Listić;
Ispit savjesti
10. 3. 2013.

 

 
Sveti Luka;
br. 13.
20. 12. 2019.
veličina: 6.412 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 12.
20. 12. 2018.
veličina: 5.030B
 
Sv. Luka;
 br. 11.
20. 12. 2017.
veličina: 4.371 KB
 
Sv. Luka;
 br. 10.
20. 12. 2016.
veličina:
3.037 KB
 
Sveti Luka;
br. 9
7. 7. 2016.
veličina:
3.530 KB
 
Sveti Luka;
br. 8
20. 12. 2015.
veličina: 3.374 KB
 
Sveti Luka;
br. 7
05. 04. 2015.
veličina:
3.402 KB
 
 
Sveti Luka;
br. 6.
20. 12. 2014.
veličina:
3.293  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 5.

Trojstvo
3.012  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 4.
Božić
2.605  KB
 
 
Sveti Luka;
br. 3.
Presveto Trojstvo
3.700  KB

 

Sveti Luka;
br. 2.
Od Božića u prodaji
2.010  KB

 

Sv. Luka; br. 1.
05. 06. 2012.
vl: 1.385  KB
-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 7.                                               1.  5.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:
ŽUPNE OBAVIJESTI

ŽUPNE OBAVIJESTI:

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

SUSRET I DRUŽENJE ZA KRIZMANIKE: 11.05., srijeda u 16.00

SKUPINE :

Čitaći i ministranti: 11.05. srijeda u 17.00

Zbor dječji i mladih prema dogovoru sa orguljašicom

Veliki zbor: prema dogovoru sa orguljašicom

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI: mole se pola sata prije misa, ili kada je drugačije naznačeno u listiću. Moli se Gospina krunica i Gospine litanije. Možete ovu pobožnost moliti i po kapelama prema vašem dogovoru. Posebno pozivamo prvopričesnike i krizmanike da dolaze na ove pobožnosti.

POBOŽNOSTI PRIJE MISA: ako nije upisana koja druga pobožnost moli se Gospina krunica. Prije rane nedjeljne mise moli se krunica Božanskog milosrđa.

HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU: 05.lipnja, nedjelja. Cijena karte je 55 kuna. Upisuje se i plaća kod zvonarice. Po povratku hodočastimo u Ludbreg.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

SVETE MISE KROZ TJEDAN

01.05.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

3.VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

11.00 proslava prve pričesti

misa +Zlata i Petar Oskoruš, Martin i Kata Drvenkar  

02.05.2022.

 Ponedjeljak

Sv. Atanazije

18.00 misa +Katarina i Ivan Biruš, Terezija i Ivan Vinković

-pod misom je susret krizmanika sa delegatom i njihov ispit, sa krizmanicima dolaze roditelji i kumovi  

03.05.2022.

         Utorak

Sv. Filip i Jakov

19.00 misa +Verona i Ivan Golubić, Marija i Ivan Lacković, Marija, Đuro, Danica, Stjepan Šijanec  

04.05.2022.

Srijeda

Sv. Florijan

BATINSKE: 17.00 misa za vatrogasce

18.00 generalna proba za krizmu

19.00 misa +Ivan i Miroslav Benšić, Marija Sobota i ob.

05.05.2022.

Četvrtak

Svagdan

17.30 ispovijed za krizmu

19.00 misa

+Ana Belobrk god., i ob.

06.05.2022.

  Petak

Svagdan

15.00 vjenčanje (bez mise): Valentina Vucikuja-Ivan Gašparić

KRIZMA: misa u 18.30

07.05.2022.

  Subota

Svagdan

07.30 misa

+

08.05.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

4. VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

11.00 misa +Anđelka Kolarić god., ob. Kolarić i Janković  

 

09.05.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

07.30 misa

+

 

10.05.2022.

 Utorak

Bl. Ivan Merz  

19.00 misa

+Ivan i Marija Miklić  

11.05.2022.

 Srijeda

Svagdan

19.00 misa

+ob. Živko, Horvat, Fuček

12.05.2022.

 Četvrtak

Sv. Leopold Bogdan Mandić  

19.00 misa

+Marija i Ivan Dautanec  

13.05.2022.

 Petak  

Gospa Fatimska

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA

19.00 misa

+Slavko Peić ml.  

-euh.klanjanje, animira zbor

14.05.2022.

 Subota

Sv. Matija  

07.30 misa +.

17.00 krštenje (bez mise): David Štefanov

15.05.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

11.00 misa + Marija, slavko, Ivan, Antun Gračan, Cila, Stjepan, Pavao Čižmeković, Milka i Đuro Ban

 

16.05.2022.

