostali mladi;

Nedjelja 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

8. travnja

2018.

Iv 20, 19-31

NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

07.30

+Za župljane;

11.00

+Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči; Marija, Mato i Andrija Bazijanec; Ivan Sabolić i rod., Mijo Markov i rod., Margeta Škudar, Mile Peran i ob. Kalinovčić; Smiljka Grubišić r. Pantelić; Za sve molitvene članove Milosrdnog Isusa; Elizabeta i Nada Lacković, Stjepan i Marija Gorički, Franjo, Francika, Manda, Anto i Kata Duvnjak;

Ponedjeljak

9. travnja

Lk 1, 26-38

BLAGOVIJEST

09.00

+Po nakani ob. Periša;

19.00

+Ivan Sobota god.; +Marija Janči i ob.; Ivana i Kristijan Kraljević; Mirjana Paviša; Jela Lončar;

Utorak

10. travnja

Mihovil

19.00

+Franjo Stanjo god.;

Srijeda

11. travnja

Iv 3, 16-21

Stanislav

07.30

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

Četvrtak

12. travnja

Sofija

19.00

+Mijo i Slava Bedeković, Katica Domboš, Milica Šantek;

Petak

13. travnja

Iv 6, 1-15

Martin

19.00

+Jela Lončar; +Đuro Živko;

18.15

Batinske:+Pavao Hrpalo, Ana Matica i rod. Šipek;

Subota

14. travnja

Valerijan

07.30

+Margeta i Martin Puhač, Elizabeta i Luka Koprolčec;

Nedjelja

15. travnja

2018.

Lk 24, 35-48

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

07.30

+Barica Štefec i ob. god., Mirko i Rudolf Aušperger i ob. god.;

11.00

+Grgur Knezić; Zlatko Belas, Đuro, Marta i Roza Gašparić; Smiljka Grubišić rod. Pantelić; Ante Sobota i Franjo Biruš 40 god.;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                                       Uskrs
Godina X.                          Broj 385.                       2.  travanj  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Sretan i blagoslovljen Uskrs želi Vam župnik Mladen
 
NEDJELJNA PORUKA

Isusovo uskrsnuće nije pobjeda nad neprijateljima koji su ga ubili, nego je pobjeda života nad smrću i ljubavi nad mržnjom.

Gospodin želi uskrsnuti u srcima koja su umorna od neuzvraćene ljubavi i misle da je bolje odustati od služenja i od ljubavi. Neka Uskrsli Gospodin ukoni u nama sve staro i neka nam podari novu nadu!

Molimo da Gospodin uskrsne u onima koji su dopustili da ih obuzme mržnja! Molimo ga da uskrsne u nama svaki puta kada dopustimo da klica zla dotakne našu dušu!

Gospodine!

Pomozi nam da uskrsne naša vjera! Daj, Gospodine, da u nama, i onda po nama zasja radost, zasja nada koja će biti jača od očaja!

Tvoje uskrsnuće slavimo! Tvoj slavni dolazak iščekujemo!

 

USKRS

Uskrsli Krist je Bog koji se potpuno darovao čovjeku, Bog koji se snizio na razinu čovjeka, Bog koji traži slobodnog čovjeka, Bog koji zove i nudi blizinu i pomoć, On je živi «Bog s nama». I valja nam to jednom zauvijek shvatiti, potrebno ga je «prepoznati» i doživjeti «prelazak». Za Isusa Krista, Božjeg Sina, bio je to prelazak iz smrti u život. Za nas kršćane Uskrs znači prelazak od zla na dobro, od pogreške na istinu, od opstojnosti bez Boga na opstojnost s Bogom, od života u grijehu na život u milosti s Bogom koji je vječno i Najveće dobro.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 25.3.2018.-1.4.2018.:

U ovom tjednu nije bilo darovatelja!

Nedjeljni listić: Kalinovac 123kn, Budrovac 177kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

OBAVIJEST:

Od sljedeće nedjelje sakuplja se hrana za Caritasovu javnu kuhinju: Sakupljamo sve od hrane: jaja, luk, krumpir špek,špeceraj i drugo: hranu donijeti do 22. travnja u crkvu;
AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  10.30h: Procesija s Uskrslim;

Utorak  19.00h: Marijina legija: Oba prezidija;                      

Četvrtak  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

                  18.45h: Proba zbora odraslih;

Petak  18.45h: Zlatna krunica, Misa i Klanjanje;

             19.30h: Patricijski sastanak;

Subota  19.30h: Proba zbora mladih;

Nedjelja 10.30h: Krunica za obraćenje nevjernika u našoj župi;