Ponedjeljak

Sv. Ivan Nepomuk

KAPELICA SV. IVANA NEPOMUKA

19.00 misa

+

17.05.2022.

Utorak

Svagdan

19.00 misa

+Bolto Lacković, Stjepan Lacković, Elizabeta Lacković, Nada Lacković, Marica i Stjepan Gorički  

18.05.2022.

Srijeda

Svagdan

19.00 misa

+Marija i Stjepan Gorički, Vjekoslav, Milka, Stjepan  Martinčić

19.05.2022.

Četvrtak

Svagdan

19.00 misa

+ Antun i Marija Fosin, Nikola i Ana Najdrt

20.05.2022.

Petak

Svagdan

BATINSKE

19.00 misa

+Đođ Ivan, Slavko, Ana, Cila, Nikola, ob. Balog  

21.05.2022.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+

 

 22.05.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

6. VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

11.00 misa +Mijo i Marija Grgec  

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 6.                                               10.  4.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

POBOŽNOSTI PRIJE MISA: ako nije upisana koja druga pobožnost moli se Gospina krunica. Prije rane nedjeljne mise moli se krunica Božanskog milosrđa.

DEVETNICA BOŽANSKOM MILOSRĐU: počinje na Veliki petak. Možete je moliti prije ili poslije misa i obreda. Moli se krunica Božjeg milosrđa i litanije.

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici: 27.04. srijeda u 16.00, svi

Prvopričesnici: 13.04. srijeda u 17.00; 27.04. srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti: 13.04. srijeda u 16.30

Čitaći i ministranti: 27.04. srijeda u 16.30

Zbor dječji i mladih prema dogovoru sa orguljašicom

Veliki zbor: prema dogovoru sa orguljašicom

VJERONAUK ZA ODRASLE: 29.04. petak, nakon mise, za sve odrasle, svi župni vijećnici, svi bračni parovi

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

SVETE MISE KROZ TJEDAN

DALI STE NEVEZANE MISNE NAKANE:

+Tomislav Franjić, Đuro Franjić (17.04.)

+Bara i Franjo Matica, Šimun i Kata Peić, Stjepan, Ana, Đuro, Ivan, Marija Zvonar (18.04.)

+Ščrbić Josip god., Katica i Roza, Bušetinčan Ana, ob. Đure Marijana (21.04.)

 +Kata Pantelić, Ljubica Rabađija (24.04.)

+Horvat Ivan i rod., Vlašić Josip i rod., Ivan Posavec, Hegeduš Štefa i Josip, Biškup Đuro (25.04.)

+Horvat Marko, Kereči Stjepan, Bratanović Josip i Ana, Prša Ana, Krenek Aleksandra (25.04.)

+Gorički Ivan, ob. Gorički, Lacković Bolto i Ana (25.04.)

+Ivan Pavlović god. (26.04.)

10.04.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Počinje VELIKI ili SVETI TJEDAN

  CVJETNICA-MUKA GOSPODNJA

08.00 misa +pro populo , bl.grančica

10.30 križni put: predvode župni vijećnici

11.00 misa +Matej Kucel i Sofija Zalar -bl.grančica i procesija oko crkve 

11.04.2022.

Veliki ponedjeljak

19.00 misa

+Sabolić Ivan i rod.,  Ivan, Mijo Markov i rod.

12.04.2022.

Veliki utorak

18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa +Mijo Bedeković god. i Slava, Katica Domboš  

13.04.2022.

Velika srijeda

07.30 misa

+Magdalena, Franjo, Petar Jušić

14.04.2022.

Veliki četvrtak

 

Počinje sveto vazmeno trodnevlje

MISA VEČERE GOSPODNJE

20.00 misa +Markač Martin i Marija,Žuškin Zdravko, Franjo i Marija, Crnjaković Marija

-Getsemanska ura: kratko bdjenje: krunica Božanskog milosrđa

15.04.2022.

  Veliki petak

MUKA GOSPODNJA

17.30 križni put (predvode župni vijećnici i bračna zajednica)

18.00 obredi muke Gospodnje

-poklon Božjem grobu (crkva je otvorena do 21.00)

16.04.2022.

 Velika subota

07.30 izlaganje Presvetog za klanjanje

-kroz cijeli dan je vaš pojedinačni i obiteljski pohod Božjem grobu

USKRSNO BDJENJE

20.00 obredi vazmenog bdjenja

 misa +Igor, Kristijan, Damir

-blagoslov jela

17.04.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Uskrs

USKRSNUĆE GOSPODNJE

08.00 misa +pro populo, blagoslov jela

11.00 misa +Luca Pavić, na nakanu

 

18.04.2022.

Vazmeni ponedjeljak

11.00 misa

+Ivković Marija i Antun, Bazijanec Marija

-krštenje pod misom: Patrik Petrović

19.04.2022.

Vazmeni utorak  

18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa +Grgur Knezić i rod.

20.04.2022.

Vazmena srijeda

19.00 misa

+Franjo Karlovčan

21.04.2022.

Vazmeni četvrtak  

19.00 misa

+Franjo Paviša, Stjepan i Marija Markov, Mijo Rabađija

22.04.2022.

Vazmeni petak  

18.30 pobožnost Srcu Isusovu

19.00 misa +Marko Rabađija i ob., Vid i Marija Međurečan, Đuro, Kata i ob.  

23.04.2022.

Vazmena subota  

07.30 misa +Stjepan Mikacinić god.

15.00 krštenje (bez mise)  Sven Vicenski

16.00 vjenčanje i krštenje (bez mise) Ana Miklaušić-Dominik Jagar & Ivano Jagar

24.04.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

Nedjelja Božjeg milosrđa

2. VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

09.30 misa +Ljubica i Vinko Periša  

 

25.04.2022.

Ponedjeljak

Sv. Marko, evanđelist

MOLVICE

-proštenje

19.00 misa +Đuro Vucikuja

26.04.2022.

Utorak

Svagdan

18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa

+ob. Šantek Milica, Katica, Petar, Alojz

27.04.2022.

Srijeda

Svagdan

19.00 misa

+Nadica i Zlatko Cvilinder i rod.  

28.04.2022.

Četvrtak

Svagdan

19.00 misa

+ Ljubica Balala

29.04.2022.

Petak

Sv. Katarina Sijenska  

18.30 pobožnost Srcu Isusovu

19.00 misa +Ljubica Jančijev god.

-vjeronauk za odrasle, za župne vijećnike i za bračne parove  

30.04.2022.

Subota

Svagdan

07.30 misa +Bernarda i Luka Lakuš

10.00 ispovijed za prvu pričest

Krštenje: Liam Begović  

01.05.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 3.VAZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

11.00 proslava prve pričesti

misa +Zlata i petar Oskoruš, Martin i Kata Drvenkar

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 4.                                               20.  3.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

KRIŽNI PUT MOŽETE MOLITI I PO KAPELAMA PREMA VAŠEM DOGOVORU, KAO I DRUGE PUČKE POBOŽNOSTI!

POBOŽNOSTI PRIJE MISA: ako nije upisana koja druga pobožnost moli se Gospina krunica. Prije rane nedjeljne mise moli se krunica Božanskog milosrđa.

SUSRET ZA SINODU: zajednički za župe Kalinovac i Budrovac 23.03.2022., srijeda u Budrovcu u 18.45 sati. Svi ste pozvani!

Također zajednički susret u Kalinovcu 30.03., srijeda u crkvi u 18.30. Svi ste pozvani!

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici: 23.03.  srijeda: nema

                    30.03. svi u 16.00  

                    06.04. srijeda svi u 16.00

Prvopričesnici 23.03. i 30.03., srijeda u 17.00. 06.04, srijeda u 16.30.

SKUPINE :

Ministranti i čitaći: 23.03. i 06.04. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih prema dogovoru sa orguljašicom

Veliki zbor: prema dogovoru sa orguljašicom

KRIŽNI PUT MLADIH NAŠE BISKUPIJE: 02.i 03.travnja. Početak u Kozarevcu, prvi dan završavaju u Budrovcu, drugi dan prolaze kroz Kalinovac i završavaju u Đurđevcu. Mogu sudjelovati stariji od 15. g. Prijave župniku!

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

SVETE MISE KROZ TJEDAN
DALI STE NEVEZANE MISNE NAKANE:
+Marija, Mato, Andrija Bazijanec, Stjepan Zvonar
+Kata Markov

20.03.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put- predvode dječji i mladi čitači, organizira ih njihova voditeljica

11.00 misa +Mirko i Jelica Pranjić, Antun i Katarina Golubić   

21.03.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

18.00 misa

+Martin, Ana, Luka, ob. Ferenčić, Nadica Janči  

22.03.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa +Brankica Aurer god.

23.03.2022.

Srijeda

Svagdan

BATINSKE 18.00 misa

+ ob. Ivana Bazijanec

 

24.03.2022.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+Marica Jušta, ob. Jušta i Šiptar  

25.03.2022.