               11.00h: Poziv svim molitvenim članovima Milosrdnog

                            Isusa da dođu na Sv. Misu, jer se prikazuje za njih i njihove obitelji;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

1. travnja

Iv 20, 1-9

USKRS

07.30

+Za župljane;

10.30

+Željko i Mato Sobota i ob., ob. Nemet, Golub i Ilen; Stjepan i Marija Barić i ob., Đuro i Marija Matosović;  Tomislav Franjić; Ob. Đure Marijan Šimun Zvonar i Ana Bušetinčan; Ob. Željaka Gorupić;

Ponedjeljak

2. travnja

Mt 28, 8-15

Uskrsni ponedjeljak

07.30

+Na jednu nakanu ( Dražen );

11.00

+Za +čanu Majku Piju od Pres. Euh. -pogl. sam. Sv. Klare u Požegi; Smiljka Grubišić r. Pantelić;

Utorak

3. travnja

Iv 20, 11-18

Cvijeta

19.00

+Na jednu nakanu ( Dražen );

Srijeda

4 travnja

Lk 24, 13-35

Izidor

07.30

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

Četvrtak

5. travnja

Irena

19.00

+Đuro Goll; Jakov i Luca Pavić;

Petak

6. travnja

Iv 21, 1-14

Irenej

19.00

+Jela Lončar;

Subota

7. travnja

Mk 16, 9-15

Ivan

07.30

+Jasminka Berta;

Nedjelja

8. travnja

Iv 20, 19-31

NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

07.30

+Za župljane;

11.00

+Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči; Marija, Mato i Andrija Bazijanec; Ivan Sabolić i rod., Mijo Markov i rod., Margeta Škudar, Mile Peran i ob. Kalinovčić; Smiljka Grubišić r. Pantelić; Za sve molitvene članove Milosrdnog Isusa;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                                          Cvjetnica
Godina X.                          Broj 384.                       25.  ožujak  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Hosana Sinu Davidovu
VELIKI TJEDAN - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
 
NEDJELJNA PORUKA

Stojimo pred tajnom križa, muke i smrti. To je najprije tajna ljudske nezahvalnosti, ljudske nepravde i zavisti. U spletu događanja redaju se osobe: Ana i Kajfa, Pilat i Petar, Šimun Cirenac i satnik, preplašeni Isusovi prijatelji i zaslijepljena masa puna mržnje te puna bešćutnosti. Isus stoji pred tom silom zla i grijeha.

No, Isus je slobodan i kada ga bičuju, jer - slobodan je od mržnje, od osvete, od ogorčenja. U tome je poruka istinske pobjede križa. Ostao je nepovrijeđena srca, predan u ljubavi. Nije li to poruka svima nama? Odričemo se ljubavi kada mislimo da imamo pravo na mržnju.

Glavari svećenički i pismoznanci smatrali su da bi bio znak da Isus na čudesen način siđe s križa. A Isus je na čudesan način ostao na križu.

Gospodine! Stojim podno Tvoga križa i nisam bez krivnje - jer sam i sam utkan u grijeh svijeta. Zato:

Klanjam Ti se, Presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i po svim crkvama svijeta, jer si svojim svetim križem otkupio svijet.

 

DAROVATELJI OD 18.3.2018.-25.3.2018.:

Obiteljski dar darovalo 68 obitelji, dar za crkvu 67 obitelji!

Jedna obitelj, dar za crkvu 200kn; Vladimir Paviša Kolodvorska 73, obiteljski dar 200kn, dar za crkvu 200kn; Marija Šokec Kanalska 15, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Terezija Hrpalo Ravna 1, obiteljski dar 150kn; Marija Lacković Ravna 13, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn;

Nedjeljni listić: Kalinovac 130kn, Budrovac 150kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  14.00h: Križni put ulicama Kalinovca: Svi ste pozvani;

Utorak  19.00h: Marijina legija: Oba prezidija;                      

Srijeda  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Četvrtak  18.30h: Sva djeca doći na Misu večere Gospodnje;; 

Petak  17.00h: Sva djeca doći na Službu Muke Gospodnje;

             20.00h: Križni put Brezovicom ( ponesite lampaše );

Subota  09.00h: Izlaganje Presvetog i cjelodnevno klanjanje Božjem grobu;

                             Molim molitvene zajednice i ministrante za molitvu i

                             dežurstvo na Božjem grobu;

                18.30h: Sva djeca obavezna doći na Vazmeno bdijenje;

Nedjelja  07.30h: Blagoslov jela u narodnoj nošnji;

                 10.30h: Procesija sa Uskrslim;

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

25. ožujka

Mk 11, 1-10

CVJETNICA

07.30

Za župljane;

11.30

+Cila Zvonar god. i Ana Rabađija;+ Marija Međurečan; +Katarina Golubić, Jelica Pranjić i Ana Maturanec; +Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči, Marijan Salitrežić i Ronald Rajčić; +Za sve +iz ob. Rajić, Vukojević i Dalšašo;

Ponedjeljak

26. ožujka

Iv 12, 1-11

Emanuel

18.30

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

Utorak

27. ožujka

Ernest

18.30

+Na jednu nakanu ( Dražen Kajba );

Srijeda

28 ožujka

Mt 26, 14-25

Sonja

18.30

+Jelena Bazijanec god;

Četvrtak

29. ožujka

Iv 13, 1-15

Veliki četvrtak

18.30

MISA VEČERE GOSPODNJE

+Mirjana Paviša, Jela Lončar, Ivana i Kristijan Kraljević, Đuro Dugalija,  Nikola i Ana Najdert i Marija Fosin, Marija Janči, Tomislav Franjić, Đuro i Rozalija Grgec, Marija Kerečin i Ana Ferenčić, Goran Huđek, Slava Bedeković;

Petak

30. ožujka

Iv 18, 1-19

Veliki petak

17.00

SLUŽBA MUKE GOSPODNJE:

1. Služba riječi;  2. Klanjanje svetom križu;  3. Sveta Pričest;

Subota

31 ožujka

Mk 16, 1-8

Velika subota

18.30

VAZMENO BDIJENJE U SVETOJ NOĆI: 1. Služba svijetla;

            2. Služba riječi;  3. Krsna služba;

            4. Euharistijska služba;

Nedjelja

1. travnja

Iv 20, 1-9

USKRS

07.30

+Za župljane;

10.30

+Željko i Mato Sobota i ob., ob. Nemet, Golub i Ilen; Stjepan i Marija Barić i ob., Đuro i Marija Matosović; Za +časnu Majku Piju od. Pres. Euh. - pog. sam. Sv. Klare u Požegi; Tomislav Franjić; Ob. Đure Marijan Šimun Zvonar i Ana Bušetinčan;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

                        5. Korizmena nedjelja
Godina X.                          Broj 383.                       18.  ožujak  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji
SVETI JOSIP  Moli za nas!
 
NEDJELJNA PORUKA

Kolače za Caritas Varaždinske biskupije su ispekli:

Draženka Pantelić, Ante Lučić, Marija Kraljević, Mirjana Rabađija, Marta Lovreković, Ivanka Golubić, Brankica Stanjo, Marta Belobrk, Mirjana Miklić, Jelica Štefanić, Jasna Marić, Ljubica Fusić, Ljubica Račan, Radmila Barić, Nadica Kajba, Tihana Kuzmić, Barbara Kirinec, Marija Đakovec, Marija Erdelec, Janković Nada iz Dravske, Vesna Puhač, Sanja Miklić, Katica Goll, Marija Zvonar, Marina Miklić, Katica Golubić, Marija Kovačev, Slavko Matica, Višnja Zvonar, Ljubica Erdec, Jasminka Miklić, Franjo Dautanec, Smiljka Gorički, župnik,  Jedna osoba darovala kutije za kolače, Nada Janković iz Dravske darovala 3,5 kn oraha, jedna osoba 20 kg brašna, mlijeko, rum, vanili šećer, jedna osoba 10 kg brašna;

Od prodaje kolača sakupljeno je 4.480kn, a poslali smo 4.500kn;

Zahvaljujem svim dobrim ljudima koji su ispekli kolače, svima koji su kupili kolače i onima koji su doprinijeli u materijalu.  Vjerujem da svi koji smo ispekli kolače i koji smo kupili kolače nismo osiromašili, već da smo postali bogatiji za učinjeno dobro djelo u korizmi, koje će pomoći gladnima u našoj domovini!

Korizma nas poziva da činimo dobra djela, a upravo je to bila prilika da ga i učinimo, a ne da samo riječima pričamo!!!

 

HVALOSPJEV ŽALOSNOG PETKA

Promatrajmo ožalošćenu Mariju podno križa Spasiteljeva.
Pogledajmo njenu svetu dušu probodenu oštricom žive boli.
Videći na sramnom drvu križa smisao svih svojih želja,
ona trpi u duši više od svih mučenika
O naša božanska Učiteljice, suosjećamo s tobom.
Svojim nježnim srcem, moli svoga predragoga Sina za nas
.

ŽUPNE OBAVIJESTI

DAROVATELJI OD 11.3.2018.-18.3.2018.:

Obiteljski dar darovalo 64 obitelji, dar za crkvu 63 obitelji!