  Petak

Blagovijest

17.30 križni put – predvode odrasli čitači- organizira ih njihova voditeljica

18.00 misa +Marija i Mijo Janči

 

26.03.2022.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+Škudar Margeta, Pervan Mile, Luka i Ana Erdelec

11.00 krštenje (bez mise) Jan Grijanec

27.03.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

4. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put- predvode dječji i mladi čitači, organizira ih njihova voditeljica

11.00 misa+Nadica Janči  

 

28.03.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

ČITANJA:
Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; Mt 25,31-46

29.03.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa +Jela i Đuro Bazijanec

30.03.2022.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+Cila Zvonar god., Ana Rabađija  

31.03.2022.

Četvrtak

Svagdan

BATINSKE 18.00 misa

+Đođ Slavko i Cila, Terezija Međurečan i ob.

01.04.2022.

Petak

Svagdan

17.30 križni put –predvode krizmanici (obavezni dolazak)

18.00 misa +Đuro Barić god.

02.04.2022.

Subota

Svagdan

13.00 krštenje Lovro Sidnjenko

Prva večernja misa nedjelje u Budrovcu u 17.00

03.04.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

5. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put –predvodi veliki zbor (organizira ih orguljašica)

11.00 misa +Jasminka Berta god.

 

04.04.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Praštajte i oprostit će vam se.

ČITANJA:
Dn 9,4b-10; Ps 79,8.9.11 i 13; Lk 6,36-38

05.04.2022.

Utorak

Svagdan

18.30 pobožnost Božanskom milosrđu

19.00 misa

+Franjo i Marija Carek, Antun i Sofija Janči  

06.04.2022.

Srijeda

Svagdan

VELIKA ISPOVIJED

17.15 u župnoj crkvi

Misa +Dorica i Franjo Janči, Branko Lovrak i rod., Ivan i Doroteja Kralj  

07.04.2022.

Četvrtak

Svagdan

19.00 misa

+ Doroteja Lončar, Dražen Jurić

08.04.2022.

Petak

Svagdan

Kapela Žalosne Gospe

17.30 krunica

18.00 misa +ob.Šoš, Stankeric, Štefanić, Marija Sobota  

09.04.2022.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+Mijo i Marta Segen i ob., Marica i Ilija Pajdek  

10.04.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

CVJETNICA-MUKA GOSPODNJA

08.00 misa +pro populo , bl.grančica

10.30 križni put: predvode župni vijećnici

11.00 misa +Matej Kucel i Sofija Zalar -bl.grančica i procesija oko crkve  

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 4.                                               27.  2.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA: 

Susreti za duhovni i čovječni rast. Mogućnost ispovijedi, pobožnost, misa s kratkim nagovorom i euharistijsko klanjanje. Misu i klanjanje animirati će župni zbor svojim pjevanjem i sudjelovanjem, pozivamo sve da se uključe:-svi kandidati za krizmu (7. i 8. razredi osnovne škole)-svi srednjoškolci-svi studenti-sva radnička mladež-svi bračni parovi. Također, i svi ostali slobodno se priključite. Mladi, od srca vas pozivamo na ove susrete.

DEVETNICA SV. JOSIPU: počinje 10.ožujka. Možete moliti prije ili poslije misa (litanije sv. Josipu i molitva sv. Josipu).

KRIŽNI PUT MOŽETE MOLITI I PO KAPELAMA PREMA VAŠEM DOGOVORU, KAO I DRUGE PUČKE POBOŽNOSTI!

 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici: 02.03.  srijeda:    7.r u 16.00,     8.r u 16.30

                    09.03. nema

                    16.03. srijeda:    7.r u 16.00,     8.r u 16.30

Prvopričesnici 02.03. i 09.03. i 16.03. srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti i čitaći: 09.03.  srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 09.03. srijeda u 16.30, u crkvi

Veliki zbor: prema dogovoru sa orguljašicom

POBOŽNOSTI PRIJE MISA: ako nije upisana koja druga pobožnost moli se Gospina krunica. Prije rane nedjeljne mise moli se krunica Božanskog milosrđa.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

 

DALI STE NEVEZANE MISNE NAKANE:

+Elizabeta i Franjo Gračan, Cila, Mato Knezić

+Stjepan, Veronika, Andrija Dautanec, Ljubica Podgorelec, ob. Đođ, Stjepan Zvonar

+Nadica Cvilinder

+Valent Peić god.

+Vinko, Ivan Miklić, Blagaj Josip

+Marija  Janči  +Đuro i Marija Gašparov, Marija i Milica Belobrk

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 

27.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

8. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Đođ Marija   

28.02.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

18.00 misa

+Krunoslav Budrović

01.03.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa +deda Edvard, baka Adolfina

02.03.2022.

Srijeda

Pepelnica

POČETAK KORIZME

18.00 misa i pepeljenje

+Tomislav Mandić

-nakon mise sastanak Caritasa

03.03.2022.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+Milka Ban god., Ivan Kovačević

04.03.2022.

 Prvi petak

Posveta Srcu Isusovu

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA

17.30 križni put – predvode odrasli čitači- organizira ih njihova voditeljica  

18.00 misa +Ivan Fuček god.

-euh. klanjanje, animira zbor  

05.03.2022.

 Prva subota

Molitva za duhovna zvanja

Prva večernja misa nedjelje u Budrovcu

17.00 nedjeljna misa u Budrovcu

06.03.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

1. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put- predvode dječji i mladi čitači, organizira ih njihova voditeljica

11.00 misa+Ivan, Vinko, Marija Magdić  

 

07.03.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

ČITANJA:
Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; Mt 25,31-46

08.03.2022.

Utorak

Svagdan

BISKUPOV POHOD- VIZITACIJA

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa +Ronald Rajčić, Smiljka Grubišić

09.03.2022.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+Branko Patačko, Flanjek Barica god., Živko Tomo, ob. Ivković, Kaić Luka, Kucel Ivan, Marija Amanović god.,Karlovčan Franjo, Zvonar Mirko

10.03.2022.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+Marija Biruš god., Ivan, Katarina, Ignac, Franjo, Darko Biruš, Doroteja i Franjo Glavinić, Franjo Nikša

11.03.2022.

Petak

Svagdan

17.30 križni put –predvode krizmanici (obavezni dolazak)

18.00 misa +Cila Fučkar Kupčić

12.03.2022.

Subota

Kvatre

07.30 misa

+

13.03.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

2. KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put –predvodi veliki zbor (organizira ih orguljašica)

11.00 misa +na nakanu ob. Mandić i Periša

 

14.03.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Praštajte i oprostit će vam se.

ČITANJA:
Dn 9,4b-10; Ps 79,8.9.11 i 13; Lk 6,36-38

15.03.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Valent Peić i ob.

16.03.2022.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa+ob. Fuček, Horvat, Rozalija i Tomislav Franjić, Krešimir Rončević, ob. Tomašek, Živko, Rep, Barinić

-nakon mise: 1. susret za Sinodu u župi, za sve župljane

17.03.2022.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+ Kata Hoić i ob.  

18.03.2022.

Petak

Svagdan

17.30 križni put – predvode odrasli čitači- organizira ih njihova voditeljica 

18.00 misa +Jelena Mikacinić, Dora Hrvatić 

19.03.2022.

Subota

Sv. Josip

09.30 misa, svečana, pjevana

+Franjo Grčić god., Petar Kapić

Krštenje, bez mise: Katja Janković

 20.03.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3.KORIZMENA NEDJELJA

08.00 misa +pro populo

10.30 križni put- predvode dječji i mladi čitači, organizira ih njihova voditeljica

11.00 misa +Mirko i Jelica Pranjić, Antun i Katarina Golubić  

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 3.                                               6.  2.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici: 09.02. nema

                    16.02. srijeda:    7.r u 16.00,     8.r u 16.30

                    23.02. nema

Prvopričesnici 09.02. i 16.02., srijeda u 17.00

                         23.02. nema

SKUPINE :

Ministranti i čitaći: 09.02.  i 23.02. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 09.02., i 23.02. srijeda u 16.30, u crkvi

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 

06.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Karlovčan Marija god., Ivan

Nevezana nakana: +Vesna Marek, Antun Vucikuja, ob. Sobota  

07.02.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

18.00 misa

+

08.02.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa +Tomo Aurer god. i ob., Sofija Janković god., i ob., Danijel Marinić god., i ob.

09.02.2022.

Srijeda

Sv. Skolastika

18.00 misa

+Ronald Rajčić, Franjo i Dorica Pantelić, Dražen Rajčić

10.02.2022.

Četvrtak

Bl. Alojzije Stepinac

18.00 misa: svečana, pjevana

+Vinko, Marko, Mato i Marija Kovačev

Nevezana nakana. +Stjepan, Ana, Đuro, Mirko, Ivan, Barica Zvonar, Petar i Kata Gračan, Jela Lončar, Zlata Šeruga

11.02.2022.

 Petak

Gospa Lurdska

17.40 pobožnost Srcu Isusovu

18.00 misa

+Ivan Biruš god., Marija i Katarina Biruš, Vesna Marek, Antun Vucikuja, Cila i Luka Haraminec

12.02.2022.

 Subota

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jeli su i nasitili se.

ČITANJA:
1Kr 12,26-32;13,33-34; Ps 106,6-7a,19-22; Mk 8,1-10

13.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

6. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Biruš Ana god., Ivan  

 

14.02.2022.

Ponedjeljak

Sv. Valentin

Proštenje: kapela sv. Valentina, Peski

16.30 misa +

15.02.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Jasminka Berta, ob. Ivanov, Maletić, Mato Lovrak

16.02.2022.

Srijeda

Svagdan

18.00 misa

+Branko Patačko, č.s. Cecilija Škriljevečki, Ivan Živko, Tkalčec Stjepan

 

17.02.2022.

Četvrtak

Svagdan

18.00 misa

+Mijat i Anđa Barišić

Nevezane nakane: +Mirko Zvonar god., Barica  i Ivan

+Ivan Đakovec god.

18.02.2022.

Petak

Svagdan

17.40 pobožnost Srcu Isusovu

18.00 misa +Rendulić Ana god.

-euh. klanjanje

19.02.2022.

Subota

Svagdan

Krštenje, bez mise: 14.00 Roko Tolić

Prva večernja misa nedjelje u Budrovcu

17.00 nedjeljna misa u Budrovcu

20.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji  

7. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 misa +Anđelka Lugarov

Nevezane nakane: +Saša Petković, Špoljar Ana i Ivan

+Marija i Stjepan Barić, Marija i Đuro Matasović i rod.

 

21.02.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vjerujem, Gospodine! Pomozi mojoj nevjeri!

ČITANJA:
Jak 3,13-18; Ps 19,8.9.10.15.; Mk 9,14-29

22.02.2022.

Utorak

Katedra sv. Petra  

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+ob. Luke i Ignaca Karlovčan

23.02.2022.

Srijeda

Sv. Polikarp

18.00 misa

+Luka Kaić god.

Nevezana nakana: +ob. Fel Ivan, Branka, Mijo, Marija, ob. Mihaldinec Branko, Sofija, Marijan  

24.02.2022.

Četvrtak

Svagdan

BATINSKE 18.00 misa

+Bečaj Marija i Ivan, Međurečan Terezija

25.02.2022.

Petak

Svagdan

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

ČITANJA:
Jak 5,9-12; Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12; Mk 10,1-12

 

26.02.2022.

Subota

Svagdan

07.30 misa

+

 27.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

8. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Đođ Marija  

 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 2.                                               23.  1.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Administrativno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Krizmanici 26.01. i 02.02., srijeda u 16.00

Prvopričesnici 26.01. i 02.02., srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti i dječji čitaći 26.01. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 26.01., srijeda u 16.30, u crkvi

SUSRET ZA BRAČNE PAROVE: nedjelja 30.01., nakon mise u 11, u crkvi. Pozivamo bračne parove da se odazovu na misu i poslije na kratki tematski susret. Velika je važnost župne Obiteljske i bračne zajednice i njihovih susreta. Ako ne možete doći kao par, slobodno dođe jedan od vas.

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA: susreti za duhovni i čovječni rast. Mogućnost ispovijedi, pobožnost, misa s kratkim nagovorom i euharistijsko klanjanje. Misu i klanjanje animirati će župni zbor svojim pjevanjem i sudjelovanjem, pozivamo sve da se uključe:

-svi kandidati za krizmu (7. i 8. razredi osnovne škole)

-svi srednjoškolci

-svi studenti

-sva radnička mladež

-svi bračni parovi

Također, i svi ostali slobodno se priključite. Mladi, od srca vas pozivamo na ove susrete.

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Dani od 18. do 25. siječnja u Katoličkoj su crkvi posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana. Ova se osmina slavi i u nekim drugim kršćanskim Crkvama. Začetnik ovog molitvenog pokreta je američki anglikanski svećenik Pavao Wattson sa svojim suradnikom, anglikanskim svećenikom Spencerom Jonesom. Pavao Wattson je pripadao takozvanom oksfordskom pokretu u Anglikanskoj crkvi, koji je bio sklon zbližavanju s Rimom. Na njegov su poticaj godine 1908., u okviru američke Anglikanske crkve, prvi put organizirali ovu osmodnevnu molitvu za jedinstvo kršćana. Ubrzo nakon toga Pavao Wattson je, zajedno s muškom i ženskom redovničkom zajednicom, koje je već prije bio osnovao, pristupio Katoličkoj crkvi. Otada se ova osmina počela širi ponajviše u Katoličkoj crkvi. Papa Pio X. službeno ju je odobrio i preporučio svim katolicima.

Pavao Wattson je nastojanje oko jedinstva shvaćao u predkoncilskom duhu. Tada se jedinstvo kršćana shvaćalo kao povratak svih odijeljenih kršćana u krilo Katoličke crkve. Zato se molitvena osmina u početku širila samo među katolicima i anglikancima koji su bili skloni Rimu.

Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom gibanju i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi vatikanski sabor (održan 1962.-1965.), koji je iznio nova katolička načela suvremenog ekumenskog gibanja. Između ostalog posebno je naglašen duhovni ekumenizam, to jest obraćenje srca i svetost života te javna, zajednička, i svaka osobna molitva za jedinstvo. Molitva je od sada duša svega ekumenskog gibanja. Novi papinski dokumenti o ekumenizmu posebno preporučuju upravo održavanje molitvene osmine od 18. do 25. siječnja kao zajedničke molitve s drugim kršćanima i prilika za prijateljske susrete.

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN

23.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa

 +ob. Belobrk, Kopričanec, Panjić Ivan, Katica Pintarić

-nevezana nakana: +Božica Marić god.

+Golubić Katarina i Antun

24.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Franjo Saleški

17.00 misa

+

25.01.2022.

Utorak

Obraćenje sv. Pavla

 

------------------------

26.01.2022.

Srijeda

Sv.Timotej i Tit

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+

27.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

BATINSKE 17.00 misa  KUMULATIVNA (skupna)

+Marija, Sofija, Nikola Sobota, ob. Kovačević, Đođ, Marija Rupčić

+Horvat Marija, Ivan, Ignac

28.01.2022.

 Petak

Sv. Toma Akvinski

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa

+Kata i Stjepan Dautanec

-euh. klanjanje

29.01.2022.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+

15.00 krštenje, bez mise: Fran Rabadžija  

30.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Puhač Mijo god.

-nakon mise je susret za bračne parove naše župe

 

31.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Ivan Bosco

 

--------------------------

01.02.2022.

Utorak

Svagdan

17.30 pobožnost Božanskom milosrđu

18.00 misa

+Ivan i Marija Miklić, Ana i Nikola Najdrt

02.02.2022.

Srijeda

Svijećnica

18.00 misa

+Ivan, Marija, Tomo Janković, Marta Milinović

-blagoslov svijeća i procesija sa svijećama

03.02.2022.

Četvrtak

Sv. Blaž

18.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+ Alojzije Sulimanec

-blagoslov grla i jabuka

04.02.2022.

Petak

Svagdan

DUHOVNI SUSRETI ŽUPLJANA

17.40 pobožnost Srcu Isusovu

18.00 misa +Ivan Barić god.

-euh. klanjanje, animira zbor 

05.02.2022.

Subota

Sv. Agata

07.30 misa

+Alojz Kajba god.

 06.02.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

5. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Karlovčan Marija god., Ivan

Nevezana nakana: +Vesna Marek, Antun Vucikuja, ob. Sobota

 

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 1.                                               9.  1.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda Kalinovac za rad sa strankama u vezi crkvene administracije: iza Svetih misa radnim danom, ili po dogovoru. Nedjeljom, subotom, blagdanima župni ured ne ureduje.

VJERONAUK:

Vjeronauka ovog tjedna nema (12.01., srijeda, nema)

Krizmanici 19.01., srijeda u 16.00

Prvopričesnici 19.01., srijeda u 17.00

SKUPINE :

Ministranti i čitaći 12.01. srijeda u 16.30, u crkvi

Zbor dječji i mladih 12.01., srijeda u 16.30, u crkvi

RODITELJSKI SASTANAK:

16.01. nakon mise u 11 sati je roditeljski za krizmanike i prvopričesnike, u crkvi

SASTANAK NOVOG EKONOMSKOG VIJEĆA:

26.01., srijeda, u 18.00 sati

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Čistoga razuma pristupiti Kristu

Stojeći pred otajstvom današnje svetkovine, a polazeći od opisa koji nam je donio evanđelist sveti Matej, ne možemo ne uočiti čudesnu Božju dobrotu koja je izišla iz okvira i granica jednoga naroda i počela se objavljivati svijetu. Jednako tako valja uočiti i napor mudraca koji na sebi svojstven način otkrivaju Božju blizinu, te joj se veoma raduju, ne žaleći truda da dođu do konačnoga susreta, do susreta s Bogom koji je rušio granice i izlazio iz okvira ljudskih. Isto tako valja uočiti da je za susret bio potreban i iskorak razuma prema Bogu koji se nesebično daruje i ne prestaje objavljivati svoj život i dobročinstva, milost i spasenje svim narodima.Dajući se voditi Božjoj zvijezdi repatici, trojica mudracu su potvrdila pravilo da je vjera svjetlo razuma. Štoviše, nakon što su čuli tumačenje Svetoga pisma o mjestu rođenja novorođenoga kralja, dodatno su bili utvrđeni u svojim traženjima i prosvijetljeni u nastojanjima. To što se dogodilo s njima, trebalo bi uvijek biti s iskrenim tražiteljima kojima Bog ne uskraćuje svoje pomoći ako ga zdušno traže. No problem nastaje ako nema razuma, to jest spremnosti dosljednog razumskog promišljanja, onda vjera ne može ništa prosvijetliti. Razum i njegovo funkcioniranje je neophodna ‘materija’, to jest pretpostavka koju vjera može oblikovati, može voditi do konačnog čvrstog, sigurnog i ispravnog zaključka. No promatrajući svijet oko sebe stječe se dojam da živimo u vrijeme koje se može nazvati vremenom ugroženoga razuma. Razum je danas postao nesiguran i nejasan. A ako nema razuma, onda preostaje samo fideistička ili fanatična vjera, a one nisu ispravan način vjerovanja.U naše doba, nažalost, ljudski razum funkcionira bez temeljitog razmišljanja, sukladno onoj izreci da nam je brži jezik od pameti. A takav je isto i zaključak, brži od pameti, to jest blijed i neutemeljen. Ovo je vrijeme razuma zapaljiva na izvanjske podražaje, ali bez dubinskog razumijevanja stvarnosti. A takav razum je povodljiv, nepromišljen i najčešće nestabilan i pilotiran. I to baš onda kada misli da je samosvjestan i slobodan, tada je njime najlakše upravljati. Obilježen je površnošću u raspravama i postaje vrlo agresivan. Takvom razumu je najvažnije izreći onu rečenicu: ‘Ja mislim’, kao da bi to bio ključni dokaz njegove autentičnosti. Ostaje nebitno je li došao do istine, već se naglasak premiješta na mišljenje, kao da bi razum bio dan samo za izricanje vlastitog mišljenja, a ne za otkrivanje činjenica života i Božjih otajstava.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

09.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

KRŠTENJE GOSPODINOVO

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa +

10.01.2022.

Ponedjeljak

Svagdan

17.00 misa

+

11.01.2022.

Utorak

Svagdan

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+ obb. Pavlović i Friščić

12.01.2022.

Srijeda

Svagdan

17.00 misa

+Tomislav Periša

13.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

17.00 misa  KUMULATIVNA (skupna)

+Šokec Andrija god.

+Marija Kucelj god.

+Ivan i Marija Franjić, Luka Kaić

+Stanko Pervan, ob. Miklić Stjepana

14.01.2022.

 Petak

Svagdan

17.00 misa

+Ranko Mandić

15.01.2022.

 Subota

Svagdan

07.30 misa

+Slavko Peršić

16.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

 

2. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa +pro populo

11.00 +Matica Ivan, Paviša Mirjana

-nevezana nakana: +Ivan, Mijo, Marija, Stjepan Markov, Ivan Sabolić i rod.

-nakon mise roditeljski za krizmanike i prvopričesnike

 

17.01.2022.

Ponedjeljak

Sv. Antun Pustinjak

 

--------------------------

18.01.2022.

Utorak

Svagdan

BATINSKE

17.00 misa

+Đođ Slavko god., Mato, Vinko, Kata Zalar

19.01.2022.

Srijeda

Svagdan

16.30 pobožnost Božanskom milosrđu

17.00 misa

+Ferenčić Martin, Ana i Nadica Janči

20.01.2022.

Četvrtak

Svagdan

17.00 misa KUMULATIVNA (skupna)

+

21.01.2022.

Petak

Sv. Agneza

16.40 pobožnost Srcu Isusovu

17.00 misa +

-euh. klanjanje

22.01.2022.

Subota

Sv. Vinko

07.30 misa

+Marija Huđek god.

23.01.2022.

Nedjelja

Dan Gospodnji

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08.00 misa

+pro populo

11.00 misa

 +ob. Belobrk, Kopričanec, Panjić Ivan, Katica Pintarić

-nevezana nakana: +Božica Marić god.

 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Godina XIII.                                                  Broj 4.                                               6.  4.  2022.
                    Nedjeljni župni listić
Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić - župnik
Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac
AKTIVNOSTI I OBAVIJESTI U ŽUPI:
Ž
 
ŽUPNE OBAVIJESTI

Ž

 

DAROVATELJI

ZAHVALA: hvala svima koji doprinosite obiteljski i crkveni dar te zvonariju!

PROMIŠLJANJE

Ž

 
SVETE MISE KROZ TJEDAN
 
 

Listić izdaje: Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1, Kalinovac

Odgovorna osoba: vlč. Ivica Gladoić
Telefon u župnom uredu:048/883-011; mobitel: 099/416-1296
e-mail adresa:  zupa.kalinovac@gmail.com
Telefon zvonarice: 883-040;  091-5222764
web:               http://www.zupa-svetog-luke-evangelista-kalinovac.hr

                                                                                                                                                                               povratak kronika događaja

-----------------------------------------------------
Povratak na početak