Ob. Marijan-Miklić  S. Radića 17, obiteljski dar 200kn, dar za crkvu 200kn; Ivan Markov  Dravska 98, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Mato Paviša Dravska 38, obiteljski dar 200kn, dar za crkvu 200kn; Marija Pantelić Ciglana 10, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Cila Matica Molvice 6, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn; Marija Dautanec Kolodvorska 82, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn, Marija Rogoz Kolodvorska 19, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn, Ivan Šokec Dravska 62, obiteljski dar 200kn, dar za crkvu 200kn; Cila Sobota Kolodvorska 109, obiteljski dar 150kn, dar za crkvu 150kn;

Nedjeljni listić: Kalinovac 112kn, Budrovac 188kn;

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA

U nedjelju na Cvijetnicu možete nabaviti maslinove grančice prije mise, sav prihod od prodaje je za cvijeće za Božji grob!

AKTIVNOSTI U ŽUPI:

Nedjelja  14.45h: Križni put koji predvode Molitvene zajednice;

                  15.15h: Velika Uskrsna ispovijed;

Ponedjeljak  18.00h: Proslava dana Očeva: Dođite očevi na proslavu!

Utorak  18.30h: Marijina legija: Oba prezidija;                      

Srijeda  18.15h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;

Četvrtak  19.00h: Proba zbora odraslih;

Petak  14.15h: Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike;

             15.00h: Križni put  ( u Kapeli Gospe žalosne );

Subota  19.00h: Proba zbora mladih;

Nedjelja  07.30h i 11.30h pjevanje muke Gospodina našega Isusa;

                 11.30h: Procesija sa maslinovim granama;

                 14.00h: Križni put ulicama Kalinovca: Svi sve pozvani!

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

Dan

Nakane

Nedjelja

18. ožujka

Iv 12, 20-33

5. KORIZMENA NEDJELJA

07.30

+Za župljane;

15.30

+Luka Kaić; Marija Ferenčić god. i Matej i ob.; Tereza Švaco god. i Ivan i Anđelka Kolaric;

Ponedjeljak

19. ožujka

Lk 2, 41-52

SVETI JOSIP

DAN OČEVA

 

09.00

+Marija i Ignac Šokec;  +Na čast sv. Josipu i na nakanu;  +Josip i Stjepan Marić;

18.00

+Franjo Grčić god. i Petar Kapić; +Đuro Grgec god. i ob.; +Marija Janči; +Stjepan, Veronika i Andrija Dautanec, Ljubica Podgorelec i ob. Đođ;

Utorak

20. ožujka

Iv 8, 21-30

Klaudija

18.00

+Ob. Mande Gorupić,  Ivanka Marinić,  Jela Lončar  i  za sve moje dobročinitelje;

17.30

Batinske: +Ivan Domović i Ivan Bazijanec;

Srijeda

21 ožujka

Iv 8, 31-42

Kristijan

18.00

+Kristijan i Ivana Kraljević;

Četvrtak

22. ožujka

Iv 8, 51-59

Oktavijan

17.00

+Andrija i Ljubica Petrokov;

Petak

23. ožujka

Iv 10, 31-42

Žalosni petak

Donji kraj

15.30

+Ob. Šoš, Štefanić i Stankeric; +Marija Jušta i rod. Jušta i Šiptar; +Slava i Mijo Bedeković, Katica Domboš i Milica Šantek; +Željko i Mato Sobota; +Tomo, Đuro i Rozalija Fusić; +Đuro Ban;+ Franjo i Mario Stanjo; +Miljenko i Dejan Car; +Goran, Josip i Toni Huđek; +Jela Lončar; +Ob. Barić, Dautanec i Ogrinec;

Subota

24 ožujka

Latin

07.30

+Marija Međurečan od župnika;

Nedjelja

25. ožujka

Mk 11, 1-10

CVJETNICA

07.30

+Za župljane;

11.30

+Cila Zvonar god. i Ana Rabađija;+ Marija Međurečan; +Katarina Golubić, Jelica Pranjić i Ana Maturanec; +Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči, Marijan Salitrežić i Ronald Rajčić; +Za sve +iz ob. Rajić, Vukojević i Dalšašo;

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------

 

                                       Uskrs
Godina X.                          Broj 38.                       2.  travanj  2018.
Odgovorna osoba: preč. Mladen Gorupić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
--------------------------------
 
 
S
I
 
 
NEDJELJNA PORUKA
0
 

0

ŽUPNE OBAVIJESTI

 D

AKTIVNOSTI U ŽUPI:    

-M

 

S

 
AKTIVNOSTI U ŽUPI:

 M

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 098/511-661
e-mail adresa: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr  //  mladen.gorupic@hi.t-com.hr
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak